EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:335:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 335, 17 декември 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2011.335.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 335

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
17 декември 2011 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1320/2011 на Съвета от 16 декември 2011 година за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1321/2011 на Комисията от 16 декември 2011 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни

17

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1322/2011 на Комисията от 16 декември 2011 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Общността за вноса

42

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1323/2011 на Комисията от 16 декември 2011 година за установяване на правила за управление и разпределение на текстилните квоти, определени за 2012 г. съгласно Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета

57

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1324/2011 на Комисията от 16 декември 2011 година за дерогация за 2012 г. от Регламент (ЕО) № 1067/2008 за откриване и управление на тарифни квоти за мека пшеница с качество, различно от високо качество, с произход от трети страни

65

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1325/2011 на Комисията от 16 декември 2011 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 по отношение на праговите нива на допълнителните мита за круши, лимони, ябълки и тиквички

66

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1326/2011 на Комисията от 16 декември 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

68

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1327/2011 на Комисията от 16 декември 2011 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец декември 2011 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 533/2007 за птичето месо

70

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1328/2011 на Комисията от 16 декември 2011 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на декември 2011 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 539/2007 за определени продукти в сектора на яйцата и яйчния албумин

72

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1329/2011 на Комисията от 16 декември 2011 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на декември 2011 г. в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007 за птичето месо

74

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1330/2011 на Комисията от 16 декември 2011 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец декември 2011 г. в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1384/2007 за птиче месо с произход от Израел

76

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2011/845/ОВППС на Съвета от 16 декември 2011 година относно временното приемане на някои палестинци от държави-членки на Европейския съюз

78

 

 

2011/846/ОВППС

 

*

Решение ATALANTA/5/2011 на Комитета по политика и сигурност от 16 декември 2011 година за изменение на Решение ATALANTA/2/2009 на Комитета по политика и сигурност относно приемане приноса на трети държави към военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta), и на Решение АTALANTA/3/2009 на Комитета по политика и сигурност относно създаването на Комитет на участващите държави във военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta)

79

 

*

Решение за изпълнение 2011/847/ОВППС на Съвета от 16 декември 2011 година за прилагане на Решение 2010/639/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Беларус

81

 

*

Решение за изпълнение 2011/848/ОВППС на Съвета от 16 декември 2011 година за изпълнение на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго

83

 

 

2011/849/ОВППС

 

*

Решение EULEX/2/2011 на Комитета по политика и сигурност от 16 декември 2011 година за удължаване на мандата на ръководителя на мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово, EULEX KOSOVO

85

 

 

2011/850/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 12 декември 2011 година за формулиране на правила за прилагането на директиви 2004/107/ЕО и 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно взаимния обмен информация и докладването за качеството на атмосферния въздух (нотифицирано под номер C(2011) 9068)

86

 

 

2011/851/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 12 декември 2011 година за допълнително финансово участие на Съюза за 2006 г. и 2007 г. за покриване на разходите, направени от Португалия за целите на борбата с Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (нематода по боровата дървесина) (нотифицирано под номер C(2011) 9247)

107

 

 

2011/852/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 15 декември 2011 година за изменение на Решение 2005/363/ЕО относно мерките за защита здравето на животните срещу африканска чума по свинете в Сардиния, Италия (нотифицирано под номер C(2011) 9248)  (1)

109

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top