EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:335:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 335, 17. prosinec 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2011.335.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 335

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
17. prosince 2011


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV

1

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1320/2011 ze dne 16. prosince 2011, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

15

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1321/2011 ze dne 16. prosince 2011, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí

17

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1322/2011 ze dne 16. prosince 2011, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 517/94 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Společenství

42

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1323/2011 ze dne 16. prosince 2011, kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování textilních kvót stanovených pro rok 2012 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94

57

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1324/2011 ze dne 16. prosince 2011, kterým se na rok 2012 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1067/2008 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí

65

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1325/2011 ze dne 16. prosince 2011, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na hrušky, citrony, jablka a cukety

66

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1326/2011 ze dne 16. prosince 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

68

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1327/2011 ze dne 16. prosince 2011 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2011 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso

70

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1328/2011 ze dne 16. prosince 2011 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2011 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé produkty v odvětví vajec a vaječného albuminu

72

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1329/2011 ze dne 16. prosince 2011 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2011 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa

74

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1330/2011 ze dne 16. prosince 2011 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2011 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1384/2007 pro odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele

76

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady 2011/845/SZBP ze dne 16. prosince 2011 o dočasném přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie

78

 

 

2011/846/SZBP

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru ATALANTA/5/2011 ze dne 16. prosince 2011, kterým se mění rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru ATALANTA/2/2009 o přijetí příspěvků třetích států na vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta) a rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru ATALANTA/3/2009 o zřízení Výboru přispěvatelů na vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta)

79

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/847/SZBP ze dne 16. prosince 2011, kterým se provádí rozhodnutí 2010/639/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska

81

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/848/SZBP ze dne 16. prosince 2011, kterým se provádí rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo

83

 

 

2011/849/SZBP

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EULEX/2/2011 ze dne 16. prosince 2011 o prodloužení mandátu vedoucího Mise Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (EULEX KOSOVO)

85

 

 

2011/850/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2011, kterým se stanovují pravidla pro směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokud jde o vzájemnou výměnou informací a podávání zpráv o kvalitě vnějšího ovzduší (oznámeno pod číslem K(2011) 9068)

86

 

 

2011/851/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2011 o dodatečném finančním příspěvku Unie pro rok 2006 a 2007 k úhradě výdajů vynaložených Portugalskem za účelem boje proti háďátku Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (oznámeno pod číslem K(2011) 9247)

107

 

 

2011/852/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2011, kterým se mění rozhodnutí 2005/363/ES o některých ochranných veterinárních opatřeních proti africkému moru prasat na Sardinii v Itálii (oznámeno pod číslem K(2011) 9248)  (1)

109

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top