EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:335:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 335, 17 december 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2011.335.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 335

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
17 december 2011


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1320/2011 av den 16 december 2011 om genomförande av artikel 8a.1 i förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

15

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1321/2011 av den 16 december 2011 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 3030/93 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land

17

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1322/2011 av den 16 december 2011 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 517/94 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredje länder som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda gemenskapsbestämmelser för import

42

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1323/2011 av den 16 december 2011 om regler för förvaltningen och fördelningen av de textilkvoter som fastställts för år 2012 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 517/94

57

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1324/2011 av den 16 december 2011 om undantag för 2012 från förordning (EG) nr 1067/2008 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vanligt vete av annan kvalitet än hög från tredjeländer

65

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1325/2011 av den 16 december 2011 om ändring av förordning (EG) nr 543/2011 vad gäller tröskelvolymerna för tilläggstull för päron, citroner, äpplen och zucchini

66

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1326/2011 av den 16 december 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

68

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1327/2011 av den 16 december 2011 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2011 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 533/2007

70

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1328/2011 av den 16 december 2011 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2011 inom ramen för de tullkvoter för ägg och äggalbumin som öppnades genom förordning (EG) nr 539/2007

72

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1329/2011 av den 16 december 2011 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2011 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 1385/2007

74

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1330/2011 av den 16 december 2011 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2011 inom ramen för tullkvoten för fjäderfäkött med ursprung i Israel som öppnades genom förordning (EG) nr 1384/2007

76

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2011/845/Gusp av den 16 december 2011 om tillfälligt mottagande av Europeiska unionens medlemsstater av vissa palestinier

78

 

 

2011/846/Gusp

 

*

Beslut Atalanta/5/2011 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 16 december 2011 om ändring av beslut Atalanta/2/2009 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik om godtagande av bidrag från tredjestater till Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta) och beslut Atalanta/3/2009 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik om inrättande av en bidragande länders kommitté för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta)

79

 

*

Rådets genomförandebeslut 2011/847/Gusp av den 16 december 2011 om genomförande av rådets beslut 2010/639/Gusp om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

81

 

*

Rådets genomförandebeslut 2011/848/Gusp av den 16 december 2011 om genomförande av beslut 2010/788/Gusp om restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo

83

 

 

2011/849/Gusp

 

*

Beslut av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik EULEX/2/2011 av den 16 december 2011 om förlängning av mandatet för uppdragschefen för Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo, Eulex Kosovo

85

 

 

2011/850/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 12 december 2011 om fastställande av regler för Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/107/EG och 2008/50/EG vad gäller ömsesidigt utbyte av information och rapportering av luftkvaliteten [delgivet med nr K(2011) 9068]

86

 

 

2011/851/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 12 december 2011 om ett extra ekonomiskt bidrag från unionen för 2006 och 2007 för att täcka Portugals utgifter för att bekämpa Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (tallvedsnematod) [delgivet med nr K(2011) 9247]

107

 

 

2011/852/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 15 december 2011 om ändring av beslut 2005/363/EG om djurhälsoskyddsåtgärder mot afrikansk svinpest inom den italienska regionen Sardinien [delgivet med nr K(2011) 9248]  (1)

109

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top