EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:335:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 335, 17 december 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2011.335.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 335

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

54e jaargang
17 december 2011


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad

1

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1320/2011 van de Raad van 16 december 2011 tot uitvoering van artikel 8 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus

15

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1321/2011 van de Commissie van 16 december 2011 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 3030/93 van de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielproducten uit derde landen

17

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1322/2011 van de Commissie van 16 december 2011 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere, communautaire regeling

42

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1323/2011 van de Commissie van 16 december 2011 tot vaststelling van bijzondere regels voor het beheer en de verdeling van bepaalde krachtens Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad voor 2012 ingestelde kwantitatieve contingenten voor textielproducten

57

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1324/2011 van de Commissie van 16 december 2011 tot afwijking, voor 2012, van Verordening (EG) nr. 1067/2008 betreffende de opening en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor de invoer van zachte tarwe van een andere dan van hoge kwaliteit uit derde landen

65

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1325/2011 van de Commissie van 16 december 2011 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 met betrekking tot de drempelvolumes voor de toepassing van de aanvullende rechten voor peren, citroenen, appelen en courgettes

66

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1326/2011 van de Commissie van 16 december 2011 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

68

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1327/2011 van de Commissie van 16 december 2011 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van december 2011 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 533/2007 geopende tariefcontingenten zijn ingediend voor vlees van pluimvee

70

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1328/2011 van de Commissie van 16 december 2011 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van december 2011 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 539/2007 geopende tariefcontingenten zijn ingediend voor bepaalde producten in de sector eieren en ovoalbumine

72

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1329/2011 van de Commissie van 16 december 2011 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van december 2011 in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 1385/2007 geopende tariefcontingent zijn ingediend voor vlees van pluimvee

74

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1330/2011 van de Commissie van 16 december 2011 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van december 2011 in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 1384/2007 geopende tariefcontingent zijn ingediend voor vlees van pluimvee van oorsprong uit Israël

76

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit 2011/845/GBVB van de Raad van 16 december 2011 betreffende de tijdelijke opvang van een aantal Palestijnen door lidstaten van de Europese Unie

78

 

 

2011/846/GBVB

 

*

Besluit ATALANTA/5/2011 van het Politiek en Veiligheidscomité van 16 december 2011 tot wijziging van Besluit ATALANTA/2/2009 van het Politiek en Veiligheidscomité inzake de aanvaarding van bijdragen van derde staten aan de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, het voorkomen en het bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust (Atalanta) en van Besluit ATALANTA/3/2009 van het Politiek en Veiligheidscomité betreffende de instelling van het Comité van contribuanten voor de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, het voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust (Atalanta)

79

 

*

Uitvoeringsbesluit 2011/847/GBVB van de Raad van 16 december 2011 tot uitvoering van Besluit 2010/639/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus

81

 

*

Uitvoeringsbesluit 2011/848/GBVB van de Raad van 16 december 2011 tot uitvoering van Besluit 2010/788/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Republiek Congo

83

 

 

2011/849/GBVB

 

*

Besluit EULEX/2/2011 van het Politiek en Veiligheidscomité van 16 december 2011 tot verlenging van het mandaat van het hoofd van de rechtsstaatmissie van de Europese Unie in Kosovo, EULEX KOSOVO

85

 

 

2011/850/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 12 december 2011 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijnen 2004/107/EG en 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de onderlinge uitwisseling van informatie en de verslaglegging over de luchtkwaliteit (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 9068)

86

 

 

2011/851/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 12 december 2011 tot vaststelling van een aanvullende financiële bijdrage van de Unie voor 2006 en 2007 tot dekking van de door Portugal gedane uitgaven ter bestrijding van Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (het dennenaaltje) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 9247)

107

 

 

2011/852/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 15 december 2011 tot wijziging van Beschikking 2005/363/EG tot vaststelling van maatregelen ter bescherming van de diergezondheid tegen Afrikaanse varkenspest op Sardinië, Italië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 9248)  (1)

109

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top