EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:335:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 335, 2011. gada 17. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2011.335.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 335

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 17. decembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/92/ES (2011. gada 13. decembris) par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2004/68/TI

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 1320/2011 (2011. gada 16. decembris), ar ko īsteno 8.a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju

15

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1321/2011 (2011. gada 16. decembris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 3030/93 par kopīgiem noteikumiem konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm

17

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1322/2011 (2011. gada 16. decembris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EK) Nr. 517/94 par kopīgiem noteikumiem tekstilizstrādājumu importam no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas divpusēji nolīgumi, protokoli vai citas vienošanās, vai arī citi īpaši noteikumi par importu Kopienā

42

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1323/2011 (2011. gada 16. decembris), ar ko nosaka noteikumus, pēc kuriem pārvaldāmas un sadalāmas tekstilizstrādājumu kvotas, kas saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 517/94 noteiktas 2012. gadam

57

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1324/2011 (2011. gada 16. decembris), ar kuru 2012. gadam izdara atkāpi no Regulas (EK) Nr. 1067/2008 par Kopienas tarifa kvotas atklāšanu un pārvaldīšanu parastajiem kviešiem, izņemot augstākā labuma parastos kviešus, no trešām valstīm

65

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1325/2011 (2011. gada 16. decembris), ar ko groza Īstenošanas regulu (EK) Nr. 543/2011 attiecībā uz apjomiem, kuri iedarbina papildu nodokļu mehānisma piemērošanu bumbieriem, citroniem, āboliem un cukini

66

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1326/2011 (2011. gada 16. decembris), ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

68

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1327/2011 (2011. gada 16. decembris) par mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2011. gada decembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 533/2007

70

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1328/2011 (2011. gada 16. decembris) par konkrētu olu un olu albumīna produktu importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2011. gada decembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 539/2007

72

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1329/2011 (2011. gada 16. decembris) par mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2011. gada decembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 1385/2007

74

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1330/2011 (2011. gada 16. decembris) par Izraēlas izcelsmes mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2011. gada decembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1384/2007

76

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2011/845/KĀDP (2011. gada 16. decembris) par dažu palestīniešu pagaidu uzņemšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs

78

 

 

2011/846/KĀDP

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums ATALANTA/5/2011 (2011. gada 16. decembris), ar kuru groza Politikas un drošības komitejas Lēmumu ATALANTA/2/2009, ar ko pieņem trešo valstu ieguldījumu Eiropas Savienības militārajā operācijā ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (Atalanta), un Politikas un drošības komitejas Lēmumu ATALANTA/3/2009 par Palīdzības sniedzēju komitejas izveidi Eiropas Savienības militārajai operācijai, lai palīdzētu kavēt, novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas Somālijas piekrastē (Atalanta)

79

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums 2011/847/KĀDP (2011. gada 16. decembris), ar ko īsteno Lēmumu 2010/639/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju

81

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums 2011/848/KĀDP (2011. gada 16. decembris), ar ko īsteno Lēmumu 2010/788/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Kongo Demokrātisko Republiku

83

 

 

2011/849/KĀDP

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums EULEX/2/2011 (2011. gada 16. decembris), ar ko pagarina Eiropas Savienības Tiesiskuma misijas Kosovā, EULEX KOSOVO, misijas vadītāja pilnvaru termiņu

85

 

 

2011/850/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 12. decembris), kurā izklāstīti noteikumi par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/107/EK un Direktīvu 2008/50/EK attiecībā uz savstarpēju informācijas apmaiņu un ziņojumiem par apkārtējā gaisa kvalitāti (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9068)

86

 

 

2011/851/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 12. decembris) par Savienības 2006. un 2007. gada papildu finansiālo ieguldījumu, lai segtu Portugālei radušos izdevumus, apkarojot Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (priežu koksnes nematodi) (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9247)

107

 

 

2011/852/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2011. gada 15. decembris), ar ko groza Lēmumu 2005/363/EK par dzīvnieku veselības aizsardzības pasākumiem pret Āfrikas cūku mēri Sardīnijā Itālijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9248)  (1)

109

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top