EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:335:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 335, 17 grudzień 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2011.335.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 335

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
17 grudnia 2011


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępująca decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW

1

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1320/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi

15

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1321/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

17

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1322/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94 w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu

42

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1323/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2012 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

57

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1324/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. wprowadzające w odniesieniu do 2012 r. odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1067/2008 otwierającego i ustalającego zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka pochodzącą z państw trzecich

65

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1325/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych ceł za gruszki, cytryny, jabłka i cukinie

66

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1326/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

68

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1327/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca grudnia 2011 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

70

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1328/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca grudnia 2011 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

72

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1329/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni grudnia 2011 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

74

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1330/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca grudnia 2011 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Izraela, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007

76

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady 2011/845/WPZiB z dnia 16 grudnia 2011 r. dotycząca przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

78

 

 

2011/846/WPZiB

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/5/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniająca decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/2/2009 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej mającą na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) i decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/3/2009 w sprawie ustanowienia komitetu uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta)

79

 

*

Decyzja wykonawcza Rady 2011/847/WPZiB z dnia 16 grudnia 2011 r. dotycząca wykonania decyzji 2010/639/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Białorusi

81

 

*

Decyzja wykonawcza Rady 2011/848/WPZiB z dnia 16 grudnia 2011 r. dotycząca wykonania decyzji 2010/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga

83

 

 

2011/849/WPZiB

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EULEX/2/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. przedłużająca mandat szefa misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOVO

85

 

 

2011/850/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 12 grudnia 2011 r. ustanawiająca zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9068)

86

 

 

2011/851/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie dodatkowego wkładu finansowego Unii na lata 2006 i 2007 na pokrycie wydatków poniesionych przez Portugalię w celu zwalczania Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca) (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9247)

107

 

 

2011/852/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca decyzję 2005/363/WE dotyczącą środków ochrony zdrowia zwierząt przed afrykańskim pomorem świń na Sardynii we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9248)  (1)

109

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top