EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:335:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 335, 17. detsember 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2011.335.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 335

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
17. detsember 2011


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/92/EL, 13. detsember 2011, mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust ja mis asendab nõukogu raamotsuse 2004/68/JSK

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 1320/2011, 16. detsember 2011, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (mis käsitleb piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1

15

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1321/2011, 16. detsember 2011, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 3030/93 (teatavate tekstiiltoodete kolmandatest riikidest importimise ühiseeskirjade kohta) I lisa

17

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1322/2011, 16. detsember 2011, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 517/94 (teatavatest kahepoolsete lepingute, protokollide või muude kokkulepetega ja ühenduse impordi erieeskirjadega hõlmamata kolmandatest riikidest pärit tekstiiltoodete importimise ühiseeskirjade kohta) I lisa

42

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1323/2011, 16. detsember 2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 517/94 kohaselt 2012. aastaks ettenähtud tekstiilikvootide haldamise ja jagamise eeskirjad

57

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1324/2011, 16. detsember 2011, millega tehakse 2012. aastaks erand komisjoni määrusest (EÜ) nr 1067/2008, millega avatakse kolmandatest riikidest pärit muu kui kõrge kvaliteediga pehme nisu ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

65

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1325/2011, 16. detsember 2011, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 543/2011 pirnide, sidrunite, õunte ja kabatšokkide suhtes kohaldatavate täiendavate tollimaksude käivituslävede osas

66

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1326/2011, 16. detsember 2011, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

68

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1327/2011, 16. detsember 2011, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2011. aasta detsembri seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 533/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvootide raames

70

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1328/2011, 16. detsember 2011, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2011. aasta detsembri seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 539/2007 alusel avatud tariifikvootide raames munasektoris ja ovoalbumiini puhul

72

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1329/2011, 16. detsember 2011, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2011. aasta detsembri seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 1385/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvoodi raames

74

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1330/2011, 16. detsember 2011, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud 2011. aasta detsembri seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 1384/2007 alusel avatud Iisraelist pärit kodulinnuliha tariifikvoodi raames

76

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus 2011/845/ÜVJP, 16. detsember 2011, mis käsitleb teatavate palestiinlaste ajutist vastuvõtmist Euroopa Liidu liikmesriikides

78

 

 

2011/846/ÜVJP

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus ATALANTA/5/2011, 16. detsember 2011, millega muudetakse poliitika- ja julgeolekukomitee otsust ATALANTA/2/2009, millega kiidetakse heaks kolmandate riikide panus Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks korraldatud Euroopa Liidu sõjalisse operatsiooni (Atalanta), ja poliitika- ja julgeolekukomitee otsust ATALANTA/3/2009 Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks korraldatud Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni (Atalanta) panustajate komitee asutamise kohta

79

 

*

Nõukogu rakendusotsus 2011/847/ÜVJP, 16. detsember 2011, millega rakendatakse otsust 2010/639/ÜVJP Valgevene vastu suunatud piiravate meetmete kohta

81

 

*

Nõukogu rakendusotsus 2011/848/ÜVJP, 16. detsember 2011, millega rakendatakse otsust 2011/788/ÜVJP, mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

83

 

 

2011/849/ÜVJP

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus EULEX/2/2011, 16. detsember 2011, Kosovos läbiviidava Euroopa Liidu õigusriigimissiooni EULEX KOSOVO juhi volituste pikendamise kohta

85

 

 

2011/850/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 12. detsember 2011, millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivide 2004/107/EÜ ja 2008/50/EÜ jaoks seoses välisõhu kvaliteedi alase vastastikuse teabevahetuse ja aruandlusega (teatavaks tehtud numbri K(2011) 9068 all)

86

 

 

2011/851/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 12. detsember 2011, liidu täiendava rahalise toetuse kohta Portugalil 2006. ja 2007. aastal seoses haigusetekitaja Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (männi nematood) vastu võitlemisega tekkinud kulutuste katmiseks (teatavaks tehtud numbri K(2011) 9247 all)

107

 

 

2011/852/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 15. detsember 2011, millega muudetakse otsust 2005/363/EÜ sigade aafrika katku suhtes võetavate loomade tervisekaitsemeemete kohta Sardiinias Itaalias (teatavaks tehtud numbri K(2011) 9248 all)  (1)

109

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top