EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:182:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 182, 2007m. liepa 12d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 182

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. liepos 12d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 809/2007, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 894/97, (EB) Nr. 812/2004 ir (EB) Nr. 2187/2005 dėl dreifuojančių tinklų

1

 

 

2007 m. liepos 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 810/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

3

 

*

2007 m. liepos 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 811/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 917/2004, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 797/2004 dėl priemonių, gerinančių bendras bitininkystės produktų gamybos ir pardavimo sąlygas, įgyvendinimo taisykles

5

 

*

2007 m. liepos 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 812/2007, kuriuo pradedama naudoti Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirta kiaulienos tarifinė kvota ir nustatomas jos administravimas

7

 

 

2007 m. liepos 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 813/2007, nustatantis pagal tarifines kvotas ir lengvatines sutartis cukraus sektoriaus produktams importuoti išduodamų licencijų, dėl kurių pateiktas prašymas nuo 2007 m. liepos 2 d. iki 6 d., paskirstymo koeficientą

15

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2007 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 2007/43/EB, nustatanti būtiniausias broilerių apsaugos taisykles (1)

19

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/485/EB

 

*

2007 m. liepos 10 d. Tarybos sprendimas, leidžiantis Austrijai sudaryti susitarimą su Šveicarija, į kurį įtraukiamos nuostatos, nukrypstančios nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 2 straipsnio 1 dalies d punkto

29

 

 

Komisija

 

 

2007/486/EB

 

*

2006 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimas dėl procedūros pagal Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutarties 65 straipsnį (Byla COMP/F/39.234 – Papildomas lydinio mokestis – pakartotinas sprendimas) (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6765)

31

 

 

2007/487/EB

 

*

2007 m. liepos 6 d. Komisijos sprendimas dėl papildomų dienų, kurias laivai gali būti TTJT VIIe kvadrate, suteikimo Jungtinei Karalystei (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3212)

33

 

 

2007/488/EB

 

*

2007 m. liepos 11 d. Komisijos sprendimas, suteikiantis išimtis Italijai pagal Tarybos direktyvą 92/119/EEB dėl skersti skirtų kiaulių vežimo viešaisiais ir privačiais keliais į skerdyklas apsaugos zonose Kremonoje (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3314)

34

 

 

2007/489/EB

 

*

2007 m. liepos 11 d. Komisijos sprendimas, nustatantis Bendrijos finansinę paramą išlaidoms, patirtoms 2005 m. Danijoje taikant skubias kovos su Niukaslio liga priemones, kompensuoti (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3315)

36

 

 

SUSITARIMAI

 

 

Taryba

 

*

Informacija apie Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos Autonominės Vyriausybės partnerystės susitarimo dėl žvejybos įsigaliojimo dieną

37

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2003 m. kovo 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 408/2003, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1148/2001 dėl šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikrinimų, klaidų ištaisymas (OL L 62, 2003 3 6) (Specialiojo leidimo 3 skyriaus 38 tomas, p. 276)

38

 

*

2004 m. vasario 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 214/2004, nustatančio vyšnių prekybos standartą, klaidų ištaisymas (OL L 36, 2004 2 7) (Specialiojo leidimo 3 skyriaus 42 tomas, p. 383)

40

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top