EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:182:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 182, 12 juli 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 182

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
12 juli 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 809/2007 van de Raad van 28 juni 2007 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 894/97, (EG) nr. 812/2004 en (EG) nr. 2187/2005 met betrekking tot drijfnetten

1

 

 

Verordening (EG) nr. 810/2007 van de Commissie van 11 juli 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

3

 

*

Verordening (EG) nr. 811/2007 van de Commissie van 11 juli 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 917/2004 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 797/2004 van de Raad betreffende maatregelen ter verbetering van de productie en afzet van producten van de bijenteelt

5

 

*

Verordening (EG) nr. 812/2007 van de Commissie van 11 juli 2007 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van een aan de Verenigde Staten van Amerika toegewezen tariefcontingent voor varkensvlees

7

 

 

Verordening (EG) nr. 813/2007 van de Commissie van 11 juli 2007 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt voor de afgifte van in de periode van 2 tot en met 6 juli 2007 aangevraagde certificaten voor de invoer van producten van de sector suiker in het kader van de tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten

15

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2007/43/EG van de Raad van 28 juni 2007 tot vaststelling van minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens (1)

19

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2007/485/EG

 

*

Beschikking van de Raad van 10 juli 2007 waarbij Oostenrijk wordt gemachtigd met Zwitserland een overeenkomst te sluiten waarin bepalingen voorkomen die afwijken van artikel 2, lid 1, onder d), van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

29

 

 

Commissie

 

 

2007/486/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 20 december 2006 in een procedure op grond van artikel 65 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (Zaak COMP/F/39.234 — Legeringstoeslag — Wedergoedkeuring) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6765)

31

 

 

2007/487/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 6 juli 2007 betreffende de toewijzing aan het Verenigd Koninkrijk van extra dagen aanwezigheid in ICES-sector VII e (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 3212)

33

 

 

2007/488/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 11 juli 2007 tot verlening van ontheffingen aan Italië overeenkomstig Richtlijn 92/119/EEG van de Raad voor het vervoer van slachtvarkens over openbare of particuliere wegen naar een slachthuis in beschermingsgebieden in Cremona (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 3314)

34

 

 

2007/489/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 11 juli 2007 tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap in de uitgaven voor de spoedmaatregelen ter bestrijding van de ziekte van Newcastle in Denemarken in 2005 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 3315)

36

 

 

OVEREENKOMSTEN

 

 

Raad

 

*

Informatie betreffende de datum van inwerkingtreding van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de autonome regering van Groenland, anderzijds

37

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top