EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:182:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 182, 2007. gada 12. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 182

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 12. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 809/2007 (2007. gada 28. jūnijs), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 894/97, (EK) Nr. 812/2004 un (EK) Nr. 2187/2005 attiecībā uz driftertīkliem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 810/2007 (2007. gada 11. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 811/2007 (2007. gada 11. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 917/2004 par sīki izstrādātiem noteikumiem, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 797/2004 par pasākumiem, lai uzlabotu biškopības produktu ražošanas un tirdzniecības vispārējos nosacījumus

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 812/2007 (2007. gada 11. jūlijs), ar ko atver Amerikas Savienotajām Valstīm piešķirtu tarifa kvotu cūkgaļai un paredz tās pārvaldīšanu

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 813/2007 (2007. gada 11. jūlijs), ar ko nosaka piešķiršanas koeficientu ievešanas atļauju izsniegšanai, par kurām pieteikumi iesniegti no 2007. gada 2. līdz 6. jūlijam, lai ievestu cukura nozares produktus saskaņā ar tarifa kvotām un preferenču nolīgumiem

15

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva 2007/43/EK (2007. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka obligātos noteikumus gaļas ražošanai audzētu cāļu aizsardzībai (1)

19

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/485/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 10. jūlijs), ar ko Austrijai atļauj noslēgt nolīgumu ar Šveici, kurā iekļauti noteikumi, atkāpjoties no 2. panta 1. punkta d) apakšpunkta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

29

 

 

Komisija

 

 

2007/486/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 20. decembris) par procedūru saskaņā ar Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma 65. pantu (Lieta COMP/F/39.234 – Papildmaksa par sakausējumiem – atkārtota pieņemšana) (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6765)

31

 

 

2007/487/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 6. jūlijs), ar ko Apvienotajai Karalistei iedala papildu dienas jūrā ICES VIIe rajonā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 3212)

33

 

 

2007/488/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 11. jūlijs), ar ko Itālijai atbilstoši Padomes Direktīvai 92/119/EEK piešķir atkāpes kaujamu cūku pārvadāšanai pa valsts un privātiem ceļiem uz kautuvi, kas atrodas aizsargjoslās Kremonā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 3314)

34

 

 

2007/489/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 11. jūlijs), ar ko nosaka Kopienas finansiālo atbalstu to izdevumu segšanai, kuri radušies saistībā ar ārkārtas pasākumiem, kas veikti, lai apkarotu Āzijas putnu mēri Dānijā 2005. gadā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 3315)

36

 

 

NOLĪGUMI

 

 

Padome

 

*

Informācija par dienu, kad spēkā stājas Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Grenlandes autonomās teritorijas valdību, no otras puses

37

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top