EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:182:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 182, 12. juli 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 182

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
12. juli 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 809/2007 af 28. juni 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr. 2187/2005 for så vidt angår drivgarn

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 810/2007 af 11. juli 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 811/2007 af 11. juli 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 917/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 797/2004 om foranstaltninger til forbedring af betingelserne for produktion og afsætning af biavlsprodukter

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 812/2007 af 11. juli 2007 om åbning og forvaltning af et toldkontingent, der er tildelt USA, for svinekød

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 813/2007 af 11. juli 2007 om fastsættelse af en tildelingskoefficient for udstedelse af importlicenser, der blev ansøgt om fra den 2. til den 6. juli 2007, for produkter fra sukkersektoren i forbindelse med toldkontingenter og præferenceaftaler

15

 

 

DIREKTIVER

 

*

Rådets direktiv 2007/43/EF af 28. juni 2007 om minimumsforskrifter for beskyttelse af slagtekyllinger (1)

19

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/485/EF

 

*

Rådets beslutning af 10. juli 2007 om bemyndigelse af Østrig til at indgå en aftale med Schweiz, der indeholder bestemmelser, der fraviger artikel 2, stk. 1, litra d), i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

29

 

 

Kommissionen

 

 

2007/486/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 20. december 2006 om en procedure efter artikel 65 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (Sag COMP/F/39.234 — Legeringstillæg — ny vedtagelse) (meddelt under nummer K(2006) 6765)

31

 

 

2007/487/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 6. juli 2007 om tildeling af ekstra havdage til Det Forenede Kongerige i ICES-afsnit VII e (meddelt under nummer K(2007) 3212)

33

 

 

2007/488/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 11. juli 2007 om at indrømme Italien undtagelser vedrørende transport af slagtesvin ad offentlig eller privat vej til et slagteri inden for beskyttelsesdistrikter i Cremona i henhold til Rådets direktiv 92/119/EØF (meddelt under nummer K(2007) 3314)

34

 

 

2007/489/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 11. juli 2007 om fastsættelse af EF-tilskuddet til dækning af udgifterne til hasteforanstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease i Danmark i 2005 (meddelt under nummer K(2007) 3315)

36

 

 

AFTALER

 

 

Rådet

 

*

Meddelelse om dato for ikrafttræden af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side

37

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top