EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:182:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 182, 12 juli 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 182

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
12 juli 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 809/2007 av den 28 juni 2007 om ändring av förordningarna (EG) nr 894/97, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005 när det gäller drivgarn

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 810/2007 av den 11 juli 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 811/2007 av den 11 juli 2007 om ändring av förordning (EG) nr 917/2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 797/2004 om åtgärder för förbättring av produktions- och saluföringsvillkoren för biodlingsprodukter

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 812/2007 av den 11 juli 2007 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för griskött från Amerikas förenta stater

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 813/2007 av den 11 juli 2007 om fastställande av tilldelningskoefficienten för utfärdande av importlicenser som det ansökts om 2–6 juli 2007 för sockerprodukter inom ramen för tullkvoter och förmånsavtal

15

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv 2007/43/EG av den 28 juni 2007 om fastställande av minimiregler för skydd av slaktkycklingar (1)

19

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/485/EG

 

*

Rådets beslut av den 10 juli 2007 om att bemyndiga Österrike att ingå ett avtal med Schweiz som innehåller bestämmelser som avviker från artikel 2.1 d i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

29

 

 

Kommissionen

 

 

2007/486/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 20 december 2006 om ett förfarande enligt artikel 65 i fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (Ärende COMP/F/39.234 – Legeringspåslag – förnyat antagande av beslut) [delgivet med nr K(2006) 6765]

31

 

 

2007/487/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 6 juli 2007 om tilldelning av ytterligare dagar till sjöss till Förenade kungariket inom ICES-sektion VIIe [delgivet med nr K(2007) 3212]

33

 

 

2007/488/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 11 juli 2007 om beviljande av undantag för Italien enligt rådets förordning 92/119/EEG för transport av slaktsvin på offentliga och privata vägar till ett slakteri inom skyddszoner i Cremona [delgivet med nr K(2007) 3314]

34

 

 

2007/489/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 11 juli 2007 om fastställande av finansiellt stöd från gemenskapen till utgifter i samband med nödåtgärder för att bekämpa Newcastlesjuka i Danmark 2005 [delgivet med nr K(2007) 3315]

36

 

 

AVTAL

 

 

Rådet

 

*

Information om dag för ikraftträdande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan

37

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top