EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:182:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 182, 12. červenec 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 182

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
12. července 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 809/2007 ze dne 28. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 894/97, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005, pokud jde o unášené tenatové sítě

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 810/2007 ze dne 11. července 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 811/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 917/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 797/2004 o opatřeních ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 812/2007 ze dne 11. července 2007 o otevření a správě celní kvóty v odvětví vepřového masa přidělené Spojeným státům americkým

7

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 813/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 2. do 6. července 2007

15

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso (1)

19

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2007/485/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 10. července 2007, kterým se Rakousku povoluje uzavřít se Švýcarskem dohodu, která obsahuje ustanovení odchylující se od čl. 2 odst. 1 písm. d) směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

29

 

 

Komise

 

 

2007/486/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006 ohledně řízení podle článku 65 Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli (Věc č. COMP/F/39.234 – přirážka za slévání – znovupřijetí) (oznámeno pod číslem K(2006) 6765)

31

 

 

2007/487/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 6. července 2007, kterým se Spojenému království přidělují dodatečné dny na moři v divizi ICES VIIe (oznámeno pod číslem K(2007) 3212)

33

 

 

2007/488/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 11. července 2007, kterým se udělují výjimky Itálii podle směrnice Rady 92/119/EHS ohledně přepravy jatečních prasat po veřejných i soukromých cestách na jatka v ochranných pásmech v Cremoně (oznámeno pod číslem K(2007) 3314)

34

 

 

2007/489/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 11. července 2007, kterým se stanoví finanční příspěvek Společenství na výdaje vzniklé v souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými pro tlumení newcastleské choroby v Dánsku v roce 2005 (oznámeno pod číslem K(2007) 3315)

36

 

 

DOHODY

 

 

Rada

 

*

Informace o dni vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu

37

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top