EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0231

A Bizottság 231/2012/EU rendelete ( 2012. március 9. ) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékok specifikációinak meghatározásáról EGT-vonatkozású szöveg

HL L 83., 2012.3.22, p. 1–295 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/04/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj

22.3.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 83/1


A BIZOTTSÁG 231/2012/EU RENDELETE

(2012. március 9.)

az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékok specifikációinak meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikkére, valamint 30. cikke (4) bekezdésére, továbbá az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló, 2008. december 16-i 1331/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékokra a származást, a tisztasági kritériumokat és más szükséges információkat leíró specifikációkat kell elfogadni.

(2)

Ehhez aktualizálni kell és át kell venni e rendeletbe az élelmiszerekben használható színezékek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról szóló, 2008. december 22-i 2008/128/EK bizottsági irányelvben (3), a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagok különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról szóló, 2008. augusztus 27-i 2008/84/EK bizottsági irányelvben (4) és az élelmiszerekben használható édesítőszerek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról szóló, 2008. június 17-i 2008/60/EK bizottsági irányelvben (5) szereplő, az élelmiszer-adalékokra korábban kidolgozott specifikációkat. A fenti irányelveket következésképpen hatályon kívül kell helyezni.

(3)

Figyelembe kell venni az élelmiszer-adalékokkal foglalkozó közös FAO-WHO szakértői bizottság (a továbbiakban: JECFA) által készített Codex Alimentariusban meghatározott specifikációkat és analitikai módszereket.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) véleményezte a fényezőanyagként használt bázikus metakrilát-kopolimer biztonságosságát (6). Ezt követően az említett élelmiszer-adalékot a konkrét használatok alapján engedélyezték, és az E 1205 számot kapta. Az élelmiszer-adalékra ezért specifikációt kell elfogadni.

(5)

A béta-apo-8'-karotinsav-etil-észter (E 160f) és a Brown FK (E 154) élelmiszer-színezéket, valamint az alumíniumtartalmú hordozót, a bentonitet (E 558) az élelmiszergyártóktól kapott információk szerint már nem használják. Az ezekre az élelmiszer-adalékokra vonatkozó jelenlegi specifikációkat ezért nem kell átvenni ebbe a rendeletbe.

(6)

2010. február 10-én a Hatóság közölte szakvéleményét a zsírsavak vinil-észtereiből készített zsírsav-szacharóz-észterek (E 473) biztonságosságáról (7). A jelenlegi specifikációkat ennek megfelelően módosítani kell, főként a biztonságossági problémát jelentő szennyezők felső határértékeinek csökkentésével.

(7)

A jelenleg alkalmazandó egyedi tisztasági kritériumokat módosítani kell, csökkentve egyes kérdéses nehézfémek felső határértékeit, ha ez megvalósítható és ha a JECFA által ajánlott határértékek kisebbek a jelenleg hatályosaknál. Ebből az elvből következően csökkenteni kell az ammóniás égetett cukorban (E 150c) lévő 4-metil-imidazol, a béta-karotinban (E 160a(i)) lévő szulfáthamu, és a kalcium-karbonátban (E 170) lévő magnézium- és alkálifémsók felső határértékét. Ettől az elvtől csak a trinátrium-citrát (E 331(iii)) (ólomtartalom), a karragén (E 407) és a feldolgozott Euchema moszat (E 407a) (kadmiumtartalom) esetében lehet eltérni, mivel a gyártók kijelentették, hogy a JECFA által ajánlott határértékeket tükröző szigorúbb uniós rendelkezések betartása műszakilag nem lehetséges. Az e három élelmiszer-adalékban előforduló két szennyező (ólom és kadmium) részaránya a teljes bevitelben nem tekinthető jelentősnek. Ezzel szemben a foszfátokra (E 338 – E 341 és E 450 – E 452) a JECFA által megadottaknál jelentősen kisebb értékeket kell megállapítani a gyártástechnológiák fejlődése miatt, figyelembe véve a Hatóságnak az arzén, különösen a szervetlen vegyületekben lévő arzén bevitelének csökkentésére vonatkozó legújabb ajánlásait (8). Biztonságossági okokból ezenkívül új rendelkezéseket kell bevezetni az arzénra a glutaminsav (E 620) esetében. E módosítások összhatása előnyös a fogyasztók számára, mert a nehézfémek felső határértékei általában véve és a legtöbb élelmiszer-adalék esetében szigorodnak. Az élelmiszer-adalékok gyártástechnológiájáról és kiindulási anyagairól részletesebb információkat kell felvenni a specifikációkba, hogy ezek megkönnyítsék később az 1333/2008/EK rendelet 12. cikke alapján hozandó döntéseket.

(8)

A specifikációkban nem szerepelhetnek ízre vonatkozó érzékszervi vizsgálatok, mivel az ellenőrző hatóságtól nem várható el, hogy megkockáztassák kémiai anyagok megízlelését.

(9)

A specifikációkban nem szerepelhetnek osztályok, mivel az ilyen utalások nem adnak többletinformációt.

(10)

A specifikációkban nem szerepelhet hivatkozás az általános „nehézfémek” paraméterre, mivel annak a toxicitás szempontjából nincs jelentősége, hanem egy általános analitikai módszerre utal. A toxicitás szempontjából az egyes nehézfémekre vonatkozó paramétereknek van jelentőségük, és ezek szerepelnek a specifikációkban.

(11)

Néhány élelmiszer-adalék (karboxi-metil-cellulóz (E 466), térhálós nátrium-karboxi-metil-cellulóz (E 468), enzimesen hidrolizált karboxi-metil-cellulóz (E 469), és fehér és sárga méhviasz (E 901)) jelenleg a 95/2/EK irányelv (9) különböző rendelkezéseiben több néven is szerepel. Az e rendelettel létrehozott specifikációknak ezért utalniuk kell ezekre a különféle nevekre.

(12)

A többgyűrűs aromás szénhidrogénekre (PAH) vonatkozó jelenlegi rendelkezések túl általánosak és biztonságossági szempontból nem relevánsak, így ezeket a növényi szén (E 153) és a mikrokristályos viasz (E 905) esetében fel kell váltani az érintett többgyűrűs aromás szénhidrogénekre vonatkozó felső határértékekkel. Hasonló felső határértékeket kell megállapítani a karragénben (E 407) és a feldolgozott Euchema moszatban (E 407a) lévő formaldehidre, az agar-agarra (E 406) vonatkozó mikrobiológiai kritériumokra és az erjesztéssel gyártott mannitban (E 421(ii)) lévő Salmonella spp.-re.

(13)

A JECFA specifikációival összhangban engedélyezni kell a propán-2-ol (izopropanol, izopropil-alkohol) használatát a kurkumin (E 100) és a paprikakivonat (E 160c) gyártásához, mivel ezt a speciális használatot a Hatóság biztonságosnak ítélte (10). A gellángumi (E 418) gyártásához engedélyezni kell az etanol használatát a propán-2-ol helyett, ha a végtermék továbbra is megfelel az összes többi specifikációnak, és az etanol csekély biztonságossági problémának tekinthető.

(14)

Meg kell határozni a „kosnil, kárminsav, kárminok” (E 120) adalékban a színező alkotórész százalékos értékét, mivel a felső határértékek ezen alkotórész mennyiségeire vonatkoznak.

(15)

A karotinok (E 160a) alkategóriáinak számozási rendszerét aktualizálni kell, hogy összhangba kerüljön a Codex Alimentarius számozási rendszerével.

(16)

A tejsav (E 270) szilárd alakját fel kell venni a specifikációkba, mivel ma már gyártható szilárd alakban is, és nem jelent biztonságossági problémát.

(17)

A mononátrium-citrát (E 331(i)) vízmentes formájára a szárítási veszteségnél jelenleg megadott hőmérsékletértéken változtatni kell, mert a jelenleg megadott körülmények között az anyag bomlik. A trinátrium-citrát (E 331(iii)) szárítási körülményein szintén változtatni kell, hogy jobb legyen a módszer reprodukálhatósága.

(18)

Az alfa-tokoferolra (E 307) jelenleg megadott fajlagos abszorpciós értéket ki kell javítani, és a szorbinsav (E 200) szublimációs pontja helyett „oldhatósági tesztet” kell használni, mivel az előző irreleváns. A nizin (E 234) és a natamicin (E 235) gyártásához használt baktériumok specifikációját az érvényes rendszertani nomenklatúrának megfelelően aktualizálni kell.

(19)

Mivel ma már rendelkezésre állnak kevésbé szennyezett élelmiszer-adalékokat eredményező új, innovatív gyártási eljárások, korlátozni kell az alumínium jelenlétét az élelmiszer-adalékokban. A jogbiztonság növelése és a megkülönböztetés elkerülésének javítása érdekében indokolt az élelmiszer-adalékok gyártói számára átmeneti időszakot biztosítani, hogy fokozatosan alkalmazkodni tudjanak ezekhez a korlátozásokhoz.

(20)

Adott esetben felső határértékeket kell megállapítani az élelmiszer-adalékokban és különösen a csecsemőknek és kisgyermeknek szánt élelmiszerekhez (11) használt kalcium-foszfátokban (E 341(i)–(iii)) lévő alumíniumra, az Élelmiszerügyi Tudományos Bizottság 1996. június 7-i vonatkozó szakvéleménye (12)alapján. Egyúttal felső határértéket kell megállapítani a kalcium-citrátban (E 333) lévő alumíniumra is.

(21)

A kalcium-foszfátokban (E 341(i)–(iii)), a dinátrium-difoszfátban (E 450(i)) és a kalcium-dihidrogén-difoszfátban (E 450(vii)) lévő alumínium felső határértékeinek összhangban kell lenniük a Hatóság 2008. május 22-i szakvéleményével (13). A jelenlegi határértékeket csökkenteni kell, ha ez műszakilag lehetséges, és ahol az összes alumíniumbevitelben jelentős a részarányuk. Egyúttal egyes élelmiszer-színezékek alumíniumlakkjait csak akkor szabad engedélyezni, ha ez műszakilag szükséges.

(22)

A dikalcium-foszfátokra (E 341(ii)), a trikalcium-foszfátra (E 341(iii)) és a kalcium-dihidrogén-difoszfátra (E 450(vii)) vonatkozó felső határértékeket érintő rendelkezések nem okozhatnak piaci zavarokat a készletek esetleges hiánya miatt.

(23)

Az Indiából származó vagy ott feladott guargumi behozatalára pentaklórfenol vagy dioxin általi szennyeződés kockázata miatt vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló, 2010. március 25-i 258/2010/EU bizottsági rendelet (14) szerint felső határértékeket kell megállapítani a guargumiban (E 412) lévő pentaklór-fenol szennyezőre.

(24)

Az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról szóló, 2006. december 19-i 1881/2006/EK bizottsági rendelet (15) (48) preambulumbekezdése szerint a tagállamoknak a rendeletben nem szereplő élelmiszereket meg kell vizsgálniuk, hogy előfordul-e bennük a 3-MCPD szennyeződés, hogy mérlegelni lehessen felső határértékek meghatározásának szükségességét erre az anyagra. A francia hatóságok adatokat adtak be arról, hogy a glicerinben (E 422) nagy koncentrációban fordul elő 3-MCPD, valamint ennek az élelmiszer-adaléknak a különböző élelmiszer-kategóriákban való átlagos használatáról. Az ebben a konkrét élelmiszer-adalékban előforduló 3-MCPD-re felső határértékeket kell megállapítani a kész élelmiszernek a megengedettnél nagyobb szennyeződésének az elkerülésére, figyelembe véve a hígítási tényezőt is.

(25)

Az analitikai módszerek fejlődésének köszönhetően egyes jelenlegi specifikációkat aktualizálni kell. A „nem mutatható ki” határérték az analitikai módszerek fejlődésétől függ és a mono- és digliceridek sav-észterei (E 472a–f), zsírsavak poliglicerin-észterei (E 475) és a zsírsavak propán-1,2-diol-észterei (E 477) esetében fel kell váltani egy konkrét számmal.

(26)

A gyártási eljárásra vonatkozó specifikációkat aktualizálni kell a zsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav-észterei (E 472c) tekintetében, mivel a lúgok használatát ma már felváltotta ezek kevésbé agresszív sóinak használata.

(27)

A zsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav-észtereire (E 472c) és a zsírsavak mono- és digliceridjeinek mono- és diacetil-borkősav-észtereire (E 472e) a jelenlegi „szabad zsírsavak” kritérium nem megfelelő. A helyére a „savszám” kritériumnak kell lépnie, mivel ez utóbbi jobban kifejezi a szabad savcsoportok titrálásos becslését. Ez megfelel a JECFA élelmiszer-adalékokról szóló 71. jelentésének (16), amelyben ilyen változtatást fogadtak el a zsírsavak mono- és digliceridjeinek mono- és diacetil-borkősav-észtereire (E 472e).

(28)

A magnézium-oxid (E 530) jelenlegi hibás leírását ki kell javítani a gyártók által adott információknak megfelelően, hogy összhangba kerüljön az Európai Gyógyszerkönyvvel (17) A glükonsavban (E 574) lévő redukáló anyagok jelenlegi felső határértékét aktualizálni kell, mivel ennek a határértéknek a betartása műszakilag nem lehetséges. A xilit (E 967) víztartalmának becslésére a „szárítási veszteségen” alapuló jelenlegi módszert megfelelőbb módszerrel kell felváltani.

(29)

A kandelillaviaszra (E 902) vonatkozó jelenlegi specifikációkat nem szabad átvenni ebbe a rendeletbe, mivel azok hibásak. A kalcium-dihidrogén-difoszfátnál (E 450(vii)) a P2O5-tartalomra vonatkozó jelenlegi bejegyzést javítani kell

(30)

A taumatinnál (E 957) a jelenlegi „tartalom” bejegyzésben javítani kell egy számítási tényezőt. A tényező a Kjeldahl-módszernél használandó, az anyag összmennyiségének a mért nitrogénkoncentráció alapján történő becslésére. A számítási tényezőt a taumatinról (E 957) publikált szakirodalom szerint aktualizálni kell.

(31)

A hatóság értékelte a szteviol-glikozidok mint édesítőszerek biztonságosságát, és 2010. március 10-én közölte szakvéleményét (18). Az E 960 számot kapott szteviol-glikozidok használatát ezután engedélyezték, jól meghatározott használati feltételek alapján. Erre az élelmiszer-adalékra ezért specifikációt kell elfogadni.

(32)

Rendszertani változás miatt az eritrit (E 968) gyártásához használt kiindulási anyagok (élesztők) jelenlegi specifikációját aktualizálni kell.

(33)

A quillajakivonatnál (E 999) a pH-tartományra vonatkozó jelenlegi specifikációt módosítani kell, hogy összhangba kerüljön a JECFA specifikációjával.

(34)

A citromsav és a foszforsav (amelyek jelenleg külön-külön engedélyezettek a polidextróz (E 1200) gyártásához) együttes használatát engedélyezni kell, ha a végtermék továbbra is megfelel a tisztasági specifikációknak, mivel az javítja a hozamokat és szabályozhatóbb reakciókinetikát eredményez. A módosítás nem vet fel biztonságossági problémát.

(35)

A kisebb molekuláktól eltérően, a polimerek molekulatömege nem egy konkrét egyedi érték. Egy adott polimer különböző tömegű molekulák kombinációjából állhat. A kombináció összetétele függhet a polimer előállítási módjától. A polimerek fizikai tulajdonságai és viselkedésük összefügg a molekulák tömegével és adott tömegű molekuláknak a keverékben lévő megoszlásával. Egy sor matematikai modell írja le a keveréket különböző módokon, hogy pontosítsa a molekulák megoszlását a keverékben. A használatos különböző modellek közül a szakirodalom a tömegátlag-molekulatömeget (Mw) ajánlja a polimerek leírására. A poli(vinil-pirrolidon) (E 1201) specifikációját ennek megfelelően módosítani kell.

(36)

A propán-1,2-dionra (E 1520) vonatkozó jelenlegi specifikációban szereplő „desztillációs tartomány” kritérium az analitikai eredményeknek („tartalom”) ellentmondó megállapításokhoz vezet. Ezt a kritériumot ezért ki kell javítani, és át kell nevezni „desztillációs teszt”-re.

(37)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte őket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az élelmiszer-adalékok specifikációja

Az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékok, köztük a színezékek és édesítőszerek specifikációját e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2008/60/EK, a 2008/84/EK és a 2008/128/EK irányelv 2012. december 1-jén hatályát veszti.

3. cikk

Átmeneti rendelkezések

A 2012. december 1-je előtt jogszerűen forgalomba hozott, de e rendeletnek nem megfelelő élelmiszer-adalékot tartalmazó élelmiszerek a készletek kimerüléséig forgalmazhatók.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A rendeletet 2012. december 1-jétől kell alkalmazni.

A mellékletben a sztevoil-glikozidokra (E 960) és a bázikus metakrilát-kopolimerre (E 1205) megadott specifikációt azonban e rendelet hatálybalépésétől kezdődően kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2012. március 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 354., 2008.12.31., 16. o.

(2)  HL L 354., 2008.12.31., 1. o.

(3)  HL L 6., 2009.1.10., 20. o.

(4)  HL L 253., 2008.9.20., 1. o.

(5)  HL L 158., 2008.6.18., 17. o.

(6)  Az EFSA élelmiszer-adalékokkal és élelmiszerekhez adott tápanyagforrásokkal foglalkozó tudományos testülete (ANS): Scientific Opinion on the use of Basic Methacrylate Copolymer as a food additive on request from the European Commission (Az Európai Bizottság kérésére készült szakvélemény a bázikus metakrilát-kopolimer élelmiszer-adalékként való használatáról). EFSA Journal 2010; 8(2):1513.

(7)  Az EFSA élelmiszer-adalékokkal és élelmiszerekhez adott tápanyagforrásokkal foglalkozó tudományos testülete (ANS): Scientific Opinion on the safety of sucrose esters of fatty acids prepared from vinyl esters of fatty acids and on the extension of use of sucrose esters of fatty acids in flavourings on request from the European Commission (Az Európai Bizottság kérésére készített szakvélemény a zsírsavak vinil-észtereiből készített zsírsav-szacharóz-észterek biztonságosságáról és a zsírsav-szacharóz-észterek használatának aromákra való kiterjesztéséről). EFSA Journal 2010; 8(3):1512.

(8)  Az EFSA élelmiszerláncba bekerülő szennyezőanyagokkal foglalkozó tudományos testülete (CONTAM): Szakvélemény az élelmiszerekben lévő arzénről. EFSA Journal 2009; 7(10):1351.

(9)  HL L 61., 1995.3.18., 1. o.

(10)  Az EFSA élelmiszer-adalékokkal és élelmiszerekhez adott tápanyagforrásokkal foglalkozó tudományos testülete (ANS): Scientific Opinion on the re-evaluation of curcumin (E 100) as a food additive (Szakvélemény az élelmiszer-adalékként használt kurkumin (E 100) újraértékeléséről). EFSA Journal 2010; 8(9):1679.

(11)  A csecsemők és a kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekről és bébiételekről szóló, 2006. december 5-i 2006/125/EK bizottsági irányelv (kodifikált változat) (HL L 339., 2006.12.6., 16. o.). meghatározása szerint.

(12)  Opinion on Additives in nutrient preparations for use in infant formulae, follow-on formulae and weaning foods (Szakvélemény az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekben, és a csecsemők elválasztása alatt adott ételekben használandó tápanyagkészítményekben lévő adalékokról). Az Élelmiszerügyi Tudományos Bizottság jelentései (40. sorozat), 13–30. o. (1997).

(13)  Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Food Contact Materials on a request from European Commission on the Safety of aluminium from dietary intake (Az Európai Bizottság kérésére az élelmiszer-adalékok, aromák, technológiai segédanyagok és az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok tudományos testülete által az étrendi bevitelből származó alumínium biztonságosságáról készített szakvélemény). The EFSA Journal (2008) 754., 1–34. o.

(14)  HL L 80., 2010.3.26., 28. o.

(15)  HL L 364., 2006.12.20., 5. o.

(16)  WHO Technical Report Series, 956. sz., 2010.

(17)  EP 7.0, 2. kötet, 2415–2416. o.

(18)  EFSA – Az élelmiszer-adalékok és az élelmiszerekhez hozzáadott tápanyagforrások testülete (ANS): Scientific Opinion on the safety of steviol glycosides for the proposed uses as a food additive (Szakvélemény a szteviol-glikozidok élelmiszer-adalékként javasolt felhasználásának biztonságosságáról). The EFSA Journal (2010); 8(4):1537.


MELLÉKLET

Megjegyzés: Etilén-oxid élelmiszer-adalékokban sterilizálás céljából nem használható

Alumíniumlakkok színezékekben csak ott használhatók, ahol ez kifejezetten fel van tüntetve.

Meghatározás:

Az alumíniumlakkokat a vonatkozó monográfiában előírt tisztasági kritériumoknak megfelelő színezékek és alumínium-oxid vizes közegben végbemenő reakciójával állítják elő. Az alumínium-oxid rendszerint frissen készített, nem szárított anyag, amelyet alumínium-szulfát vagy alumínium-klorid és nátrium- vagy kalcium-karbonát, illetve -hidrogén-karbonát vagy ammónia reakciójával állítanak elő. A lakk kialakulását követően a terméket szűrik, vízzel mossák és szárítják. A késztermék reagálatlan alumínium-oxidot is tartalmazhat.

Sósavban nem oldódó anyagok

Legfeljebb 0,5 %

NaOH-ban nem oldódó anyagok

Legfeljebb 0,5 %, kizárólag az eritrozinra (E 127)

Éterrel extrahálható anyagok

Legfeljebb 0,2 % (semleges közegben)

A megfelelő színezékekre egyedi tisztasági kritériumokat kell alkalmazni.

E 100 KURKUMIN

Szinonimák

CI Natural Yellow 3; Turmeric Yellow; Turmeric sárga; Diferoil-metán

Meghatározás

A kurkumint a kurkuma, azaz a természetes Curcuma longa L. megőrölt gyökerének oldószeres extrakciójával állítják elő. Koncentrált kurkuminpor előállításához a kivonatot kristályosítással tisztítják. A termék főtömegében kurkuminokból áll, azaz a színező alkotórészből (1,7-bisz(4-hidroxi-3-metoxi-fenil)hepta-1,6-dién-3,5-dion) és annak két dezmetoxi-származékából, különböző arányokban. A kurkumában természetes módon előforduló olajok és gyanták kis mennyiségben jelen lehetnek a termékben.

A kurkumint alumíniumlakkokban is használják; alumíniumtartalma 30 %-nál kisebb.

Az extrakcióhoz csak a következő oldószerek használhatók: etil-acetát, aceton, szén-dioxid, diklór-metán, n-butanol, metanol, etanol, hexán, propán-2-ol

Színindexszám

75300

Einecs

207-280-5

Kémiai név

I

1,7-bisz(4-hidroxi-3-metoxi-fenil)-hepta-1,6-dién-3,5-dion

II

1-(4-hidroxi-fenil)-7-(4-hidroxi-3-metoxi-fenil)hepta-1,6-dién-3,5-dion

III

1,7-bisz(4-hidroxi-fenil)hepta-1,6-dién-3,5-dion

Összegképlet

I

C21H20O6

II

C20H18O5

III

C19H16O4

Molekulatömeg

I.

368,39

II.

338,39

III.

308,39

Analitika

Az összes színezőanyag legalább 90 %

Formula: 1 607 kb. 426 nm-nél, etanolban

Leírás

Narancssárga kristályos por

Azonosítás

Spektrometria

A maximum etanolban kb. 426 nm-nél

Olvadáspont-tartomány

179–182 °C

Tisztaság

Oldószermaradékok

Etil-acetát

Legfeljebb 50 mg/kg, külön-külön vagy együttesen

Aceton

n-Butanol

Metanol

Etanol

Hexán

Propán-2-ol

Diklór-metán: legfeljebb 10 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E színezék alumíniumlakkjai is használhatók.

E 101(i) RIBOFLAVIN

Szinonimák

Laktoflavin

Meghatározás

Színindexszám

 

Einecs

201-507-1

Kémiai név

7,8-Dimetil-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahidroxi-pentil)-benzo[g]pteridin-2,4(3H,10H)-dion; 7,8-Dimetil-10-(1′-D-ribitil)izoalloxazin

Összegképlet

C17H20N4O6

Molekulatömeg

376,37

Analitika

Legalább 98 %, vízmentes anyagra

Formula: 328 kb. 444 nm-nél, vizes oldatban

Leírás

Gyenge szagú, sárgástól a narancssárgáig változó színű kristályos por

Azonosítás

Spektrometria

Az A375/A267 arány 0,31 és 0,33 között van

vizes oldatban

Az A444/A267 arány 0,36 és 0,39 között van

A maximum vízben kb. 375 nm-nél van

Fajlagos forgatóképesség

[α]D 20: – 115° és – 140° között, 0,05 N-os nátrium-hidroxid oldatban

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 1,5 % (105 °C, 4 óra)

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Elsőrendű aromás aminok

Legfeljebb 100 mg/kg (anilinként)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E 101(ii) RIBOFLAVIN-5′-FOSZFÁT

Szinonimák

Nátrium-riboflavin-5′-foszfát

Meghatározás

Ez a specifikáció olyan riboflavin-5′-foszfátra vonatkozik, amely kis mennyiségben szabad riboflavint és riboflavin-difoszfátot is tartalmaz.

Színindexszám

 

Einecs

204-988-6

Kémiai név

Mononátrium(2R,3R,4S)-5-(3′)10′-dihidro-7′,8′-dimetil-2′,4′-dioxo-10′-benzo[γ]pteridinil-2,3,4-trihidroxi-pentil-foszfát; A riboflavin-5′-monofoszfát észterének mononátriumsója

Összegképlet

Dihidrát: C17H20N4NaO9P·2H2O

Vízmentes: C17H20N4NaO9P

Molekulatömeg

514,36

Analitika

Az összes színezőanyag legalább 95 %, C17H20N4NaO9P.2H2O-ként

Formula: 250 kb. 375 nm-nél, vizes oldatban

Leírás

Gyenge szagú, sárgától a narancssárgáig változó színű, kristályos, higroszkópos por

Azonosítás

Spektrometria

Az A375/A267 aránya 0,30 és 0,34 között van

vizes oldatban

Az A444/A267 aránya 0,35 és 0,40 között van

A maximum vízben kb. 375 nm-nél van

Fajlagos forgatóképesség

[α]D 20: +38 és +42 között, 5 mólos HCl-oldatban

Tisztaság

Szárítási veszteség

Dihidrátként legfeljebb 8 % (5 órán keresztül 100 °C-on, vákuumban, P2O5 fölött)

Szulfáthamu

Legfeljebb 25 %

Szervetlen foszfát

Legfeljebb 1,0 % (PO4-ként, vízmentes anyagra)

Kiegészítő színezőanyagok

Riboflavin (szabad): legfeljebb 6 %

Riboflavin-difoszfát: legfeljebb 6 %

Elsőrendű aromás aminok

Legfeljebb 70 mg/kg (anilinként)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E 102 TARTRAZIN

Szinonimák

CI Food Yellow 4

Meghatározás

A tartrazint 4-amino-benzolszulfonsavból állítják elő, amelyet sósavval és nátrium-nitrittel diazotálnak. A diazovegyületet ezt követően 4,5-dihidro-5-oxo-1-(4-szulfo-fenil)-1H-pirazol-3-karbonsavval vagy e karbonsav metil-észterével, etil-észterével, vagy sójával reagáltatják. Az így kapott színezőanyagot tisztítják és nátriumsóként elválasztják. A tartrazin főtömegében trinátrium-5-hidroxi-1-(4-szulfonáto-fenil)-4-(4-szulfonáto-fenil-azo)-H-pirazol-3-karboxilátból és kiegészítő színezőanyagokból, valamint fő színtelen alkotórészként nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból.

A tartrazin alatt a nátriumsót kell érteni. A kalcium- és a káliumsó szintén megengedett

Színindexszám

19140

Einecs

217-699-5

Kémiai név

Trinátrium-5-hidroxi-1-(4-szulfonáto-fenil)-4-(4-szulfonáto-fenil-azo)-H-pirazol-3-karboxilát

Összegképlet

C16H9N4Na3O9S2

Molekulatömeg

534,37

Analitika

Legalább 85 % összes színezőanyag, nátriumsóként

Formula: 530 kb. 426 nm-nél, vizes oldatban

Leírás

Világos-narancsszínű por vagy szemcsék

Vizes oldata

Sárga

Azonosítás

Spektrometria

A maximum vízben kb. 426 nm-nél van

Tisztaság

Vízben nem oldódó anyagok

Legfeljebb 0,2 %

Kiegészítő színezőanyagok

Legfeljebb 1,0 %

A színezőanyagoktól különböző szerves vegyületek:

 

4-hidrazino-benzolszulfonsav

Összesen legfeljebb 0,5 %

4-amino-benzol-1-szulfonsav

5-oxo-1-(4-szulfo-fenil)-2-pirazolin-3-karbonsav

4,4′-diazo-amino-di(benzolszulfonsav)

tetrahidroxi-borostyánkősav

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok

Legfeljebb 0,01 % (anilinként)

Éterrel extrahálható anyagok

Legfeljebb 0,2 %, semleges közegben

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E színezék alumíniumlakkjai is használhatók.

E 104 QUINOLINE YELLOW

Szinonimák

Kinolinsárga; CI Food Yellow 13

Meghatározás

A Quinoline Yellow-t 2-(2-kinolil)indán-1,3-dion, vagy egy kb. kétharmadban 2-(2-kinolil)indán-1,3-diont és egyharmadban 2-(2-(6-metil-kinolil))indán-1,3-diont tartalmazó keverék szulfonálásával állítják elő. A Quinoline Yellow főtömegében a fenti vegyület diszulfonátjainak (fő összetevő), monoszulfonátjainak és triszulfonátjainak nátriumsóiból és kiegészítő színezőanyagokból, valamint fő színtelen alkotórészként nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból áll.

A Quinoline Yellow alatt a nátriumsót kell érteni. A kalcium- és a káliumsó szintén megengedett

Színindexszám

47005

Einecs

305-897-5

Kémiai név

2-(2-kinolil)indán-1,3-dion-diszulfonátjainak dinátriumsója (fő alkotórész)

Összegképlet

C18H9N Na2O8S2 (fő alkotórész)

Molekulatömeg

477,38 (fő alkotórész)

Analitika

Az összes színezőanyag legalább 70 %, nátriumsóként

A Quinoline Yellow összetételének a következőnek kell lennie:

Az összes színezőanyag:

legalább 80 % dinátrium-2-(2-kinolil)indán-1,3-dion-diszulfonátot,

legfeljebb 15 % nátrium-2-(2-kinolil)indán-1,3-dion-monoszulfonátot,

legfeljebb 7,0 % trinátrium-2-(2-kinolil)indán-1,3-dion-triszulfonátot tartalmaz.

Formula: 865 (fő alkotórész) kb. 411 nm-nél, vizes ecetsavoldatban

Leírás

Sárga por vagy szemcsék

Vizes oldata

Sárga

Azonosítás

Spektrometria

A maximum kb. 411 nm-nél van, 5-ös pH-jú vizes ecetsavoldatban

Tisztaság

Vízben nem oldódó anyagok

Legfeljebb 0,2 %

Kiegészítő színezőanyagok

Legfeljebb 4,0 %

A színezőanyagoktól különböző szerves vegyületek:

 

2-metil-kinolin

Összesen legfeljebb 0,5 %

2-metil-kinolin-szulfonsav

ftálsav

2,6-dimetil-kinolin

2,6-dimetil-kinolin-szulfonsav

2-(2-Kinolin)indán-1,3-dion

Legfeljebb 4 mg/kg

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok

Legfeljebb 0,01 % (anilinként)

Éterrel extrahálható anyagok

Legfeljebb 0,2 %, semleges közegben

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E színezék alumíniumlakkjai is használhatók.

E 110 SUNSET YELLOW FCF

Szinonimák

Narancssárga FCF; CI Food Yellow 3; Orange Yellow S

Meghatározás

A Sunset Yellow FCF főtömegében dinátrium-2-hidroxi-1-(4-szulfonáto-fenil-azo)-naftalin-6-szulfonátból és kiegészítő színezőanyagokból, valamint fő színtelen alkotórészként nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból áll. A Sunset Yellow FCF-et 4-amino-benzolszulfonsavból állítják elő úgy, hogy sósavval és nátrium-nitrittel, vagy kénsavval és nátrium-nitrittel diazotálják. A diazovegyületet 6-hidroxi-2-naftalinszulfonsavval reagáltatják. A színezőanyagot nátriumsóként választják el és szárítják.

A Sunset Yellow FCF alatt a nátriumsót kell érteni. A kalcium- és a káliumsó szintén megengedett

Színindexszám

15985

Einecs

220-491-7

Kémiai név

Dinátrium-2-hidroxi-1-(4-szulfonáto-fenil-azo)-naftalin-6-szulfonát

Összegképlet

C16H10N2Na2O7S2

Molekulatömeg

452,37

Analitika

Az összes színezőanyag legalább 85 %, nátriumsóként

Formula: 555 kb. 485 nm-nél, 7-es pH-jú vizes oldatban

Leírás

Narancsvörös por vagy szemcsék

Vizes oldata

Narancssárga

Azonosítás

Spektrometria

A maximum vízben kb. 485 nm-nél van, 7-es pH-értéknél

Tisztaság

Vízben nem oldódó anyagok

Legfeljebb 0,2 %

Kiegészítő színezőanyagok

Legfeljebb 5,0 %

1-(Fenil-azo)-2-naftol (Sudan I)

Legfeljebb 0,5 mg/kg

A színezőanyagoktól különböző szerves vegyületek:

 

4-amino-benzol-1-szulfonsav

Összesen legfeljebb 0,5 %

3-hidroxi-naftalin-2,7-diszulfonsav

6-hidroxi-naftalin-2-szulfonsav

7-hidroxi-naftalin-1,3-diszulfonsav

4,4′-diazo-amino-di(benzolszulfonsav)

6,6′-oxi-di(naftalin-2-szulfonsav)

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok

Legfeljebb 0,01 % (anilinként)

Éterrel extrahálható anyagok

Legfeljebb 0,2 %, semleges közegben

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E színezék alumíniumlakkjai is használhatók.

E 120 KOSNIL, KÁRMINSAV, KÁRMINOK

Szinonimák

CI Natural Red 4

Meghatározás

A kárminokat és a kárminsavat a kosnilból állítják elő – amely a Dactylopius coccus Costa rovar nőnemű példányainak szárított testéből áll – vizes, vizes-alkoholos vagy alkoholos extrakcióval.

A színező alkotórész a kárminsav.

Előállíthatóak a kárminsav (kárminok) alumíniumlakkjai, melyekben az alumínium és a kárminsav molekulaaránya feltehetően 1:2.

A kereskedelmi forgalomban kapható termékekben a színező alkotórész ammónium-, kalcium-, kálium- vagy nátrium-kationokkal (vagy ezek kombinációjával) asszociálódik; ezek a kationok feleslegben is jelen lehetnek.

A kereskedelmi forgalomban kapható termékek tartalmazhatnak ezenkívül a rovarból származó, fehérjejellegű anyagot, valamint szabad karminátot, továbbá kis mennyiségben kötetlen alumínium-kationokat is.

Színindexszám

75470

Einecs

Kosnil: 215-680-6; kárminsav: 215-023-3; kárminok: 215-724-4

Kémiai név

7-β-D-Glükopiranozil-3,5,6,8-tetrahidroxi-1-metil-9,10-dioxo-antracén-2-karbonsav (kárminsav); A kármin az említett sav hidratált alumíniumkelátja

Összegképlet

C22H20O13 (kárminsav)

Molekulatömeg

492,39 (kárminsav)

Analitika

A kárminsavat tartalmazó kivonatokban a kárminsavtartalom legalább 2,0 %; a kelátokban a kárminsavtartalom legalább 50 %.

Leírás

Vöröstől a sötétvörösig változó színű, morzsálódó szilárd anyag vagy por. A kosnilkivonat általában sötétvörös folyadék, de porrá is szárítható.

Azonosítás

Spektrometria

A maximum vizes ammóniaoldatban kb. 518 nm-nél van

A kárminsav maximuma vizes sósavoldatban kb. 494 nm-nél van

Formula: 139, a kárminsav maximuma vizes sósavoldatban 494 nm körül van

Tisztaság

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E színezék alumíniumlakkjai is használhatók.

E 122 AZORUBIN, KARMAZSIN

Szinonimák

CI Food Red 3

Meghatározás

Az azorubin főtömegében dinátrium-4-hidroxi-3-(4-szulfonáto-1-naftil-azo)-naftalin-1-szulfonátból és kiegészítő színezőanyagokból, valamint fő színtelen alkotórészként nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból áll.

Az azorubin alatt a nátriumsót kell érteni. A kalcium- és a káliumsó szintén megengedett

Színindexszám

14720

Einecs

222-657-4

Kémiai név

Dinátrium-4-hidroxi-3-(4-szulfonáto-1-naftil-azo)-naftalin-1-szulfonát

Összegképlet

C20H12N2Na2O7S2

Molekulatömeg

502,44

Analitika

Az összes színezőanyag legalább 85 %, nátriumsóként.

Formula: 510 kb. 516 nm-en, vizes oldatban

Leírás

Vöröstől a gesztenyebarnáig változó színű por vagy szemcsék

Vizes oldata

Vörös

Azonosítás

Spektrometria

A maximum vízben kb. 516 nm-nél van

Tisztaság

Vízben nem oldódó anyagok

Legfeljebb 0,2 %

Kiegészítő színezőanyagok

Legfeljebb 1 %

A színezőanyagoktól különböző szerves vegyületek:

 

4-amino-naftalin-1-szulfonsav

Összesen legfeljebb 0,5 %

4-hidroxi-naftalin-1-szulfonsav

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok

Legfeljebb 0,01 % (anilinként)

Éterrel extrahálható anyagok

Legfeljebb 0,2 %, semleges közegben

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E színezék alumíniumlakkjai is használhatók.

E 123 AMARANT

Szinonimák

Amaranth; CI Food Red 9

Meghatározás

Az amarant főtömegében trinátrium-2-hidroxi-1-(4-szulfonáto-1-naftil-azo)-naftalin-3,6-diszulfonátból és kiegészítő színezőanyagokból, valamint fő színtelen alkotórészként nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból áll. Az amarantot 4-amino-1-naftalinszulfonsav és 3-hidroxi-2,7-naftalindiszulfonsav diazotálásával állítják elő

Az amarant alatt a nátriumsót kell érteni. A kalcium- és a káliumsó szintén megengedett

Színindexszám

16185

Einecs

213-022-2

Kémiai név

Trinátrium-2-hidroxi-1-(4-szulfonáto-1-naftil-azo)-naftalin-3,6-diszulfonát

Összegképlet

C20H11N2Na3O10S3

Molekulatömeg

604,48

Analitika

Az összes színezőanyag legalább 85 %, nátriumsóként

Formula: 440 kb. 520 nm-en, vizes oldatban

Leírás

Vörösesbarna por vagy szemcsék

Vizes oldata

Vörös

Azonosítás

Spektrometria

A maximum vízben kb. 520 nm-nél van

Tisztaság

Vízben nem oldódó anyagok

Legfeljebb 0,2 %

Kiegészítő színezőanyagok

Legfeljebb 3,0 %

A színezőanyagoktól különböző szerves vegyületek:

 

4-amino-naftalin-1-szulfonsav

Összesen legfeljebb 0,5 %

3-hidroxi-naftalin-2,7-diszulfonsav

6-hidroxi-naftalin-2-szulfonsav

7-hidroxi-naftalin-1,3-diszulfonsav

7-hidroxi-naftalin-1,3,6-triszulfonsav

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok

Legfeljebb 0,01 % (anilinként)

Éterrel extrahálható anyagok

Legfeljebb 0,2 %, semleges közegben

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E színezék alumíniumlakkjai is használhatók.

E 124 PONCEAU 4R, COCHINEAL RED A

Szinonimák

Kosnilvörös A; CI Food Red 7; Neukokcin

Meghatározás

A Ponceau 4R főtömegében trinátrium-2-hidroxi-1-(4-szulfonáto-1-naftil-azo)-naftalin-6,8-diszulfonátból és kiegészítő színezőanyagokból, valamint fő színtelen alkotórészként nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból áll. A Ponceau 4R-et diazotált naftionsav és G-sav (2-naftol-6,8- diszulfonsav) diazotálásával, majd a diazotált vegyület trinátriumsóvá alakításával állítják elő

A Ponceau 4R alatt a nátriumsót kell érteni. A kalcium- és a káliumsó szintén megengedett

Színindexszám

16255

Einecs

220-036-2

Kémiai név

Trinátrium-2-hidroxi-1-(4-szulfonáto-1-naftil-azo)-naftalin-6,8-diszulfonát

Összegképlet

C20H11N2Na3O10S3

Molekulatömeg

604,48

Analitika

Az összes színezőanyag legalább 80 %, nátriumsóként.

Formula: 430 kb. 505 nm-nél, vizes oldatban

Leírás

Vöröses por vagy szemcsék

Vizes oldata

Vörös

Azonosítás

Spektrometria

A maximum vízben kb. 505 nm-nél van

Tisztaság

Vízben nem oldódó anyagok

Legfeljebb 0,2 %

Kiegészítő színezőanyagok

Legfeljebb 1,0 %

A színezőanyagoktól különböző szerves vegyületek:

 

4-amino-naftalin-1-szulfonsav

Összesen legfeljebb 0,5 %

7-hidroxi-naftalin-1,3-diszulfonsav

3-hidroxi-naftalin-2,7-diszulfonsav

6-hidroxi-naftalin-2-szulfonsav

7-hidroxi-naftalin-1,3,6-triszulfonsav

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok

Legfeljebb 0,01 % (anilinként)

Éterrel extrahálható anyagok

Legfeljebb 0,2 %, semleges közegben

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E színezék alumíniumlakkjai is használhatók.

E 127 ERITROZIN

Szinonimák

CI Food Red 14

Meghatározás

Az eritrozin főtömegében dinátrium-2-(2,4,5,7-tetrajód-3-oxido-6-oxo-xantén-9-il)benzoát-monohidrátból és kiegészítő színezőanyagokból, valamint fő színtelen alkotórészként vízből, nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból áll. Az eritrozint a fluoreszcein (a rezorcin és a ftálsavanhidrid kondenzációs terméke) jódozásával állítják elő.

Az eritrozin alatt a nátriumsót kell érteni. A kalcium- és a káliumsó szintén megengedett

Színindexszám

45430

Einecs

240-474-8

Kémiai név

Dinátrium-2-(2,4,5,7-tetrajód-3-oxido-6-oxo-xantén-9-il)-benzoát-monohidrát

Összegképlet

C20H6I4Na2O5·H2O

Molekulatömeg

897,88

Analitika

Az összes színezőanyag legalább 87 %, vízmentes nátriumsóként

Formula: 1 100 kb. 526 nm-nél, 7-es pH-jú vizes oldatban

Leírás

Vörös por vagy szemcse.

Vizes oldata

Vörös

Azonosítás

Spektrometria

A maximum vízben kb. 526 nm-nél van, 7-es pH-értéknél

Tisztaság

Szervetlen jodidok

Legfeljebb 0,1 % (nátrium-jodidként)

Vízben nem oldódó anyagok

Legfeljebb 0,2 %

Kiegészítő színezőanyagok (a fluoreszceint kivéve)

Legfeljebb 4,0 %

Fluoreszcein

Legfeljebb 20 mg/kg

A színezőanyagoktól különböző szerves vegyületek:

 

tri-jód-rezorcin

Legfeljebb 0,2 %

2-(2,4-dihidroxi-3,5-dijód-benzoil)-benzoesav

Legfeljebb 0,2 %

Éterrel extrahálható anyagok

Legfeljebb 0,2 %, 7–8-as pH-jú oldatból

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E színezék alumíniumlakkjai is használhatók.

E 129 ALLURA RED AC

Szinonimák

Alluravörös AC, CI Food Red 17

Meghatározás

Az Allura Red AC főtömegében dinátrium-2-hidroxi-1-(2-metoxi-5-metil-4-szulfonáto-fenil-azo)-naftalin-6-szulfonátból és kiegészítő színezőanyagokból, valamint fő színtelen alkotórészként nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból áll. Az Allura Red AC-t a diazotált 5-amino-4-metoxi-2-toluolszulfonsav és a 6-hidroxi-2-naftalinszulfonsav diazotálásával állítják elő

Az Allura Red AC alatt a nátriumsót kell érteni. A kalcium- és a káliumsó szintén megengedett

Színindexszám

16035

Einecs

247-368-0

Kémiai név

Dinátrium-2-hidroxi-1-(2-metoxi-5-metil-4-szulfonato-fenil-azo)-naftalin-6-szulfonát

Összegképlet

C18H14N2Na2O8S2

Molekulatömeg

496,42

Analitika

Az összes színezőanyag legalább 85 %, nátriumsóként

Formula: 540 kb. 504 nm-nél, 7-es pH-jú vizes oldatban

Leírás

Sötétvörös por vagy szemcsék

Vizes oldata

Vörös

Azonosítás

Spektrometria

A maximum vízben kb. 504 nm-nél van

Tisztaság

Vízben nem oldódó anyagok

Legfeljebb 0,2 %

Kiegészítő színezőanyagok

Legfeljebb 3,0 %

A színezőanyagoktól különböző szerves vegyületek:

 

6-hidroxi-2-naftalinszulfonsav, nátriumsó

Legfeljebb 0,3 %

4-amino-5-metoxi-2-metil-benzol-szulfonsav

Legfeljebb 0,2 %

6,6-oxi-bisz(2-naftalinszulfonsav)-dinátriumsó

Legfeljebb 1,0 %

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok

Legfeljebb 0,01 % (anilinként)

Éterrel extrahálható anyagok

Legfeljebb 0,2 %, 7-es pH-jú oldatból

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E színezék alumíniumlakkjai is használhatók.

E 131 PATENT BLUE V

Szinonimák

Patentkék V, CI Food Blue 5

Meghatározás

A Patent Blue V főtömegében a [4-(α-(4-dietil-amino-fenil)-5-hidroxi-2,4-diszulfo-fenil-metilidén]-2,5-ciklohexadién-1-ilidén]-dietil-ammónium-hidroxid belső sójának kalcium- vagy nátriumvegyületéből és kiegészítő színezőanyagokból, valamint fő színtelen alkotórészként nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból és/vagy kalcium-szulfátból áll.

A káliumsó szintén megengedett

Színindexszám

42051

Einecs

222-573-8

Kémiai név

A [4-(α-(4-dietil-amino-fenil)-5-hidroxi-2,4-diszulfo-fenil-metilidén)-2,5-ciklohexadién-1-ilidén]-dietil-ammónium-hidroxid belső sójának kalcium- vagy nátriumvegyülete

Összegképlet

Kalciumvegyület: C27H31N2O7S2Ca1/2

Nátriumvegyület: C27H31N2O7S2Na

Molekulatömeg

Kalciumvegyület: 579,72

Nátriumvegyület: 582,67

Analitika

Az összes színezőanyag legalább 85 %, nátriumsóként

Formula: 2 000 kb. 638 nm-nél, 5-ös pH-jú vizes oldatban

Leírás

Sötétkék por vagy szemcsék

Vizes oldata

Kék

Azonosítás

Spektrometria

A maximum 5-ös pH-jú vízben 638 nm-nél van

Tisztaság

Vízben nem oldódó anyagok

Legfeljebb 0,2 %

Kiegészítő színezőanyagok

Legfeljebb 2,0 %

A színezőanyagoktól különböző szerves vegyületek:

 

3-hidroxi-benzaldehid

Összesen legfeljebb 0,5 %

3-hidroxi-benzoesav

3-hidroxi-4-szulfobenzoesav

N,N-dietil-amino-benzol-szulfonsav

Leukobázis

Legfeljebb 4,0 %

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok

Legfeljebb 0,01 % (anilinként)

Éterrel extrahálható anyagok

Legfeljebb 0,2 %, 5-ös pH-jú oldatból

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E színezék alumíniumlakkjai is használhatók.

E 132 INDIGOTIN, INDIGÓKÁRMIN

Szinonimák

CI Food Blue 1

Meghatározás

Az indigókármin főtömegében dinátrium-3,3′-dioxo-2,2′-bi-indolilidén-5,5′-diszulfonát és dinátrium-3,3′-dioxo-2,2′-bi-indolilidén-5,7′-diszulfonát keverékéből és kiegészítő színezőanyagokból, valamint fő színtelen alkotórészként nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból áll.

Az indigotin alatt a nátriumsót kell érteni. A kalcium- és a káliumsó szintén megengedett

Az indigókármint az indigó szulfonálásával állítják elő. Ezt az indigó (vagy indigópaszta) kénsav jelenlétében történő hevítésével végzik. A színezőanyagot elválasztják és tisztítási eljárásoknak vetik alá

Színindexszám

73015

Einecs

212-728-8

Kémiai név

Dinátrium-3,3′-dioxo-2,2′-bi-indolilidén-5,5′-diszulfonát

Összegképlet

C16H8N2Na2O8S2

Molekulatömeg

466,36

Analitika

Az összes színezőanyag legalább 85 %, nátriumsóként;

dinátrium-3,3′-dioxo-2,2′-bi-indolilidén-5,7′-diszulfonát: legfeljebb 18 %

Formula: 480 kb. 610 nm-nél, vizes oldatban

Leírás

Sötétkék por vagy szemcsék

Vizes oldata

Kék

Azonosítás

Spektrometria

A maximum vízben kb. 610 nm-nél van

Tisztaság

Vízben nem oldódó anyagok

Legfeljebb 0,2 %

Kiegészítő színezőanyagok

A dinátrium-3,3′-dioxo-2,2′-bi-indolilidén-5,7′-diszulfonát nélkül: legfeljebb 1,0 %

A színezőanyagoktól különböző szerves vegyületek:

 

Iizatin-5-szulfonsav

Összesen legfeljebb 0,5 %

5-szulfo-antranilsav

Antranilsav

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok

Legfeljebb 0,01 % (anilinként)

Éterrel extrahálható anyagok

Legfeljebb 0,2 %, semleges közegben

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E színezék alumíniumlakkjai is használhatók.

E 133 BRILLIANT BLUE FCF

Szinonimák

Brillantkék FCF; CI Food Blue 2

Meghatározás

A Brilliant Blue FCF főtömegében dinátrium-α-(4-(N-etil-3-szulfonáto-benzil-amino)-fenil)-α-(4-N-etil-3-szulfonáto-benzil-amino)-ciklohexa-2,5-dienilidén)-toluol-2-szulfonátból és izomerjeiből, valamint kiegészítő színezőanyagokból, továbbá fő színtelen alkotórészként nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból áll.

A Brilliant Blue FCF alatt a nátriumsót kell érteni. A kalcium- és a káliumsó szintén megengedett

Színindexszám

42090

Einecs

223-339-8

Kémiai név

Dinátrium-α-(4-(N-etil-3-szulfonáto-benzil-amino)-fenil)-α-(4-N-etil-3-szulfonáto-benzil-amino)-ciklohexa-2,5-dienilidén)-toluol-2-szulfonát

Összegképlet

C37H34N2Na2O9S3

Molekulatömeg

792,84

Analitika

Az összes színezőanyag legalább 85 %, nátriumsóként

Formula: 1 630 kb. 630 nm-nél, vizes oldatban

Leírás

Vöröseskék por vagy szemcsék

Vizes oldata

Kék

Azonosítás

Spektrometria

A maximum vízben kb. 630 nm-nél van

Tisztaság

Vízben nem oldódó anyagok

Legfeljebb 0,2 %

Kiegészítő színezőanyagok

Legfeljebb 6,0 %

A színezőanyagoktól különböző szerves vegyületek:

 

2-,3- és 4-formil-benzolszulfonsavak együtt

Legfeljebb 1,5 %

3-((etil)(4-szulfo-fenil)amino)metil-benzolszulfonsav

Legfeljebb 0,3 %

Leukobázis

Legfeljebb 5,0 %

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok

Legfeljebb 0,01 % (anilinként)

Éterrel extrahálható anyagok

Legfeljebb 0,2 %, 7-es pH-értéknél

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E színezék alumíniumlakkjai is használhatók.

E 140(i) KLOROFILLOK

Szinonimák

CI Natural Green 3; Magnézium-klorofill; Magnézium-feofitin

Meghatározás

A klorofillokat ehető növényi anyagok, fű, lucerna és csalán oldószeres extrakciójával állítják elő. Az oldószer ezt követő eltávolítása során a természetes tartalomként jelenlévő, koordinációs kötésű magnézium részben vagy teljesen eltűnhet a klorofillokból, és a megfelelő feofitinek keletkeznek. A fő színezőanyagok a feofitinek és a magnézium-klorofillokok. Az oldószer eltávolítása után az extrahált termék további pigmenteket tartalmaz, mint például karotinokat, valamint a kiindulási anyagból származó olajokat, zsírokat és viaszokat. Az extrakcióhoz csak a következő oldószerek használhatók: aceton, metil-etil-keton, diklór-metán, szén-dioxid, metanol, etanol, propán-2-ol és hexán.

Színindexszám

75810

Einecs

Klorofillok: 215-800-7, klorofill a: 207-536-6, klorofill b: 208-272-4

Kémiai név

A főbb színező alkotórészek a következők:

Fitil-(132R,17S,18S)-3-(8-etil-132-metoxi-karbonil-2,7,12,18-tetrametil-13′-oxo-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidro-ciklopenta[at]porfirin-17-il)-propionát, (feofitin a), vagy mint magnéziumkomplex (klorofill a)

Fitil-(132R,17S,18S)-3-(8-etil-7-formil-132-metoxi-karbonil-2,12,18-trimetil-13′-oxo-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidro-ciklopenta[at]-porfirin-17-il)-propionát, (feofitin b), vagy mint magnéziumkomplex (klorofill b)

Összegképlet

Klorofill a (magnéziumkomplex): C55H72MgN4O5

Klorofill a: C55H74N4O5

Klorofill b (magnéziumkomplex): C55H70MgN4O6

Klorofill b: C55H72N4O6

Molekulatömeg

Klorofill a (magnéziumkomplex): 893,51

Klorofill a: 871,22

Klorofill b (magnéziumkomplex): 907,49

Klorofill b: 885,20

Analitika

Az összes klorofill- és magnéziumkomplex együttesen legalább 10 %

Formula: 700 kb. 409 nm-nél, kloroformban

Leírás

A koordinációs kötésben lévő magnézium mennyiségétől függően olajzöldtől sötétzöldig terjedő színárnyalatú, viaszos, szilárd anyag

Azonosítás

Spektrometria

A maximum kloroformban kb. 409 nm-nél van

Tisztaság

Oldószermaradékok

Aceton

Legfeljebb 50 mg/kg, külön-külön vagy együttesen

Metil-etil-keton

Metanol

Etanol

Propán-2-ol

Hexán

Diklór-metán:

Legfeljebb 10 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E 140(ii) KLOROFILLINEK

Szinonimák

CI Natural Green 5; Nátrium-klorofillin; Kálium-klorofillin

Meghatározás

A klorofillinek alkálifémsóit ehető növényi részek, fű, lucerna és csalán oldószeres kivonatának elszappanosításával állítják elő. Az elszappanosítás során a metil- és a fitol-észter csoportok eltűnnek és a ciklopentenil-gyűrű részben felszakadhat. A savas csoportok közömbösítésével képződnek a kálium- és/vagy nátriumsók.

Az extrakcióhoz csak a következő oldószerek használhatók: aceton, metil-etil-keton, diklór-metán, szén-dioxid, metanol, etanol, propán-2-ol és hexán

Színindexszám

75815

Einecs

287-483-3

Kémiai név

A fő színező alkotórészek sav alakban a következők:

3-(10-karboxiláto-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-oxo-2-vinil-forbin-7-il)-propionát (klorofillin a)

valamint

3-(10-karboxiláto-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-oxo-2-vinil-forbin-7-il)-propionát (klorofillin b)

A hidrolízis fokától függően a ciklopentenil-gyűrű felszakadhat, így egy harmadik karboxilcsoport keletkezik.

Magnéziumkomplexek is jelen lehetnek.

Összegképlet

Klorofillin a (savformában): C34H34N4O5

Klorofillin b (savformában): C34H32N4O6

Molekulatömeg

Klorofillin a: 578,68

Klorofillin b: 592,66

A ciklopentenil-gyűrű felszakadása esetén mind a két érték 18 daltonnal emelkedhet.

Analitika

Az 1 órán keresztül kb. 100 °C-on szárított minta összes klorofillintartalma legalább 95 %.

Formula: 700 kb. 405 nm-nél, 9-es pH-jú vizes oldatban

Formula 700 kb. 405 nm-nél, 9-es pH-jú vizes oldatban

Leírás

Sötétzöldtől a kékesfeketéig változó színű por

Azonosítás

Spektrometria

A maximum 9-es pH-jú vizes foszfát-pufferben kb. 405 nm-nél és kb. 653 nm-nél van

Tisztaság

Oldószermaradékok

Aceton

Legfeljebb 50 mg/kg, külön-külön vagy együttesen

Metil-etil-keton

Metanol

Etanol

Propán-2-ol

Hexán

Diklór-metán:

legfeljebb 10 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E 141(i) KLOROFILL-RÉZKOMPLEXEK

Szinonimák

CI Natural Green 3; Réz-klorofill; Réz-feofitin

Meghatározás

A réz-klorofillokat az ehető növények, fű, lucerna és csalán oldószeres kivonataiból állítják elő réz-só hozzáadásával. Az oldószer eltávolítása után a termék további pigmenteket, például karotinoidokat tartalmaz, valamint a kiindulási anyagból származó zsírokat és viaszokat. A fő színezőanyagok a réz-feofitinek. Az extrakcióhoz csak a következő oldószerek használhatók: aceton, metil-etil-keton, diklór-metán, szén-dioxid, metanol, etanol, propán-2-ol és hexán.

Színindexszám

75810

Einecs

Réz-klorofill a: 239-830-5; Réz-klorofill b: 246-020-5

Kémiai név

[Fitil-(132R,17S,18S)-3-(8-etil-132-metoxi-karbonil-2,7,12,18-tetrametil-13′-oxo-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidro-ciklopenta[at]-porfirin-17-il)propionát]réz(II) (réz-klorofill a)

[Fitil-(132R,17S,18S)-3-(8-etil-7-formil-132-metoxi-karbonil-2,12,18-trimetil-13′-oxo-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidro-ciklopenta[at]-porfirin-17-il)propionát]réz(II) (réz-klorofill b)

Összegképlet

Réz-klorofill a: C55H72Cu N4O5

Réz-klorofill b: C55H70Cu N4O6

Molekulatömeg

Réz-klorofill a: 932,75

Réz-klorofill b: 946,73

Analitika

Az összes réz-klorofill legalább 10 %.

Formula: 540 kb. 422 nm-nél, kloroformban

Formula: 300 kb. 652 nm-nél, kloroformban

Leírás

A kiindulási anyagtól függően kékeszöldtől a sötétzöldig változó színű viaszos szilárd anyag

Azonosítás

Spektrometria

A maximum kloroformban kb. 422 nm-nél és kb. 652 nm-nél van

Tisztaság

Oldószermaradékok

Aceton

Legfeljebb 50 mg/kg, külön-külön vagy együttesen

Metil-etil-keton

Metanol

Etanol

Propán-2-ol

Hexán

Diklór-metán:

Legfeljebb 10 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Rézionok

Legfeljebb 200 mg/kg

Összes réz

Legfeljebb az összes réz-feofitin 8,0 %-a

E színezék alumíniumlakkjai is használhatók.

E 141(ii) KLOROFILLIN-RÉZKOMPLEXEK

Szinonimák

Nátrium-réz-klorofillin; Kálium-réz-klorofillin; CI Natural Green 5

Meghatározás

A réz-klorofillinek alkálifémsóit az ehető növényi részek, fű, lucerna és csalán oldószeres kivonatának elszappanosításával kapott termékből réz hozzáadása révén állítják elő; az elszappanosítás során a metil- és a fitol-észter csoportok eltűnnek és a ciklopentenil-gyűrű részben felszakadhat. Miután a tisztított klorofillinekhez rezet adnak, a savas csoportok közömbösítésével képződnek a kálium- és/vagy nátriumsók.

Az extrakcióhoz csak a következő oldószerek használhatók: aceton, metil-etil-keton, diklór-metán, szén-dioxid, metanol, etanol, propán-2-ol és hexán

Színindexszám

75815

Einecs

 

Kémiai név

A főbb színező alkotórészek savformában a következők: 3-(10-karboxiláto-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-oxo-2-vinil-forbin-7-il)-propionát, rézkomplex (réz-klorofillin a), valamint 3-(10-karboxiláto-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-oxo-2-vinil-forbin-7-il) propionát, rézkomplex (réz-klorofillin b)

Összegképlet

Réz-klorofillin a (savformában): C34H32Cu N4O5

Réz-klorofillin b (savformában): C34H30Cu N4O6

Molekulatömeg

Réz-klorofillin a: 640,20

Réz-klorofillin b: 654,18

A ciklopentenil-gyűrű felszakadása esetén mind a két érték 18 daltonnal emelkedhet.

Analitika

Az 1 órán keresztül 100 °C-on szárított minta összes réz-klorofillin-tartalma legalább 95 %.

Formula: 565 kb. 405 nm-nél, 7,5-es pH-jú vizes foszfátpufferben

Formula: 145 kb. 630 nm-nél, 7,5-es pH-jú vizes foszfátpufferben

Leírás

Sötétzöldtől a kékesfeketéig változó színű por

Azonosítás

Spektrometria

A maximum 7,5-es pH-jú vizes foszfátpuffer-oldatban kb. 405 nm-nél és 630 nm-nél van

Tisztaság

Oldószermaradékok

Aceton

Legfeljebb 50 mg/kg, külön-külön vagy együttesen

Metil-etil-keton

Metanol

Etanol

Propán-2-ol

Hexán

Diklór-metán:

Legfeljebb 10 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Rézionok

Legfeljebb 200 mg/kg

Összes réz

Legfeljebb az összes réz-klorofillin 8 %-a

E színezék alumíniumlakkjai is használhatók.

E 142 GREEN S

Szinonimák

Zöld S; CI Food Green 4, Brillantzöld BS

Meghatározás

A Green S főtömegében nátrium-N-[4-[[4-(dimetil-amino)-fenil]-(2-hidroxi-3,6-diszulfo-1-naftil)-metilén]-2,5-ciklohexadién-1-ilidén]-N-metil-metánaminiumból és kiegészítő színezőanyagokból, valamint fő színtelen alkotórészként nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból áll.

A Green S alatt a nátriumsót kell érteni. A kalcium- és a káliumsó szintén megengedett

Színindexszám

44090

Einecs

221-409-2

Kémiai név

Nátrium-N-[4-[[4-(dimetil-amino)fenil](2-hidroxi-3,6-diszulfo-1-naftalinil)-metilén]-2,5-ciklohexadién-1-ilidén]-N-metil-metánaminium; Nátrium-5-[4-dimetil-amino-α-(4-dimetil-imino-ciklohexa-2,5-dienilidén)-benzil]-6-hidroxi-7-szulfonáto-naftalin-2-szulfonát (alternatív kémiai név).

Összegképlet

C27H25N2NaO7S2

Molekulatömeg

576,63

Analitika

Az összes színezőanyag legalább 80 %, nátriumsóként

Formula: 1 720 kb. 632 nm-nél, vizes oldatban

Leírás

Sötétkék vagy sötétzöld por vagy szemcsék

Vizes oldata

Kék vagy zöld

Azonosítás

Spektrometria

A maximum vízben kb. 632 nm-nél van

Tisztaság

Vízben nem oldódó anyagok

Legfeljebb 0,2 %

Kiegészítő színezőanyagok

Legfeljebb 1,0 %

A színezőanyagoktól különböző szerves vegyületek:

 

4,4′-bisz(dimetil-amino)-benzhidril-alkohol

Legfeljebb 0,1 %

4,4′-bisz(dimetil-amino)-benzofenon

Legfeljebb 0,1 %

3-hidroxi-naftalin-2,7-diszulfonsav

Legfeljebb 0,2 %

Leukobázis

Legfeljebb 5,0 %

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok

Legfeljebb 0,01 % (anilinként)

Éterrel extrahálható anyagok

Legfeljebb 0,2 %, semleges közegben

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E színezék alumíniumlakkjai is használhatók.

E 150a EGYSZERŰ ÉGETETT CUKOR

Szinonimák

Tömény égetett cukor

Meghatározás

Az egyszerű égetett cukor szénhidrátok (a kereskedelemben kapható, élelmiszer-minőségű, tápértékkel rendelkező édesítők, mint a glükóz és/vagy a fruktóz monomerek, illetve ezek polimerjei, például a glükóz-szirup, a szacharóz és/vagy az inverzcukorszirupok, és a dextróz) ellenőrzött hőkezelésével készül. A karamellizáció elősegítésére savakat, lúgokat és sókat lehet alkalmazni, az ammóniumvegyületek és a szulfitok kivételével

Színindexszám

 

Einecs

232-435-9

Kémiai név

 

Összegképlet

 

Molekulatömeg

 

Analitika

 

Leírás

Sötétbarnától a feketéig változó színű folyadék vagy szilárd anyag

Azonosítás

 

Tisztaság

DEAE-cellulóz által megkötött színezék

Legfeljebb 50 %

Foszforil-cellulóz által megkötött színezék

Legfeljebb 50 %

Színintenzitás (1)

0,01–0,12

Összes nitrogén

Legfeljebb 0,1 %

Összes kén

Legfeljebb 0,2 %

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E 150b SZULFITOS ÉGETETT CUKOR

Szinonimák

 

Meghatározás

A szulfitos égetett cukor szénhidrátok (a kereskedelemben kapható, élelmiszer-minőségű, tápértékkel rendelkező édesítők, mint a glükóz és a fruktóz monomerek, illetve ezek polimerjei, például a glükózszirupok, a szacharóz és/vagy az inverz szirupok és a dextróz) ellenőrzött hőkezelésével készül, savak vagy lúgok felhasználásával vagy anélkül, szulfitvegyületek (kénessav, kálium-szulfit, kálium-hidrogén-szulfit, nátrium-szulfit és nátrium-hidrogén-szulfit) jelenlétében, ammóniumvegyületek alkalmazása nélkül

Színindexszám

 

Einecs

232-435-9

Kémiai név

 

Összegképlet

 

Molekulatömeg

 

Analitika

 

Leírás

Sötétbarnától a feketéig változó színű folyadék vagy szilárd anyag

Azonosítás

 

Tisztaság

DEAE-cellulóz által megkötött színezék

Több mint 50 %

Színintenzitás (2)

0,05–0,13

Összes nitrogén

Legfeljebb 0,3 % (3)

Kéndioxid

Legfeljebb 0,2 % (3)

Összes kén

0,3–3,5 % (3)

DEAE-cellulóz által megkötött kén

Több mint 40 %

DEAE-cellulóz által megkötött színezék abszorbanciahányadosa

19–34

Abszorbanciahányados (A280/560)

Nagyobb, mint 50

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E 150c AMMÓNIÁS ÉGETETT CUKOR

Szinonimák

 

Meghatározás

Az ammóniás égetett cukor szénhidrátok (a kereskedelemben kapható, élelmiszer-minőségű, tápértékkel rendelkező édesítők, mint a glükóz és a fruktóz monomerek, illetve ezek polimerjei, például a glükózszirup, a szacharóz és/vagy az inverz szirupok és a dextróz) ellenőrzött hőkezelésével készül, savak vagy lúgok felhasználásával vagy anélkül, ammóniavegyületek (ammónium-hidroxid, ammónium-karbonát, ammónium-hidrogén-karbonát, ammónium-foszfát) jelenlétében, szulfitvegyületek alkalmazása nélkül

Színindexszám

 

Einecs

232-435-9

Kémiai név

 

Összegképlet

 

Molekulatömeg

 

Analitika

 

Leírás

Sötétbarnától a feketéig változó színű folyadék vagy szilárd anyag

Azonosítás

 

Tisztaság

DEAE-cellulóz által megkötött színezék

Legfeljebb 50 %

Foszforil-cellulóz által megkötött színezék

Több mint 50 %

Színintenzitás (4)

0,08–0,36

Ammónianitrogén

Legfeljebb 0,3 % (5)

4-metil-imidazol

Legfeljebb 200 mg/kg (5)

2-Acetil-4-tetrahidroxi-butil-imidazol

Legfeljebb 10 mg/kg (5)

Összes kén

Legfeljebb 0,2 % (5)

Összes nitrogén

0,7–3,3 % (4)

Foszforil-cellulóz által megkötött színezék abszorbanciahányadosa

13–35

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E 150d SZULFITOS AMMÓNIÁS ÉGETETT CUKOR

Szinonimák

 

Meghatározás

A szulfitos ammóniás égetett cukor szénhidrátok (a kereskedelemben kapható, élelmiszer-minőségű, tápértékkel rendelkező édesítők, mint a glükóz és a fruktóz monomerek, illetve ezek polimerjei, például a glükózszirup, a szacharóz és/vagy az inverz szirupok és a dextróz) ellenőrzött hőkezelésével készül, savak vagy lúgok felhasználásával vagy anélkül, ammónium- és szulfitvegyületek (kénessav, kálium-szulfit, kálium-hidrogén-szulfit, nátrium-szulfit, nátrium-hidrogén-szulfit, ammónium-hidroxid, ammónium-karbonát, ammónium-hidrogén-karbonát, ammónium-foszfát, ammónium-szulfát, ammónium-szulfit és ammónium-hidrogén-szulfit) jelenlétében

Színindexszám

 

Einecs

232-435-9

Kémiai név

 

Összegképlet

 

Molekulatömeg

 

Analitika

 

Leírás

Sötétbarnától a feketéig változó színű folyadék vagy szilárd anyag

Azonosítás

 

Tisztaság

DEAE-cellulóz által megkötött színezék

Több mint 50 %

Színintenzitás (6)

0,10–0,60

Ammónianitrogén

Legfeljebb 0,6 % (7)

Kén-dioxid

Legfeljebb 0,2 % (7)

4-Metil-imidazol

Legfeljebb 250 mg/kg (7)

Összes nitrogén

0,3–1,7 % (7)

Összes kén

0,8–2,5 % (7)

Az alkoholos csapadék nitrogén-kén aránya

0,7–2,7

Az alkoholos csapadék abszorbanciahányadosa (8)

8–14

Abszorbanciahányados (A280/560)

Legfeljebb 50

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E 151 BRILLIANT BLACK BN, BLACK PN

Szinonimák

Brillantfekete BN; CI Food Black 1

Meghatározás

A Brilliant Black BN főtömegében tetranátrium-4-acetamido-5-hidroxi-6-[7-szulfonáto-4-(4-szulfonáto-fenil-azo)-1-naftil-azo]-naftalin-1,7-diszulfonátból és más kiegészítő színezőanyagokból, valamint fő színtelen alkotórészként nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból áll.

A Brilliant Black BN színezék alatt a nátriumsót kell érteni. A kalcium- és a káliumsó szintén megengedett

Színindexszám

28440

Einecs

219-746-5

Kémiai név

Tetranátrium-4-acetamido-5-hidroxi-6-[7-szulfonáto-4-(4-szulfonáto-fenil-azo)-1-naftil-azo]-naftalin-1,7-diszulfonát

Összegképlet

C28H17N5Na4O14S4

Molekulatömeg

867,69

Analitika

Az összes színezőanyag legalább 80 %, nátriumsóként

Formula: 530 kb. 570 nm-nél, oldatban

Leírás

Fekete por vagy szemcsék

Vizes oldata

Kékesfekete

Azonosítás

Spektrometria

A maximum vízben kb. 570 nm-nél van

Tisztaság

Vízben nem oldódó anyagok

Legfeljebb 0,2 %

Kiegészítő színezőanyagok

Legfeljebb 4 % (színezőanyag-tartalomra)

A színezőanyagoktól különböző szerves vegyületek:

 

4-acetamido-5-hidroxi-naftalin-1,7-diszulfonsav

Összesen legfeljebb 0,8 %

4-amino-5-hidroxi-naftalin-1,7-diszulfonsav

8-amino-naftalin-2-szulfonsav

4,4′-diazo-amino-di(benzolszulfonsav)

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok

Legfeljebb 0,01 % (anilinként)

Éterrel extrahálható anyagok

Legfeljebb 0,2 %, semleges közegben

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E színezék alumíniumlakkjai is használhatók.

E 153 NÖVÉNYI SZÉN

Szinonimák

Carbo medicinalis vegetabilis; Aktív szén

Meghatározás

A növényi aktív szenet növényi anyagok, mint pl. fa, cellulózmaradékok, tőzeg, kókusz és más héjak elszenesítésével állítják elő. Az így előállított aktív szenet görgős malommal megőrlik, és a kapott, erősen aktív szénport ciklonnal szétválasztják. A ciklonból származó finom frakciót sósavas mosással tisztítják, közömbösítik és szárítják. Az így kapott termék hagyományos nevén az aktív szén. Az erősebb színezőhatással rendelkező termékeket a finom frakcióból egy további ciklonos elválasztással vagy további őrléssel, majd azt követően savas mosással, közömbösítsel és szárítással állítják elő. Fő alkotóeleme finom eloszlású szén. Kis mennyiségben tartalmazhat nitrogént, hidrogént és oxigént. Előállítás után a termék némi nedvességet abszorbeálhat

Színindexszám

77266

Einecs

231-153-3

Kémiai név

Szén

Összegképlet

C

Atomtömeg

12,01

Analitika

Az összes szén legalább 95 %, víz- és hamumentes anyagra

Szárítási veszteség

Legfeljebb 12 % (120 °C, 4 óra)

Leírás

Fekete, szagtalan por

Azonosítás

Oldhatóság

Vízben és szerves oldószerekben nem oldódik

Égés

Vörösizzásig hevítve lassan, láng nélkül ég

Tisztaság

Hamu (összes)

Legfeljebb 4,0 % (izzítási hőmérséklet: 625 °C)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Többgyűrűs aromás szénhidrogének (PAH)

A benzo[a]pirén 50 μg/kg-nál kevesebb 1 g termék 10 g tiszta ciklohexánnal végzett folyamatos extrakciójával kapott kivonatban

Lúgban oldódó anyagok

A 2 g minta 20 ml 1 N-os nátrium-hidroxiddal történő forralása és szűrése után kapott szűrletnek színtelennek kell lennie

E 155 BROWN HT

Szinonimák

Barna HT; CI Food Brown 3

Meghatározás

A Brown HT főtömegében dinátrium-4,4′-(2,4-dihidroxi-5-hidroxi-metil-1,3-fenilén-biszazo)-di(naftalin-1-szulfonát)-ból és kiegészítő színezőanyagokból, valamint fő színtelen alkotórészként nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból áll.

A Brown HT alatt a nátriumsót kell érteni. A kalcium- és a káliumsó szintén megengedett

Színindexszám

20285

Einecs

224-924-0

Kémiai név

Dinátrium-4,4′-(2,4-dihidroxi-5-hidroxi-metil-1,3-fenilén-biszazo)-di(naftalin-1-szulfonát)

Összegképlet

C27H18N4Na2O9S2

Molekulatömeg

652,57

Analitika

Az összes színezőanyag legalább 70 %, nátriumsóként

Formula: 403 kb. 460 nm-nél, 7-es pH-jú vizes oldatban

Leírás

Vörösesbarna por vagy szemcsék

Vizes oldata

Barna

Azonosítás

Spektrometria

A maximum kb. 460 nm-nél van, 7-es pH-jú vízben

Tisztaság

Vízben nem oldódó anyagok

Legfeljebb 0,2 %

Kiegészítő színezőanyagok

Legfeljebb 10 % (vékonyréteg-kromatográfiával)

A színezőanyagoktól különböző szerves vegyületek:

 

4-amino-naftalin-1-szulfonsav

Legfeljebb 0,7 %

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok

Legfeljebb 0,01 % (anilinként)

Éterrel extrahálható anyagok

Legfeljebb 0,2 %, 7-es pH-jú oldatban

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E színezék alumíniumlakkjai is használhatók.

E 160a(i) BÉTA-KAROTIN

Szinonimák

CI Food Orange 5

Meghatározás

Ez a specifikáció elsősorban a béta-karotin all-transz-izomerjére és a vele együtt jelen lévő kis mennyiségű, egyéb karotinoidokra vonatkozik. Hígított és stabilizált készítményekben a cisz- és a transz-izomerek aránya különböző lehet

Színindexszám

40800

Einecs

230-636-6

Kémiai név

béta-Karotin; béta-béta-Karotin

Összegképlet

C40H56

Molekulatömeg

536,88

Analitika

Legalább 96 % összes színezőanyag (béta-karotinként)

Formula: 2 500 kb. 440–457 nm-nél, ciklohexánban

Leírás

Vöröstől a barnásvörösig változó színű kristályok vagy kristályos por

Azonosítás

Spektrometria

A maximum ciklohexánban 453–456 nm-nél van

Tisztaság

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Kiegészítő színezőanyagok

Karotinoidok a béta-karotin kivételével: az összes színezőanyag legfeljebb 3,0 %-a

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

E 160a(ii) NÖVÉNYI KAROTINOK

Szinonimák

CI Food Orange 5

Meghatározás

A növényi karotinokat ehető növények, sárgarépa, növényi olajok, fű, lucerna és csalán oldószeres extrakciójával állítják elő.

A fő színező alkotórész karotinoidokból, főként a béta-karotinból áll. Alfa-, gamma-karotin, és más pigmentek is jelen lehetnek. A színezőpigmentek mellett tartalmazhatnak a kiindulási anyagban természetes módon előforduló olajokat, zsírokat és viaszokat is.

Az extrakcióhoz csak a következő oldószerek használhatók: aceton, metil-etil-keton, metanol, etanol, propán-2-ol, hexán (9), diklór-metán és szén-dioxid.

Színindexszám

75130

Einecs

230-636-6

Kémiai név

 

Összegképlet

béta-Karotin: C40H56

Molekulatömeg

béta-Karotin: 536,88

Analitika

A karotintartalom (béta-karotinként) legalább 5 %. A növényi olajokból extrakcióval kapott termékekben: ehető zsírokban legalább 0,2 %.

Formula: 2 500 kb. 440–457 nm-nél, ciklohexánban

Leírás

 

Azonosítás

Spektrometria

A maximum ciklohexánban 448–457 nm-nél és 470–486 nm-nél van

Tisztaság

Oldószermaradékok

Aceton

Legfeljebb 50 mg/kg, külön-külön vagy együttesen

Metil-etil-keton

Metanol

Propán-2-ol

Hexán

Etanol

Diklór-metán

Legfeljebb 10 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

E 160a(iii) BÉTA-KAROTIN Blakeslea trisporából

Szinonimák

CI Food Orange 5

Meghatározás

Erjesztéses eljárással állítják elő a Blakeslea trispora gombafajták két, a nemek tekintetében összeillő típusának (+) és (–) vegyes tenyészetét használva. A béta-karotint etil-acetáttal vagy izobutil-acetáttal, majd ezt követően izopropil-alkohollal vonják ki a biomasszából, és kristályosítják. A kristályosított termék főleg transz-béta-karotint tartalmaz. Az eljárás természetes volta miatt a termék mintegy 3 %-a vegyes karotinoidokból áll, ami a termékre jellemző

Színindexszám

40800

Einecs

230-636-6

Kémiai név

Béta-Karotin; béta-béta-Karotin

Összegképlet

C40H56

Molekulatömeg

536,88

Analitika

Legalább 96 % összes színezőanyag (béta-karotinként)

Formula: 2 500 kb. 440–457 nm-nél, ciklohexánban

Leírás

Vörös, barnásvörös vagy bíborlila kristály vagy kristályos por (a szín a használt extrakciós oldószer és a kristályosítás feltételeinek függvényében változik).

Azonosítás

Spektrometria

A maximum ciklohexánban 453–456 nm-nél van

Tisztaság

Oldószermaradékok

Etil-acetát

Legfeljebb 0,8 %, külön-külön vagy együttesen

Etanol

Izobutil-acetát: legfeljebb 1,0 %

Izopropil-alkohol: legfeljebb 0,1 %

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,2 %

Kiegészítő színezőanyagok

Karotinoidok a béta-karotin kivételével: az összes színezőanyag legfeljebb 3,0 %-a

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Mikrobiológiai kritériumok

Penészgombák

Legfeljebb 100 telep/gramm

Élesztőgombák

Legfeljebb 100 telep/gramm

Salmonella spp.

25 g-ban nem mutatható ki

Escherichia coli

5 g-ban nem mutatható ki

E 160a(iv) ALGAKAROTINOK

Szinonimák

CI Food Orange 5

Meghatározás

A vegyes karotinok Dél-Ausztráliában, Whyalla területén található nagy sós tavakban növő Dunaliella salina alga törzseiből is előállíthatók. A béta-karotint egy illóolajjal extrahálják. A készítmény 20–30 %-os szuszpenzió étkezési olajban. A transz-cisz izomerek aránya 50:50-től 71:29-ig terjed.

A fő színező alkotórész karotinoidokból, legnagyobb részben béta-karotinból áll. Alfa-karotin, lutein, zeaxantin és béta-kriptoxantin szintén jelen lehet. A színezőpigmentek mellett ez az anyag tartalmazhat még a kiindulási anyagban természetes módon előforduló olajokat, zsírokat és viaszokat is

Színindexszám

75130

Einecs

 

Kémiai név

 

Összegképlet

Béta-karotin: C40H56

Molekulatömeg

Béta-karotin: 536,88

Analitika

A karotintartalom (béta-karotinként) legalább 20 %

Formula: 2 500 kb. 440–457 nm-nél, ciklohexánban

Leírás

 

Azonosítás

Spektrometria

A maximum ciklohexánban 448–457 nm-nél és 474-486 nm-nél van

Tisztaság

Természetes tokoferolok étkezési olajban

legfeljebb 0,3 %

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

E 160b ANNATTO, BIXIN, NORBIXIN

(I)   OLDÓSZERREL EXTRAHÁLT BIXIN ÉS NORBIXIN

Szinonimák

CI Natural Orange 4

Meghatározás

A bixint az annattofa (Bixa orellana L.) magvai külső héjából állítják elő extrakcióval, az alábbiak közül egy vagy több oldószerrel: aceton, metanol, hexán vagy diklór-metán, szén-dioxid, ahol az extrakció után az oldószert el kell távolítani.

A norbixint az extrahált bixin vizes-lúgos hidrolízisével készítik.

A bixin és a norbixin az annatto magjaiból extrahált más anyagokat is tartalmazhat.

A bixinpor különféle színes alkotórészeket tartalmaz, legnagyobb mennyiségben bixint, amely mind cisz-, mind transz-alakban jelen lehet. A bixin termikus bomlásával keletkező termékek szintén jelen lehetnek.

A norbixinpor fő színező alkotórészként a bixin hidrolízistermékeit tartalmazza nátrium- vagy káliumsó formájában. Mind cisz-, mind transz-alakban jelen lehet

Színindexszám

75120

Einecs

Annatto: 215-735-4, annattomag-kivonat: 289-561-2; bixin: 230-248-7

Kémiai név

Bixin:

6′-Metil-hidrogén-9′-cisz-6,6′-diapokarotin-6,6′-dioát

6′-Metil-hidrogén-9′-transz-6,6′-diapokarotin-6,6′-dioát

Norbixin:

9′-cisz-6,6′-Diapokarotin-6,6′-disav

9′-transz-6,6′-Diapokarotin-6,6′-disav

Összegképlet

Bixin:

C25H30O4

Norbixin:

C24H28O4

Molekulatömeg

Bixin:

394,51

Norbixin:

380,48

Analitika

A bixinporok összes karotinoidtartalma legalább 75 %, bixinként.

A norbixinporok összes karotinoidtartalma legalább 25 %, norbixinként

Bixin:

Formula

: 2 870 kb. 502 nm-nél, kloroformban

Norbixin:

Formula

: 2 870 kb. 482 nm-nél, kálium-hidroxid-oldatban

Leírás

Vörösesbarna por, szuszpenzió vagy oldat

Azonosítás

Spektrometria

Bixin:

A maximum kloroformban kb. 502 nm-nél van

Norbixin:

A maximum hígított kálium-hidroxid-oldatban kb. 482 nm-nél van

Tisztaság

Oldószermaradékok

Aceton

Legfeljebb 50 mg/kg, külön-külön vagy együttesen

Metanol

Hexán

Diklór-metán:

Legfeljebb 10 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

(II)   LÚGGAL EXTRAHÁLT ANNATTO

Szinonimák

CI Natural Orange 4

Meghatározás

A vízben oldható annattot az annattofa (Bixa orellana L.) magvai külső héjának vizes nátrium- vagy kálium-hidroxidos oldattal végzett extrakciójával állítják elő.

A vízben oldható annatto fő színező alkotórészként a norbixint, a bixin hidrolízistermékét tartalmazza nátrium- vagy káliumsó formájában. Mind cisz-, mind transz-alakban jelen lehet

Színindexszám

75120

Einecs

Annatto: 215-735-4, annattomag-kivonat: 289-561-2; bixin: 230-248-7

Kémiai név

Bixin:

6′-Metil-hidrogén-9′-cisz-6,6′-diapokarotin-6,6′-dioát

6′-Metil-hidrogén-9′-transz-6,6′-diapokarotin-6,6′-dioát

Norbixin:

9′-cisz-6,6′-Diapokarotin-6,6′-disav

9′-transz-6,6′-Diapokarotin-6,6′-disav

Összegképlet

Bixin:

C25H30O4

Norbixin:

C24H28O4

Molekulatömeg

Bixin:

394,51

Norbixin:

380,48

Analitika

Az összes karotinoidtartalom legalább 0,1 % norbixinként

Norbixin:

Formula

: 2 870 kb. 482 nm-nél, kálium-hidroxid-oldatban

Leírás

Vörösesbarna por, szuszpenzió vagy oldat

Azonosítás

Spektrometria

Bixin:

A maximum kloroformban kb. 502 nm-nél van

Norbixin:

A maximum hígított kálium-hidroxid-oldatban kb. 482 nm-nél van

Tisztaság

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

(III)   OLAJJAL EXTRAHÁLT ANNATTO

Szinonimák

CI Natural Orange 4

Meghatározás

Az olajos annattokivonatot (oldat vagy szuszpenzió formájában) az annatofa (Bixa orellana L.) magvai külső héjából étkezési növényi olajjal végzett extrakcióval állítják elő. Az olajos annattokivonat több színes alkotórészt tartalmaz, a legfontosabb közülük a bixin, amely mind cisz-, mind transz-izomerként jelen lehet. A bixin termikus bomlásával keletkező termékek szintén jelen lehetnek

Színindexszám

75120

Einecs

Annatto: 215-735-4, annattomag-kivonat: 289-561-2; bixin: 230-248-7

Kémiai név

Bixin:

6′-Metil-hidrogén-9′-cisz-6,6′-diapokarotin-6,6′-dioát

6′-Metil-hidrogén-9′-transz-6,6′-diapokarotin-6,6′-dioát

Norbixin:

9′-cisz-6,6′-Diapokarotin-6,6′-disav

9′-transz-6,6′-Diapokarotin-6,6′-disav

Összegképlet

Bixin:

C25H30O4

Norbixin:

C24H28O4

Molekulatömeg

Bixin:

394,51

Norbixin:

380,48

Analitika

Az összes karotintartalom legalább 0,1 %, bixinként

Bixin:

Formula

: 2 870 kb. 502 nm-nél, kloroformban

Leírás

Vörösesbarna por, szuszpenzió vagy oldat

Azonosítás

Spektrometria

Bixin:

A maximum kloroformban kb. 502 nm-nél van

Norbixin:

A maximum hígított kálium-hidroxid-oldatban kb. 482 nm-nél van

Tisztaság

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E 160c PAPRIKAKIVONAT, KAPSZANTIN, KAPSZORUBIN

Szinonimák

Paprika-oleorezin

Meghatározás

A paprikakivonatot az ezen fűszer fő színező alkotórészét tartalmazó paprikanövény (Capsicum annuum L.) maggal együtt vagy anélkül őrölt termésének oldószeres extrakciójával állítják elő. A fő színező alkotórészek a kapszantin és a kapszorubin. Számos más színes vegyület is jelen van benne.

Az extrakcióhoz csak a következő oldószerek használhatók: metanol, etanol, aceton, hexán, diklór-metán, etil-acetát, propán-2-ol, valamint szén-dioxid

Színindexszám

 

EINECS

Kapszantin: 207-364-1, Kapszorubin: 207-425-2

Kémiai név

Kapszantin: (3R,3′S,5′R)-3,3′-Dihidroxi-β,κ-karotin-6-on

Kapszorubin: (3S,3′S,5R,5R′)-3,3′-Dihidroxi-κ,κ-karotin-6,6′-dion

Összegképlet

Kapszantin:

C40H56O3

Kapszorubin:

C40H56O4

Molekulatömeg

Kapszantin:

584,85

Kapszorubin:

600,85

Analitika

Paprikakivonat: karotinoidtartalom legalább 7,0 %

Kapszantin/kapszorubin: az összes karotinoidtartalom legalább 30 %-a

Formula: 2 100 kb. 462 nm-nél, acetonban

Leírás

Sötétvörös, viszkózus folyadék

Azonosítás

Spektrometria

A maximum acetonban kb. 462 nm-nél van

Színreakció

Egy csepp, 2-3 csepp kloroformban lévő mintához egy csepp kénsavat adva mélykék színt ad

Tisztaság

Oldószermaradékok

Etil-acetát

Legfeljebb 50 mg/kg, külön-külön vagy együttesen

Metanol

Etanol

Aceton

Hexán

Propán-2-ol

Diklór-metán:

legfeljebb 10 mg/kg

Kapszaicin

Legfeljebb 250 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E 160d LIKOPIN

i.   Szintetikus likopin

Szinonimák

Kémiai szintézisből származó likopin

Meghatározás

A szintetikus likopin a likopinok geometriai izomerjeinek elegye, előállítása pedig az élelmiszerekben használt más karotinoidok előállításához szokásosan használt szintetikus intermedierek Wittig-kondenzációjával történik. A szintetikus likopin főképp likopinok all-transz-izomerjéből, 5-cisz-izomerjéből és egyéb, kisebb mennyiségben előforduló izomerekből áll. Az élelmiszerekbe szánt kereskedelmi likopinkészítmények étkezési olajokkal készült szuszpenziók, vagy vízben diszpergálható, illetve oldható porok

Színindexszám

75125

Einecs

207-949-1

Kémiai név

ψ,ψ-Karotin; all-transz-Likopin; (all-E)-Likopin, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-Oktametil-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakonta-tridecén

Összegképlet

C40H56

Molekulatömeg

536,85

Analitika

Az összes likopin legalább 96 % (az all-transz-likopin legalább 70 %)

Formula: 3 450 kb. 465–475 nm-nél, hexánban (100 %-osan tiszta all-transz-likopin)

Leírás

Vörös kristályos por

Azonosítás

Spektrofotometria

Hexánban oldva az adszorpciós maximum kb. 470 nm-nél van

Karotinoidteszt

A minta acetonos oldata nátrium-nitrit 5 %-os és kénsav 1 N-os oldatának egymás utáni hozzáadását követően elveszíti a színét

Oldhatóság

Vízben nem oldódik, kloroformban korlátlanul oldódik

Az 1 %-os kloroformos oldat

Átlátszó, és intenzív narancsvörös színű

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,5 % (40 °C, 4 óra, 20 Hgmm nyomáson)

Apo-12’-likopenal

Legfeljebb 0,15 %

Trifenil-foszfin-oxid

Legfeljebb 0,01 %

Oldószermaradékok

Metanol legfeljebb 200 mg/kg,

Hexán, Propán-2-ol: külön-külön legfeljebb 10 mg/kg

Diklór-metán: legfeljebb 10 mg/kg (kizárólag kereskedelmi készítményekben)

Ólom

Legfeljebb 1 mg/kg

ii.   Likopin piros paradicsomból

Szinonimák

Natural Yellow 27

Meghatározás

A likopint a természetes piros paradicsomból (Lycopersicon esculentum L.) oldószeres extrakcióval, az oldószer eltávolítása után állítják elő. Az extrakcióhoz csak a következő oldószerek használhatók: szén-dioxid, etil-acetát, aceton, propán-2-ol, metanol, etanol és hexán. A paradicsom fő színező alkotórésze a likopin; kisebb mennyiségben egyéb karotinoidpigmenteket is tartalmazhat. A színezőpigmenteken kívül a termék a paradicsomban természetes módon előforduló olajokat, zsírokat, viaszokat és ízanyagokat is tartalmazhat.

Színindexszám

75125

Einecs

207-949-1

Kémiai név

ψ,ψ-Karotin, all-transz-Likopin, (all-E)-Likopin, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-Oktametil-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakonta-tridecén

Összegképlet

C40H56

Molekulatömeg

536,85

Analitika

Formula: 3 450 kb. 465–475 nm-nél, hexánban (100 %-osan tiszta all-transz-likopin).

Az összes színezőanyag legalább 5 %

Leírás

Sötétpiros, viszkózus folyadék

Azonosítás

Spektrofotometria

A maximum hexánban kb. 472 nm-nél van

Tisztaság

Oldószermaradékok

Propán-2-ol

Legfeljebb 50 mg/kg, külön-külön vagy együttesen

Hexán

Aceton

Etanol

Metanol

Etil-acetát

Szulfáthamu

Legfeljebb 1 %

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

iii.   Likopin Blakeslea trisporából

Szinonimák

Natural Yellow 27

Meghatározás

A Blakeslea trisporából származó likopint gombás biomasszából állítják elő, és kristályosítással, valamint szűréssel tisztítják. Főképp a likopin all-transz-izomerjéből áll. Kisebb mennyiségben egyéb karotinoidokat is tartalmaz. Előállításakor oldószereként kizárólag propán-2-olt és izobutil-acetátot alkalmaznak. Az élelmiszerekbe szánt kereskedelmi likopinkészítmények étkezési olajokkal készült szuszpenziók, vagy vízben diszpergálható, illetve oldható porok

Színindexszám

75125

Einecs

207-949-1

Kémiai név

ψ,ψ-Karotin, all-transz-Likopin, (all-E)-Likopin, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-Oktametil-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakonta-tridecén

Összegképlet

C40H56

Molekulatömeg

536,85

Analitika

Az összes színezőanyagnak legalább 95 %-a az összes likopin és legalább 90 %-a all-transz-likopin

Formula: 3 450 kb. 465–475 nm-nél, hexánban (100 %-osan tiszta all-transz-likopin)

Leírás

Vörös kristályos por

Azonosítás

Spektrofotometria

Hexánban oldva az adszorpciós maximum kb. 470 nm-nél van

Karotinoidok vizsgálata

A minta acetonos oldata nátrium-nitrit 5 %-os és kénsav 1 N-os oldatának egymás utáni hozzáadását követően elveszíti a színét

Oldhatóság

Vízben nem oldódik, kloroformban korlátlanul oldódik

Az 1 %-os kloroformos oldat

Átlátszó, és intenzív narancsvörös színű

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,5 % (40 °C, 4 óra 20 Hgmm nyomáson)

Egyéb karotinoidok

Legfeljebb 5 %

Oldószermaradékok

Propán-2-ol: legfeljebb 0,1 %

Izobutil-acetát: legfeljebb 1,0 %

Diklór-metán: legfeljebb 10 mg/kg (kizárólag kereskedelmi készítményekben)

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,3 %

Ólom

Legfeljebb 1 mg/kg

E 160e BÉTA-APO-8′-KAROTINAL (C30)

Szinonimák

CI Food Orange 6

Meghatározás

Ez a specifikáció elsősorban a β-apo-8′-karotinal all-transz-izomerjére és az együttlévő kis mennyiségű egyéb karotinoidokra vonatkozik. A hígított és a stabilizált formákat ennek a specifikációnak megfelelő β-apo-8′-karotinalból állítják elő, és ide tartoznak a β-apo-8′-karotinalból étkezési zsírokkal vagy olajokkal készült oldatok vagy szuszpenziók, emulziók vagy vízben diszpergálódó porok. Ezekben a készítményekben a cisz-/transz-izomerek aránya eltérő lehet

Színindexszám

40820

Einecs

214-171-6

Kémiai név

β-apo-8′-Karotinal; transz-β-apo-8′-Karotin-aldehid

Összegképlet

C30H40O

Molekulatömeg

416,65

Analitika

Az összes színezőanyag legalább 96 %.

Formula: 2 640 kb. 460–462 nm-nél, ciklohexánban

Leírás

Sötétlila, fémes csillogású kristályok vagy kristályos por

Azonosítás

Spektrometria

A maximum ciklohexánban 460–472 nm-nél van

Tisztaság

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Kiegészítő színezőanyagok

Nem β-apo-8′-karotinal karotinoidok:

az összes színezőanyag legfeljebb 3,0 %-a

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E 161b LUTEIN

Szinonimák

Vegyes karotinoidok; Xantofillek

Meghatározás

A luteint ehető gyümölcsök és növények, fű, lucerna (alfalfa) és a Tagetes erecta oldószeres extrakciójával állítják elő. A fő színező alkotórészek a karotinoidok, melyeknek legnagyobb részét a lutein és annak zsírsavészterei alkotják. Karotinok szintén jelen lehetnek különböző mennyiségben. A lutein a kiindulási növényi anyagban természetes módon előforduló zsírokat, olajokat és viaszokat is tartalmazhat.

Az extrakcióhoz csak a következő oldószerek használhatók: metanol, etanol, propán-2-ol, hexán, aceton, metil-etil-keton és szén-dioxid

Színindexszám

 

Einecs

204-840-0

Kémiai név

3,3′-Dihidroxi-D-karotin

Összegképlet

C40H56O2

Molekulatömeg

568,88

Analitika

Az összes színezőanyag legalább 4 %, luteinként

Formula: 2 550 kb. 445 nm-nél, kloroform/etanol (10 + 90) elegyben vagy hexán/etanol/aceton (80 + 10 + 10) elegyben

Leírás

Sötét, sárgásbarna folyadék

Azonosítás

Spektrometria

A maximum kb. 445 nm-nél van, kloroform/etanol (1:9) elegyben

Tisztaság

Oldószermaradékok

Aceton

Legfeljebb 50 mg/kg, külön-külön vagy együttesen

Metil-etil-keton

Metanol

Etanol

Propán-2-ol

Hexán

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 3 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E 161g KANTAXANTIN

Szinonimák

CI Food Orange 8

Meghatározás

Ez a specifikáció elsősorban a kantaxantin all-transz-izomerjeire és az együttlévő, kis mennyiségű egyéb karotinoidokra vonatkozik. A hígított és a stabilizált formákat az e specifikációnak megfelelő kantaxantinból kell előállítani; ide tartoznak a kantaxantin étkezési zsírokkal vagy olajokkal készült oldatai, szuszpenziói, emulziói és vízben diszpergálódó porai. Ezekben a készítményekben a cisz-/transz-izomerek aránya eltérő lehet

Színindexszám

40850

Einecs

208-187-2

Kémiai név

β-Karotin-4,4′-dion; Kantaxantin; 4,4′-Dioxo-β-karotin

Összegképlet

C40H52O2

Molekulatömeg

564,86

Analitika

Az összes színezőanyag legalább 96 % (kantaxantinként)

Formula

: 2 200

kb. 485 nm-nél, kloroformban

468–472 nm-nél ciklohexánban

464–467 nm-nél petroléterben

Leírás

Mélylila kristályok vagy kristályos por

Azonosítás

Spektrometria

A maximum kloroformban kb. 485 nm-nél van

A maximum ciklohexánban 468–472 nm-nél van

A maximum petroléterben 464–467 nm-nél van

Tisztaság

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Kiegészítő színezőanyagok

A kantaxantintól különböző karotinoidok: az összes színezőanyagból legfeljebb 5,0 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E 162 BEETROOT RED, BETANIN

Szinonimák

Céklavörös

Meghatározás

A Beetroot Red-et a vörös céklafajták (Beta vulgaris L. var. rubra) gumójából állítják elő az összezúzott cékla levének kipréselésével vagy a felaprított cékla vizes extrakciójával, majd ezt követően az aktív alkotórészek besűrítésével. A színezőanyagokat a betalain osztályba tartozó különféle pigmenteket alkotják. A fő színező alkotórész betacianinekből (vörös) áll, amelyekben a betanin mennyisége 75–95 %. Kisebb mennyiségben betaxantin (sárga), valamint a betalainek bomlástermékei (világosbarna) is jelen lehetnek

A színezőpigmentek mellett a lé, illetve a kivonat a céklában természetes módon előforduló cukrokat, sókat és/vagy fehérjéket is tartalmaz. Az oldatot koncentrálhatják, és bizonyos termékeket a cukrok, a sók és a fehérjék nagy részének eltávolításával finomítani lehet

Színindexszám

 

Einecs

231-628-5

Kémiai név

(S-(R′,R′)-4-(2-(2-Karboxi-5-(β-D-glükopiranozil-oxi)-2,3-dihidro-6-hidroxi-1H-indol-1-il)etenil)-2,3-dihidro-2,6-piridin-dikarbonsav; 1-(2-(2,6-Dikarboxi-1,2,3,4-tetrahidro-4-piridilidén)etilidén-5-β-D-glükopiranozil-oxi)-6-dihidroxi-indolium-2-karboxilát

Összegképlet

Betanin: C24H26N2O13

Molekulatömeg

550,48

Analitika

A vörös színezék (betaninként) legalább 0,4 %

Formula: 1 120 kb. 535 nm-nél, 5-ös pH-jú vizes oldatban

Leírás

Vörös vagy sötétvörös folyadék, paszta, por vagy szilárd anyag

Azonosítás

Spektrometria

A maximum 5-ös pH-jú vízben kb. 535 nm-nél van

Tisztaság

Nitrát

Legfeljebb 2 g nitrát-anion a vörös színezék 1 grammjában (az analitikai eredményekből számítva).

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E 163 ANTOCIANINOK

Szinonimák

 

Meghatározás

Az antocianinokat zöldségfélékből és ehető gyümölcsökből szulfitos vízzel, savas vízzel, szén-dioxiddal, metanollal vagy etanollal történő macerálás vagy extrahálás útján állítják elő, majd ezt követően szükség esetén koncentrálják és tisztítják. A kapott termék ipari szárítással porrá alakítható. Az antocianinok a kiindulási anyagban általában előforduló komponenseket is tartalmaznak, azaz antocianinokat, szerves savakat, tanninokat, cukrokat, ásványi sókat stb., ezek aránya azonban nem feltétlenül egyezik meg a kiindulási anyagban meglévő arányukkal. A macerálási eljárás eredményeként etanol természetes módon jelen lehet. A színező alkotórész az antocianin. A termékek az analitikailig meghatározott színerősségük szerint kerülnek forgalomba. A színezéktartalom nincs számszerűen megadva.

Színindexszám

 

Einecs

208-438-6 (cianidin); 205-125-6 (peonidin); 208-437-0 (delfinidin); 211-403-8 (malvidin); 205-127-7 (pelargonidin); 215-849-4 (petunidin)

Kémiai név

3,3′,4′,5,7-Pentahidroxi-flavilium-klorid (cianidin)

3,4′,5,7-Tetrahidroxi-3′-metoxi-flavilium-klorid (peonidin)

3,4′,5,7-Tetrahidroxi-3′,5′-dimetoxi-flavilium-klorid (malvidin)

3,5,7-Trihidroxi-2-(3,4,5-trihidroxi-fenil)-1-benzopirilium-klorid (delfinidin)

3,3′,4′,5,7-Pentahidroxi-5′-metoxi-flavilium-klorid (petunidin)

3,5,7-Trihidroxi-2-(4-hidroxi-fenil)-1-benzopirilium-klorid (pelargonidin)

Összegképlet

Cianidin: C15H11O6Cl

Peonidin: C16H13O6Cl

Malvidin: C17H15O7Cl

Delfinidin: C15H11O7Cl

Petunidin: C16H13O7Cl

Pelargonidin: C15H11O5Cl

Molekulatömeg

Cianidin: 322,6

Peonidin: 336,7

Malvidin: 366,7

Delfinidin: 340,6

Petunidin: 352,7

Pelargonidin: 306,7

Analitika

Formula

: 300 kb. 515–535 nm-nél a tiszta pigmentre, pH = 3,0

Leírás

Bíborvörös folyadék, por vagy paszta, enyhe, jellegzetes illattal

Azonosítás

Spektrometria

A maximum 0,01 % HCl-t tartalmazó metanolban:

Cianidin: 535 nm-nél

Peonidin: 532 nm-nél

Malvidin: 542 nm-nél

Delfinidin: 546 nm-nél

Petunidin: 543 nm-nél

Pelargonidin: 530 nm-nél

Tisztaság

Oldószermaradékok

Metanol

Legfeljebb 50 mg/kg

Etanol

Legfeljebb 200 mg/kg

Kén-dioxid

Legfeljebb 1 000 mg/kg pigmentszázalékonként

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E színezék alumíniumlakkjai is használhatók.

E 170 KALCIUM-KARBONÁT

Szinonimák

CI Pigment White 18; Kréta

Meghatározás

A kalcium-karbonát őrölt mészkőből vagy kalciumionok karbonátionokkal történő kicsapatásával állítható elő

Színindexszám

77220

Einecs

Kalcium-karbonát: 207-439-9

Mészkő: 215-279-6

Kémiai név

Kalcium-karbonát

Összegképlet

CaCO3

Molekulatömeg

100,1

Analitika

Legalább 98 %, vízmentes anyagra

Leírás

Fehér, kristályos vagy amorf, szagtalan és íztelen por

Azonosítás

Oldhatóság

Vízben és alkoholban gyakorlatilag nem oldódik. Híg ecetsavban, híg sósavban és híg salétromsavban pezsegve oldódik, és a kapott oldatokkal a forrás után a kalciumteszt eredménye pozitív

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 2,0 % (200 °C, 4 óra)

Savban nem oldódó anyagok

Legfeljebb 0,2 %

Magnézium- és alkálifémsók

Legfeljebb 1 %

Fluorid

Legfeljebb 50 mg/kg

Antimon (Sb-ként)

Legfeljebb 100 mg/kg, külön-külön vagy együttesen

Réz (Cu-ként)

Króm (Cr-ként)

Cink (Zn-ként)

Bárium (Ba-ként)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 3 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E 171 TITÁN-DIOXID

Szinonimák

CI Pigment White 6

Meghatározás

A titán-dioxid főtömegében tiszta anatáz és/vagy rutil titán-dioxidból áll, amely kis mennyiségű alumínium-oxiddal vagy szilícium-dioxiddal lehet bevonva a termék technológiai tulajdonságainak javítása érdekében.

Az anatáz típusú titán-dioxid pigmenteket kizárólag szulfátos eljárással lehet előállítani, amelyben melléktermékként nagy mennyiségű kénsav keletkezik. A rutil típusú titán-dioxidot rendszerint kloridos eljárással állítják elő.

Egyes rutil típusú titán-dioxidokat csillámpalával (kálium-alumínium-szilikát), mint az alap lemezkeszerkezet kialakításához használt sablonnal állítanak elő. A csillámpala felszínét titán-dioxiddal vonják be egy speciális szabadalmazott eljárással.

A lemezkeformájú rutil titán-dioxidot a csillámpalás gyöngyházpigmenttel bevont titán-dioxid (rutil) először savas majd lúgos kioldásos extrakciójával állítják elő. Az eljárásban az összes csillámpala eltávolításra kerül; a kapott termék lemezkeformájú rutil titán-dioxid lesz

Színindexszám

77891

Einecs

236-675-5

Kémiai név

Titán-dioxid

Összegképlet

TiO2

Molekulatömeg

79,88

Analitika

Legalább 99 %, alumínium-oxidtól és szilícium-dioxidtól mentes anyagra

Leírás

Fehér vagy kissé színes por

Azonosítás

Oldhatóság

Vízben és szerves oldószerekben nem oldódik. Hidrogén-fluoridban és tömény forró kénsavban lassan disszociálódik.

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,5 % (105 °C, 3 óra)

Izzítási veszteség

Legfeljebb 1,0 %, illóanyagmentes anyagra (800 °C)

Alumínium-oxid és/vagy szilícium-dioxid

Összesen legfeljebb 2,0 %

0,5 N-os sósavban oldódó anyagok

Legfeljebb 0,5 %, alumínium-oxid- és szilícium-dioxid-mentes anyagra; az alumínium-oxidot és szilícium-dioxidot tartalmazó terméknél legfeljebb 1,5 %, a forgalomba hozott termékre vonatkozóan.

Vízben oldódó anyag

Legfeljebb 0,5 %

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg, 0,5 N-os sósavas extrakciót követően

Antimon

Legfeljebb 2 mg/kg, 0,5 N-os sósavas extrakciót követően

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg, 0,5 N-os sósavas extrakciót követően

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg, 0,5 N-os sósavas extrakciót követően

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg, 0,5 N-os sósavas extrakciót követően

E 172 VAS-OXIDOK ÉS VAS-HIDROXIDOK

Szinonimák

Vas-oxid-sárga: CI Pigment Yellow 42 és 43

Vas-oxid-vörös: CI Pigment Red 101 és 102

Vas-oxid-fekete: CI Pigment Black 11

Meghatározás

A vas-oxidokat és a vas-hidroxidokat szintetikusan állítják elő, és főtömegükben vízmentes és/vagy hidratált vas-oxidokból állnak. A színskála a sárga, a vörös, a barna és a fekete színeket tartalmazza. Az élelmiszerekhez használt vas-oxidokat elsősorban az különbözteti meg a műszaki tisztaságúaktól, hogy jóval kisebb mennyiségben tartalmaznak szennyeződésként más fémeket. Ezt a vas forrásának megválasztásával és ellenőrzésével és/vagy a gyártási folyamat során történő intenzív kémiai tisztítással lehet megvalósítani.

Színindexszám

Vas-oxid-sárga:

77492

Vas-oxid-vörös:

77491

Vas-oxid-fekete:

77499

Einecs

Vas-oxid-sárga:

257-098-5

Vas-oxid-vörös:

215-168-2

Vas-oxid-fekete:

235-442-5

Kémiai név

Vas-oxid-sárga: Hidratált vas-oxid, Hidratált vas(III)-oxid

Vas-oxid-vörös: Vízmentes vas-oxid, Vízmentes vas(III)-oxid

Vas-oxid-fekete: Vas(II)-vas(III)-oxid, Vas(II,III)-oxid

Összegképlet

Vas-oxid-sárga

FeO(OH)·H2O

Vas-oxid-vörös

Fe2O3

Vas-oxid-fekete

FeO.Fe2O3

Molekulatömeg

88,85:

FeO(OH)

159,70:

Fe2O3

231,55:

FeO.Fe2O3

Analitika

A sárga színezékben legalább 60 %, a vörös és fekete színezékben legalább 68 % összes vas, vasként

Leírás

Sárga, vörös, barna vagy fekete por

Azonosítás

Oldhatóság

Vízben és szerves oldószerekben nem oldódik

Tömény ásványi savakban oldódik

Tisztaság

Vízben oldódó anyag

Legfeljebb 1,0 %

teljesen feloldva

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Króm

Legfeljebb 100 mg/kg

Réz

Legfeljebb 50 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nikkel

Legfeljebb 200 mg/kg

Cink

Legfeljebb 100 mg/kg

E 173 ALUMÍNIUM

Szinonimák

CI Pigment Metal

Meghatározás

Az alumíniumpor finom eloszlású alumíniumrészecskékből áll. Étkezési növényi olaj és/vagy élelmiszeradalék-minőségű zsírsavak jelenlétében vagy ezek nélkül őrölhető. A termék étkezési növényi olajon és/vagy élelmiszeradalék-minőségű zsírsavakon kívül más anyagot nem tartalmaz

Színindexszám

77000

Einecs

231-072-3

Kémiai név

Alumínium

Összegképlet

Al

Atomtömeg

26,98

Analitika

Legalább 99 % alumínium (Al), olajmentes anyagra

Leírás

Ezüstszürke por vagy vékony lemezkék

Azonosítás

Oldhatóság

Vízben és szerves oldószerekben nem oldódik. Híg sósavban oldódik

Alumíniumteszt

Híg sósavban oldott minta a teszten megfelel

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,5 % (105 °C, tömegállandóságig szárítva)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E 174 EZÜST

Szinonimák

Argentum

Meghatározás

Színindexszám

77820

Einecs

231-131-3

Kémiai név

Ezüst

Összegképlet

Ag

Atomtömeg

107,87

Analitika

Legalább 99,5 % Ag

Leírás

Ezüstszínű por vagy vékony lemezkék

Azonosítás

 

Tisztaság

 

E 175 ARANY

Szinonimák

Pigment Metal 3; Aurum

Meghatározás

Színindexszám

77480

Einecs

231-165-9

Kémiai név

Arany

Összegképlet

Au

Atomtömeg

197,0

Analitika

Legalább 90 % Au

Leírás

Aranyszínű por vagy vékony lemezkék

Azonosítás

 

Tisztaság

Ezüst

Legfeljebb 7 %

teljes feloldás után

Réz

Legfeljebb 4 %

E 180 LITOLRUBIN BK

Szinonimák

CI Pigment Red 57; Rubinpigment; Kármin 6B

Meghatározás

A Litolrubin BK főtömegében kalcium-3-hidroxi-4-(4-metil-2-szulfonáto-fenil-azo)-2-naftalin-karboxilátból és kiegészítő színezőanyagokból, valamint fő színtelen alkotórészként vízből, kalcium-kloridból és/vagy kalcium-szulfátból áll.

Színindexszám

15850:1

Einecs

226-109-5

Kémiai név

Kalcium-3-hidroxi-4-(4-metil-2-szulfonáto-fenil-azo)-naftalin-2-karboxilát

Összegképlet

C18H12CaN2O6S

Molekulatömeg

424,45

Analitika

Az összes színezőanyag legalább 90 %

Formula: 200 kb. 442 nm-nél, dimetil-formamidban

Leírás

Vörös por

Azonosítás

Spektrometria

A maximum kb. 442 nm-nél van, dimetil-formamidban

Tisztaság

Kiegészítő színezőanyagok

Legfeljebb 0,5 %

A színezőanyagoktól különböző szerves vegyületek:

 

2-amino-5-metil-benzolszulfonsav kalciumsója

Legfeljebb 0,2 %

3-hidroxi-2-naftalinkarbonsav kalciumsója

Legfeljebb 0,4 %

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok

Legfeljebb 0,01 % (anilinként)

Éterrel extrahálható anyagok

Legfeljebb 0,2 %, 7-es pH-jú oldatból

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

E színezék alumíniumlakkjai is használhatók.

E 200 SZORBINSAV

Szinonimák

 

Meghatározás

Einecs

203-768-7

Kémiai név

Szorbinsav; transz,transz-2,4-Hexadiénsav

Összegképlet

C6H8O2

Molekulatömeg

112,12

Analitika

Legalább 99 %, vízmentes anyagra

Leírás

Gyenge jellegzetes szagú, színtelen tűkristályok vagy könnyen folyó fehér por, amely 105 °C-on 90 percen át történő hevítést követően színváltozást nem mutat

Azonosítás

Olvadáspont-tartomány

133 °C és 135 °C között, kénsavas exszikkátorban négy órán át végzett vákuumszárítást követően

Spektrometria

A propán-2-olos oldatnak (1:4 000 000) 254 ± 2 nm-nél van az abszorpciós maximuma

Kettőskötésteszt

A teszten megfelel

Oldhatóság

Vízben kis mértékben oldódik, etanolban oldódik.

Tisztaság

Víztartalom

Legfeljebb 0,5 % (Karl Fischer-módszer)

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,2 %

Aldehidek

Legfeljebb 0,1 % (formaldehidként)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 202 KÁLIUM-SZORBÁT

Szinonimák

 

Meghatározás

Einecs

246-376-1

Kémiai név

Kálium-szorbát; Kálium-(E, E)-2,4-hexadienoát; A transz,transz-2,4-hexadiénsav káliumsója

Összegképlet

C6H7O2K

Molekulatömeg

150,22

Analitika

Legalább 99 %, szárazanyagra

Leírás

Fehér kristályos por, amely 105 °C-on 90 percen át történő hevítést követően színváltozást nem mutat

Azonosítás

Szorbinsav olvadáspont-tartománya

A savas kezeléssel elválasztott és nem átkristályosított szorbinsav olvadáspont-tartománya 133 °C és 135 °C között van, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítást követően

Káliumteszt

A teszten megfelel

Kettőskötésteszt

A teszten megfelel

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 1,0 % (105 °C, 3 óra)

Savasság vagy lúgosság

Legfeljebb kb. 1,0 % (szorbinsavként vagy K2CO3-ként )

Aldehidek

Legfeljebb 0,1 %, formaldehidként

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 203 KALCIUM-SZORBÁT

Szinonimák

 

Meghatározás

Einecs

231-321-6

Kémiai név

Kalcium-szorbát; A transz,transz-2,4-hexadiénsav kalciumsója

Összegképlet

C12H14O4Ca

Molekulatömeg

262,32

Analitika

Legalább 98 %, szárított anyagra

Leírás

Finom, fehér kristályos por, amely 105 °C-on 90 percen át történő hevítést követően színváltozást nem mutat

Azonosítás

Szorbinsav olvadáspont-tartománya

A savas kezeléssel elválasztott és nem átkristályosított szorbinsav olvadáspont-tartománya 133 °C és 135 °C között van, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítást követően

Kalciumteszt

A teszten megfelel

Kettőskötésteszt

A teszten megfelel

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 2,0 %, meghatározás kénsavas exszikkátorban 4 órán át végzett vákuumszárítással

Aldehidek

Legfeljebb 0,1 % (formaldehidként)

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 210 BENZOESAV

Szinonimák

 

Meghatározás

Einecs

200-618-2

Kémiai név

Benzoesav; Benzolkarbonsav; Fenilkarbonsav

Összegképlet

C7H6O2

Molekulatömeg

122,12

Analitika

Legalább 99,5 %, vízmentes anyagra

Leírás

Fehér, kristályos por

Azonosítás

Olvadáspont-tartomány

121,5 °C -123,5 °C

Szublimációs teszt

A teszten megfelel

Benzoátteszt

A teszten megfelel

pH

Kb. 4 (vízben oldva)

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,5 %, (3 órán át, kénsav felett történő szárítás)

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,05 %

Klórozott szerves vegyületek

Legfeljebb 0,07 %, kloridként, ami 0,3 % monoklór-benzoesavnak felel meg

Könnyen oxidálható anyagok

1,5 ml kénsavat adjunk 100 ml vízhez, forraljuk fel, majd cseppenként annyi 0,1 N KMnO4-et adjunk hozzá, hogy a rózsaszín elszíneződés 30 másodpercig megmaradjon. 1 gramm, milligrammnyi pontossággal bemért mintát oldjunk fel a forró oldatban, és 0,1 N-os KMnO4-gyel addig titráljuk, amíg a rózsaszín elszíneződés 15 másodpercig meg nem marad. A fogyás legfeljebb 0,5 ml lehet

Könnyen elszenesíthető anyagok

0,5 g benzoesavnak 5 ml 94,5–95,5 %-os kénsavval készített hideg oldata nem mutathat erőteljesebb színt, mint az a referenciaoldat, amely 0,2 ml kobalt-klorid kolorimetriás mérőoldatot (TSC) (10), 0,3 ml vas(III)-klorid kolorimetriás mérőoldatot (11), 0,1 ml réz-szulfát kolorimetriás mérőoldatot (12) és 4,4 ml vizet tartalmaz

Többgyűrűs savak

A benzoesav közömbösített oldatának frakcionált savanyításakor az első csapadék olvadáspontja nem lehet a benzoesavétól eltérő

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 211 NÁTRIUM-BENZOÁT

Szinonimák

 

Meghatározás

Einecs

208-534-8

Kémiai név

Nátrium-benzoát; A benzolkarbonsav nátriumsója; A fenilkarbonsav nátriumsója

Összegképlet

C7H5O2Na

Molekulatömeg

144,11

Analitika

Legalább 99 % C7H5O2Na, négy órán keresztül 105 °C-on történő szárítást követően

Leírás

Fehér, csaknem szagtalan kristályos por vagy szemcsék

Azonosítás

Oldhatóság

Vízben korlátlanul oldódik, etanolban mérsékelten oldódik

Benzoesav olvadáspont-tartománya

A savas kezeléssel elválasztott és nem átkristályosított benzoesav olvadáspont-tartománya 121,5 °C és 123,5 °C között van, kénsavas exszikkátorban végzett szárítást követően

Benzoátteszt

A teszten megfelel

Nátriumteszt

A teszten megfelel

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 1,5 % (105 °C, 4 óra)

Könnyen oxidálható anyagok

1,5 ml kénsavat adjunk 100 ml vízhez, forraljuk fel, majd cseppenként adjunk hozzá annyi 0,1 N-os KMnO4-ot, amíg a rózsaszín elszíneződés 30 másodpercig megmarad. 1 gramm, milligrammnyi pontossággal bemért mintát oldjunk fel a forró oldatban, és 0,1 N-os KMnO4-gyel addig titráljuk, amíg a rózsaszín elszíneződés 15 másodpercig meg nem marad. A fogyás legfeljebb 0,5 ml lehet

Többgyűrűs savak

A nátrium-benzoát (közömbösített) oldatának frakcionált savanyításakor az első csapadék olvadáspont-tartománya nem lehet a benzoesavétól eltérő

Klórozott szerves vegyületek

Legfeljebb 0,06 %, kloridként, ami 0,25 % monoklór-benzoesavnak felel meg

Savasság vagy lúgosság

1 g nátrium-benzoát közömbösítéséhez, fenolftalein jelenlétében, legfeljebb 0,25 ml 0,1 N-os NaOH, illetve 0,1 N-os HCl fogyhat

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 212 KÁLIUM-BENZOÁT

Szinonimák

 

Meghatározás

Einecs

209-481-3

Kémiai név

Kálium-benzoát; A benzolkarbonsav káliumsója; A fenilkarbonsav káliumsója

Összegképlet

C7H5KO2·3H2O

Molekulatömeg

214,27

Analitika

Legalább 99 % C7H5KO2, 105 °C-on tömegállandóságig végzett szárítást követően

Leírás

Fehér, kristályos por

Azonosítás

Benzoesav olvadáspont-tartománya

A savas kezeléssel elválasztott és nem átkristályosított benzoesav olvadáspont-tartománya 121,5 °C és 123,5 °C között van, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítást követően

Benzoátteszt

A teszten megfelel

Káliumteszt

A teszten megfelel

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 26,5 % (105 °C, 4 óra)

Klórozott szerves vegyületek

Legfeljebb 0,06 %, kloridként, ami 0,25 % monoklór-benzoesavnak felel meg

Könnyen oxidálható anyagok

1,5 ml kénsavat adjunk 100 ml vízhez, forraljuk fel, majd adjunk hozzá cseppenként annyi 0,1 N-os KMnO4-ot, amíg a rózsaszín elszíneződés 30 másodpercig megmarad. 1 gramm, milligrammnyi pontossággal bemért mintát oldjunk fel a forró oldatban, és titráljuk 0,1 N-os KMnO4-gyel addig, amíg a rózsaszín elszíneződés 15 másodpercig meg nem marad. A fogyás legfeljebb 0,5 ml lehet

Könnyen elszenesíthető anyagok

0,5 g benzoesav 5 ml 94,5–95,5 %-os kénsavval készített hideg oldata nem mutathat erőteljesebb elszíneződést, mint az a referenciaoldat, amely 0,2 ml kobalt-klorid kolorimetriás mérőoldatot (TSC), 0,3 ml vas(III)-klorid kolorimetriás mérőoldatot, 0,1 ml réz-szulfát kolorimetriás mérőoldatot és 4,4 ml vizet tartalmaz

Többgyűrűs savak

A kálium-benzoát (közömbösített) oldatának frakcionált savanyításakor az első csapadék olvadáspont-tartománya nem lehet a benzoesavétól eltérő

Savasság vagy lúgosság

1 g kálium-benzoát fenolftalein jelenlétében végzett közömbösítéséhez legfeljebb 0,25 ml 0,1 N-os NaOH, illetve 0,1 N-os HCl fogyhat

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 213 KALCIUM-BENZOÁT

Szinonimák

Monokalcium-benzoát

Meghatározás

Einecs

218-235-4

Kémiai név

Kalcium-benzoát; Kalcium-dibenzoát

Összegképlet

Vízmentes:

C14H10O4Ca

Monohidrát:

C14H10O4Ca·H2O

Trihidrát:

C14H10O4Ca·3H2O

Molekulatömeg

Vízmentes:

282,31

Monohidrát:

300,32

Trihidrát:

336,36

Analitika

Legalább 99 %, 105 °C-on végzett szárítást követően

Leírás

Fehér vagy színtelen kristályok, vagy fehér por

Azonosítás

Benzoesav olvadáspont-tartománya

A savas kezeléssel elválasztott és nem átkristályosított benzoesav olvadáspont-tartománya 121,5 °C és 123,5 °C között van, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítást követően

Benzoátteszt

A teszten megfelel

Kalciumteszt

A teszten megfelel

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 17,5 % (105 °C, tömegállandóságig szárítva)

Vízben nem oldódó anyagok

Legfeljebb 0,3 %

Klórozott szerves vegyületek

Legfeljebb 0,06 %, kloridként, ami 0,25 % monoklór-benzoesavnak felel meg

Könnyen oxidálható anyagok

1,5 ml kénsavat adjunk 100 ml vízhez, forraljuk fel, majd adjunk hozzá cseppenként annyi 0,1 N-os KMnO4-ot, amíg a rózsaszín elszíneződés 30 másodpercig megmarad. 1 gramm, milligrammnyi pontossággal bemért mintát oldjunk fel a forró oldatban, és 0,1 N-os KMnO4-gyel addig titráljuk, amíg a rózsaszín elszíneződés 15 másodpercig meg nem marad. A fogyás legfeljebb 0,5 ml lehet

Könnyen elszenesíthető anyagok

0,5 g benzoesav 5 ml 94,5-95,5 %-os kénsavval készített hideg oldata nem mutathat erőteljesebb elszíneződést, mint az a referenciaoldat, amely 0,2 ml kobalt-klorid kolorimetriás mérőoldatot (TSC), 0,3 ml vas(III)-klorid kolorimetriás mérőoldatot, 0,1 ml réz-szulfát kolorimetriás mérőoldatot és 4,4 ml vizet tartalmaz

Többgyűrűs savak

A kalcium-benzoát (közömbösített) oldatának frakcionált savanyításakor az első csapadék olvadáspont-tartománya nem lehet a benzoesavétól eltérő

Savasság vagy lúgosság

1 g kalcium-benzoát fenolftalein jelenlétében végzett közömbösítésére legfeljebb 0,25 ml 0,1 N-os NaOH, illetve 0,1 N-os HCl fogyhat

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 214 ETIL-p-HIDROXI-BENZOÁT

Szinonimák

Etil-paraben; Etil-p-oxi-benzoát

Meghatározás

Einecs

204-399-4

Kémiai név

Etil-p-hidroxi-benzoát; A p-hidroxi-benzoesav etil-észtere

Összegképlet

C9H10O3

Molekulatömeg

166,8

Analitika

Legalább 99,5 %, 80 °C-on két órán át végzett szárítást követően

Leírás

Csaknem szagtalan, kis méretű, színtelen kristályok, vagy fehér kristályos por

Azonosítás

Olvadáspont-tartomány

115–118 °C

p-Hidroxi-benzoát-teszt

A savas kezeléssel elválasztott és nem átkristályosított p-hidroxi-benzoát olvadáspont-tartománya 213 °C és 217 °C között van, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítást követően

Alkoholteszt

A teszten megfelel

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,5 % (80 °C, 2 óra)

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,05 %

p-Hidroxi-benzoesav és szalicilsav

Legfeljebb 0,35 %, p-hidroxi-benzoesavként

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 215 NÁTRIUM-ETIL-p-HIDROXI-BENZOÁT

Szinonimák

 

Meghatározás

Einecs

252-487-6

Kémiai név

Nátrium-etil-p-hidroxi-benzoát; A p-hidroxi-benzoesav etil-észterének nátriumvegyülete

Összegképlet

C9H9O3Na

Molekulatömeg

188,8

Analitika

Legalább 83 % p-hidroxi-benzoesav-etil-észter, vízmentes anyagra

Leírás

Fehér, kristályos, higroszkópos por

Azonosítás

Olvadáspont-tartomány

115–118 °C, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítást követően

p-Hidroxi-benzoát-teszt

A mintából kapott p-hidroxi-benzoesav olvadáspont-tartománya 213 °C és 217 °C között van

Nátriumteszt

A teszten megfelel

pH

9,9–10,3 (0,1 %-os vizes oldat)

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 5 %, (vákuumszárítás kénsavas exszikkátorban)

Szulfáthamu

37–39 %

p-Hidroxi-benzoesav és szalicilsav

Legfeljebb 0,35 %, p-hidroxi-benzoesavként

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 218 METIL-p-HIDROXI-BENZOÁT

Szinonimák

Metil-paraben; Metil-p-oxi-benzoát

Meghatározás

Einecs

243-171-5

Kémiai név

Metil-p-hidroxi-benzoát; A p-hidroxi-benzoesav metil-észtere

Összegképlet

C8H8O3

Molekulatömeg

152,15

Analitika

Legalább 99 %, 80 °C-on két órán át végzett szárítást követően

Leírás

Csaknem szagtalan, kisméretű színtelen kristályok, vagy fehér kristályos por

Azonosítás

Olvadáspont-tartomány

125–128 °C

p-Hidroxi-benzoát-teszt

A mintából kapott p-hidroxi-benzoesav olvadáspont-tartománya 213 °C és 217 °C között van, 80 °C-on két órán át végzett szárítást követően

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,5 % (80 °C, 2 óra)

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,05 %

p-Hidroxi-benzoesav és szalicilsav

Legfeljebb 0,35 %, p-hidroxi-benzoesavként

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 219 NÁTRIUM-METIL-p-HIDROXI-BENZOÁT

Szinonimák

 

Meghatározás

Einecs

 

Kémiai név

Nátrium-metil-p-hidroxi-benzoát; A p-hidroxi-benzoesav metil-észterének nátriumvegyülete

Összegképlet

C8H7O3Na

Molekulatömeg

174,15

Analitika

Legalább 99,5 %, vízmentes anyagra

Leírás

Fehér, higroszkópos por

Azonosítás

Olvadáspont-tartomány

A metil-p-hidroxi-benzoát nátriumszármazéka 10 %(m/V)-os vizes oldatának sósavval végzett savanyításával (indikátorként lakmuszpapírt használva) előállított fehér csapadék olvadáspont-tartománya, vízzel történő átmosás és 80 °C-on két órán át végzett szárítást követően, 125–128 °C

Nátriumteszt

A teszten megfelel

pH

9,7–10,3 (szén-dioxid-mentes vízzel képzett, 0,1 %-os oldat)

Tisztaság

Víztartalom

Legfeljebb 5 % (Karl Fischer-módszer)

Szulfáthamu

40–44,5 %, vízmentes anyagra

p-Hidroxi-benzoesav és szalicilsav

Legfeljebb 0,35 %, p-hidroxi-benzoesavként

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 220 KÉN-DIOXID

Szinonimák

 

Meghatározás

Einecs

231-195-2

Kémiai név

Kén-dioxid; Kénessavanhidrid

Összegképlet

SO2

Molekulatömeg

64,07

Analitika

Legalább 99 %

Leírás

Színtelen, nem gyúlékony, erősen szúrós, fojtó szagú gáz

Azonosítás

Kénvegyületteszt

A teszten megfelel

Tisztaság

Víztartalom

Legfeljebb 0,05 % (Karl Fischer-módszer)

Nem illékony maradék

Legfeljebb 0,01 %

Kén-trioxid

Legfeljebb 0,1 %

Szelén

Legfeljebb 10 mg/kg

Egyéb, normál körülmények között a levegőben nem található gáz

Nincsen

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 221 NÁTRIUM-SZULFIT

Szinonimák

 

Meghatározás

Einecs

231-821-4

Kémiai név

Nátrium-szulfit (vízmentes vagy heptahidrát)

Összegképlet

Vízmentes:

Na2SO3

Heptahidrát:

Na2SO3·7H2O

Molekulatömeg

Vízmentes:

126,04

Heptahidrát:

252,16

Analitika

Vízmentes:

legalább 95 % Na2SO3 és legalább 48 % SO2

Heptahidrát:

legalább 48 % Na2SO3 és legalább 24 % SO2

Leírás

Fehér kristályos por vagy színtelen kristályok

Azonosítás

Szulfitteszt

A teszten megfelel

Nátriumteszt

A teszten megfelel

pH

8,5–11,5, (vízmentes: 10 %-os oldat; heptahidrát: 20 %-os oldat)

Tisztaság

Tioszulfát

Legfeljebb 0,1 %, az SO2-tartalomra

Vas

Legfeljebb 10 mg/kg, az SO2-tartalomra

Szelén

Legfeljebb 5 mg/kg, az SO2-tartalomra

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 222 NÁTRIUM-BISZULFIT

Szinonimák

Nátrium-hidrogén-szulfit

Meghatározás

Einecs

231-921-4

Kémiai név

Nátrium-biszulfit; Nátrium-hidrogén-szulfit

Összegképlet

NaHSO3 vizes oldatban

Molekulatömeg

104,06

Analitika

Legalább 32 tömeg% NaHSO3

Leírás

Átlátszó, színtelentől a sárgáig változó színű oldat

Azonosítás

Szulfitteszt

A teszten megfelel

Nátriumteszt

A teszten megfelel

pH

2,5–5,5 (10 %-os vizes oldat)

Tisztaság

Vas

Legfeljebb 10 mg/kg Na2SO3, az SO2-tartalomra

Szelén

Legfeljebb 5 mg/kg, az SO2-tartalomra

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 223 NÁTRIUM-METABISZULFIT

Szinonimák

Piroszulfit; Nátrium-piroszulfit

Meghatározás

Einecs

231-673-0

Kémiai név

Nátrium-diszulfit; Dinátrium-pentaoxo-diszulfát

Összegképlet

Na2S2O5

Molekulatömeg

190,11

Analitika

Legalább 95 % Na2S2O5 és legalább 64 % SO2

Leírás

Fehér kristályok vagy kristályos por

Azonosítás

Szulfitteszt

A teszten megfelel

Nátriumteszt

A teszten megfelel

pH

4,0–5,5 (10 %-os vizes oldat)

Tisztaság

Tioszulfát

Legfeljebb 0,1 %, az SO2-tartalomra

Vas

Legfeljebb 10 mg/kg, az SO2-tartalomra

Szelén

Legfeljebb 5 mg/kg, az SO2-tartalomra

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 224 KÁLIUM-METABISZULFIT

Szinonimák

Kálium-piroszulfit

Meghatározás

Einecs

240-795-3

Kémiai név

Kálium-diszulfit; Kálium-pentaoxo-diszulfát

Összegképlet

K2S2O5

Molekulatömeg

222,33

Analitika

Legalább 90 % K2S2O5 és legalább 51,8 % SO2; a fennmaradó részt csaknem teljes egészében kálium-szulfát alkotja

Leírás

Színtelen kristályok vagy fehér kristályos por

Azonosítás

Szulfitteszt

A teszten megfelel

Káliumteszt

A teszten megfelel

Tisztaság

Tioszulfát

Legfeljebb 0,1 %, az SO2-tartalomra

Vas

Legfeljebb 10 mg/kg, az SO2-tartalomra

Szelén

Legfeljebb 5 mg/kg, az SO2-tartalomra

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 226 KALCIUM-SZULFIT

Szinonimák

 

Meghatározás

Einecs

218-235-4

Kémiai név

Kalcium-szulfit

Összegképlet

CaSO3·2H2O

Molekulatömeg

156,17

Analitika

Legalább 95 % CaSO3·2H2O és legalább 39 % SO2

Leírás

Fehér kristályok vagy fehér kristályos por

Azonosítás

Szulfitteszt

A teszten megfelel

Kalciumteszt

A teszten megfelel

Tisztaság

Vas

Legfeljebb 10 mg/kg, az SO2-tartalomra

Szelén

Legfeljebb 5 mg/kg, az SO2-tartalomra

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 227 KALCIUM-BISZULFIT

Szinonimák

Kalcium-hidrogén-szulfit

Meghatározás

Einecs

237-423-7

Kémiai név

Kalcium-biszulfit; Kalcium-hidrogén-szulfit

Összegképlet

Ca(HSO3)2

Molekulatömeg

202,22

Analitika

6–8 %(m/V) kén-dioxid és 2,5–3,5 %(m/V) kalcium-dioxid, ami 10–14 %(m/V) kalcium-biszulfitnak [Ca(HSO3)2] felel meg

Leírás

Átlátszó, zöldessárga, jellegzetesen kén-dioxid-szagú vizes oldat

Azonosítás

Szulfitteszt

A teszten megfelel

Kalciumteszt

A teszten megfelel

Tisztaság

Vas

Legfeljebb 10 mg/kg, az SO2-tartalomra

Szelén

Legfeljebb 5 mg/kg, az SO2-tartalomra

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 228 KÁLIUM-BISZULFIT

Szinonimák

Kálium-hidrogén-szulfit

Meghatározás

Einecs

231-870-1

Kémiai név

Kálium-biszulfit; Kálium-hidrogén-szulfit

Összegképlet

KHSO3 vizes oldatban

Molekulatömeg

120,17

Analitika

Literenként legalább 280 g KHSO3 (vagy 150 g SO2)

Leírás

Átlátszó, színtelen vizes oldat

Azonosítás

Szulfitteszt

A teszten megfelel

Káliumteszt

A teszten megfelel

Tisztaság

Vas

Legfeljebb 10 mg/kg, az SO2-tartalomra

Szelén

Legfeljebb 5 mg/kg, az SO2-tartalomra

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 234 NIZIN

Szinonimák

 

Meghatározás

A nizin több, hasonló felépítésű polipeptidből áll, amelyeket a Lactococcus lactis subsp. lactis törzsei termelnek

Einecs

215-807-5

Kémiai név

 

Összegképlet

C143H230N42O37S7

Molekulatömeg

3 354,12

Analitika

A nizinkoncentrátum zsírmentes tejből előállított szilárd anyagokból álló és legalább 50 % nátrium-kloridot tartalmazó keverékben mg-onként legalább 900 egységet tartalmaz

Leírás

Fehér por

Azonosítás

 

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 3 % (102–103 °C-on, tömegállandóságig szárítva)

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 1 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 235 NATAMICIN

Szinonimák

Pimaricin

Meghatározás

A natamicin egy, a polién-makrolid csoportba tartozó gombaölő hatású anyag, amelyet a Streptomyces natalensis vagy más releváns törzsek termelnek

Einecs

231-683-5

Kémiai név

A 22-(3-Amino-3,6-dideoxi-β-D-mannopiranozil-oxi)-1,3,26-trihidroxi-12-metil-10-oxo-6,11,28-trioxa-triciklo[22.3.1.05,7]oktakoza-8,14,16,18,20-pentén-25-karbonsav sztereoizomere

Összegképlet

C33H47O13N

Molekulatömeg

665,74

Analitika

Legalább 95 %, szárított anyagra

Leírás

Fehértől a krémfehérig változó színű kristályos por

Azonosítás

Színreakciók

Ha néhány natamicinkristályhoz cseppreakciólapon egy csepp

 

tömény sósavat adunk, kékre színeződik,

 

tömény foszforsavat adunk, zöldre színeződik és néhány perc múlva halványpirossá válik

Spektrometria

Az 1 %-os metanolos ecetsavval készített, 0,0005 %(m/V)-os oldat abszorpciós maximuma kb. 290, 303 nm-nél és 318 nm-nél, van egy lépcső kb. 280 nm-nél, a minimumai pedig kb. 250 nm-nél, 295,5 nm-nél és 311 nm-nél vannak.

pH

5,5–7,5 (20 rész dimetil-formamid és 80 rész víz előzetesen közömbösített elegyével készített 1 %(m/V)-os oldatban mérve)

Fajlagos forgatóképesség

[α]D 20: + 250° és + 295° között (jégecettel készített, 1 %(m/V)-os oldatban, 20 °C-on, a szárított anyagra)

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 8 % (P2O5 felett 60 °C-on vákuumban tömegállandóságig szárítva)

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,5 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Mikrobiológiai kritériumok

Összes élőcsíraszám

Legfeljebb 100 telep/g

E 239 HEXAMETILÉN-TETRAMIN

Szinonimák

Hexamin; Meténamin

Meghatározás

Einecs

202-905-8

Kémiai név

1,3,5,7-Tetraaza-triciklo [3.3.1.13,7]-dekán; Hexametilén-tetramin

Összegképlet

C6H12N4

Molekulatömeg

140,19

Analitika

Legalább 99 %, vízmentes anyagra

Leírás

Színtelen vagy fehér kristályos por

Azonosítás

Formaldehidteszt

A teszten megfelel

Ammóniateszt

A teszten megfelel

Szublimációs pont:

kb. 260 °C

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,5 % (105 °C-on, P2O5 felett vákuumban, 2 órán át szárítatva)

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,05 %

Szulfátok

Legfeljebb 0,005 %, SO4-ként

Kloridok

Legfeljebb 0,005 %, Cl-ként

Ammóniumsók

Nem kimutatható

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 242 DIMETIL-DIKARBONÁT

Szinonimák

DMDC; Dimetil-pirokarbonát

Meghatározás

Einecs

224-859-8

Kémiai név

Dimetil-dikarbonát; Pirokarbonsav-dimetil-észter

Összegképlet

C4H6O5

Molekulatömeg

134,09

Analitika

Legalább 99,8 %

Leírás

Színtelen folyadék, amely vizes oldatban lebomlik. Bőrre vagy szembe kerülve maró hatású, belélegezve vagy lenyelve mérgező

Azonosítás

Lebomlás

Hígítás után pozitív teszteredmények CO2-re és metanolra

Olvadáspont

17 °C

Forráspont

172 °C, bomlással

Sűrűség 20 °C-on

kb. 1,25 g/cm3

Infravörös abszorpciós spektrum

Maximumok 1 156 cm– 1-nél és 1 832 cm– 1-nél

Tisztaság

Dimetil-karbonát

Legfeljebb 0,2 %

Összes klór

Legfeljebb 3 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 249 KÁLIUM-NITRIT

Szinonimák

 

Meghatározás

Einecs

231-832-4

Kémiai név

Kálium-nitrit

Összegképlet

KNO2

Molekulatömeg

85,11

Analitika

Legalább 95 %, vízmentes anyagra (14)

Leírás

Fehér vagy kissé sárga, elfolyósodó szemcsék

Azonosítás

Nitritteszt

A teszten megfelel

Káliumteszt

A teszten megfelel

pH

6,0–9,0 (5 %-os vizes oldat)

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 3 % (4 órán át, szilikagél felett szárítva)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 250 NÁTRIUM-NITRIT

Szinonimák

 

Meghatározás

Einecs

231-555-9

Kémiai név

Nátrium-nitrit

Összegképlet

NaNO2

Molekulatömeg

69,00

Analitika

Legalább 97 %, vízmentes anyagra (15)

Leírás

Fehér kristályos por vagy sárgás darabok

Azonosítás

Nitritteszt

A teszten megfelel

Nátriumteszt

A teszten megfelel

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,25 % (4 órán át, szilikagél felett szárítva)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 251 NÁTRIUM-NITRÁT

I.   SZILÁRD NÁTRIUM-NITRÁT

Szinonimák

Chilei salétrom; Nátriumsalétrom

Meghatározás

Einecs

231-554-3

Kémiai név

Nátrium-nitrát

Összegképlet

NaNO3

Molekulatömeg

85,00

Analitika

Legalább 99 %, vízmentes anyagra

Leírás

Fehér, kristályos, kis mértékben higroszkópos por

Azonosítás

Nitrátteszt

A teszten megfelel

Nátriumteszt

A teszten megfelel

pH

5,5–8,3 (5 %-os oldat)

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 2 % (105 °C, 4 óra)

Nitritek

Legfeljebb 30 mg/kg, NaNO2-ként

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

II.

FOLYÉKONY NÁTRIUM-NITRÁT

Szinonimák

 

Meghatározás

A folyékony nátrium-nitrát a nátrium nitrátnak egy olyan vizes oldata, amely sztöchiometriai mennyiségű nátrium-hidroxid és salétromsav közvetlen kémiai reakciójának eredményeként keletkezik, és amelyet nem követ kristályosodás. Az e specifikációnak megfelelő, folyékony nátrium-nitrátból előállított standardizált formák tartalmazhatnak fölöslegben salétromsavat, feltéve, hogy ez egyértelműen meg van adva vagy a címkén fel van tüntetve

Einecs

231-554-3

Kémiai név

Nátrium-nitrát

Összegképlet

NaNO3

Molekulatömeg

85,00

Analitika

33,5 % és 40,0 % között tartalmaz NaNO3-ot

Leírás

Átlátszó, színtelen folyadék

Azonosítás

Nitrátteszt

A teszten megfelel

Nátriumteszt

A teszten megfelel

pH

1,5–3,5

Tisztaság

Szabad salétromsav

Legfeljebb 0,01 %

Nitritek

Legfeljebb 10 mg/kg, NaNO2-ként

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 1 mg/kg

Higany

Legfeljebb 0,3 mg/kg

Ez a specifikáció 35 %-os vizes oldatra vonatkozik

E 252 KÁLIUM-NITRÁT

Szinonimák

Chilei salétrom; Kálisalétrom

Meghatározás

Einecs

231-818-8

Kémiai név

Kálium-nitrát

Összegképlet

KNO3

Molekulatömeg

101,11

Analitika

Legalább 99 %, vízmentes anyagra

Leírás

Fehér, kristályos por vagy áttetsző prizmák, hűsítő, sós, csípős ízzel

Azonosítás

Nitrátteszt

A teszten megfelel

Káliumteszt

A teszten megfelel

pH

4,5–8,5 (5 %-os oldat)

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 1 % (105 °C, 4 óra)

Nitritek

Legfeljebb 20 mg/kg, KNO2-ként

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 260 ECETSAV

Szinonimák

 

Meghatározás

Einecs

200-580-7

Kémiai név

Ecetsav; Etánsav

Összegképlet

C2H4O2

Molekulatömeg

60,05

Analitika

Legalább 99,8 %

Leírás

Átlátszó, színtelen, szúrós, jellegzetes szagú folyadék

Azonosítás

Forráspont

118 °C, 760 Hgmm nyomáson

Relatív sűrűség

kb. 1,049

Acetátteszt

Az 1:3 hígítású oldat acetáttesztje pozitív eredményt ad

Dermedéspont

Legalább 14,5 °C

Tisztaság

Nem illékony maradék

Legfeljebb 100 mg/kg

Hangyasav, formiátok és más oxidálható anyagok

Legfeljebb 1 000 mg/kg, hangyasavként

Könnyen oxidálható anyagok

Egy üvegdugós lombikban a mintából 2 ml-t 10 ml vízzel felhígítunk és 0,1 ml 0,1 N kálium-permanganátot adunk hozzá. A rózsaszín 30 percen belül nem változhat barnára

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 0,5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 261 KÁLIUM-ACETÁT

Szinonimák

 

Meghatározás

Einecs

204-822-2

Kémiai név

Kálium-acetát

Összegképlet

C2H3O2K

Molekulatömeg

98,14

Analitika

Legalább 99 %, vízmentes anyagra

Leírás

Színtelen, elfolyósodó kristályok vagy fehér kristályos por, amely szagtalan vagy gyengén ecetszagú

Azonosítás

pH

7,5–9,0 (5 %-os vizes oldat)

Acetátteszt

A teszten megfelel

Káliumteszt

A teszten megfelel

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 8 % (150 °C, 2 óra)

Hangyasav, formiátok és más oxidálható anyagok

Legfeljebb 1 000 mg/kg, hangyasavként

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 262(i) NÁTRIUM-ACETÁT

Szinonimák

 

Meghatározás

Einecs

204-823-8

Kémiai név

Nátrium-acetát

Összegképlet

C2H3NaO2·nH2O (n = 0 vagy 3)

Molekulatömeg

Vízmentes:

82,03

Trihidrát:

136,08

Analitika

Legalább 98,5 %, vízmentes anyagra (a vízmentes és a trihidrát forma esetén egyaránt)

Leírás

Vízmentes:

Fehér, szagtalan, szemcsés, higroszkópos por

Trihidrát:

Színtelen, áttetsző kristályok vagy szemcsés, kristályos por, amely szagtalan vagy gyengén ecetszagú. Meleg, száraz levegőn mállik

Azonosítás

pH

8,0–9,5 (1 %-os vizes oldat)

Acetátteszt

A teszten megfelel

Nátriumteszt

A teszten megfelel

Tisztaság

Szárítási veszteség

Vízmentes:

Legfeljebb 2 % (120 °C, 4 óra)

Trihidrát:

36 és 42 % között (120 °C, 4 óra)

Hangyasav, formiátok és más oxidálható anyagok

Legfeljebb 1 000 mg/kg, hangyasavként

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 262(ii) NÁTRIUM-DIACETÁT

Szinonimák

 

Meghatározás

A nátrium-diacetát a nátrium-acetát és az ecetsav molekulavegyülete

Einecs

204-814-9

Kémiai név

Nátrium-hidrogén-diacetát

Összegképlet

C4H7NaO4·nH2O (n = 0 vagy 3)

Molekulatömeg

142,09 (vízmentes)

Analitika

39–41 % szabad ecetsav és 58–60 % nátrium-acetát

Leírás

Fehér, higroszkópos, kristályos, ecetszagú, szilárd anyag

Azonosítás

pH

4,5–5,0 (10 %-os vizes oldat)

Acetátteszt

A teszten megfelel

Nátriumteszt

A teszten megfelel

Tisztaság

Víztartalom

Legfeljebb 2 % (Karl Fischer-módszer)

Hangyasav, formiátok és más oxidálható anyagok

Legfeljebb 1 000 mg/kg, hangyasavként

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 263 KALCIUM-ACETÁT

Szinonimák

 

Meghatározás

Einecs

200-540-9

Kémiai név

Kalcium-acetát

Összegképlet

Vízmentes:

C4H6O4Ca

Monohidrát:

C4H6O4Ca·H2O

Molekulatömeg

Vízmentes:

158,17

Monohidrát:

176,18

Analitika

Legalább 98 %, vízmentes anyagra

Leírás

A vízmentes kalcium-acetát fehér, higroszkópos, tömbös, kristályos szerkezetű, enyhén keserű ízű, szilárd anyag. Gyenge ecetsavszag kísérheti. A monohidrát formája lehet tűkristály, szemcse vagy por

Azonosítás

pH

6,0–9,0 (10 %-os vizes oldat)

Acetátteszt

A teszten megfelel

Kalciumteszt

A teszten megfelel

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 11 % (a monohidrát esetében 155 °C-on tömegállandóságig szárítva)

Vízben nem oldódó anyagok

Legfeljebb 0,3 %

Hangyasav, formiátok és más oxidálható anyagok

Legfeljebb 1 000 mg/kg, hangyasavként

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 270 TEJSAV

Szinonimák

 

Meghatározás

Tejsav (C3H6O3) és tejsav-laktát (C6H10O5) elegyéből áll. Cukrok tejsavas erjedése nyomán jön létre, vagy szintetikus úton állítják elő.

A tejsav higroszkópos, és forralás útján koncentrálva kondenzációval tejsav-laktát keletkezik, amely hígítás és melegítés hatására tejsavvá hidrolizál.

Einecs

200-018-0

Kémiai név

Tejsav; 2-Hidroxi-propionsav; 1-Hidroxi-etán-1-karbonsav

Összegképlet

C3H6O3

Molekulatömeg

90,08

Analitika

Legalább 76 %

Leírás

Színtelen vagy sárgás, csaknem szagtalan, a szirupszerű folyadéktól a szilárd állagú anyagig

Azonosítás

Laktátteszt

A teszten megfelel

Tisztaság

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Klorid

Legfeljebb 0,2 %

Szulfát

Legfeljebb 0,25 %

Vas

Legfeljebb 10 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Megjegyzés: Ez a specifikáció 80 %-os vizes oldatra vonatkozik. Az ennél hígabb vizes oldatokra az értékeket a tejsav-tartalomnak megfelelően át kell számítani.

E 280 PROPIONSAV

Szinonimák

 

Meghatározás

Einecs

201-176-3

Kémiai név

Propionsav; Propánsav

Összegképlet

C3H6O2

Molekulatömeg

74,08

Analitika

Legalább 99,5 %

Leírás

Színtelen vagy kissé sárgás, kissé szúrós szagú, olajos folyadék

Azonosítás

Olvadáspont

- 22 °C

Desztillációs tartomány

138,5–142,5 °C

Tisztaság

Nem illékony maradék

Legfeljebb 0,01 %, 140 °C-on, tömegállandóságig szárítva

Aldehidek

Legfeljebb 0,1 %, formaldehidként

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 281 NÁTRIUM-PROPIONÁT

Szinonimák

 

Meghatározás

Einecs

205-290-4

Kémiai név

Nátrium-propionát; Nátrium-propanoát

Összegképlet

C3H5O2Na

Molekulatömeg

96,06

Analitika

Legalább 99 %, 105 °C-on két órán át végzett szárítást követően

Leírás

Fehér, kristályos, higroszkópos por, vagy finom fehér por

Azonosítás

Propionátteszt

A teszten megfelel

Nátriumteszt

A teszten megfelel

pH

7,5–10,5 (10 %-os vizes oldat)

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 4 % (105 °C, 2 óra)

Vízben nem oldódó anyag

Legfeljebb 0,1 %

Vas

Legfeljebb 50 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 282 KALCIUM-PROPIONÁT

Szinonimák

 

Meghatározás

Einecs

223-795-8

Kémiai név

Kalcium-propionát

Összegképlet

C6H10O4Ca

Molekulatömeg

186,22

Analitika

Legalább 99 %, 105 °C-on két órán át végzett szárítást követően

Leírás

Fehér, kristályos por

Azonosítás

Propionátteszt

A teszten megfelel

Kalciumteszt

A teszten megfelel

pH

6,0–9,0 (10 %-os vizes oldat)

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 4 % (105 °C, 2 óra)

Vízben nem oldódó anyag

Legfeljebb 0,3 %

Vas

Legfeljebb 50 mg/kg

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 283 KÁLIUM-PROPIONÁT

Szinonimák

 

Meghatározás

Einecs

206-323-5

Kémiai név

Kálium-propionát; Kálium-propanoát

Összegképlet

C3H5KO2

Molekulatömeg

112,17

Analitika

Legalább 99 %, 105 °C-on két órán át végzett szárítást követően

Leírás

Fehér, kristályos por

Azonosítás

Propionátteszt

A teszten megfelel

Káliumteszt

A teszten megfelel

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 4 % (105 °C, 2 óra)

Vízben nem oldódó anyag

Legfeljebb 0,1 %

Vas

Legfeljebb 30 mg/kg

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 284 BÓRSAV

Szinonimák

Bórsav; orto-Bórsav; Borofax

Meghatározás

Einecs

233-139-2

Kémiai név

 

Összegképlet

H3BO3

Molekulatömeg

61,84

Analitika

Legalább 99,5 %

Leírás

Színtelen, szagtalan, áttetsző kristályok vagy fehér szemcsék, illetve por; enyhén zsíros tapintású; a természetben szasszolitásvány formájában fordul elő

Azonosítás

Olvadáspont

kb. 171 °C

Égési teszt

Szép zöld lánggal ég

pH

3,8–4,8 (3,3 %-os vizes oldat)

Tisztaság

Peroxidok

KI-oldat hozzáadásakor elszíneződést nem mutat

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 285 NÁTRIUM-TETRABORÁT (BÓRAX)

Szinonimák

Nátrium-borát

Meghatározás

Einecs

215-540-4

Kémiai név

Nátrium-tetraborát; Nátrium-biborát; Nátrium-piroborát; Vízmentes tetraborát

Összegképlet

Na2B4O7

Na2B4O7·10H2O

Molekulatömeg

201,27

Analitika

 

Leírás

Por vagy üvegszerű lemezek, amelyek levegővel érintkezve homályossá válnak; vízben lassan oldódik

Azonosítás

Olvadáspont-tartomány

171 °C és 175 °C között, bomlással

Tisztaság

Peroxidok

KI-oldat hozzáadásakor elszíneződést nem mutat

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 290 SZÉN-DIOXID

Szinonimák

Szénsavgáz; Szárazjég (szilárd halmazállapotban); Szénsavanhidrid

Meghatározás

Einecs

204-696-9

Kémiai név

Szén-dioxid

Összegképlet

CO2

Molekulatömeg

44,01

Analitika

Legalább 99 térfogat %, a gázállapotú anyagra

Leírás

Normál környezeti feltételek mellett színtelen, kissé szúrós szagú gáz. A kereskedelmi forgalomban kapható szén-dioxidot nagynyomású gázpalackokban vagy tömegtárolásra alkalmas rendszerekben folyékony állapotban, illetve sűrítve, szilárd tömbökben „szárazjégként” szállítják és használják. A szilárd halmazállapotú forma (szárazjég) általában tartalmaz hozzáadott anyagokat, például kötőanyagként propilénglikolt vagy ásványolajat

Azonosítás

Csapadékképződés

Ha a mintát bárium-hidroxid oldaton vezetjük át, fehér csapadék képződik, amely híg ecetsavban heves habképződés közben oldódik

Tisztaság

Savasság

50 ml frissen felforralt vízen metilnarancs indikátor jelenlétében átbuborékoltatott 915 ml gáz nem teheti a vizet annál az oldatnál savasabbá, amelyet úgy készítettünk, hogy 50 ml frissen felforralt vízhez 1 ml 0,01 N-os sósavat adtunk

Redukáló anyagok, hidrogén-foszfid és -szulfid

25 ml ammóniás ezüst-nitráton, amihez előzetesen 3 ml ammóniát adtunk, átbuborékoltatott 915 ml gáz nem okozhatja az oldat zavarosodását vagy elfeketedését

Szén-monoxid

Legfeljebb 10 μl/l

Olajtartalom

Legfeljebb 5 mg/kg

E 296 ALMASAV

Szinonimák

 

Meghatározás

Einecs

230-022-8, 210-514-9, 202-601-5

Kémiai név

Hidroxi-butándisav; Hidroxi-borostyánkősav

Összegképlet

C4H6O5

Molekulatömeg

134,09

Analitika

Legalább 99,0 %

Leírás

Fehér vagy csaknem fehér kristályos por vagy szemcsék

Azonosítás

Olvadáspont-tartomány

127–132 °C

Malátteszt

A teszten megfelel

Tisztaság

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Fumársav

Legfeljebb 1,0 %

Maleinsav

Legfeljebb 0,05 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 297 FUMÁRSAV

Szinonimák

 

Meghatározás

Einecs

203-743-0

Kémiai név

transz-Buténdisav; transz-1,2-Etilén-dikarbonsav

Összegképlet

C4H4O4

Molekulatömeg

116,07

Analitika

Legalább 99,0 %, vízmentes anyagra

Leírás

Fehér kristályos por vagy szemcsék

Azonosítás

Olvadáspont-tartomány

286–302 °C (zárt kapillárisban, gyors melegítéssel)

Kettőskötésteszt

A teszten megfelel

1,2-Dikarbonsav-teszt

A teszten megfelel

pH

3,0–3,2 (0,05 %-os oldat 25 °C-on)

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,5 % (120 °C, 4 óra)

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Maleinsav

Legfeljebb 0,1 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 300 ASZKORBINSAV, L-ASZKORBINSAV

Szinonimák

L-xilo-Aszkorbinsav; L(+)-Aszkorbinsav

Meghatározás

Einecs

200-066-2

Kémiai név

L-Aszkorbinsav; Aszkorbinsav; 2,3-Didehidro-L-treo-hexono-1,4-lakton; 3-keto-L-Gulofurano-lakton

Összegképlet

C6H8O6

Molekulatömeg

176,13

Analitika

Legalább 99 % C6H8O6, vákuumexszikkátorban 24 órán át kénsav felett végzett szárítást követően

Leírás

Fehértől halványsárgaig változó színű, szagtalan kristályos por

Olvadáspont-tartomány

189 °C és 193 °C között, bomlással

Azonosítás

Aszkorbinsavteszt

A teszten megfelel

pH

2,4 és 2,8 között (2 %-os vizes oldat)

Fajlagos forgatóképesség

[α]D 20: +20,5° és +21,5° között (10 %(m/V)-os vizes oldat)

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,4 % (vákuumban kénsav felett, 24 óra)

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 301 NÁTRIUM-ASZKORBÁT

Szinonimák

Nátrium-L-aszkorbát, L-Aszkorbinsav-mononátriumsó

Meghatározás

Einecs

205-126-1

Kémiai név

Nátrium-aszkorbát; Nátrium-L-aszkorbát; 2,3-Didehidro-L-treo-hexono-1,4-lakton-nátrium-enolát; 3-keto-L-Gulofurano-lakton-nátrium-enolát

Összegképlet

C6H7O6Na

Molekulatömeg

198,11

Analitika

Nátrium-aszkorbát, vákuumexszikkátorban kénsav felett történő 24 órás szárítás után legalább 99 % C6H7O6Na

Leírás

Fehér vagy csaknem fehér, szagtalan kristályos por, amely fény hatására megsötétedik

Azonosítás

Aszkorbátteszt

A teszten megfelel

Nátriumteszt

A teszten megfelel

pH

6,5 és 8,0 között (10 %-os vizes oldat)

Fajlagos forgatóképesség

[α]D 20: +103° és +106° között (10 %(m/V)-os vizes oldat)

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,25 % (vákuumban kénsav felett, 24 óra)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 302 KALCIUM-ASZKORBÁT

Szinonimák

Kalcium-aszkorbát-dihidrát

Meghatározás

Einecs

227-261-5

Kémiai név

Kalcium-aszkorbát-dihidrát; 2,3-Didehidro-L-treo-hexono-1,4-lakton dihidratált kalciumsója

Összegképlet

C12H14O12Ca·2H2O

Molekulatömeg

426,35

Analitika

Legalább 98 %, illóanyagmentes anyagra

Leírás

Fehértől a kissé halvány szürkéssárgáig változó színű, szagtalan kristályos por

Azonosítás

Aszkorbátteszt

A teszten megfelel

Kalciumteszt

A teszten megfelel

pH

6,0 és 7,5 között (10 %-os vizes oldat)

Fajlagos forgatóképesség

[α]D 20: +95° és +97° között (5 %(m/V)-os vizes oldat)

Tisztaság

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg (fluorként)

Illóanyag

Legfeljebb 0,3 %, kénsavat vagy foszfor-pentoxidot tartalmazó exszikkátorban, szobahőmérsékleten 24 órán át végzett szárítással meghatározva

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 304(i) ASZKORBIL-PALMITÁT

Szinonimák

L-Aszkorbil-palmitát

Meghatározás

Einecs

205-305-4

Kémiai név

Aszkorbil-palmitát; L-Aszkorbil-palmitát; 2,3-Didehidro-L-treo-hexono-1,4-lakton-6-palmitát; 6-Palmitoil-3-keto-L-gulofurano-lakton

Összegképlet

C22H38O7

Molekulatömeg

414,55

Analitika

Legalább 98 %, szárított anyagra

Leírás

Fehér vagy sárgásfehér, citrus illatú por

Azonosítás

Olvadáspont-tartomány

107 °C és 117 °C között

Fajlagos forgatóképesség

[α]D 20: +21° és +24° között (5 %(m/V)-os metanololdatban)

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 2,0 % (vákuumkemence, 56–60 °C, 1 óra)

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 304(ii) ASZKORBIL-SZTEARÁT

Szinonimák

 

Meghatározás

Einecs

246-944-9

Kémiai név

Aszkorbil-sztearát; L-Aszkorbil-sztearát; 2,3-Didehidro-L-treo-hexono-1,4-lakton-6-sztearát; 6-Sztearoil-3-keto-L-gulofurano-lakton

Összegképlet

C24H42O7

Molekulatömeg

442,6

Analitika

Legalább 98 %

Leírás

Fehér vagy sárgás, citrus illatú por

Azonosítás

Olvadáspont

Kb. 116 °C

Tisztaság

Szárítási veszteség

Legfeljebb 2,0 % (vákuumkemence, 56–60 °C, 1 óra)

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 306 TOKOFEROLBAN GAZDAG KIVONAT

Szinonimák

 

Meghatározás

Növényi étolajkészítményekből vákuumos vízgőz-desztillációval előállított termék, amely koncentrált tokoferolokat és tokotrienolokat tartalmaz.

Például D-α-, D-β-, D-γ- és D-δ-tokoferolt tartalmaz

Einecs

 

Kémiai név

 

Összegképlet

 

Molekulatömeg

430,71 (D-α-tokoferol)

Analitika

Legalább 34 % összes tokoferol

Leírás

Barnásvörös vagy vörös, átlátszó, viszkózus, gyenge jellegzetes illatú és ízű olaj. A viaszszerű alkotórészek mikrokristályos formában csekély mértékben kiválhatnak

Azonosítás

Megfelelő gáz-folyadék kromatográfiás módszerrel

 

Fajlagos forgatóképesség

[α]D 20: legalább +20°

Oldhatóság

Vízben nem oldódik. Etanolban oldódik. Éterrel keverhető

Tisztaság

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 307 ALFA-TOKOFEROL

Szinonimák

DL-α-Tokoferol, (all-rac)-α-Tokoferol

Meghatározás

Einecs

233-466-0

Kémiai név

DL-5,7,8-Trimetil-tokol; DL-2,5,7,8-Tetrametil-2-(4′,8′,12′-trimetil-tridecil)-6-kromanol

Összegk