EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0231

Uredba Komisije (EU) št. 231/2012 z dne 9. marca 2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta Besedilo velja za EGP

OJ L 83, 22.3.2012, p. 1–295 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 037 P. 3 - 297

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/05/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj

22.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 83/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 231/2012

z dne 9. marca 2012

o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (1) in zlasti člena 14 in člena 30(4) Uredbe, ter Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (2), in zlasti člena 7(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sprejeti je treba specifikacije v zvezi s poreklom, merili čistosti in katerimi koli drugimi potrebnimi podatki za aditive za živila s seznamov Unije v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008.

(2)

V ta namen je treba posodobiti in v to uredbo vključiti specifikacije, predhodno razvite za aditive za živila v Direktivi Komisije 2008/128/ES z dne 22. decembra 2008 o določitvi posebnih meril čistosti v zvezi z barvili za uporabo v živilih (3), Direktivi Komisije 2008/84/ES z dne 27. avgusta 2008 o posebnih merilih čistosti aditivov za živila razen barvil in sladil (4) in Direktivi Komisije 2008/60/ES z dne 17. junija 2008 o določitvi posebnih meril čistosti sladil za uporabo v živilih (5). Zato je treba navedene direktive razveljaviti.

(3)

Treba je upoštevati specifikacije in analitične tehnike, kakor so določene v Codexu Alimentariusu, ki ga je pripravil Skupni strokovni odbor FAO/WHO za aditive za živila (v nadaljnjem besedilu: JECFA).

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je izrazila mnenje o varnosti osnovnega kopolimera metakrilata (6) kot sredstva za glaziranje. Navedeni aditiv za živila je bil odobren na podlagi specifičnih uporab in mu je bila dodeljena številka E 1205. Zato je treba sprejeti specifikacije za navedeni aditiv za živila.

(5)

Barvili za živila etilni ester beta-apo-8'-karotenske kisline (E 160f) in rjavo FK (E 154) ter za nosilec bentonit (E 558), ki vsebuje aluminij, se po podatkih proizvajalcev živil ne uporabljajo več. Zato se veljavnih specifikacij za navedene aditive za živila ne sme vključiti v to uredbo.

(6)

Agencija je 10. februarja 2010 izrazila mnenje o varnosti saharoznih estrov maščobnih kislin (E 473), pripravljenih iz vinilnih estrov maščobnih kislin (7). Veljavne specifikacije je treba ustrezno prilagoditi, zlasti z zmanjšanjem mejnih vsebnosti za nečistoče, ki predstavljajo tveganje za varnost.

(7)

Trenutno veljavna specifična merila čistosti je treba prilagoditi tako, da se zmanjšajo mejne vsebnosti za posamezne zadevne težke kovine, kadar je to izvedljivo in kadar so mejne vsebnosti JECFA nižje od trenutno veljavnih. V skladu z navedenim pristopom je treba zmanjšati mejne vsebnosti za onesnaževalo 4-metilimidazol v amonijevem karamelu (E 150c), sulfatni pepel v betakarotenu (E 160a(i)) ter magnezijeve in alkalne soli v kalcijevem karbonatu (E 170). Odstopanje od navedenega pristopa je mogoče samo za aditive trinatrijev citrat (E 331(iii)) (vsebnost svinca), karagenan (E 407) in predelana morska alga euchema (E 407a) (vsebnost kadmija), saj so proizvajalci izjavili, da skladnost s strožjimi določbami Unije, ki odražajo omejitve JECFA, tehnično ne bi bila izvedljiva. Šteje se, da prispevek navedenih onesnaževal (svinec in kadmij) k skupnemu vnosu v navedenih treh posameznih aditivih za živila ni pomemben. Za fosfate (E 338–341 in E 450–452) pa je zaradi novega razvoja proizvodnih postopkov treba vzpostaviti nove, znatno nižje vrednosti od tistih, ki jih navaja JECFA, pri čemer je treba upoštevati nedavna priporočila Agencije o zmanjšanju vnosa arzena, zlasti v neorganski obliki (8). Poleg tega je iz varnostnih razlogov treba uvesti novo določbo o arzenu za glutaminsko kislino (E 620). Navedene prilagoditve koristijo potrošnikom, saj mejne vsebnosti za težke kovine na splošno in v večini aditivov za živila postajajo vse strožje. V specifikacije je treba vključiti podrobne informacije o proizvodnem postopku in vhodnih sestavinah pri aditivu za živila, da se olajša morebitna prihodnja odločitev v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 1333/2008.

(8)

Specifikacije se ne smejo sklicevati na organoleptične preskuse, povezane z okusom, saj ni mogoče pričakovati, da bi nadzorni organi tvegali in kemično snov poskusili.

(9)

Specifikacije se ne smejo sklicevati na razrede, saj tako sklicevanje nima dodane vrednosti.

(10)

Specifikacije se ne smejo sklicevati na splošni parameter „težke kovine“, saj se ta parameter ne nanaša na toksičnost, temveč na splošno analitsko metodo. Parametri, povezani s posameznimi težkimi kovinami, so povezani s toksičnostjo in vključeni v specifikacije.

(11)

Nekateri aditivi za živila so trenutno v različnih določbah Direktive 95/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta (9) navedeni pod različnimi imeni (karboksimetil celuloza (E 466), zamrežena natrijeva karboksimetil celuloza (E 468), encimsko hidrolizirana karboksimetil celuloza (E 469) in čebelji vosek, beli in rumeni (E 901)). Zato se morajo specifikacije, ki jih uvaja ta uredba, nanašati na navedena različna imena.

(12)

Veljavne določbe o policikličnih aromatskih ogljikovodikih so preveč splošne in niso bistvene za varnost ter bi jih bilo treba nadomestiti z mejnimi vsebnostmi za posamezne policiklične aromatske ogljikovodike, ki predstavljajo tveganje, in sicer za aditiva za živila rastlinsko oglje (E 153) in mikrokristalni vosek (E 905). Podobne mejne vsebnosti je treba določiti za formaldehid v karagenanu (E 407) in predelani morski algi euchema (E 407a), za posebna mikrobiološka merila v agarju (E 406) in za vsebnost Salmonella spp. v manitolu (E 421(ii)), proizvedenem s fermentacijo.

(13)

Uporabo propan-2-ola (izopropanol, izopropil alkohol) je treba dovoliti za proizvodnjo aditivov kurkumin (E 100) in izvleček paprike (E 160c) v skladu s specifikacijami JECFA, saj je Agencija to uporabo označila za varno (10). Dovoliti je treba uporabo etanola v nadomestku za propan-2-ol pri proizvodnji gelanskega gumija (E 418), kadar je končni izdelek še vedno skladen z drugimi specifikacijami in se šteje, da etanol predstavlja manjše tveganje za varnost.

(14)

Treba je določiti delež glavnega barvila v košenilji, karminski kislini, karminih (E 120), saj se morajo za količine navedenega barvila uporabljati mejne vsebnosti.

(15)

Sistem številčenja za podkategorijo karotenov (E 160a) je treba posodobiti, da se uskladi s sistemom številčenja v Codexu Alimentariusu.

(16)

V specifikacije je treba vključiti tudi trdno obliko mlečne kisline (E 270), ker jo je zdaj možno proizvajati v trdni obliki in ne predstavlja tveganja za varnost.

(17)

Veljavno temperaturno vrednost pri izgubi pri sušenju za mononatrijev citrat (E 331(i)) v brezvodni obliki je treba prilagoditi, saj se snov pri trenutno navedenih pogojih razgradi. Treba je tudi prilagoditi pogoje sušenja za trinatrijev citrat (E 331(iii)), da se izboljša ponovljivost metode.

(18)

Popraviti je treba trenutno specifično vrednost absorpcije za alfa tokoferol (E 307), točko sublimacije za sorbinsko kislino (E 200) pa nadomestiti s „preskusom topnosti“, saj navedena točka ni relevantna. V skladu z veljavno taksonomsko nomenklaturo je treba posodobiti specifikacije virov bakterij za proizvodnjo nizina (E 234) in natamicina (E 235).

(19)

Ker so zdaj na voljo nove inovativne proizvodne tehnike, ki zagotavljajo manj onesnažene aditive za živila, je treba omejiti prisotnost aluminija v aditivih za živila. Za povečanje pravne varnosti in nediskriminacije je primerno, da se proizvajalcem aditivov za živila zagotovi prehodno obdobje, v katerem se lahko postopoma prilagodijo navedenim omejitvam.

(20)

Po potrebi je treba določiti mejne vsebnosti za aluminij za aditive za živila, zlasti za kalcijeve fosfate (E 341(i)–(iii)), namenjene za uporabo v hrani za dojenčke in majhne otroke (11), v skladu z ustreznim mnenjem Znanstvenega odbora za hrano z dne 7. junija 1996 (12). V tem okviru je treba določiti tudi mejno vsebnost za aluminij v kalcijevem citratu (E 333).

(21)

Mejne vsebnosti za aluminij v kalcijevih fosfatih (E 341(i)–(iii)), dinatrijevem difosfatu (E 450(i)) in kalcijevem dihidrogen difosfatu (E 450(vii)) morajo biti skladne z mnenjem Agencije z dne 22. maja 2008 (13). Trenutne mejne vsebnosti je treba zmanjšati, kadar je to tehnično izvedljivo in kadar je prispevek k skupnemu vnosu aluminija pomemben. V tem okviru je treba odobriti aluminijeve lake v posameznih barvilih za živila le, če je to tehnično potrebno.

(22)

Določbe o mejnih vsebnostih za aluminij v dikalcijevem fosfatu (E 341(ii)), trikalcijevem fosfatu (E 341(iii)) in kalcijevem dihidrogen difosfatu (E 450(vii)) ne smejo povzročiti nobenih motenj na trgu zaradi morebitnega pomanjkanja dobave.

(23)

V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 258/2010 z dne 25. marca 2010 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz gume guar, s poreklom ali poslane iz Indije, zaradi tveganj onesnaženja s pentaklorofenolom in dioksini (14) je treba določiti mejne vsebnosti za onesnaževalo pentaklorofenol v guar gumiju (E 412).

(24)

V skladu z uvodno izjavo 48 Uredbe Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (15) morajo države članice preveriti prisotnost onesnaževala 3-MCPD tudi v živilih, ki niso vključena v navedeno uredbo, da se prouči potreba po določitvi mejnih vsebnosti za navedeno snov. Francoski organi so predložili podatke o visokih koncentracijah 3-MCPD v aditivu za živila glicerol (E 422) in povprečni ravni uporabe tega aditiva za živila v različnih kategorijah živil. Da se prepreči onesnaženje končnega živila na ravni, ki presega dovoljeno, je treba ob upoštevanju faktorja razredčenja določiti mejne vsebnosti za 3-MCPD v tem aditivu za živila.

(25)

Zaradi razvoja analitskih metod je treba nekatere veljavne specifikacije posodobiti. Veljavna mejna vrednost „pod mejo zaznavnosti“ je povezana z razvojem analitskih metodologij in jo je treba nadomestiti s specifično številko za aditive estri mono- in digliceridov maščobnih kislin (E 472a–f), poliglicerolni estri maščobnih kislin (E 475) in propan-1,2-diolni estri maščobnih kislin (E 477).

(26)

Specifikacije, ki se nanašajo na proizvodni postopek, je treba posodobiti za citratne estre mono- in digliceridov maščobnih kislin (E 472c), saj uporabo alkalnih baz danes nadomešča uporaba njihovih mileje delujočih soli.

(27)

Veljavno merilo „proste maščobne kisline“ za aditive citratni estri mono- in digliceridov maščobnih kislin (E 472c) ter tartratni mono- in diacetilestri mono- in digliceridov maščobnih kislin (E 472e) ni primerno. Nadomestiti ga je treba z merilom „kislinsko število“, saj to bolje izraža titrimetrično oceno skupin prostih kislin. To je v skladu z 71. poročilom o aditivih za živila JECFA (16), kjer je bila taka sprememba sprejeta za tartratne mono- in diacetilestre mono- in digliceridov maščobnih kislin (E 472e).

(28)

Veljaven napačen opis aditiva magnezijev oksid (E 530) je treba popraviti v skladu z informacijami, ki so jih predložili proizvajalci, da se uskladi z zbirko Pharmacopoeia Europea (17). Posodobiti je treba tudi veljavno največjo vrednost za reducirajočo snov v aditivu glukonska kislina (E 574), ker ta mejna vrednost tehnično ni izvedljiva. Veljavno metodo za oceno vsebnosti vode v ksilitolu (E 967), ki temelji na „izgubi pri sušenju“, je treba nadomestiti z ustreznejšo metodo.

(29)

Nekaterih veljavnih specifikacij za aditiv kandelilni vosek (E 902) se ne sme vključiti v to uredbo, ker so napačne. Popraviti je treba veljaven vnos glede vsebnosti P2O5 za kalcijev dihidrogen difosfat (E 450(vii)).

(30)

V veljavnem vnosu „analiza“ za taumatin (E 957) je treba popraviti izračunski faktor. Navedeni faktor je treba uporabljati v Kjeldhalovi metodi za ocenjevanje skupne vsebnosti snovi, ki temelji na merjenju dušika. Izračunski faktor za taumatin (E 957) je treba posodobiti v skladu z ustrezno objavljeno literaturo.

(31)

Agencija je ocenila varnost steviol glikozidov kot sladila in izrazila mnenje 10. marca 2010 (18). Uporaba steviol glikozidov, ki jim je bila dodeljena številka E 960, je bila kasneje dovoljena na podlagi jasno določenih pogojev uporabe. Zato je treba sprejeti specifikacije za ta aditiv za živila.

(32)

Zaradi spremembe taksonomije je treba posodobiti veljavne specifikacije za izvorne snovi (kvasovke), uporabljene za proizvodnjo eritritola (E 968).

(33)

Za izvleček Quillaia (E 999) je treba prilagoditi veljavne specifikacije glede vrednosti pH, da bodo usklajene z JECFA.

(34)

Kombinacijo citronske kisline in fosforne kisline (ki sta trenutno odobreni za uporabo v proizvodnji aditiva polidekstroza (E 1200)) je treba odobriti, kadar je končni proizvod še vedno skladen s specifikacijami čistosti, ker izboljšuje donos in zagotavlja boljši nadzor reakcijske kinetike. Taka sprememba ne vpliva na varnost.

(35)

Molekulska masa polimera nima edinstvene vrednosti kot majhne molekule. Določen polimer ima lahko porazdelitev molekul z različnimi masami. Porazdelitev je lahko odvisna od načina proizvodnje polimera. Fizične značilnosti polimera in njegovo obnašanje sta povezana z maso in porazdelitvijo molekul z določeno maso v mešanici. Mešanica je s skupino matematičnih modelov opisana na različne načine, da se pojasni porazdelitev molekul v mešanici. V znanstveni literaturi se med različnimi dostopnimi modeli za opis polimerov priporoča uporaba tehtanega povprečja molekulske mase (Mw). Specifikacije za polivinilpirolidon (E 1201) je treba ustrezno prilagoditi.

(36)

Merilo „območje destilacije“, navedeno v veljavnih specifikacijah za propan-1,2-diol (E 1520), vodi k nasprotujočim si sklepom v primerjavi z rezultati analize. Zato je treba to merilo popraviti in ga preimenovati v „preskus destilacije“.

(37)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Specifikacije za aditive za živila

Specifikacije za aditive za živila, vključno z barvili in sladili, navedenimi v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008, so določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Razveljavitve

Direktive 2008/60/ES, 2008/84/ES in 2008/128/ES se razveljavijo s 1. decembrom 2012.

Člen 3

Prehodni ukrepi

Živila, ki vsebujejo aditive za živila in so bila zakonito dana na trg pred 1. decembrom 2012, vendar niso skladna s to uredbo, se lahko še naprej tržijo do prodaje zalog.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. decembra 2012.

Specifikacije, določene v Prilogi za aditiva steviol glikozidi (E 960) in osnovni kopolimer metakrilata (E 1205), pa se uporabljajo od začetka veljavnosti te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah.

V Bruslju, 9. marca 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 16.

(2)  UL L 354, 31.12.2008, str. 1.

(3)  UL L 6, 10.1.2009, str. 20.

(4)  UL L 253, 20.9.2008, str. 1.

(5)  UL L 158, 18.6.2008, str. 17.

(6)  Svet EFSA za aditive za živila in hranilne vire, dodane živilom (ANS); Znanstveno mnenje o uporabi osnovnega kopolimera metakrilata kot aditiva za živila na zahtevo Evropske komisije. EFSA Journal 2010; 8(2):1513.

(7)  Svet EFSA za aditive za živila in hranilne vire, dodane živilom (ANS); Znanstveno mnenje o varnosti saharoznih estrov maščobnih kislin, pripravljenih iz vinilnih estrov maščobnih kislin in o razširitve uporabe saharoznih estrov maščobnih kislin v aromah na zahtevo Evropske komisije. EFSA Journal 2010; 8(3):1512.

(8)  Svet EFSA za onesnaževala v živilski verigi (CONTAM); Znanstveno mnenje o arzenu v živilih. EFSA Journal 2009; 7(10):1351.

(9)  UL L 61, 18.3.1995, str. 1.

(10)  Svet EFSA za aditive za živila in hranilne vire, dodane živilom (ANS); Znanstveno mnenje o ponovni oceni kurkumina (E 100) kot aditiva za živila. EFSA Journal 2010; 8(9):1679.

(11)  Kot je opredeljena v Direktivi Komisije 2006/125/ES z dne 5. decembra 2006 o žitnih kašicah ter hrani za dojenčke in majhne otroke (kodificirana različica; UL L 339, 6.12.2006, str. 16).

(12)  Mnenje o aditivih v hranilnih pripravkih za uporabo v začetnih formulah, nadaljevalnih formulah in hrani za dojenčke, ki se odvajajo od dojenja. Poročila Znanstvenega odbora za prehrano (40. serija), str. 13–30 (1997).

(13)  Znanstveno mnenje Odbora o aditivih za živila, aromah, pomožnih tehnoloških sredstvih in materialih za stik z živili na zahtevo Evropske komisije glede varnosti vnosa aluminija s hrano. EFSA Journal (2008) 754, str. 1–34.

(14)  UL L 80, 26.3.2010, str. 28.

(15)  UL L 364, 20.12.2006, str. 5.

(16)  Tehnična poročila SZO, št. 956, 2010.

(17)  EP 7.0, zvezek 2, str. 2415–2416.

(18)  Svet EFSA za aditive za živila in hranilne vire (ANS); Znanstveno mnenje o varnosti steviol glikozidov za predlagane uporabe kot aditiv za živila. EFSA Journal (2010); 8(4):1537.


PRILOGA

Opomba: etilenoksida ni dovoljeno uporabljati za sterilizacijo aditivov za živila.

Aluminijevi laki za uporabo v barvilih samo, kadar je izrecno navedeno.

Opredelitev

Aluminijeve lake pripravljamo z barvili, ki ustrezajo merilom čistosti, določenim v ustreznih posebnih specifikacijah, z aluminijevim oksidom v vodnem mediju. Aluminijev oksid običajno sveže pripravimo kot neposušeno snov z reakcijo aluminijevega sulfata ali klorida z natrijevim ali kalcijevim karbonatom ali bikarbonatom ali amoniakom. Po nastanku laka produkt filtriramo, speremo v vodi in posušimo. V končnem produktu lahko ostane nekaj nezreagiranega aluminijevega oksida.

V HCl netopna snov

ne več kot 0,5 %

V NaOH netopna snov

ne več kot 0,5 %, samo za Ε 127 eritrozin

Snov, ki se ekstrahira z etrom

ne več kot 0,2 % (v nevtralnih razmerah)

Za ustrezna barvila se uporabljajo posebna merila čistosti.

E 100 KURKUMIN

Sinonimi

CI Natural Yellow 3; kurkumsko rumeno; diferoil metan

Opredelitev

Kurkumin pridobivamo z ekstrakcijo kurkume – to je korenika azijske rastline Curcuma longa L. Da dobimo čimbolj koncentriran prah, ekstrakt očistimo s kristalizacijo. Proizvod je sestavljen večinoma iz kurkuminov, tj. glavnega barvila (1,7-bis(4-hidroksi-3-metoksifenil)hepta-1,6-dien-3,5-diona) in dveh njegovih dezmetoksi derivatov v različnem razmerju. Prisotna je lahko manjša količina olj in smol, ki jih vsebuje kurkuma.

Kurkumin se uporablja tudi kot aluminijev lak; vsebnost aluminija je manjša od 30 %.

Za ekstrakcijo se lahko uporabljajo le naslednja topila: etilacetat, aceton, ogljikov dioksid, diklorometan, n-butanol, metanol, etanol, heksan, propan-2-ol.

Številka na seznamu barv

75300

EINECS

207-280-5

Kemijsko ime

I

1,7-bis(4-hidroksi-3-metoksifenil)hepta-1,6-dien-3,5-dion

II

1-(4-hidroksifenil)-7-(4-hidroksi-3-metoksi-fenil)hepta-1,6-dien-3,5-dion

III

1,7-bis(4-hidroksifenil)hepta-1,6-dien-3,5-dion

Kemijska formula

I

C21H20O6

II

C20H18O5

III

C19H16O4

Molekulska masa

I.

368,39

II.

338,39

III.

308,39

Analiza

vsebnost ne manj kot 90 % vsega barvila

Formula1 607 pri približno 426 nm v etanolu

Opis

oranžno rumen kristalni prah

Identifikacija

Spektrometrija

maksimum pri približno 426 nm v etanolu

Območje tališča

179–182 °C

Čistost

Ostanki topila

etilacetat

ne več kot 50 mg/kg, posamezno ali v kombinaciji

aceton

n-butanol

metanol

etanol

heksan

propan-2-ol

diklorometan: ne več kot 10 mg/kg

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 10 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

Uporabljajo se lahko aluminijevi laki tega barvila.

E 101 (i) RIBOFLAVIN

Sinonimi

laktoflavin

Opredelitev

Številka na seznamu barv

 

EINECS

201-507-1

Kemijsko ime

7,8-dimetil-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahidroksipentil)benzo(g)pteridin-2,4(3H,10H)-dion; 7,8-dimetil-10-(1′′-D-ribitil)izoalloksazin

Kemijska formula

C17H20N4O6

Molekulska masa

376,37

Analiza

vsebnost ne manj kot 98 %, računano na brezvodno osnovo

Formula 328 pri približno 444 nm v vodni raztopini

Opis

rumen do oranžno rumen kristaliničen prah z rahlim vonjem

Identifikacija

Spektrometrija

razmerje A375/A267 je med 0,31 in 0,33

v vodni raztopini

razmerje A444/A267 je med 0,36 in 0,39

maksimum v vodi pri približno 375 nm

Specifična rotacija

[α]D 20 med -115° in -140° v 0,05 N raztopini natrijevega hidroksida

Čistost

Izguba pri sušenju

ne več kot 1,5 % (4 ure pri 105 °C)

Sulfatni pepel

ne več kot 0,1 %

Primarni aromatski amini

ne več kot 100 mg/kg (računano kot anilin)

arzen

ne več kot 3 mg/kg

svinec

ne več kot 2 mg/kg

živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

kadmij

ne več kot 1 mg/kg

E 101 (ii) RIBOFLAVIN-5'-FOSFAT

Sinonimi

natrijev riboflavin-5'-fosfat

Opredelitev

Te specifikacije veljajo za riboflavin-5'-fosfat skupaj z manjšimi količinami prostega riboflavina in riboflavin difosfata.

Številka na seznamu barv

 

EINECS

204-988-6

Kemijsko ime

mononatrijev(2R,3R,4S)-5-(3′)10′-dihidro-7',8'-dimetil-2',4'-diokso-10'-benzo[γ]pteridinil)-2,3,4-trihidroksipentil fosfat; mononatrijeva sol 5'-monofosfatnega estra riboflavina

Kemijska formula

za dihidratno obliko: C17H20N4NaO9P · 2H2O

za brezvodno obliko: C17H20N4NaO9P

Molekulska masa

514,36

Analiza

vsebnost ne manj kot 95 % vseh barvil, računano kot C17H20N4NaO9P.2H2O

Formula 250 pri približno 375 nm v vodni raztopini

Opis

rumen do oranžen kristaliničen higroskopski prah z rahlim vonjem

Identifikacija

Spektrometrija

razmerje A375/A267 je med 0,30 in 0,34

v vodni raztopini

razmerje A444/A267 je med 0,35 in 0,40

maksimum v vodi pri približno 375 nm

Specifična rotacija

[α]D 20 med +38° in +42° v 5-molski raztopini HCl

Čistost

Izguba pri sušenju

ne več kot 8 % (5 ur v vakuumu nad P2O5 pri 100 °C) za dihidratno obliko

Sulfatni pepel

ne več kot 25 %

Anorganski fosfati

ne več kot 1,0 % (računano kot PO4, na brezvodno osnovo)

Pomožna barvila

riboflavin (prosti): ne več kot 6 %

riboflavin difosfat: ne več kot 6 %

Primarni aromatski amini

ne več kot 70 mg/kg (računano kot anilin)

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

E 102 TARTRAZIN

Sinonimi

CI Food Yellow 4

Opredelitev

Tartrazin se pridobiva iz 4-amino-benzensulfonske kisline, ki je diazotirana z uporabe klorovodikove kisline in natrijevega nitrata. Diazo spojina se nato poveže s 4,5-dihidro-5-okso-1-(4sulfofenil)-1H-pirazol-3-karboksilno kislino ali z metil estrom, etil estrom ali soljo te karboksilne kisline. Nastalo barvilo se prečisti in izolira kot natrijeva sol. Tartrazin je v osnovi sestavljen iz trinatrijevega 5-hidroksi-1-(4-sulfonatofenil)-4-(4-sulfonatofenilazo)-H-pirazol-3-karboksilata in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot glavno neobarvano sestavino.

Tartrazin je opisan kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol.

Številka na seznamu barv

19140

EINECS

217-699-5

Kemijsko ime

trinatrijev-5-hidroksi-1-(4-sulfonatofenil)-4-(4-sulfonatofenilazo)-H-pirazol-3-karboksilat

Kemijska formula

C16H9N4Na3O9S2

Molekulska masa

534,37

Analiza

vsebnost ne manj kot 85 % barvila, računano kot natrijeva sol

Formula 530 pri približno 426 nm v vodni raztopini

Opis

svetlo oranžen prah ali zrnca

Videz vodne raztopine

rumena

Identifikacija

Spektrometrija

maksimum v vodi pri približno 426 nm

Čistost

V vodi netopna snov

ne več kot 0,2 %

Pomožna barvila

ne več kot 1,0 %

Druge neobarvane organske spojine:

 

4-hidrazinobenzen sulfonska kislina

vseh ne več kot 0,5 %

4-aminobenzen-1-sulfonska kislina

5-okso-1-(4-sulfofenil)-2-pirazolin-3-karboksilna kislina

4,4′-diazoaminodi(benzen sulfonska kislina)

Tetrahidroksijantarna kislina

Nesulfonirani primarni aromatski amini

ne več kot 0,01 % (računano kot anilin)

Snov, ki se ekstrahira z etrom

ne več kot 0,2 % v nevtralnih pogojih

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

Uporabljajo se lahko aluminijevi laki tega barvila.

E 104 KINOLINSKO RUMENO

Sinonimi

CI Food Yellow 13

Opredelitev

Kinolinsko rumeno pripravimo s sulfoniranjem 2-(2-kinolil) indan-1,3-diona ali mešanice, ki vsebuje približno dve tretjini 2-(2-kinolil)indan-1,3-diona in eno tretjino 2-(2-(6-metilkinolil))indan-1,3-diona. Kinolinsko rumeno je v osnovi sestavljeno iz mešanice natrijevih soli disulfonatov, monosulfonatov in trisulfonatov zgornje spojine in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot osnovno neobarvano sestavino.

Kinolinsko rumeno je opisano kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol.

Številka na seznamu barv

47005

EINECS

305-897-5

Kemijsko ime

dinatrijeve soli disulfonatov 2-(2-kinolil) indan-1,3-diona (osnovna sestavina)

Kemijska formula

C18H9N Na2O8S2 (osnovna sestavina)

Molekulska masa

477,38 (osnovna sestavina)

Analiza

vsebnost ne manj kot 70 % vseh barvil, računano kot natrijeva sol

Kinolinsko rumeno je sestavljeno iz naslednjih sestavin:

odstotki mase barvila:

ne manj kot 80 % je dinatrijevih 2-(2-kinolil) indan-1,3-dion-sulfonatov

ne več kot 15 % je natrijevih 2-(2-kinolil) indan-1,3-dion-monosulfonatov

ne več kot 7,0 % je trinatrijevega 2-(2-kinolil) indan-1,3-dion-trisulfonata

Formula 865 (osnovna sestavina) pri približno 411 nm v vodni raztopini ocetne kisline

Opis

rumen prah ali zrnca

Videz vodne raztopine

rumena

Identifikacija

Spektrometrija

maksimum pri približno 411 nm v vodni raztopini ocetne kisline s pH 5

Čistost

V vodi netopna snov

ne več kot 0,2 %

Pomožna barvila

ne več kot 4,0 %

Druge neobarvane organske spojine:

 

2-metilkinolin

vseh ne več kot 0,5 %

2-metilkinolin-sulfonska kislina

Ftalna kislina

2,6-dimetil kinolin

2,6-dimetil kinolin sulfonska kislina

2-(2-kinolil)indan-1,3-dion

ne več kot 4 mg/kg

Nesulfonirani primarni aromatski amini

ne več kot 0,01 % (računano kot anilin)

Snov, ki se ekstrahira z etrom

ne več kot 0,2 % v nevtralnih pogojih

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

Uporabljajo se lahko aluminijevi laki tega barvila.

E 110 SONČNO RUMENO FCF

Sinonimi

CI Food Yellow 3; oranžno rumeno S

Opredelitev

Sončno rumeno FCF je v osnovi sestavljeno iz dinatrijevega 2-hidroksi-1-(4-sulfonatofenilazo) naftalen-6-sulfonata in pomožnih barvil z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot osnovno neobarvano sestavino. Sončno rumeno FCF se pridobiva z diazotiziranjem 4-aminobenzensulfonske kisline z uporabo klorovodikove kisline in natrijevega nitrita ali žveplove kisline in natrijevega nitrita. Diazo spojina se poveže s 6-hidroksi-2-naftalen-sulfonsko kislino. Barvilo se izolira kot natrijeva sol in se posuši.

Sončno rumeno FCF je opisano kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol.

Številka na seznamu barv

15985

EINECS

220-491-7

Kemijsko ime

dinatrijev 2-hidroksi-1-(4-sulfonatofenilazo)naftalen-6-sulfonat

Kemijska formula

C16H10N2Na2O7S2

Molekulska masa

452,37

Analiza

vsebnost ne manj kot 85 % vseh barvil, računano kot natrijeva sol

Formula 555 pri približno 485 nm v vodni raztopini pri pH 7

Opis

oranžno rdeč prah ali zrnca

Videz vodne raztopine

oranžna

Identifikacija

Spektrometrija

maksimum pri približno 485 nm v vodi pri pH 7

Čistost

V vodi netopna snov

ne več kot 0,2 %

Pomožna barvila

ne več kot 5,0 %

1-(fenilazo)-2-naftalenol (sudan I)

ne več kot 0,5 mg/kg

Druge neobarvane organske spojine:

 

4-aminobenzen-1-sulfonska kislina

vseh ne več kot 0,5 %

3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonska kislina

6-hidroksinaftalen-2-sulfonska kislina

7-hidroksinaftalen-1,3-disulfonska kislina

4,4′-diazoaminodi(benzen sulfonska kislina)

6,6′-oksidi(naftalen-2-sulfonska kislina)

Nesulfonirani primarni aromatski amini

ne več kot 0,01 % (računano kot anilin)

Snov, ki se ekstrahira z etrom

ne več kot 0,2 % v nevtralnih pogojih

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

Uporabljajo se lahko aluminijevi laki tega barvila.

E 120 KOŠENILJA, KARMINSKA KISLINA, KARMINI

Sinonimi

CI Natural Red 4

Opredelitev

Karmini in karminska kislina se pridobivajo iz vodnih, vodno-alkoholnih ali alkoholnih ekstraktov košenilje, ki ga pridobivajo iz posušenih primerkov samic insekta Dactylopius coccus Costa.

Glavno barvilo je karminska kislina.

Aluminijevi laki karminske kisline (karmini) se tvorijo pri molarnem razmerju aluminijevega oksida in karminske kisline 1 : 2.

Glavna barvila v komercialnih izdelkih vsebujejo še amonij, kalcij, kalijeve ali natrijeve katione, posebej ali skupaj, ki so lahko tudi v prebitku.

Komercialni izdelki lahko vsebujejo tudi beljakovinske ostanke iz insektov, prosti karminat ali manjši ostanek nevezanih aluminijevih kationov.

Številka na seznamu barv

75470

EINECS

košenilja: 215-680-6; karminska kislina: 215-023-3; karmini: 215-724-4

Kemijsko ime

7-β-D-glukopiranozil-3,5,6,8-tetrahidroksi-1-metil-9,10-dioksoantracen-2-karboksilna kislina (karminska kislina); karmin je hidriran aluminijev kelat te kisline

Kemijska formula

C22H20O13 (karminska kislina)

Molekulska masa

492,39 (karminska kislina)

Analiza

Vsebnost ne manj kot 2,0 % karminske kisline v ekstraktih, ki jo vsebujejo; ne manj kot 50 % karminske kisline v kelatih.

Opis

Rdeč do temno rdeč, krhek, trden ali v prahu. Ekstrakt košenilje je ponavadi temno rdeča tekočina, vendar se lahko posuši v prah.

Identifikacija

Spektrometrija

maksimum pri približno 518 nm v vodni raztopini amoniaka

maksimum pri približno 494 nm za karminsko kislino v razredčeni raztopini klorovodikove kisline

Formula 139 vrh pri približno 494 nm v razredčeni klorovodikovi kislini za karminsko kislino

Čistost

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 5 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

Uporabljajo se lahko aluminijevi laki tega barvila.

E 122 AZORUBIN, KARMOIZIN

Sinonimi

CI Food Red 3

Opredelitev

Azorubin je v osnovi sestavljen iz dinatrijevega 4-hidroksi-3-(4-sulfonato-1-naftilazo) naftalen-1-sulfonata in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot glavnima neobarvanima sestavina.

Azorubin je opisan kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol.

Številka na seznamu barv

14720

EINECS

222-657-4

Kemijsko ime

dinatrijev 4-hidroksi-3-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-1-sulfonat

Kemijska formula

C20H12N2Na2O7S2

Molekulska masa

502,44

Analiza

vsebnost ne manj kot 85 % vsega barvila, računano kot natrijeva sol

Formula 510 pri približno 516 nm v vodni raztopini

Opis

rdeč do kostanjev prah ali zrnca

Videz vodne raztopine

rdeča

Identifikacija

Spektrometrija

maksimum v vodi pri približno 516 nm

Čistost

V vodi netopna snov

ne več kot 0,2 %

Pomožna barvila

ne več kot 1 %

Druge neobarvane organske spojine:

 

4-aminonaftalen-1-sulfonska kislina

skupaj ne več kot 0,5 %

4-hidroksinaftalen-1-sulfonska kislina

Nesulfonirani primarni aromatski amini

ne več kot 0,01 % (računano kot anilin)

Snov, ki se ekstrahira z etrom

ne več kot 0,2 % v nevtralnih pogojih

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

Uporabljajo se lahko aluminijevi laki tega barvila.

E 123 AMARANT

Sinonimi

CI Food Red 9

Opredelitev

Amarant je v osnovi sestavljen iz trinatrijevega 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-3,6-disulfonata in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot osnovnima neobarvanima sestavinama. Amarant se pridobiva s spajanjem 4-amino-1-naftalensulfonske kisline s 3-hidroksi-2,7-naftalendisulfonske kisline.

Amarant je opisan kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol.

Številka na seznamu barv

16185

EINECS

213-022-2

Kemijsko ime

trinatrijev 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-3,6-disulfonat

Kemijska formula

C20H11N2Na3O10S3

Molekulska masa

604,48

Analiza

vsebnost ne manj kot 85 % vsega barvila, računano kot natrijeva sol

Formula 440 pri približno 520 nm v vodni raztopini

Opis

rdečkasto rjav prah ali zrnca

Videz vodne raztopine

rdeča

Identifikacija

Spektrometrija

maksimum v vodi pri približno 520 nm

Čistost

V vodi netopna snov

ne več kot 0,2 %

Pomožna barvila

ne več kot 3,0 %

Druge neobarvane organske spojine:

 

4-aminonaftalen-1-sulfonska kislina

skupaj ne več kot 0,5 %

3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonska kislina

6-hidroksinaftalen-2-sulfonska kislina

7-hidroksinaftalen-1,3-disulfonska kislina

7-hidroksinaftalen-1,3-6-trisulfonska kislina

Nesulfonirani primarni aromatski amini

ne več kot 0,01 % (računano kot anilin)

Snov, ki se ekstrahira z etrom

ne več kot 0,2 % v nevtralnih pogojih

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

Uporabljajo se lahko aluminijevi laki tega barvila.

E 124 RDEČE 4R, KOŠENIL RDEČE A

Sinonimi

CI Food Red 7; New Coccine

Opredelitev

Rdeče 4R je v osnovi sestavljeno iz trinatrijevega 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo) naftalen-6,8-disulfonata in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot osnovnima neobarvanima sestavinama. Rdeče 4R se pridobiva s spajanjem diazotirane naftionske kisline z G-kislino (2-naftol-6,8- disulfonska kislina) in spremembo produkta spajanja v trinatrijevo sol.

Rdeče 4R je opisano kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol.

Številka na seznamu barv

16255

EINECS

220-036-2

Kemijsko ime

trinatrijev 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-6,8-disulfonat

Kemijska formula

C20H11N2Na3O10S3

Molekulska masa

604,48

Analiza

Vsebnost ne manj kot 80 % vsega barvila, računanega kot natrijeva sol.

Formula 430 pri približno 505 nm v vodni raztopini

Opis

rdečkast prah ali zrnca

Videz vodne raztopine

rdeča

Identifikacija

Spektrometrija

maksimum v vodi pri približno 505 nm

Čistost

V vodi netopna snov

ne več kot 0,2 %

Pomožna barvila

ne več kot 1,0 %

Druge neobarvane organske spojine:

 

4-aminonaftalen-1-sulfonska kislina

skupaj ne več kot 0,5 %

7-hidroksinaftalen-1,3-disulfonska kislina

3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonska kislina

6-hidroksinaftalen-2-sulfonska kislina

7-hidroksinaftalen-1,3-6-trisulfonska kislina

Nesulfonirani primarni aromatski amini

ne več kot 0,01 % (računano kot anilin)

Snov, ki se ekstrahira z etrom

ne več kot 0,2 % v nevtralnih pogojih

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

Uporabljajo se lahko aluminijevi laki tega barvila.

E 127 ERITROZIN

Sinonimi

CI Food Red 14

Opredelitev

Eritrozin je v osnovi sestavljen iz dinatrijevega 2-(2,4,5,7-tetrajodo-3-oksido-6-oksoksanten-9-il) benzoata monohidrata in pomožnih barvil skupaj z vodo, natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot osnovnima neobarvanima sestavinama. Eritrozin se pridobiva z jodiranjem fluoresceina, kondenzacijskim produktom resorcinola in anhidrida ftalne kisline.

Eritrozin je opisan kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol.

Številka na seznamu barv

45430

EINECS

240-474-8

Kemijsko ime

dinatrijev 2-(2,4,5,7-tetrajodo-3-oksido-6-oksoksanten-9-il)benzoat monohidrat

Kemijska formula

C20H6I4Na2O5 H2O

Molekulska masa

897,88

Analiza

vsebnost ne manj kot 87 % vseh barvil, računano kot brezvodna natrijeva sol

Formula1 100 pri približno 526 nm v vodni raztopini pri pH 7

Opis

rdeč prah ali zrnca

Videz vodne raztopine

rdeča

Identifikacija

Spektrometrija

maksimum pri približno 526 nm v vodi pri pH 7

Čistost

Anorganski jodidi

ne več kot 0,1 % (računano kot natrijev jodid)

V vodi netopna snov

ne več kot 0,2 %

Pomožna barvila (razen fluoresceina)

ne več kot 4,0 %

Flourescein

ne več kot 20 mg/kg

Druge neobarvane organske spojine:

 

Trijodoresorcinol

ne več kot 0,2 %

2-(2,4-hidroksi-3,5-dijodobenzoil) benzojska kislina

ne več kot 0,2 %

Snov, ki se ekstrahira z etrom

iz raztopine s pH med 7 in 8, ne več kot 0,2 %

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

Uporabljajo se lahko aluminijevi laki tega barvila.

E 129 ALURA RDEČE AC

Sinonimi

CI Food Red 17

Opredelitev

Alura rdeče AC je v osnovi sestavljeno iz dinatrijevega 2-hidroksi-1-(2-metoksi-5-metil-4-sulfonato-fenilazo) naftalen-6-sulfonata in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot osnovnima neobarvanima sestavinama. Alura rdeče AC se pridobiva s spajanjem diazotirane 5-amino-4-metoksi-2-toluensulfonske kisline s 6-hidroksi-2-naftalen sulfonsko kislino.

Alura rdeče AC je opisano kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol.

Številka na seznamu barv

16035

EINECS

247-368-0

Kemijsko ime

dinatrijev 2-hidroksi-1-(2-metoksi-5-metil-4-sulfonatofenilazo) naftalen-6-sulfonat

Kemijska formula

C18H14N2Na2O8S2

Molekulska masa

496,42

Analiza

vsebnost ne manj kot 85 % vsega barvila, računano kot natrijeva sol

Formula 540 pri približno 504 nm v vodni raztopini pri pH 7

Opis

temno rdeč prah ali zrnca

Videz vodne raztopine

rdeča

Identifikacija

Spektrometrija

maksimum v vodi pri približno 504 nm

Čistost

V vodi netopna snov

ne več kot 0,2 %

Pomožna barvila

ne več kot 3,0 %

Druge neobarvane organske spojine:

 

6-hidroksi-2-naftalen sulfonska kislina, natrijeva sol

ne več kot 0,3 %

4-amino-5-metoksi-2-metilbenzen sulfonska kislina

ne več kot 0,2 %

6,6-oksi bis (2-naftalen sulfonska kislina) dinatrijeva sol

ne več kot 1,0 %

Nesulfonirani primarni aromatski amini

ne več kot 0,01 % (računano kot anilin)

Snov, ki se ekstrahira z etrom

iz raztopine s pH 7, ne več kot 0,2 %

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

Uporabljajo se lahko aluminijevi laki tega barvila.

E 131 PATENTNO MODRO V

Sinonimi

CI Food Blue 5

Opredelitev

Patentno modro V je v osnovi sestavljeno iz kalcijevih ali natrijevih spojin [4-(α-(4-dietilaminofenil)-5-hidroksi-2,4-disulfofenil-metiliden)2,5-cikloheksadien-1-iliden] dietilamonijevega hidroksida (notranja sol) in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom in/ali kalcijevim sulfatom kot osnovnimi neobarvanimi sestavinami.

Dovoljena je tudi kalijeva sol.

Številka na seznamu barv

42051

EINECS

222-573-8

Kemijsko ime

kalcijeva ali natrijeva spojina [4-(α-(4-dietilaminofenil)-5-hidroksi-2,4-disulfofenil-metiliden)2,5-cikloheksadien-1-iliden] dietil amonijev hidroksid (notranja sol)

Kemijska formula

kalcijeva spojina: C27H31N2O7S2Ca1/2

natrijeva spojina: C27H31N2O7S2Na

Molekulska masa

kalcijeva spojina: 579,72

natrijeva spojina: 582,67

Analiza

vsebnost ne manj kot 85 % vsega barvila, računano kot natrijeva sol

Formula2 000 pri približno 638 nm v vodni raztopini pri pH 5

Opis

temno moder prah ali zrnca

Videz vodne raztopine

modra

Identifikacija

Spektrometrija

maksimum pri približno 638 nm v vodi pri pH 5

Čistost

V vodi netopna snov

ne več kot 0,2 %

Pomožna barvila

ne več kot 2,0 %

Druge neobarvane organske spojine:

 

3-hidroksi benzaldehid

skupaj ne več kot 0,5 %

3-hidroksi benzojska kislina

3-hidroksi-4-sulfobenzojska kislina

N,N-dietilaminobenzen sulfonska kislina

Leuco baza

ne več kot 4,0 %

Nesulfonirani primarni aromatski amini

ne več kot 0,01 % (računano kot anilin)

Snov, ki se ekstrahira z etrom

iz raztopine s pH 5, ne več kot 0,2 %

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

Uporabljajo se lahko aluminijevi laki tega barvila.

E 132 INDIGOTIN, INDIGO KARMIN

Sinonimi

CI Food Blue 1

Opredelitev

Indigotin je v osnovi sestavljen iz mešanice dinatrijevega 3,3’diokso-2,2’-bi-indoliliden-5,5’-disulfonata in dinatrijevega 3,3’-diokso-2,2’-bi-indoliliden-5,7’-disulfonata in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot glavnima neobarvanima sestavinama.

Indigotin je opisan kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol.

Indigo karmin se pridobiva s sulfoniranjem indiga. To se izvrši s segrevanjem indiga (ali indigove paste) v prisotnosti žveplove kisline. Barvilo se izolira in na njem se opravijo postopki čiščenja.

Številka na seznamu barv

73015

EINECS

212-728-8

Kemijsko ime

dinatrijev 3,3’-diokso-2,2’-bi-indoliliden-5,5’-disulfonat

Kemijska formula

C16H8N2Na2O8S2

Molekulska masa

466,36

Analiza

vsebnost ne manj kot 85 % vsega barvila, računano kot natrijeva sol;

dinatrijev 3,3’-diokso-2,2’-bi-indoliliden-5,7’-disulfonat: ne več kot 18 %

Formula 480 pri približno 610 nm v vodni raztopini

Opis

temno moder prah ali zrnca

Videz vodne raztopine

modra

Identifikacija

Spektrometrija

maksimum v vodi pri približno 610 nm

Čistost

V vodi netopna snov

ne več kot 0,2 %

Pomožna barvila

razen dinatrijevega 3,3’-diokso-2,2’-bi-indoliliden-5,7’-disulfonata: ne več kot 1,0 %

Druge neobarvane organske spojine:

 

Izatin-5-sulfonska kislina

skupaj ne več kot 0,5 %

5-sulfoantranilna kislina

antranilna kislina

Nesulfonirani primarni aromatski amini

ne več kot 0,01 % (računano kot anilin)

Snov, ki se ekstrahira z etrom

ne več kot 0,2 % v nevtralnih pogojih

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

Uporabljajo se lahko aluminijevi laki tega barvila.

E 133 BRILJANTNO MODRO FCF

Sinonimi

CI Food Blue 2

Opredelitev

Briljantno modro FCF je v osnovi sestavljeno iz dinatrijevega α-(4-(N-etil-3-sulfonatobenzilamino) fenil)-α-(4-N-etil-3-sulfonatobenzilamino) cikloheksa-2,5-dienilidien) toluen-2-sulfonata in njegovih izomerov ter pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot glavnima neobarvanima sestavinama.

Briljantno modro FCF je opisano kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol.

Številka na seznamu barv

42090

EINECS

223-339-8

Kemijsko ime

dinatrijev α-(4-(N-etil-3-sulfonatobenzilamino) fenil)-α-(4-N-etil-3-sulfonatobenzilamino) cikloheksa-2,5-dieniliden) toluen-2-sulfonat

Kemijska formula

C37H34N2Na2O9S3

Molekulska masa

792,84

Analiza

vsebnost ne manj kot 85 % vsega barvila, računano kot natrijeva sol

Formula1 630 pri približno 630 nm v vodni raztopini

Opis

rdečkasto moder prah ali zrnca

Videz vodne raztopine

modra

Identifikacija

Spektrometrija

maksimum v vodi pri približno 630 nm

Čistost

V vodi netopna snov

ne več kot 0,2 %

Pomožna barvila

ne več kot 6,0 %

Druge neobarvane organske spojine:

 

Vsota 2-, 3- in 4-formil benzen sulfonske kisline

ne več kot 1,5 %

3-((etil)(4-sulfofenil) amino) metil benzen sulfonska kislina

ne več kot 0,3 %

Leuco baza

ne več kot 5,0 %

Nesulfonirani primarni aromatski amini

ne več kot 0,01 % (računano kot anilin)

Snov, ki se ekstrahira z etrom

ne več kot 0,2 % pri pH 7

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

Uporabljajo se lahko aluminijevi laki tega barvila.

E 140 (i) KLOROFILI

Sinonimi

CI Natural Green 3; magnezijev klorofil; magnezijev feofitin

Opredelitev

Klorofili se pridobivajo z ekstrakcijo s topilom iz rastlinskih vlaken trav, detelje in koprive. Med odstranitvijo topila se lahko naravni koordinirani magnezij v celoti ali delno odstrani iz klorofila in tako pridobijo feofitini. Osnovno barvilo so feofitini in magnezijevi klorofili. Produkt ekstrakcije, iz katerega je bilo odstranjeno topilo, vsebuje še druga barvila, kot so karotenoidi in olja, masti in voski iz izvorne snovi. Za ekstrakcijo se lahko uporabljajo le naslednja topila: aceton, metil etil keton, diklorometan, ogljikov dioksid, metanol, etanol, propan-2-ol in heksan.

Številka na seznamu barv

75810

EINECS

klorofili: 215-800-7, klorofil a: 207-536-6, klorofil b: 208-272-4

Kemijsko ime

Glavna barvila so:

fitil (132R,17S,18S)-3-(8-etil-132-metoksikarbonil-2,7,12,18-tetrametil-13′-okso-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidrociklopenta [at]-porfirin-17-il)propionat, (feofitin a) ali kot magnezijev kompleks (klorofil a)

fitil (132R,17S,18S)-3-(8-etil-7-formil-132-metoksikarbonil-2,12,18-trimetil-13′-okso-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidrociklopenta[at]-porfirin-17-il)propionat, (feofitin b) ali kot magnezijev kompleks (klorofil b)

Kemijska formula

klorofil a (magnezijev kompleks): C55H72MgN4O5

klorofil a: C55H74N4O5

klorofil b (magnezijev kompleks): C55H70MgN4O6

klorofil b: C55H72N4O6

Molekulska masa

klorofil a (magnezijev kompleks): 893,51

klorofil a: 871,22

klorofil b (magnezijev kompleks): 907,49

klorofil b: 885,20

Analiza

vsebnost vseh kombiniranih klorofilov in njihovih magnezijevih kompleksov ni manj kot 10 %

Formula 700 pri približno 409 nm v kloroformu

Opis

voskasta snov, obarvana od olivno zelene do temno zelene glede na vsebnost koordiniranega magnezija

Identifikacija

Spektrometrija

maksimum pri približno 409 nm v kloroformu

Čistost

Ostanki topila

aceton

ne več kot 50 mg/kg, posamezno ali v kombinaciji

metil etil keton

metanol

etanol

propan-2-ol

heksan

diklorometan:

ne več kot 10 mg/kg

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 5 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

E 140 (ii) KLOROFILINI

Sinonimi

CI Natural Green 5; natrijev klorofilin; kalijev klorofilin

Opredelitev

Alkalne soli klorofilinov pridobivamo z umiljenjem s topilom pridobljenega ekstrakta užitnih rastlin, trave, detelje in kopriv. Umiljenje odstrani metilno in fitolno estrsko skupino in lahko deloma razcepi ciklopentenilni obroč. Kisle skupine nevtraliziramo do tvorbe kalijevih in/ali natrijevih soli.

Za ekstrakcijo se lahko uporabljajo le naslednja topila: aceton, metil etil keton, diklorometan, ogljikov dioksid, metanol, etanol, propan-2-ol in heksan.

Številka na seznamu barv

75815

EINECS

287-483-3

Kemijsko ime

Glavni barvili v kislinski obliki sta:

3-(10-karboksilato-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-okso-2-vinilforbin-7-il)propionat (klorofilin a)

ter

3-(10-karboksilato-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-okso-2-vinilforbin-7-il)propionat (klorofilin b)

Glede na stopnjo hidrolize se lahko ciklopentenilni obroč razcepi in nastane tretji karboksilni produkt.

Prisotni so lahko tudi magnezijevi kompleksi.

Kemijska formula

klorofilin a (kislinska oblika): C34H34N4O5

klorofilin b (kislinska oblika): C34H32N4O6

Molekulska masa

klorofilin a: 578,68

klorofilin b: 592,66

Vsaka se lahko poveča za 18 daltonov, če je ciklopentenilni obroč razcepljen.

Analiza

vsebnost vseh klorofilinov ni manjša od 95 % vzorca, sušenega eno uro pri 100 °C

Formula 700 pri približno 405 nm v vodni raztopini pri pH 9

Formula 140 pri približno 653 nm v vodni raztopini pri pH 9

Opis

temno zelen do moder/črn prah

Identifikacija

Spektrometrija

maksimum je pri približno 405 nm in 653 nm v vodnem fosfatnem pufru pri pH 9

Čistost

Ostanki topila

aceton

ne več kot 50 mg/kg, posamezno ali v kombinaciji

metil etil keton

metanol

etanol

propan-2-ol

heksan

diklorometan:

ne več kot 10 mg/kg

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 10 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

E 141 (i) BAKROVI KOMPLEKSI KLOROFILOV

Sinonimi

CI Natural Green 3; bakrov klorofil; bakrov feofitin

Opredelitev

Bakrovi klorofili se pridobivajo z dodatkom bakrove soli substancam, pridobljenim z ekstrakcijo s topilom pridobljenega ekstrakta užitnih rastlin, trave, detelje in koprive. Produkt ekstrakcije, iz katerega je bilo odstranjeno topilo, vsebuje druge pigmente, kot so karotenoidi, pa tudi masti in voske iz izvorne snovi. Osnovno barvilo so bakrovi feofitini. Za ekstrakcijo se lahko uporabljajo le naslednja topila: aceton, metil etil keton, diklorometan, ogljikov dioksid, metanol, etanol, propan-2-ol in heksan.

Številka na seznamu barv

75810

EINECS

bakrov klorofil a: 239-830-5; bakrov klorofil b: 246-020-5

Kemijsko ime

bakrov II [fitil (132R,17S,18S)-3-(8-etil-132-metoksikarbonil-2,7,12,18-tetrametil-13′-okso-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidrociklopenta[at]-porfirin-17-il)propionat] (bakrov klorofil a)

bakrov II [fitil(132R,17S,18S)-3-(8-etil-7-formil-132-metoksikarbonil-2,12,18-trimetil-13'-okso-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidrociklopenta[at]-porfirin-17-il)propionat] (bakrov klorofil b)

Kemijska formula

bakrov klorofil a: C55H72Cu N4O5

bakrov klorofil b: C55H70Cu N4O6

Molekulska masa

bakrov klorofil a: 932,75

bakrov klorofil b: 946,73

Analiza

vsebnost vseh bakrovih klorofilov je ne manj kot 10 %

Formula 540 pri približno 422 nm v kloroformu

Formula 300 pri približno 652 nm v kloroformu

Opis

voskasta snov od modro zelene do temno zelene barve glede na izvorno snov

Identifikacija

Spektrometrija

maksimum pri približno 422 nm in 652 nm v kloroformu

Čistost

Ostanki topila

aceton

ne več kot 50 mg/kg, posamezno ali v kombinaciji

metil etil keton

metanol

etanol

propan-2-ol

heksan

diklorometan:

ne več kot 10 mg/kg

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

Bakrovi ioni

ne več kot 200 mg/kg

Skupno baker

ne več kot 8,0 % vseh bakrovih feofitinov

Uporabljajo se lahko aluminijevi laki tega barvila.

E 141 (ii) BAKROVI KOMPLEKSI KLOROFILINOV

Sinonimi

natrijev bakrov klorofilin; kalijev bakrov klorofilin; CI Natural Green 5

Opredelitev

Alkalne soli klorofilinov se pridobivajo z dodatkom bakra produktom, pridobljenim z umiljenjem pridobljenega ekstrakta užitnih rastlin, trave, detelje in koprive; umiljenje odstrani metilno in fitolno estrsko skupino in lahko deloma razcepi ciklopentenilni obroč. Po dodatku bakra očiščenim klorofilinom se kisle skupine nevtralizirajo do tvorbe kalijevih in/ali natrijevih soli.

Za ekstrakcijo se lahko uporabljajo le naslednja topila: aceton, metil etil keton, diklorometan, ogljikov dioksid, metanol, etanol, propan-2-ol in heksan.

Številka na seznamu barv

75815

EINECS

 

Kemijsko ime

glavni barvili v kislinski obliki sta 3-(10-karboksilato-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-okso-2-vinilforbin-7-il)propionat, bakrov kompleks (bakrov klorofilin a) in 3-(10-karboksilato-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-okso-2-vinilforbin-7-il) propionat, bakrov kompleks (bakrov klorofilin b)

Kemijska formula

bakrov klorofilin a (kislinska oblika): C34H32Cu N4O5

bakrov klorofilin b (kislinska oblika): C34H30Cu N4O6

Molekulska masa

bakrov klorofilin a: 640,20

bakrov klorofilin b: 654,18

Vsaka se lahko poveča za 18 daltonov, če je ciklopentenilni obroč razcepljen.

Analiza

vsebnost vseh bakrovih klorofilinov ni manj kot 95 % vzorca, sušenega 1 uro pri 100 °C

Formula 565 pri približno 405 nm v vodnem fosfatnem pufru pri pH 7,5

Formula 145 pri približno 630 nm v vodnem fosfatnem pufru pri pH 7,5

Opis

temno zelen do moder/črn prah

Identifikacija

Spektrometrija

maksimum v vodnem fosfatnem pufru s pH 7,5 pri približno 405 nm in 630 nm

Čistost

Ostanki topila

aceton

ne več kot 50 mg/kg, posamezno ali v kombinaciji

metil etil keton

metanol

etanol

propan-2-ol

heksan

diklorometan:

ne več kot 10 mg/kg

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 5 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

Bakrovi ioni

ne več kot 200 mg/kg

Skupno baker

ne več kot 8,0 % vseh bakrovih klorofilinov

Uporabljajo se lahko aluminijevi laki tega barvila.

E 142 ZELENO S

Sinonimi

CI Food Green 4, briljantno zeleno BS

Opredelitev

Zeleno S je v osnovi sestavljeno iz natrijevega N-[4-[[4-(dimetilamino)fenil] (2-hidroksi-3,6-disulfo-1-naftalenil)metilen]-2,5-cikloheksadien-1-iliden]-N-metilmetanaminija in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot glavnima neobarvanima sestavinama.

Zeleno S je opisano kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol.

Številka na seznamu barv

44090

EINECS

221-409-2

Kemijsko ime

natrijev N-[4-[[4-(dimetilamino)fenil](2-hidroksi-3,6-disulfo-1-naftalenil)metilen]-2,5-cikloheksadien-1-iliden]-N-metilmetanaminij natrijev 5-[4-dimetilamino-α-(4-dimetilaminocikloheksa-2,5-dieniliden) benzil]-6-hidroksi-7-sulfonato-naftalen-2-sulfonat (alternativno kemijsko ime)

Kemijska formula

C27H25N2NaO7S2

Molekulska masa

576,63

Analiza

vsebnost ne manj kot 80 % barvila, računano kot natrijeva sol

Formula1 720 pri približno 632 nm v vodni raztopini

Opis

temno moder ali temno zelen prah ali zrnca

Videz vodne raztopine

modra ali zelena

Identifikacija

Spektrometrija

maksimum v vodi pri približno 632 nm

Čistost

V vodi netopna snov

ne več kot 0,2 %

Pomožna barvila

ne več kot 1,0 %

Druge neobarvane organske spojine:

 

4,4′-bis(dimetilamino)-benzhidril alkohol

ne več kot 0,1 %

4,4′-bis(dimetilamino)-benzofenon

ne več kot 0,1 %

3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonska kislina

ne več kot 0,2 %

Leuco baza

ne več kot 5,0 %

Nesulfonirani primarni aromatski amini

ne več kot 0,01 % (računano kot anilin)

Snov, ki se ekstrahira z etrom

ne več kot 0,2 % v nevtralnih pogojih

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

Uporabljajo se lahko aluminijevi laki tega barvila.

E 150a KARAMEL

Sinonimi

alkalni karamel

Opredelitev

Karamel se pridobiva z nadzorovanim segrevanjem ogljikovih hidratov (komercialno dostopnih sladkorjev za prehrano, sestavljenih iz osnovnih monomerov glukoze in fruktoze in/ali njunih polimerov: glukoznih sirupov, saharoze in/ali invertnih sirupov in dekstroze). Za pospešitev karamelizacije se lahko dodajo kisline, baze in soli z izjemo amonijevih spojin in sulfitov.

Številka na seznamu barv

 

EINECS

232-435-9

Kemijsko ime

 

Kemijska formula

 

Molekulska masa

 

Analiza

 

Opis

temno rjava do črna snov v tekočem ali trdnem stanju

Identifikacija

 

Čistost

Barva, vezana z DEAE-celulozo

ne več kot 50 %

Barva, vezana s fosforil celulozo

ne več kot 50 %

Barvna intenziteta (1)

0,01–0,12

Skupni dušik

ne več kot 0,1 %

Skupno žveplo

ne več kot 0,2 %

Arzen

ne več kot 1 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

E 150b ALKALNI SULFITNI KARAMEL

Sinonimi

 

Opredelitev

Alkalni sulfitni karamel se pridobiva s kontroliranim segrevanjem ogljikovodikov (komercialno dostopnih sladil za hrano, sestavljenih iz osnovnih monomerov glukoze in fruktoze in/ali njunih polimerov: glukoznih sirupov, sukroze in/ali invertnih sirupov in dekstroze) s kislinami ali bazami ali brez njih in sulfitnih spojin (žveplove kisline, kalijevega sulfita, kalijevega bisulfita, natrijevega sulfita in natrijevega bisulfita); amonijeve spojine se ne uporabljajo.

Številka na seznamu barv

 

EINECS

232-435-9

Kemijsko ime

 

Kemijska formula

 

Molekulska masa

 

Analiza

 

Opis

temno rjava do črna snov v tekočem ali trdnem stanju

Identifikacija

 

Čistost

Barva, vezana z DEAE-celulozo

več kot 50 %

Barvna intenziteta (2)

0,05–0,13

Skupni dušik

ne več kot 0,3 % (3)

Žveplov dioksid

ne več kot 0,2 % (3)

Skupno žveplo

0,3–3,5 % (3)

Žveplo, vezano z DEAE-celulozo

več kot 40 %

Absorbanca barve, vezane z DEAE-celulozo

19–34

Razmerje absorbance (A 280/560)

večje od 50

Arzen

ne več kot 1 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

E 150c AMONIJEV KARAMEL

Sinonimi

 

Opredelitev

Amonijev karamel se pridobiva z nadzorovanim segrevanjem ogljikovodikov (komercialno dostopnih sladil za hrano, sestavljenih iz osnovnih monomerov glukoze in fruktoze in/ali njunih polimerov: glukoznih sirupov, sukroze in/ali invertnih sirupov in dekstroze) z bazami ali kislinami ali brez v navzočnosti amonijevih spojin (amonijev hidroksid, amonijev karbonat, amonijev hidrogen karbonat in amonijev fosfat); sulfitne spojine se ne uporabljajo.

Številka na seznamu barv

 

EINECS

232-435-9

Kemijsko ime

 

Kemijska formula

 

Molekulska masa

 

Analiza

 

Opis

temno rjava do črna snov v tekočem ali trdnem stanju

Identifikacija

 

Čistost

Barva, vezana z DEAE-celulozo

ne več kot 50 %

Barva, vezana s fosforil celulozo

več kot 50 %

Barvna intenziteta (4)

0,08–0,36

Amonijski dušik

ne več kot 0,3 % (5)

4-metilimidazol

ne več kot 200 mg/kg (5)

2-acetil-4-tetrahidroksi-butilimidazol

ne več kot 10 mg/kg (5)

Skupno žveplo

ne več kot 0,2 % (5)

Skupni dušik

0,7–3,3 % (5)

Absorbančno razmerje barve, vezane s fosforil celulozo

13–35

Arzen

ne več kot 1 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

E 150d AMONIJEV SULFITNI KARAMEL

Sinonimi

 

Opredelitev

Amonijev sulfitni karamel se pridobiva z nadzorovanim segrevanjem ogljikovih hidratov (komercialno dostopnih sladkorjev za prehrano, sestavljenih iz osnovnih monomerov glukoze in fruktoze in/ali njunih polimerov: glukoznih sirupov, saharoze in/ali invertnih sirupov in dekstroze) s kislinami ali bazami ali brez v navzočnosti sulfitnih in amonijevih spojin (žveplova kislina, kalijev sulfit, kalijev bisulfit, natrijev sulfit in natrijev bisulfit; amonijev hidroksid, amonijev karbonat, amonijev hidrogen karbonat, amonijev fosfat, amonijev sulfat, amonijev sulfit in amonijev hidrogen sulfit).

Številka na seznamu barv

 

EINECS

232-435-9

Kemijsko ime

 

Kemijska formula

 

Molekulska masa

 

Analiza

 

Opis

temno rjava do črna snov v tekočem ali trdnem stanju

Identifikacija

 

Čistost

Barva, vezana z DEAE-celulozo

več kot 50 %

Barvna intenziteta (6)

0,10–0,60

Amonijski dušik

ne več kot 0,6 % (7)

Žveplov dioksid

ne več kot 0,2 % (7)

4-metilimidazol

ne več kot 250 mg/kg (7)

Skupni dušik

0,3–1,7 % (7)

Skupno žveplo

0,8–2,5 % (7)

Razmerje med dušikom in žveplom v alkoholni oborini

0,7–2,7

Razmerje absorbance alkoholne oborine (8)

8–14

Razmerje absorbance (A 280/560)

ne več kot 50

Arzen

ne več kot 1 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

E 151 BRILJANTNO ČRNO BN, ČRNO PN

Sinonimi

CI Food Black 1

Opredelitev

Briljantno črno BN je v osnovi sestavljeno iz tetranatrijevega-4-acetamido-5-hidroksi-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenilazo)-1-naftilazo] naftalen-1,7-disulfonata in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot glavnima neobarvanima sestavinama.

Briljantno črno BN je opisano kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol.

Številka na seznamu barv

28440

EINECS

219-746-5

Kemijsko ime

tetranatrijev-4-acetamido-5-hidroksi-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenilazo)-1-naftilazo] naftalen-1,7-disulfonat

Kemijska formula

C28H17N5Na4O14S4

Molekulska masa

867,69

Analiza

vsebnost ne manj kot 80 % barvila, računano kot natrijeva sol

Formula 530 pri približno 570 nm v raztopini

Opis

črn prah ali zrnca

Videz vodne raztopine

črno modrikast

Identifikacija

Spektrometrija

maksimum v vodi pri približno 570 nm

Čistost

V vodi netopna snov

ne več kot 0,2 %

Pomožna barvila

ne več kot 4 % (vsebnosti barvila)

Druge neobarvane organske spojine:

 

4-acetamido-5-hidroksinaftalen-1,7-disulfonska kislina

skupaj ne več kot 0,8 %

4-amino-5-hidroksinaftalen-1,7-disulfonska kislina

8-aminonaftalen-2-sulfonska kislina

4,4′-diazoaminodi-(benzensulfonska kislina)

Nesulfonirani primarni aromatski amini

ne več kot 0,01 % (računano kot anilin)

Snov, ki se ekstrahira z etrom

ne več kot 0,2 % v nevtralnih pogojih

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

Uporabljajo se lahko aluminijevi laki tega barvila.

E 153 RASTLINSKO OGLJE

Sinonimi

Vegetable black

Opredelitev

Rastlinsko oglje se pridobiva s karbonizacijo rastlinskega materiala, kot so les, celulozni ostanki, šota, kokosova in druge lupine. Tako proizvedeno aktivirano oglje se zmelje z valjčnim mlinom, pridobljeno visoko aktivirano uprašeno oglje pa se obdela v ciklonu. Drobno presejana frakcija iz ciklona se prečisti s spiranjem s klorovodikovo kislino, nevtralizira in nato posuši. Nastali produkt se imenuje Vegetable Black. Produkti z večjo barvno močjo so proizvedeni iz drobno presejane frakcije z nadaljnjo obdelavo s ciklonom ali dodatnim mletjem, ki mu sledijo spiranje s kislino, nevtralizacija in sušenje. V osnovi je sestavljen iz fino uprašenega oglja. Vsebuje lahko manjše količine dušika, vodika in kisika. Po izdelavi lahko absorbira nekaj vlage.

Številka na seznamu barv

77266

EINECS

231-153-3

Kemijsko ime

ogljik

Kemijska formula

C

Atomska masa

12,01

Analiza

vsebnost ne manj kot 95 % ogljika, računano na brezvodno osnovo brez drugega pepela

Izguba pri sušenju

ne več kot 12 % (4 ure pri 120 °C)

Opis

črn prah brez vonja

Identifikacija

Topnost

netopen v vodi in organskih topilih

Gorenje

segret do rdečega žara, gori počasi in brez plamena

Čistost

Pepel (skupno)

ne več kot 4,0 % (temperatura vžiga: 625 °C)

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

Policiklični aromatski ogljikovodiki

benzo(a)piren manj kot 50 μg/kg v izvlečku, pridobljenem z ekstrakcijo 1 g produkta z 10 g čistega cikloheksana v kontinuirani ekstrakciji

V alkalijah topna snov

filtrat, dobljen z vretjem 2 g vzorca v 20 ml N natrijevega hidroksida, je brezbarven

E 155 RJAVO HT

Sinonimi

CI Food Brown 3

Opredelitev

Rjavo HT je v osnovi sestavljeno iz dinatrijevega 4,4’-(2,4-dihidroksi-5-hidroksimetil-1,3-fenilen bisazo) di(naftalen-1-sulfonata) in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot osnovnima neobarvanima sestavinama.

Rjavo HT je opisano kot natrijeva sol. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol.

Številka na seznamu barv

20285

EINECS

224-924-0

Kemijsko ime

dinatrijev 4,4’-(2,4-dihidroksi-5-hidroksimetil-1,3-fenilen bisazo)di (naftalen-1-sulfonat)

Kemijska formula

C27H18N4Na2O9S2

Molekulska masa

652,57

Analiza

vsebnost ne manj kot 70 % vsega barvila, računano kot natrijeva sol

Formula 403 pri približno 460 nm v vodni raztopini pri pH 7

Opis

rdečkasto rjav prah ali zrnca

Videz vodne raztopine

rjava

Identifikacija

Spektrometrija

maksimum v vodi s pH 7 pri približno 460 nm

Čistost

V vodi netopna snov

ne več kot 0,2 %

Pomožna barvila

ne več kot 10 % (metoda tankoplastne kromatografije)

Druge neobarvane organske spojine:

 

4-aminonaftalen 1-sulfonska kislina

ne več kot 0,7 %

Nesulfonirani primarni aromatski amini

ne več kot 0,01 % (računano kot anilin)

Snov, ki se ekstrahira z etrom

ne več kot 0,2 % v raztopini s pH 7

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

Uporabljajo se lahko aluminijevi laki tega barvila.

E 160 a (i) BETA KAROTEN

Sinonimi

CI Food Orange 5

Opredelitev

Te specifikacije se uporabljajo predvsem za vse trans izomere beta karotena ter za nekatere druge karotenoide. Razredčeni in stabilizirani pripravki imajo lahko različna razmerja trans-cis izomerov.

Številka na seznamu barv

40800

EINECS

230-636-6

Kemijsko ime

beta karoten; beta, beta karoten

Kemijska formula

C40H56

Molekulska masa

536,88

Analiza

ne manj kot 96 % vseh barvil (izraženo kot beta karoten)

Formula2 500 pri približno 440 nm do 457 nm v cikloheksanu

Opis

rdeči do rjavo rdeči kristali ali kristaliničen prah

Identifikacija

Spektrometrija

maksimum pri 453 nm do 456 nm v cikloheksanu

Čistost

Sulfatni pepel

ne več kot 0,1 %

Pomožna barvila

karotenoidi razen beta karotena: ne več kot 3,0 % vsega barvila

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

E 160 a (ii) RASTLINSKI KAROTENI

Sinonimi

CI Food Orange 5

Opredelitev

Rastlinski karoteni se pridobivajo z ekstrakcijo s topilom iz užitnih rastlin, korenja, rastlinskih olj, trave, detelje (lucerne) in koprive.

Glavno barvilo je sestavljeno iz karotenoidov, od katerih je najpomembnejši beta karoten. Prisotni so lahko tudi alfa-, gama karoten in drugi pigmenti. Poleg barvnih pigmentov lahko ta snov vsebuje še olja, maščobe in voske, ki so naravno prisotni v izvorni snovi.

Za ekstrakcijo se lahko uporabljajo le naslednja topila: aceton, metil etil keton, metanol, etanol, propan-2-ol, heksan (9), diklorometan in ogljikov dioksid.

Številka na seznamu barv

75130

EINECS

230-636-6

Kemijsko ime

 

Kemijska formula

beta karoten: C40H56

Molekulska masa

beta karoten: 536,88

Analiza

Vsebnost karotenov (izračunano kot beta karoten) ni manj kot 5 %. Za produkte, pridobljene z ekstrakcijo rastlinskih olj: ne manj kot 0,2 % v jedilnih maščobah.

Formula2 500 pri približno 440 nm do 457 nm v cikloheksanu

Opis

 

Identifikacija

Spektrometrija

maksimum v cikloheksanu pri 440 nm do 457 nm ter 470 nm do 486 nm

Čistost

Ostanki topila

aceton

ne več kot 50 mg/kg, posamezno ali v kombinaciji

metil etil keton

metanol

propan-2-ol

heksan

etanol

diklorometan

ne več kot 10 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

E 160 a (iii) BETA KAROTEN IZ Blakeslea trispora

Sinonimi

CI Food Orange 5

Opredelitev

Pridobiva se s fermentacijo mešane kulture moških in ženskih tipov ((+) in (-)) iz naravnih vrst gliv Blakeslea trispora. Beta karoten se ekstrahira iz biomase z etilacetatom ali izobutil acetatom in propan-2-olom in nato kristalizira. Kristalizirani produkt vsebuje predvsem trans beta karoten. Zaradi naravnega procesa je približno 3 % produkta sestavljenega iz mešanih karotenoidov, kar je značilno za ta produkt.

Številka na seznamu barv

40800

EINECS

230-636-6

Kemijsko ime

beta karoten; beta, beta karoten

Kemijska formula

C40H56

Molekulska masa

536,88

Analiza

najmanj 96 % vseh barvil (izraženo kot beta karoten)

Formula2 500 pri približno 440 nm do 457 nm v cikloheksanu

Opis

rdeči, rjavo rdeči ali škrlatno vijolični kristali ali kristaliničen prah (barva je odvisna od uporabljenega topila za ekstrakcijo in od pogojev kristalizacije)

Identifikacija

Spektrometrija

maksimum pri 453 nm do 456 nm v cikloheksanu

Čistost

Ostanki topila

etilacetat

ne več kot 0,8 %, posamezno ali v kombinaciji

etanol

izobutil acetat: ne več kot 1,0 %

propan-2-ol: ne več kot 0,1 %

Sulfatni pepel

ne več kot 0,2 %

Pomožna barvila

karotenoidi razen beta karotena: ne več kot 3,0 % vsega barvila

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Mikrobiološka merila

Plesni

ne več kot 100 kolonij na gram

Kvasovke

ne več kot 100 kolonij na gram

Salmonella spp.

v 25 g je ni

Eschrichia coli

v 5 g je ni

E 160 a (iv) KAROTENI IZ ALG

Sinonimi

CI Food Orange 5

Opredelitev

Mešani karoteni se lahko pridobivajo tudi iz alg Dunaliella salina, ki so gojene v velikih slanih jezerih v pokrajini Whyalla v južni Avstraliji. Beta karoten se ekstrahira z eteričnim oljem. Pripravek je 20- do 30-odstotna suspenzija v jedilnem olju. Razmerje trans-cis izomerov je od 50/50 do 71/29.

Glavno barvilo je sestavljeno iz karotenoidov, od katerih je najpomembnejši beta karoten. Prisotni so lahko še alfa karoten, lutein, zeaksantin ter beta-kriptoksantin. Poleg barvnih pigmentov lahko ta snov vsebuje še olja, maščobe in voske, ki so naravno prisotni v izvorni snovi.

Številka na seznamu barv

75130

EINECS

 

Kemijsko ime

 

Kemijska formula

beta karoten: C40H56

Molekulska masa

beta karoten: 536,88

Analiza

vsebnost karotenov (izračunano kot beta karoten) ni manj kot 20 %

Formula2 500 pri približno 440 nm do 457 nm v cikloheksanu

Opis

 

Identifikacija

Spektrometrija

maksimum v cikloheksanu pri 440 nm do 457 nm ter 474 nm do 486 nm

Čistost

Naravni tokoferoli v jedilnem olju

ne več kot 0,3 %

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

E 160 b ANATO, BIKSIN, NORBIKSIN

(i)   EKSTRAKCIJA BIKSINA IN NORBIKSINA S TOPILOM

Sinonimi

CI Natural Orange 4

Opredelitev

Biksin se pripravlja z ekstrakcijo lupine semen drevesa anato (Bixa orellana L.) z enim ali več topili: acetonom, metanolom, heksanom ali diklorometanom, ogljikovim dioksidom s poznejšo odstranitvijo topila.

Norbiksin se pripravlja s hidrolizo bazične vodne raztopine ekstrahiranega biksina.

Biksin in norbiksin lahko vsebujeta še druge snovi, ekstrahirane iz semen anata.

Biksinov prah vsebuje nekaj obarvanih sestavin, najpomembnejša je biksin, ki je lahko v cis ali trans obliki. Navzoči so lahko tudi produkti termičnega razpada biksina.

Prah norbiksina vsebuje hidrolizirane produkte biksina v obliki natrijevih ali kalijevih soli kot glavnih barvil. Navzoči sta lahko cis in trans oblika.

Številka na seznamu barv

75120

EINECS

anato: 215-735-4, ekstrakt semena anata: 289-561-2; biksin: 230-248-7

Kemijsko ime

biksin:

6′-metilhidrogen-9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioat

6′-metilhidrogen-9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioat

norbiksin:

9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-diojska kislina

9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-diojska kislina

Kemijska formula

biksin:

C25H30O4

norbiksin:

C24H28O4

Molekulska masa

biksin:

394,51

norbiksin:

380,48

Analiza

vsebnost biksinovega prahu ni manj kot 75 % vseh karotenoidov, računano kot biksin

vsebnost norbiksinovih praškov ni manj kot 25 % vseh karotenoidov, računano kot norbiksin

biksin:

Formula

2 870 pri približno 502 nm v kloroformu

norbiksin:

Formula

2 870 pri približno 482 nm v raztopini kalijevega hidroksida

Opis

rdečkasto rjav prah, suspenzija ali raztopina

Identifikacija

Spektrometrija

biksin:

maksimum v kloroformu pri približno 502 nm

norbiksin:

maksimum v razredčeni raztopini kalijevega hidroksida pri približno 482 nm

Čistost

Ostanki topila

aceton

ne več kot 50 mg/kg, posamezno ali v kombinaciji

metanol

heksan

diklorometan:

ne več kot 10 mg/kg

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

(ii)   EKSTRAKCIJA ANATA Z BAZAMI

Sinonimi

CI Natural Orange 4

Opredelitev

V vodi topen anato se pripravlja z ekstrakcijo lupine semen drevesa anato (Bixa orellana L.) z vodnimi raztopinami alkalij (natrijev ali kalijev hidroksid).

V vodi topen anato vsebuje norbiksin, produkt hidrolize biksina v obliki natrijeve ali kalijeve soli kot glavnega barvila. Prisotni sta lahko cis- in trans oblika.

Številka na seznamu barv

75120

EINECS

anato: 215-735-4, ekstrakt semena anata: 289-561-2; biksin: 230-248-7

Kemijsko ime

biksin:

6′-metilhidrogen-9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioat

6′-metilhidrogen-9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioat

norbiksin:

9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-diojska kislina

9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-diojska kislina

Kemijska formula

biksin:

C25H30O4

norbiksin:

C24H28O4

Molekulska masa

biksin:

394,51

norbiksin:

380,48

Analiza

vsebnost ne manj kot 0,1 % vseh karotenoidov, izraženo kot norbiksin

norbiksin:

Formula

2 870 pri približno 482 nm v raztopini kalijevega hidroksida

Opis

rdečkasto rjav prah, suspenzija ali raztopina

Identifikacija

Spektrometrija

biksin:

maksimum v kloroformu pri približno 502 nm

norbiksin:

maksimum v razredčeni raztopini kalijevega hidroksida pri približno 482 nm

Čistost

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

(iii)   EKSTRAKCIJA ANATA Z OLJEM

Sinonimi

CI Natural Orange 4

Opredelitev

Ekstrakt anata v olju, kot raztopina ali suspenzija, se pripravlja z ekstrakcijo lupine semen drevesa anato (Bixa orellana L.) z jedilnimi rastlinskimi olji. Ekstrakt anata v olju vsebuje nekaj obarvanih sestavin, najpomembnejši je biksin, ki je lahko navzoč v cis ali trans obliki. Prisotni so lahko tudi produkti termičnega razpada biksina.

Številka na seznamu barv

75120

EINECS

anato: 215-735-4, ekstrakt semena anata: 289-561-2; biksin: 230-248-7

Kemijsko ime

biksin:

6′-metilhidrogen-9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioat

6′-metilhidrogen-9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioat

norbiksin:

9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-diojska kislina

9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-diojska kislina

Kemijska formula

biksin:

C25H30O4

norbiksin:

C24H28O4

Molekulska masa

biksin:

394,51

norbiksin:

380,48

Analiza

vsebuje ne manj kot 0,1 % vseh karotenoidov, izraženo kot biksin

biksin:

Formula

2 870 pri približno 502 nm v kloroformu

Opis

rdečkasto rjav prah, suspenzija ali raztopina

Identifikacija

Spektrometrija

biksin:

maksimum v kloroformu pri približno 502 nm

norbiksin:

maksimum v razredčeni raztopini kalijevega hidroksida pri približno 482 nm

Čistost

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

E 160 c IZVLEČEK PAPRIKE, KAPSANTIN, KAPSORUBIN

Sinonimi

Paprika oleoresin

Opredelitev

Izvleček paprike se pridobiva z ekstrakcijo vlaken zmlete paprike s semeni ali brez njih (Capsicum annuum L.) in vsebuje glavno barvilo ploda te rastline. Glavni barvili sta kapsantin in kapsorubin. Prisotnih je lahko več drugih barvil v manjših količinah.

Za ekstrakcijo se lahko uporabljajo le naslednja topila: metanol, etanol, aceton, heksan, diklorometan, etil acetat, propan-2-ol in ogljikov dioksid.

Številka na seznamu barv

 

EINECS

kapsantin: 207-364-1, kapsorubin: 207-425-2

Kemijsko ime

kapsantin: (3R, 3'S, 5'R)-3,3'-dihidroksi-β,κ-karoten-6-on

kapsorubin: (3S, 3'S, 5R, 5R')-3,3'-dihidroksi-κ,κ-karoten-6,6’-dion

Kemijska formula

kapsantin:

C40H56O3

kapsorubin:

C40H56O4

Molekulska masa

kapsantin:

584,85

kapsorubin:

600,85

Analiza

izvleček paprike: vsebnost ne manj kot 7,0 % karotenoidov

kapsantin/kapsorubin: ne manj kot 30 % vseh karotenoidov

Formula2 100 pri približno 462 nm v acetonu

Opis

temno rdeča židka tekočina

Identifikacija

Spektrometrija

maksimum pri približno 462 nm v acetonu

Barvna reakcija

nastanek temno modre barve po dodatku kapljice žveplove kisline kapljici vzorca v 2–3 kapljicah kloroforma

Čistost

Ostanki topila

etilacetat

ne več kot 50 mg/kg, posamezno ali v kombinaciji

metanol

etanol

aceton

heksan

propan-2-ol

diklorometan:

ne več kot 10 mg/kg

Kapsaicin

ne več kot 250 mg/kg

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

E 160 d LIKOPEN

(i)   SINTETIČNI LIKOPEN

Sinonimi

likopen iz kemične sinteze

Opredelitev

Sintetični likopen je mešanica geometričnih izomerov likopenov in se proizvaja z namernim zgoščevanjem sintetičnih intermediatov, ki se običajno uporabljajo pri proizvodnji drugih karotenoidov, uporabljenih v živilih. Sintetični likopen je sestavljen zlasti iz all-trans-likopena skupaj s 5-cis-likopenom ter manjšimi količinami drugih izomerov. Komercialni pripravki likopena, namenjeni za uporabo v živilih, so pripravljeni kot suspenzije v jedilnih oljih ali v vodi dispergirani ali topni praški.

Številka na seznamu barv

75125

EINECS

207-949-1

Kemijsko ime

ψ,ψ-karoten, all-trans-likopen, (all-E)-likopen, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametil-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriacontatridecen

Kemijska formula

C40H56

Molekulska masa

536,85

Analiza

najmanj 96 % vseh likopenov (najmanj 70 % all-trans-likopena)

Formula pri 465–475 nm v heksanu (za 100-odstotno čisti all-trans likopen) je 3 450

Opis

rdeč kristaliničen prah

Identifikacija

Spektrometrija

raztopina v heksanu kaže največjo absorpcijo pri približno 470 nm

Preskus na karotenoide

barva raztopine vzorca v acetonu izgine po zaporednem dodajanju 5 % raztopine natrijevega nitrata in 1N žveplove kisline.

Topnost

netopen v vodi, dobro topen v kloroformu

Značilnosti 1-odstotne raztopine v kloroformu

bistra in močne rdeče oranžne barve

Čistost

Izguba pri sušenju

ne več kot 0,5 % (4 ure pri 40 °C pri 20 mm Hg)

Apo-12’-likopenal

ne več kot 0,15 %

Trifenil fosfin oksid

ne več kot 0,01 %

Ostanki topila

metanol: ne več kot 200 mg/kg,

heksan, propan-2-ol: ne več kot 10 mg/kg vsakega

diklorometan: ne več kot 10 mg/kg (samo pri komercialnih pripravkih)

Svinec

ne več kot 1 mg/kg

(ii)   LIKOPEN IZ RDEČIH PARADIŽNIKOV

Sinonimi

Natural Yellow 27

Opredelitev

Likopen se pridobiva z ekstrakcijo s topilom rdečih paradižnikov (Lycopersicon esculentum L.) s poznejšo odstranitvijo topila. Uporabljajo se lahko le naslednja topila: ogljikov dioksid, etil acetat, aceton, propan-2-ol, metanol, etanol in heksan. Glavno barvilo paradižnikov je likopen, vendar so v manjših količinah lahko prisotni tudi drugi karotenoidi. Poleg barvnih pigmentov so v izdelku lahko še olje, masti, voski in aromatične sestavine, ki se pojavljajo v paradižnikih.

Številka na seznamu barv

75125

EINECS

207-949-1

Kemijsko ime

ψ,ψ-karoten, all-trans-likopen, (all-E)-likopen, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametil-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridecen

Kemijska formula

C40H56

Molekulska masa

536,85

Analiza

Formula pri 465–475 nm v heksanu (za 100-odstotno čisti all-trans-likopen) je 3 450

vsebnost ne manj kot 5 % vsega barvila

Opis

temno rdeča židka tekočina

Identifikacija

Spektrometrija

maksimum v heksanu pri približno 472 nm

Čistost

Ostanki topila

propan-2-ol

ne več kot 50 mg/kg, posamezno ali v kombinaciji

heksan

aceton

etanol

metanol

etilacetat

Sulfatni pepel

ne več kot 1 %

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

(iii)   LIKOPEN IZ BLAKESLEA TRISPORA

Sinonimi

Natural Yellow 27

Opredelitev

Likopen iz glive Blakeslea trispora se pridobiva z ekstrakcijo glivne biomase ter očisti s kristalizacijo in filtracijo. Vsebuje zlasti all-trans-likopen. Vsebuje tudi manjše količine drugih karotenoidov. Propan-2-ol in izobutil acetat sta edini topili, ki se uporabljata v proizvodnji. Komercialni pripravki likopena, namenjeni za uporabo v živilih, so pripravljeni kot suspenzije v jedilnih oljih ali v vodi dispergirani ali topni praški.

Številka na seznamu barv

75125

EINECS

207-949-1

Kemijsko ime

ψ,ψ-karoten, all-trans-likopen, (all-E)-likopen, ((all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametil-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridecen

Kemijska formula

C40H56

Molekulska masa

536,85

Analiza

najmanj 95 % vseh likopenov in najmanj 90 % all-trans-likopena vseh barvil

Formula pri 465–475 nm v heksanu (za 100-odstotno čisti all-trans-likopen) je 3 450

Opis

rdeč kristaliničen prah

Identifikacija

Spektrometrija

raztopina v heksanu kaže največjo absorpcijo pri približno 470 nm

Preskus na karotenoide

barva raztopine vzorca v acetonu izgine po zaporednem dodajanju 5 % raztopine natrijevega nitrata in 1N žveplove kisline

Topnost

netopen v vodi, dobro topen v kloroformu

Značilnosti 1 % raztopine v kloroformu

bistra in močne rdeče oranžne barve

Čistost

Izguba pri sušenju

ne več kot 0,5 % (4 ure pri 40 °C pri 20 mm Hg)

Drugi karotenoidi

ne več kot 5 %

Ostanki topila

propan-2-ol: ne več kot 0,1 %

izobutil acetat: ne več kot 1,0 %

diklorometan: ne več kot 10 mg/kg (samo pri komercialnih pripravkih)

Sulfatni pepel

ne več kot 0,3 %

Svinec

ne več kot 1 mg/kg

E 160 e BETA-APO-8'-KAROTENAL (C30)

Sinonimi

CI Food Orange 6

Opredelitev

Te specifikacije veljajo predvsem za all-trans-izomer beta-apo-8′-karotenala skupaj z manjšimi količinami drugih karotenoidov. Razredčene in stabilizirane oblike barvila se pripravijo iz beta-apo-8′-karotenala glede na te specifikacije in vključujejo raztopine ali suspenzije beta-apo-8′-karotenala v jedilnih masteh ali oljih, emulzijah in v vodi topnih praških. Razmerja med cis in trans izomeri lahko nihajo glede na postopek priprave.

Številka na seznamu barv

40820

EINECS

214-171-6

Kemijsko ime

beta-apo-8′-karotenal; trans-beta-apo-8′karoten-aldehid

Kemijska formula

C30H40O

Molekulska masa

416,65

Analiza

ne manj kot 96 % vseh barvil

Formula2 640 pri 460–462 nm v cikloheksanu

Opis

temno vijoličasti kristali s kovinskim sijajem ali kristaliničen prah

Identifikacija

Spektrometrija

maksimum v cikloheksanu pri 460–462 nm

Čistost

Sulfatni pepel

ne več kot 0,1 %

Pomožna barvila

drugi karotenoidi razen beta-apo-8′-karotenala:

ne več kot 3,0 % vseh barvil

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

E 161 b LUTEIN

Sinonimi

mešani karotenoidi; ksantofili

Opredelitev

Lutein se pridobiva z ekstrakcijo vlaken sadja in zelenjave, trave, detelje (lucerne) in Tagetes erecta s topilom. Osnovno barvilo je sestavljeno iz karotenoidov, katerih večji del so lutein in njegovi estri z maščobnimi kislinami. Prisotne so tudi različne količine karotenov. Lutein lahko vsebuje maščobe, olja in voske, ki so naravno prisotni v surovini.

Za ekstrakcijo se lahko uporabljajo le naslednja topila: metanol, etanol, propan-2-ol, heksan, aceton, metil etil keton in ogljikov dioksid.

Številka na seznamu barv

 

EINECS

204-840-0

Kemijsko ime

3,3′-dihidroksi-d-karoten

Kemijska formula

C40H56O2

Molekulska masa

568,88

Analiza

vsebnost vsega barvila ne manj kot 4 %, računano kot lutein

Formula2 550 pri približno 445 nm v kloroformu/etanolu (10 + 90) ali v heksanu/etanolu/acetonu (80 + 10 + 10)

Opis

temna rumenkasto rjava tekočina

Identifikacija

Spektrometrija

maksimum pri približno 445 nm v kloroformu/etanolu (1 : 9)

Čistost

Ostanki topila

aceton

ne več kot 50 mg/kg, posamezno ali v kombinaciji

metil etil keton

metanol

etanol

propan-2-ol

heksan

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 3 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

E 161 g KANTAKSANTIN

Sinonimi

CI Food Orange 8

Opredelitev

Te specifikacije veljajo predvsem za all-trans-izomere kantaksantina skupaj z manjšimi količinami drugih karotenoidov. Razredčene in stabilizirane oblike barvila se pripravijo glede na te specifikacije ter vključujejo raztopine in suspenzije kantaksantina v jedilnih masteh ali oljih, emulzijah in praških, ki so topni v vodi. Razmerja med cis in trans izomeri lahko nihajo glede na postopek priprave.

Številka na seznamu barv

40850

EINECS

208-187-2

Kemijsko ime

beta-karoten-4,4′-dion; kantaksantin; 4,4′-diokso-beta-karoten

Kemijska formula

C40H52O2

Molekulska masa

564,86

Analiza

ne manj kot 96 % vseh barvil (izraženo kot kantaksantin)

Formula

2 200

pri približno 485 nm v kloroformu

v cikloheksanu pri 468–472 nm

v petroletru pri 464–467 nm

Opis

temno vijoličasti kristali ali kristalni prah

Identifikacija

Spektrometrija

maksimum pri približno 485 nm v kloroformu

maksimum v cikloheksanu pri 468–472 nm

maksimum v petroletru pri 464–467 nm

Čistost

Sulfatni pepel

ne več kot 0,1 %

Pomožna barvila

drugi karotenoidi razen kantaksantina: ne več kot 5,0 % vseh barvil

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

E 162 BETALAIN, BETANIN

Sinonimi

barvilo rdeče pese

Opredelitev

Barvilo rdeče pese se pridobiva iz korenine rdeče pese (Beta vulgaris L. var. rubra) z iztiskanjem soka ali vodno ekstrakcijo zrezanih korenin in obogatitvijo aktivne sestavine. Barvilo je sestavljeno iz več pigmentov razreda betalain. Glavno barvilo je sestavljeno iz betacianinov (rdeče), od katerih betanin predstavlja 75–95 %. Prisotne so lahko tudi manjše količine betaksantina (rumeno) in razgradni produkti betalainov (svetlo rjavo).

Poleg barvil sok ali izvleček vsebuje še sladkorje, soli in/ali beljakovine, naravno prisotne v rdeči pesi. Večino sladkorjev, soli in beljakovin lahko odstranimo s koncentriranjem in rafiniranjem raztopine produkta.

Številka na seznamu barv

 

EINECS

231-628-5

Kemijsko ime

(S-(R′,R′)-4-(2-(2-karboksi-5(beta-D-glukopiranosiloksi)-2,3-dihidro-6-hidroksi-1H-indol-1-il)etenil)-2,3-dihidro-2,6-piridin-dikarboksilna kislina; 1-(2-(2,6-dikarboksi-1,2,3,4-tetrahidro-4-piridiliden)etiliden)-5-beta-D-glukopiranosiloksi)-6-hidroksiindolijev-2-karboksilat

Kemijska formula

betanin: C24H26N2O13

Molekulska masa

550,48

Analiza

vsebnost rdečega barvila (izraženega kot betanin) je ne manj kot 0,4 %

Formula1 120 pri približno 535 nm v vodni raztopini pri pH 5

Opis

rdeča ali temno rdeča tekočina, pasta, prah ali trdna snov

Identifikacija

Spektrometrija

maksimum v vodi s pH 5 pri približno 535 nm

Čistost

Nitrati

ne več kot 2 g nitratnih anionov na gram rdeče barve (izračunano iz analize)

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

E 163 ANTOCIANINI

Sinonimi

 

Opredelitev

Antocianini se pridobivajo z maceracijo ali ekstrakcijo s sulfitirano vodo, nakisano vodo, ogljikovim dioksidom, metanolom ali etanolom iz vlaken rastlin in sadja in po potrebi naknadno koncentracijo in/ali prečiščevanjem. Nastali produkt se lahko z industrijskim sušenjem pretvori v prah. Antocianini vsebujejo običajne sestavine izhodne surovine, se pravi antocianine, organske kisline, tanine, sladkorje, minerale itd., vendar ne nujno v istem razmerju kot v izvorni snovi. Etanol je lahko naravno prisoten kot posledica maceracije. Barvilo je antocianin. Produkti se tržijo glede na jakost barve, določene v analizi. Vsebnost barvila ni izražena s količinskimi enotami.

Številka na seznamu barv

 

EINECS

208-438-6 (cianidin); 205-125-6 (peonidin); 208-437-0 (delfinidin); 211-403-8 (malvidin); 205-127-7 (pelargonidin); 215-849-4 (petunidin)

Kemijsko ime

3,3′,4′,5,7-pentahidroksi-flavilijev klorid (cianidin)

3,4′,5,7-tetrahidroksi-3′-metoksiflavilijev klorid (peonidin)

3,4′,5,7-tetrahidroksi-3′,5′-dimetoksiflavilijev klorid (malvidin)

3,5,7-trihidroksi-2-(3,4,5-trihidroksifenil)-1-benzopirilijev klorid (delfinidin)

3,3′,4′,5,7-pentahidroksi-5′-metoksiflavilijev klorid (petunidin)

3,5,7-trihidroksi-2-(4-hidroksifenil)-1-benzopirilijev klorid (pelargonidin)

Kemijska formula

cianidin: C15H11O6Cl

peonidin: C16H13O6Cl

malvidin: C17H15O7Cl

delfinidin: C15H11O7Cl

petunidin: C16H13O7Cl

pelargonidin: C15H11O5Cl

Molekulska masa

cianidin: 322,6

peonidin: 336,7

malvidin: 366,7

delfinidin: 340,6

petunidin: 352,7

pelargonidin: 306,7

Analiza

Formula

300 za čisti pigment pri 515–535 nm pri pH 3,0

Opis

vijoličasto rdeča tekočina, prah ali pasta z rahlim značilnim vonjem

Identifikacija

Spektrometrija

maksimum v metanolu z 0,01 % koncentr. HCl

cianidin: 535 nm

peonidin: 532 nm

malvidin: 542 nm

delfinidin: 546 nm

petunidin: 543 nm

pelargonidin: 530 nm

Čistost

Ostanki topila

metanol

ne več kot 50 mg/kg

etanol

ne več kot 200 mg/kg

Žveplov dioksid

ne več kot 1 000 mg/kg na odstotek pigmenta

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

Uporabljajo se lahko aluminijevi laki tega barvila.

E 170 KALCIJEV KARBONAT

Sinonimi

CI Pigment White 18; kreda

Opredelitev

Kalcijev karbonat se prideluje iz mletega apnenca ali z obarjanjem kalcijevih ionov s karbonatnimi.

Številka na seznamu barv

77220

EINECS

kalcijev karbonat: 207-439-9

apnenec: 215-279-6

Kemijsko ime

kalcijev karbonat

Kemijska formula

CaCO3

Molekulska masa

100,1

Analiza

vsebnost ne manj kot 98 %, računano na brezvodno osnovo

Opis

bel kristaliničen ali amorfen prah brez vonja in okusa

Identifikacija

Topnost

Skoraj netopen v vodi in alkoholu. V razredčeni ocetni, klorovodikovi in dušikovi kislini se topi z izhajanjem mehurčkov. Po vretju v raztopini daje pozitiven Preskus na kalcij.

Čistost

Izguba pri sušenju

ne več kot 2,0 % (4 ure pri 200 °C)

V kislinah netopne snovi

ne več kot 0,2 %

Magnezijeve in bazične soli

ne več kot 1 %

Fluorid

ne več kot 50 mg/kg

Antimon (kot Sb)

ne več kot 100 mg/kg, posamezno ali v kombinaciji

Baker (kot Cu)

Krom (kot Cr)

Cink (kot Zn)

Barij (kot Ba)

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 3 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

E 171 TITANOV DIOKSID

Sinonimi

CI Pigment White 6

Opredelitev

Titanov dioksid je v osnovi sestavljen iz čistega anataza in/ali rutilnega titanovega dioksida, ki je lahko prekrit z manjšimi količinami aluminijevega oksida in/ali silicijevega dioksida za izboljšanje tehnoloških lastnosti produkta.

Anatazne stopnje pigmentnega titanovega dioksida je mogoče doseči samo s sulfatnim postopkom, ki ustvari večjo količino žveplove kisline kot stranski produkt. Rutilne stopnje titanovega dioksida so običajno narejene s kloridnim postopkom.

Nekatere rutilne stopnje titanovega dioksida so proizvedene s sljudo (znano tudi kot kalijev aluminijev silikat) kot osnova za oblikovanje osnovne strukture ploščic. Površina sljude je prekrita s titanovim dioksidom z uporabo posebnega patentiranega postopka.

Rutilni titanov dioksid v obliki ploščic se proizvaja tako, da se biserovinasti pigment sljude, prekrite s titanovim dioksidom (rutil) izpostavi ekstraktivnemu raztapljanju v kislini in nato ekstraktivnemu raztapljanju v bazi. Med tem postopkom je vsa sljuda odstranjena, nastali produkt pa je v obliki ploščic rutilnega titanovega dioksida.

Številka na seznamu barv

77891

EINECS

236-675-5

Kemijsko ime

titanov dioksid

Kemijska formula

TiO2

Molekulska masa

79,88

Analiza

vsebnost ne manj kot 99 % brez aluminijevega in silicijevega dioksida

Opis

bel ali rahlo obarvan prah

Identifikacija

Topnost

Netopen v vodi in organskih topilih. Težko topen v fluorovodikovi kislini in vroči koncentrirani žveplovi kislini.

Čistost

Izguba pri sušenju

ne več kot 0,5 % (3 ure pri 105 °C)

Izguba pri žarenju

ne več kot 1,0 % na podlagi nehlapnih snovi (800 °C)

Aluminijev oksid in/ali silicijev dioksid

vseh ne več kot 2,0 %

Topna snov v 0,5 N HCI

ne več kot 0,5 % brez aluminijevega in silicijevega dioksida ali do 1,5 % za izdelke, namenjene prodaji, ki vsebujejo aluminijev oksid in/ali silicijev dioksid

V vodi topne snovi

ne več kot 0,5 %

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg po ekstrakciji z 0,5 N HCl

Antimon

ne več kot 2 mg/kg po ekstrakciji z 0,5 N HCl

Arzen

ne več kot 1 mg/kg po ekstrakciji z 0,5 N HCl

Svinec

ne več kot 10 mg/kg po ekstrakciji z 0,5 N HCl

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg po ekstrakciji z 0,5 N HCl

E 172 ŽELEZOVI OKSIDI IN HIDROKSIDI

Sinonimi

rumeni železov oksid: CI Pigment Yellow 42 in 43

rdeči železov oksid: CI Pigment Red 101 in 102

črni železov oksid: CI Pigment Black 11

Opredelitev

Železovi oksidi in železovi hidroksidi se v osnovi sintetizirajo iz brezvodnega in/ali hidriranega železovega oksida. Paleta barv vključuje rumeno, rdečo, rjavo in črno ter prehode med temi barvami. Železovi oksidi za prehrano se ločijo od drugih po precej manjši vsebnosti drugih kovin. To se doseže z nadzorom izvora železa in temeljitim kemijskim čiščenjem med postopkom priprave.

Številka na seznamu barv

rumeni železov oksid:

77492

rdeči železov oksid:

77491

črni železov oksid:

77499

EINECS

rumeni železov oksid:

257-098-5

rdeči železov oksid:

215-168-2

črni železov oksid:

235-442-5

Kemijsko ime

rumeni železov oksid: hidriran železov oksid, hidriran železov (III) oksid

rdeči železov oksid: brezvodni železov oksid, brezvodni železov (III) oksid

črni železov oksid: železov (II,III) oksid

Kemijska formula

rumeni železov oksid:

FeO(OH) · H2O

rdeči železov oksid:

Fe2O3

črni železov oksid:

FeO.Fe2O3

Molekulska masa

88,85:

FeO(OH)

159,70:

Fe2O3

231,55:

FeO.Fe2O3

Analiza

rumeni ne manj kot 60 %, rdeči in črni ne manj kot 68 % vsega železa; izraženo kot železo

Opis

prah; rumen, rdeč, rjav ali črn

Identifikacija

Topnost

netopen v vodi in organskih topilih

topen v koncentriranih mineralnih kislinah

Čistost

V vodi topne snovi

ne več kot 1,0 %

po popolnem raztapljanju

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

Krom

ne več kot 100 mg/kg

Baker

ne več kot 50 mg/kg

Svinec

ne več kot 10 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Nikelj

ne več kot 200 mg/kg

Cink

ne več kot 100 mg/kg

E 173 ALUMINIJ

Sinonimi

CI Pigment Metal

Opredelitev

Aluminijev prah je iz izredno majhnih delcev aluminija. Mletje lahko, ali pa tudi ne, poteka v prisotnosti jedilnih olj in/ali prehrani primernih maščobnih kislin. Pri tem so prisotne samo mešanice z jedilnimi olji in/ali prehrani primernimi maščobnimi kislinami.

Številka na seznamu barv

77000

EINECS

231-072-3

Kemijsko ime

aluminij

Kemijska formula

Al

Atomska masa

26,98

Analiza

ne manj kot 99 %, računano kot Al v brezoljni obliki

Opis

srebrno siv prah ali lističi

Identifikacija

Topnost

netopen v vodi in organskih topilih; topen v razredčeni klorovodikovi kislini

Preskus na aluminij

preskus prestane vzorec, raztopljen v razredčeni klorovodikovi kislini

Čistost

Izguba pri sušenju

ne več kot 0,5 % (105 °C, do konstantne teže)

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 10 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

E 174 SREBRO

Sinonimi

argentum

Opredelitev

Številka na seznamu barv

77820

EINECS

231-131-3

Kemijsko ime

srebro

Kemijska formula

Ag

Atomska masa

107,87

Analiza

vsebnost ne manj kot 99,5 % Ag

Opis

srebrno obarvan prah ali tanki lističi

Identifikacija

 

Čistost

 

E 175 ZLATO

Sinonimi

Pigment Metal 3; aurum

Opredelitev

Številka na seznamu barv

77480

EINECS

231-165-9

Kemijsko ime

zlato

Kemijska formula

Au

Atomska masa

197,0

Analiza

vsebnost ne manj kot 90 % Au

Opis

zlato obarvan prah ali tanki lističi

Identifikacija

 

Čistost

Srebro

ne več kot 7 %

po popolnem raztapljanju

Baker

ne več kot 4 %

E 180 LITOLRUBIN BK

Sinonimi

CI Pigment Red 57; rubinpigment; karmin 6B

Opredelitev

Litolrubin BK je v osnovi sestavljen iz kalcijevega 3-hidroksi-4-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)-2-naftalenkarboksilata in pomožnih barvil skupaj z vodo, kalcijevim kloridom in/ali kalcijevim sulfatom kot osnovnimi neobarvanimi sestavinami.

Številka na seznamu barv

15850:1

EINECS

226-109-5

Kemijsko ime

kalcijev 3-hidroksi-4-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)-2-naftalenkarboksilat

Kemijska formula

C18H12CaN2O6S

Molekulska masa

424,45

Analiza

vsebnost najmanj 90 % vseh barvil

Formula 200 pri približno 442 nm v dimetilformamidu

Opis

rdeč prah

Identifikacija

Spektrometrija

maksimum pri približno 442 nm v dimetilformamidu

Čistost

Pomožna barvila

ne več kot 0,5 %

Druge neobarvane organske spojine:

 

2-amino-5-metilbenzensulfonska kislina, kalcijeva sol

ne več kot 0,2 %

3-hidroksi-2-naftalenkarboksilna kislina, kalcijeva sol

ne več kot 0,4 %

Nesulfonirani primarni aromatski amini

ne več kot 0,01 % (izraženo kot anilin)

Snov, ki se ekstrahira z etrom

iz raztopine s pH 7, ne več kot 0,2 %

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Kadmij

ne več kot 1 mg/kg

Uporabljajo se lahko aluminijevi laki tega barvila.

E 200 SORBINSKA KISLINA

Sinonimi

 

Opredelitev

EINECS

203-768-7

Kemijsko ime

sorbinska kislina; trans, trans-2,4-heksadienojska kislina

Kemijska formula

C6H8O2

Molekulska masa

112,12

Analiza

vsebnost ne manj kot 99 %, računano na brezvodno osnovo

Opis

brezbarvne iglice ali bel, sipek prah, rahlega značilnega vonja, barva se po 90-minutnem segrevanju pri 105 °C ne spremeni.

Identifikacija

Območje taljenja

med 133 °C in 135 °C po 4-urnem sušenju v vakuumskem sušilniku z žveplovo kislino kot sušilnim sredstvom

Spektrometrija

propan-2-olna raztopina (1 v 4 000 000) ima absorpcijski maksimum pri 254 ±2 nm

Preskus na dvojne vezi

prestane preskus

Topnost

rahlo topen v vodi, topen v etanolu

Čistost

Vsebnost vode

ne več kot 0,5 % (metoda po Karlu Fischerju)

Sulfatni pepel

ne več kot 0,2 %

Aldehidi

ne več kot 0,1 % (kot formaldehid)

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 202 KALIJEV SORBAT

Sinonimi

 

Opredelitev

EINECS

246-376-1

Kemijsko ime

kalijev sorbat; kalijev (E,E)-2,4-heksadienoat; kalijeva sol trans, trans-2,4-heksadienojske kisline

Kemijska formula

C6H7O2K

Molekulska masa

150,22

Analiza

vsebnost ne manj kot 99 %, računano na brezvodno osnovo

Opis

bel kristaliničen prah, ki po 90-minutnem segrevanju pri 105 °C ne spremeni barve

Identifikacija

Območje taljenja sorbinske kisline

območje taljenja sorbinske kisline, ki jo izoliramo z nakisanjem in ni prekristalizirana, je od 133 °C do 135 °C po sušenju v vakuumskem sušilniku z žveplovo kislino kot sušilnim sredstvom

Preskus na kalij

prestane preskus

Preskus na dvojne vezi

prestane preskus

Čistost

Izguba pri sušenju

ne več kot 1,0 % (3 ure pri 105 °C)

Kislost ali alkalnost

ne več kot približno 1,0 % (kot sorbinska kislina ali K2CO3)

Aldehidi

ne več kot 0,1 %, izračunano kot formaldehid

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 203 KALCIJEV SORBAT

Sinonimi

 

Opredelitev

EINECS

231-321-6

Kemijsko ime

kalcijev sorbat; kalcijeve soli trans, trans-2,4-heksadienojske kisline

Kemijska formula

C12H14O4Ca

Molekulska masa

262,32

Analiza

vsebnost ne manj kot 98 %, računano na brezvodno osnovo

Opis

droben, bel kristaliničen prah, ki po 90-minutnem segrevanju pri 105 °C ne spremeni barve

Identifikacija

Območje taljenja sorbinske kisline

območje taljenja sorbinske kisline, ki jo izoliramo z nakisanjem in ni prekristalizirana, je od 133 °C do 135 °C po sušenju v vakuumskem sušilniku z žveplovo kislino kot sušilnim sredstvom

Preskus na kalcij

prestane preskus

Preskus na dvojne vezi

prestane preskus

Čistost

Izguba pri sušenju

ne več kot 2,0 % po 4-urnem sušenju v vakuumskem sušilniku z žveplovo kislino kot sušilnim sredstvom

Aldehidi

ne več kot 0,1 % (kot formaldehid)

Fluorid

ne več kot 10 mg/kg

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 210 BENZOJSKA KISLINA

Sinonimi

 

Opredelitev

EINECS

200-618-2

Kemijsko ime

benzojska kislina; benzenkarboksilna kislina; fenilkarboksilna kislina

Kemijska formula

C7H6O2

Molekulska masa

122,12

Analiza

vsebnost ne manj kot 99,5 %, računano na brezvodno osnovo

Opis

bel kristaliničen prah

Identifikacija

Območje taljenja

121,5–123,5 °C

Preskus sublimacije

prestane preskus

Preskus na benzoat

prestane preskus

pH

okoli 4 (vodna raztopina)

Čistost

Izguba pri sušenju

ne več kot 0,5 % (3 ure, nad žveplovo kislino)

Sulfatni pepel

ne več kot 0,05 %

Klorirane organske spojine

ne več kot 0,07 %, izraženo kot klorid, kar ustreza 0,3 %, izraženo kot monoklorbenzojska kislina

Lahko oksidirajoče snovi

100 ml vode se doda 1,5 ml žveplove kisline, nato se segreje do vrelišča in po kapljicah dodaja 0,1 N KMnO4, dokler ni rožnata barva obstojna 30 sekund. 1 g vzorca, stehtanega do mg natančno, se raztopi v segreti raztopini in titrira z 0,1 N KMnO4 do rožnate barve, ki je obstojna 15 sekund. Pri titraciji se ne bi smelo porabiti več kot 0,5 ml.

Lahko karbonizirajoče snovi

hladna raztopina 0,5 g benzojske kisline v 5 ml 94,5 % do 95,5 % žveplove kisline se ne sme obarvati močneje kot referenčna obarvana raztopina, ki vsebuje 0,2 ml kobaltovega klorida TSC (10), 0,3 ml železovega klorida TSC (11), 0,1 ml bakrovega sulfata TSC (12) in 4,4 ml vode

Policiklične kisline

po postopnem nakisanju nevtralizirane raztopine benzojske kisline se tališče prve oborine ne sme razlikovati od tališča benzojske kisline

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 211 NATRIJEV BENZOAT

Sinonimi

 

Opredelitev

EINECS

208-534-8

Kemijsko ime

natrijev benzoat; natrijeva sol benzenkarboksilne kisline; natrijeva sol fenilkarboksilne kisline

Kemijska formula

C7H5O2Na

Molekulska masa

144,11

Analiza

ne manj kot 99 % C7H5O2Na po 4-urnem sušenju pri 105 °C

Opis

bel kristaliničen prah ali zrnca, skoraj brez vonja

Identifikacija

Topnost

dobro topen v vodi, težko topen v etanolu

Območje taljenja benzojske kisline

območje taljenja benzojske kisline, ki se izolira z nakisanjem in ni prekristalizirana, med 121,5 °C in 123,5 °C po sušenju v sušilniku z žveplovo kislino kot sušilnim sredstvom

Preskus na benzoat

prestane preskus

Preskus na natrij

prestane preskus

Čistost

Izguba pri sušenju

ne več kot 1,5 % (4 ure pri 105 °C)

Lahko oksidirajoče snovi

100 ml vode se doda 1,5 ml žveplove kisline, nato se segreje do vrelišča in po kapljicah dodaja 0,1 N KMnO4, dokler ni rožnata barva obstojna 30 sekund. 1 g vzorca, stehtanega do mg natančno, se raztopi v segreti raztopini in titrira z 0,1 N KMnO4 do rožnate barve, ki je obstojna 15 sekund. Pri titraciji se ne bi smelo porabiti več kot 0,5 ml.

Policiklične kisline

po postopnem nakisanju (nevtralizirane) raztopine natrijevega benzoata se območje taljenja prve oborine ne sme razlikovati od območja taljenja benzojske kisline

Klorirane organske spojine

ne več kot 0,06 %, izraženo kot klorid, kar ustreza 0,25 %, izraženo kot monoklorbenzojska kislina

Kislost ali alkalnost

za nevtralizacijo 1 g natrijevega benzoata v prisotnosti fenolftaleina se sme porabiti ne več kot 0,25 ml 0,1 N NaOH ali 0,1 N HCl

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 212 KALIJEV BENZOAT

Sinonimi

 

Opredelitev

EINECS

209-481-3

Kemijsko ime

kalijev benzoat, kalijeva sol benzenkarboksilne kisline; kalijeva sol fenilkarboksilne kisline

Kemijska formula

C7H5KO2·3H2O

Molekulska masa

214,27

Analiza

vsebnost ne manj kot 99 % C7H5KO2 po sušenju pri 105 °C do konstantne teže

Opis

bel kristaliničen prah

Identifikacija

Območje taljenja benzojske kisline

območje taljenja benzojske kisline, ki je izolirana z nakisanjem in ni prekristalizirana, je od 121,5 °C do 123,5 °C po sušenju v vakuumskem sušilniku z žveplovo kislino kot sušilnim sredstvom

Preskus na benzoat

prestane preskus

Preskus na kalij

prestane preskus

Čistost

Izguba pri sušenju

ne več kot 26,5 % (4 ure pri 105 °C)

Klorirane organske spojine

ne več kot 0,06 %, izraženo kot klorid, kar ustreza 0,25 %, izraženo kot monoklorbenzojska kislina

Lahko oksidirajoče snovi

100 ml vode se doda 1,5 ml žveplove kisline, nato se segreje do vrelišča in po kapljicah dodaja 0,1 N KMnO4, dokler ni rožnata barva obstojna 30 sekund. 1 g vzorca, stehtanega do mg natančno, se raztopi v segreti raztopini in titrira z 0,1 N KMnO4 do rožnate barve, ki je obstojna 15 sekund. Pri titraciji ne bi smeli porabiti več kot 0,5 ml.

Lahko karbonizirajoče snovi

hladna raztopina 0,5 g benzojske kisline in 5 ml 94,5 % do 95,5 % žveplove kisline se ne sme obarvati močneje od referenčne raztopine, ki vsebuje 0,2 ml kobaltovega klorida TSC, 0,3 ml železovega klorida TSC, 0,1 ml bakrovega sulfata TSC in 4,4 ml vode

Policiklične kisline

po postopnem nakisanju (nevtralizirane) raztopine kalijevega benzoata se območje taljenja prve oborine ne sme razlikovati od območja taljenja benzojske kisline

Kislost ali alkalnost

za nevtralizacijo 1 g kalijevega benzoata v prisotnosti fenolftaleina se ne sme porabiti več kot 0,25 ml 0,1 N NaOH ali 0,1 N HCl

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 213 KALCIJEV BENZOAT

Sinonimi

monokalcijev benzoat

Opredelitev

EINECS

218-235-4

Kemijsko ime

kalcijev benzoat; kalcijev dibenzoat

Kemijska formula

brezvodni:

C14H10O4Ca

monohidrat:

C14H10O4Ca·H2O

trihidrat:

C14H10O4Ca·3H2O

Molekulska masa

brezvodni:

282,31

monohidrat:

300,32

trihidrat:

336,36

Analiza

vsebnost ne manj kot 99 % po sušenju pri 105 °C

Opis

beli ali brezbarvni kristali ali bel prah

Identifikacija

Območje taljenja benzojske kisline

območje taljenja benzojske kisline, ki je izolirana z nakisanjem in ni prekristalizirana, je od 121,5 °C do 123,5 °C po sušenju v vakuumskem sušilniku z žveplovo kislino kot sušilnim sredstvom

Preskus na benzoat

prestane preskus

Preskus na kalcij

prestane preskus

Čistost

Izguba pri sušenju

ne več kot 17,5 % (105 °C, do konstantne teže)

V vodi netopna snov

ne več kot 0,3 %

Klorirane organske spojine

ne več kot 0,06 %, izraženo kot klorid, kar ustreza 0,25 %, izraženo kot monoklorobenzojska kislina

Lahko oksidirajoče snovi

K 100 ml vode se doda 1,5 ml žveplove kisline, nato se segreje do vrelišča in po kapljicah dodaja 0,1 N KMnO4, dokler ni rožnata barva obstojna 30 sekund. 1 g vzorca, stehtanega do mg natančno, se raztopi v segreti raztopini in titrira z 0,1 N KMnO4 do rožnate barve, ki je obstojna 15 sekund. Pri titraciji se ne bi smelo porabiti več kot 0,5 ml.

Lahko karbonizirajoče snovi

hladna raztopina 0,5 g benzojske kisline in 5 ml 94,5 % do 95,5 % žveplove kisline se ne sme obarvati močneje od referenčne raztopine, ki vsebuje 0,2 ml kobaltovega klorida TSC, 0,3 ml železovega klorida TSC, 0,1 ml bakrovega sulfata TSC in 4,4 ml vode

Policiklične kisline

po postopnem nakisanju (nevtralizirane) raztopine kalcijevega benzoata se območje taljenja prve oborine ne sme razlikovati od območja taljenja benzojske kisline

Kislost ali alkalnost

za nevtralizacijo 1 g kalcijevega benzoata v prisotnosti fenolftaleina se ne sme porabiti več kot 0,25 ml 0,1 N NaOH ali 0,1 N HCl

Fluorid

ne več kot 10 mg/kg

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 214 ETIL PARAHIDROKSI BENZOAT

Sinonimi

etilparaben; etil paraoksi benzoat

Opredelitev

EINECS

204-399-4

Kemijsko ime

etil parahidroksi benzoat; etilester parahidroksi benzojske kisline

Kemijska formula

C9H10O3

Molekulska masa

166,8

Analiza

vsebnost ne manj kot 99,5 % po 2-urnem sušenju pri 80 °C

Opis

majhni, brezbarvni kristali ali bel kristaliničen prah, skoraj brez vonja

Identifikacija

Območje taljenja

115–118 °C

Preskus na parahidroksi benzoat

območje taljenja parahidroksi benzojske kisline, ki je izolirana z nakisanjem in ni prekristalizirana: med 213 °C in 217 °C po sušenju v vakuumskem sušilniku z žveplovo kislino kot sušilnim sredstvom

Preskus na alkohol

prestane preskus

Čistost

Izguba pri sušenju

ne več kot 0,5 % (2 uri pri 80 °C)

Sulfatni pepel

ne več kot 0,05 %

Parahidroksi benzojska kislina in salicilna kislina

ne več kot 0,35 %, izraženo kot parahidroksi benzojska kislina

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 215 NATRIJEV ETIL PARAHIDROKSI BENZOAT

Sinonimi

 

Opredelitev

EINECS

252-487-6

Kemijsko ime

natrijev etil parahidroksi benzoat; natrijeva spojina etilestra parahidroksi benzojske kisline

Kemijska formula

C9H9O3Na

Molekulska masa

188,8

Analiza

vsebnost etilestra parahidroksi benzojske kisline ne manj kot 83 %, računano na brezvodno osnovo

Opis

bel, kristaliničen, higroskopski prah

Identifikacija

Območje taljenja

med 115 °C in 118 °C po sušenju v vakuumskem sušilniku z žveplovo kislino kot sušilnim sredstvom

Preskus na parahidroksi benzoat

območje taljenja parahidroksi benzojske kisline, izolirane iz vzorca, je med 213 °C in 217 °C

Preskus na natrij

prestane preskus

pH

9,9–10,3 (0,1 % vodne raztopine)

Čistost

Izguba pri sušenju

ne več kot 5 % (s sušenjem v vakuumskem sušilniku z žveplovo kislino kot sušilnim sredstvom)

Sulfatni pepel

37–39 %

Parahidroksi benzojska kislina in salicilna kislina

ne več kot 0,35 %, izraženo kot parahidroksi benzojska kislina

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 218 METIL PARAHIDROKSI BENZOAT

Sinonimi

metilparaben; metil paraoksi benzoat

Opredelitev

EINECS

243-171-5

Kemijsko ime

metil parahidroksi benzoat; metilester parahidroksi benzojske kisline

Kemijska formula

C8H8O3

Molekulska masa

152,15

Analiza

vsebnost ne manj kot 99 % po 2-urnem sušenju pri 80 °C

Opis

majhni, brezbarvni kristali ali bel kristaliničen prah, skoraj brez vonja

Identifikacija

Območje taljenja

125–128 °C

Preskus na parahidroksi benzoat

območje taljenja parahidroksi benzojske kisline, izolirane iz vzorca, je med 213 °C in 217 °C po 2-urnem sušenju pri 80 °C

Čistost

Izguba pri sušenju

ne več kot 0,5 % (2 uri pri 80 °C)

Sulfatni pepel

ne več kot 0,05 %

Parahidroksi benzojska kislina in salicilna kislina

ne več kot 0,35 %, izraženo kot parahidroksi benzojska kislina

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 219 NATRIJEV METIL PARAHIDROKSI BENZOAT

Sinonimi

 

Opredelitev

EINECS

 

Kemijsko ime

natrijev metil parahidroksi benzoat; natrijeva spojina metilestra parahidroksi benzojske kisline

Kemijska formula

C8H7O3Na

Molekulska masa

174,15

Analiza

vsebnost ne manj kot 99,5 %, računano na brezvodno osnovo

Opis

bel higroskopski prah

Identifikacija

Območje taljenja

bela oborina, ki nastane z nakisanjem s klorovodikovo kislino 10 % (m/v) vodne raztopine natrijevega metil parahidroksi benzoata (z lakmusovim papirjem kot indikatorjem), ko jo speremo z vodo in 2 uri sušimo pri 80 °C, ima območje taljenja med 125 °C in 128 °C

Preskus na natrij

prestane preskus

pH

9,7–10,3 (0,1 % raztopina v vodi brez ogljikovega dioksida)

Čistost

Vsebnost vode

ne več kot 5 % (metoda po Karlu Fischerju)

Sulfatni pepel

od 40 % do 44,5 %, računano na brezvodno osnovo

Parahidroksi benzojska kislina in salicilna kislina

ne več kot 0,35 %, izraženo kot parahidroksi benzojska kislina

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 220 ŽVEPLOV DIOKSID

Sinonimi

 

Opredelitev

EINECS

231-195-2

Kemijsko ime

žveplov dioksid; anhidrid žveplove kisline

Kemijska formula

SO2

Molekulska masa

64,07

Analiza

vsebnost ne manj kot 99 %

Opis

brezbarven, nevnetljiv plin močnega, ostrega, dušečega vonja

Identifikacija

Preskus na snovi z žveplom

prestane preskus

Čistost

Vsebnost vode

ne več kot 0,05 % (metoda po Karlu Fischerju)

Nehlapni ostanek

ne več kot 0,01 %

Žveplov trioksid

ne več kot 0,1 %

Selen

ne več kot 10 mg/kg

Drugi plini, ki jih v zraku običajno ni

jih ni

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 5 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 221 NATRIJEV SULFIT

Sinonimi

 

Opredelitev

EINECS

231-821-4

Kemijsko ime

natrijev sulfit (brezvodni ali heptahidrat)

Kemijska formula

brezvodni:

Na2SO3

heptahidrat:

Na2SO37H2O

Molekulska masa

brezvodni:

126,04

heptahidrat:

252,16

Analiza

brezvodni:

ne manj kot 95 % Na2SO3 in ne manj kot 48 % SO2

heptahidrat:

ne manj kot 48 % Na2SO3 in ne manj kot 24 % SO2

Opis

bel, kristaliničen prah ali brezbarvni kristali

Identifikacija

Preskus na sulfit

prestane preskus

Preskus na natrij

prestane preskus

pH

8,5–11,5 (brezvodni: 10 % raztopina; heptahidrat: 20 % raztopina)

Čistost

Tiosulfat

ne več kot 0,1 %, računano na vsebnost SO2

Železo

ne več kot 10 mg/kg, računano na vsebnost SO2

Selen

ne več kot 5 mg/kg, računano na vsebnost SO2

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 222 NATRIJEV BISULFIT

Sinonimi

 

Opredelitev

EINECS

231-921-4

Kemijsko ime

natrijev bisulfit; natrijev hidrogensulfit

Kemijska formula

NaHSO3 v vodni raztopini

Molekulska masa

104,06

Analiza

vsebnost ne manj kot 32 % NaHSO3 (m/m)

Opis

bistra, brezbarvna do rumena raztopina

Identifikacija

Preskus na sulfit

prestane preskus

Preskus na natrij

prestane preskus

pH

2,5–5,5 (10 % vodna raztopina)

Čistost

Železo

ne več kot 10 mg/kg Na2SO3, računano na vsebnost SO2

Selen

ne več kot 5 mg/kg, računano na vsebnost SO2

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 223 NATRIJEV METABISULFIT

Sinonimi

pirosulfit; natrijev pirosulfit

Opredelitev

EINECS

231-673-0

Kemijsko ime

natrijev disulfit; dinatrijev pentaoksodisulfat

Kemijska formula

Na2S2O5

Molekulska masa

190,11

Analiza

vsebnost ne manj kot 95 % Na2S2O5 in ne manj kot 64 % SO2

Opis

beli kristali ali kristaliničen prah

Identifikacija

Preskus na sulfit

prestane preskus

Preskus na natrij

prestane preskus

pH

4,0–5,5 (10 % vodna raztopina)

Čistost

Tiosulfat

ne več kot 0,1 %, računano na vsebnost SO2

Železo

ne več kot 10 mg/kg, računano na vsebnost SO2

Selen

ne več kot 5 mg/kg, računano na vsebnost SO2

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 224 KALIJEV METABISULFIT

Sinonimi

kalijev pirosulfit

Opredelitev

EINECS

240-795-3

Kemijsko ime

kalijev disulfit; kalijev pentaoksodisulfat

Kemijska formula

K2S2O5

Molekulska masa

222,33

Analiza

vsebnost ne manj kot 90 % K2S2O5 in ne manj kot 51,8 % SO2, preostali del je skoraj v celoti kalijev sulfat

Opis

brezbarvni kristali ali bel kristaliničen prah

Identifikacija

Preskus na sulfit

prestane preskus

Preskus na kalij

prestane preskus

Čistost

Tiosulfat

ne več kot 0,1 %, računano na vsebnost SO2

Železo

ne več kot 10 mg/kg, računano na vsebnost SO2

Selen

ne več kot 5 mg/kg, računano na vsebnost SO2

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 226 KALCIJEV SULFIT

Sinonimi

 

Opredelitev

EINECS

218-235-4

Kemijsko ime

kalcijev sulfit

Kemijska formula

CaSO3·2H2O

Molekulska masa

156,17

Analiza

vsebnost ne manj kot 95 % CaSO3·2H2O in ne manj kot 39 % SO2

Opis

beli kristali ali bel kristaliničen prah

Identifikacija

Preskus na sulfit

prestane preskus

Preskus na kalcij

prestane preskus

Čistost

Železo

ne več kot 10 mg/kg, računano na vsebnost SO2

Selen

ne več kot 5 mg/kg, računano na vsebnost SO2

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 227 KALCIJEV BISULFIT

Sinonimi

 

Opredelitev

EINECS

237-423-7

Kemijsko ime

kalcijev bisulfit; kalcijev hidrogensulfit

Kemijska formula

Ca(HSO3)2

Molekulska masa

202,22

Analiza

6 do 8 % (m/v) žveplovega dioksida in 2,5 do 3,5 % (m/v) kalcijevega dioksida, kar ustreza 10 do 14 % (m/v) kalcijevega bisulfita [Ca(HSO3)2]

Opis

bistra, zelenkasto rumena vodna raztopina z izrazitim vonjem po žveplovem dioksidu

Identifikacija

Preskus na sulfit

prestane preskus

Preskus na kalcij

prestane preskus

Čistost

Železo

ne več kot 10 mg/kg, računano na vsebnost SO2

Selen

ne več kot 5 mg/kg, računano na vsebnost SO2

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 228 KALIJEV BISULFIT

Sinonimi

 

Opredelitev

EINECS

231-870-1

Kemijsko ime

kalijev bisulfit; kalijev hidrogensulfit

Kemijska formula

KHSO3 v vodni raztopini

Molekulska masa

120,17

Analiza

vsebnost ne manj kot 280 g KHSO3 na liter (ali 150 g SO2 na liter)

Opis

bistra, brezbarvna vodna raztopina

Identifikacija

Preskus na sulfit

prestane preskus

Preskus na kalij

prestane preskus

Čistost

Železo

ne več kot 10 mg/kg, računano na vsebnost SO2

Selen

ne več kot 5 mg/kg, računano na vsebnost SO2

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 234 NIZIN

Sinonimi

 

Opredelitev

nizin je sestavljen iz več zelo podobnih polipeptidov, ki jih proizvajajo sorte Lactococcus lactis subsp. lactis

EINECS

215-807-5

Kemijsko ime

 

Kemijska formula

C143H230N42O37S7

Molekulska masa

3 354,12

Analiza

koncentrat nizina vsebuje ne manj kot 900 enot na mg v zmesi nemastnih trdnih snovi mleka in najmanjša vsebnost natrijevega klorida je 50 %

Opis

bel prah

Identifikacija

 

Čistost

Izguba pri sušenju

ne več kot 3 % (102 °C do 103 °C, pri stalni masi)

Arzen

ne več kot 1 mg/kg

Svinec

ne več kot 1 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 235 NATAMICIN

Sinonimi

pimaricin

Opredelitev

natamicin je fungicid polienmakrolidne skupine, proizvajajo ga sorte Streptomyces natalensis in druge ustrezne sorte

EINECS

231-683-5

Kemijsko ime

steroizomer 22-(3-amino-3,6-dideoksi-β-D- manopiranosiloksi)-1,3,26-trihidroksi-12-metil-10-okso-6,11,28-trioksatriciklo[22.3.1.05,7]oktakoza-8,14,16,18,20-penten-25-karboksilna kislina

Kemijska formula

C33H47O13N

Molekulska masa

665,74

Analiza

vsebnost ne manj kot 95 %, računano na brezvodno osnovo

Opis

bel do kremasto bel kristaliničen prah

Identifikacija

Barvna reakcija

Če na ploščici nekaj kristalov natamicina pokapljamo s:

 

koncentrirano klorovodikovo kislino, se razvije modra barva;

 

koncentrirano fosforno kislino, se razvije zelena barva, ki se po nekaj minutah spremeni v bledo rdečo.

Spektrometrija

0,0005 % raztopina m/v v 1-odstotni raztopini ocetne kisline v metanolu ima absorpcijske maksimume pri približno 290 nm, 303 nm in 318 nm, prevoj pri okoli 280 nm in minimume pri okoli 250 nm, 295,5 nm in 311 nm

pH

5,5–7,5 (1 % m/v raztopine v predhodno nevtralizirani zmesi 20 delov dimetilformamida in 80 delov vode)

Specifična rotacija

[α]D 20 +250° do +295° (1 % m/v raztopina v ledocetni kislini pri 20 °C, računano na suho snov)

Čistost

Izguba pri sušenju

ne več kot 8 % (nad P2O5 v vakuumu pri 60 °C do konstantne teže)

Sulfatni pepel

ne več kot 0,5 %

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Mikrobiološka merila

Skupno število mikroorganizmov

ne več kot 100 kolonij na gram

E 239 HEKSAMETILEN-TETRAMIN

Sinonimi

heksamin; metenamin

Opredelitev

EINECS

202-905-8

Kemijsko ime

1,3,5,7-tetraazatriciklo [3.3.1.13,7]-dekan, heksametilentetramin

Kemijska formula

C6H12N4

Molekulska masa

140,19

Analiza

vsebnost ne manj kot 99 %, računano na brezvodno osnovo

Opis

brezbarven ali bel kristaliničen prah

Identifikacija

Preskus na formaldehid

prestane preskus

Preskus na amoniak

prestane preskus

Točka sublimacije

približno 260 °C

Čistost

Izguba pri sušenju

ne več kot 0,5 % (2 uri pri 105 °C v vakuumu pod P2O5)

Sulfatni pepel

ne več kot 0,05 %

Sulfati

ne več kot 0,005 %, izraženo kot SO4

Kloridi

ne več kot 0,005 %, izraženo kot Cl

Amonijeve soli

nezaznavne

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 242 DIMETILDIKARBONAT

Sinonimi

DMDC; dimetilpirokarbonat

Opredelitev

EINECS

224-859-8

Kemijsko ime

dimetildikarbonat; dimetilester piroogljikove kisline

Kemijska formula

C4H6O5

Molekulska masa

134,09

Analiza

vsebnost ne manj kot 99,8 %

Opis

brezbarvna tekočina, v vodni raztopini se razgradi; jedka za kožo in oči, strupena za dihala in za zaužitje

Identifikacija

Razgradnja

po razredčenju pozitivni reakciji na CO2 in metanol

Tališče

17 °C

Vrelišče

172 °C z razgradnjo

Gostota 20 °C

približno 1,25 g/cm3

Infrardeči absorpcijski spekter

maksimuma pri 1 156 in 1 832 cm–1

Čistost

Dimetilkarbonat

ne več kot 0,2 %

Klor, skupaj

ne več kot 3 mg/kg

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 249 KALIJEV NITRIT

Sinonimi

 

Opredelitev

EINECS

231-832-4

Kemijsko ime

kalijev nitrit

Kemijska formula

KNO2

Molekulska masa

85,11

Analiza

vsebnost ne manj kot 95 %, računano na brezvodno osnovo (14)

Opis

bela ali rahlo rumena, topljiva zrnca

Identifikacija

Preskus na nitrit

prestane preskus

Preskus na kalij

prestane preskus

pH

6,0–9,0 (5 % raztopina)

Čistost

Izguba pri sušenju

ne več kot 3 % (4 ure, nad silikagelom)

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 250 NATRIJEV NITRIT

Sinonimi

 

Opredelitev

EINECS

231-555-9

Kemijsko ime

natrijev nitrit

Kemijska formula

NaNO2

Molekulska masa

69,00

Analiza

vsebnost ne manj kot 97 %, računano na brezvodno osnovo (15)

Opis

bel kristaliničen prah ali rumenkaste grudice

Identifikacija

Preskus na nitrit

prestane preskus

Preskus na natrij

prestane preskus

Čistost

Izguba pri sušenju

ne več kot 0,25 % (4 ure, nad silikagelom)

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 251 NATRIJEV NITRAT

(i)   TRDEN NATRIJEV NITRAT

Sinonimi

čilski soliter; cubic ali soda nitre

Opredelitev

EINECS

231-554-3

Kemijsko ime

natrijev nitrat

Kemijska formula

NaNO3

Molekulska masa

85,00

Analiza

vsebnost ne manj kot 99 %, računano na brezvodno osnovo

Opis

bel kristaliničen, rahlo higroskopski prah

Identifikacija

Preskus na nitrat

prestane preskus

Preskus na natrij

prestane preskus

pH

5,5–8,3 (5 % raztopina)

Čistost

Izguba pri sušenju

ne več kot 2 % (4 ure pri 105 °C)

Nitriti

ne več kot 30 mg/kg, izraženo kot NaNO2

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

(ii)

TEKOČI NATRIJEV NITRAT

Sinonimi

 

Opredelitev

Tekoči natrijev nitrat je vodna raztopina natrijevega nitrata, ki je neposreden rezultat kemijske reakcije med natrijevim hidroksidom in dušikovo kislino v stehiometričnih količinah, brez nadaljnje kristalizacije. Standardizirane oblike pripravljene iz tekočega natrijevega nitrata, ki ustrezajo tem specifikacijam, lahko vsebujejo dušikovo kislino v količinah, ki so večje od stehiometričnih, če je to jasno navedeno oziroma označeno.

EINECS

231-554-3

Kemijsko ime

natrijev nitrat

Kemijska formula

NaNO3

Molekulska masa

85,00

Analiza

vsebnost med 33,5 % in 40,0 % NaNO3

Opis

prozorna, brezbarvna tekočina

Identifikacija

Preskus na nitrat

prestane preskus

Preskus na natrij

prestane preskus

pH

1,5–3,5

Čistost

Prosta dušikova kislina

ne več kot 0,01 %

Nitriti

ne več kot 10 mg/kg, izraženo kot NaNO2

Arzen

ne več kot 1 mg/kg

Svinec

ne več kot 1 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 0,3 mg/kg

Ta specifikacija velja za 35-odstotno vodno raztopino.

E 252 KALIJEV NITRAT

Sinonimi

čilski soliter; cubic ali soda nitre

Opredelitev

EINECS

231-818-8

Kemijsko ime

kalijev nitrat

Kemijska formula

KNO3

Molekulska masa

101,11

Analiza

vsebnost ne manj kot 99 %, računano na brezvodno osnovo

Opis

bel kristaliničen prah ali prozorne prizme, hladilnega, slanega, ostrega okusa

Identifikacija

Preskus na nitrat

prestane preskus

Preskus na kalij

prestane preskus

pH

4,5–8,5 (5 % raztopina)

Čistost

Izguba pri sušenju

ne več kot 1 % (4 ure pri 105 °C)

Nitriti

ne več kot 20 mg/kg, izraženo kot KNO2

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 260 OCETNA KISLINA

Sinonimi

 

Opredelitev

EINECS

200-580-7

Kemijsko ime

ocetna kislina; etanojska kislina

Kemijska formula

C2H4O2

Molekulska masa

60,05

Analiza

vsebnost ne manj kot 99,8 %

Opis

bistra brezbarvna tekočina ostrega značilnega vonja

Identifikacija

Vrelišče

118 °C pri 760 mm (živega srebra)

Masna gostota

okoli 1,049

Preskus na acetat

raztopina 1 dela proti 3 delom daje pozitivno reakcijo na acetat

Točka strjevanja

ne manj kot 14,5 °C

Čistost

Nehlapni ostanek

ne več kot 100 mg/kg

Mravljična kislina, formati in druge oksidirajoče snovi

ne več kot 1 000 mg/kg, izraženo kot mravljična kislina

Lahko oksidirajoče snovi

V posodi s steklenim zamaškom se razredči 2 ml vzorca z 10 ml vode in doda 0,1 ml 0,1 N kalijevega permanganata. Rožnata barva se v 30 minutah ne spremeni v rjavo.

Arzen

ne več kot 1 mg/kg

Svinec

ne več kot 0,5 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 261 KALIJEV ACETAT

Sinonimi

 

Opredelitev

EINECS

204-822-2

Kemijsko ime

kalijev acetat

Kemijska formula

C2H3O2K

Molekulska masa

98,14

Analiza

vsebnost ne manj kot 99 %, računano na brezvodno osnovo

Opis

brezbarvni, topljivi kristali ali bel kristaliničen prah, šibkega vonja po kisu ali brez vonja

Identifikacija

pH

7,5–9,0 (5 % vodna raztopina)

Preskus na acetat

prestane preskus

Preskus na kalij

prestane preskus

Čistost

Izguba pri sušenju

ne več kot 8 % (2 uri pri 150 °C)

Mravljična kislina, formati in druge oksidirajoče snovi

ne več kot 1 000 mg/kg, izraženo kot mravljična kislina

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 262 (i) NATRIJEV ACETAT

Sinonimi

 

Opredelitev

EINECS

204-823-8

Kemijsko ime

natrijev acetat

Kemijska formula

C2H3NaO2·nH2O (n = 0 ali 3)

Molekulska masa

brezvodni:

82,03

trihidrat:

136,08

Analiza

vsebnost (brezvodni in trihidrat) ne manj kot 98,5 %, računano na brezvodno osnovo

Opis

brezvodni:

bel, zrnat, higroskopski prah, brez vonja

trihidrat:

brezbarvni, prozorni kristali ali zrnat, kristaliničen prah, rahlega vonja po kisu ali brez vonja; na toplem in suhem zraku kristalizira

Identifikacija

pH

8,0–9,5 (1 % vodna raztopina)

Preskus na acetat

prestane preskus

Preskus na natrij

prestane preskus

Čistost

Izguba pri sušenju

brezvodni:

ne več kot 2 % (4 ure pri 120 °C)

trihidrat:

med 36 in 42 % (4 ure pri 120 °C)

Mravljična kislina, formati in druge oksidirajoče snovi

ne več kot 1 000 mg/kg, izraženo kot mravljična kislina

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 262 (ii) NATRIJEV DIACETAT

Sinonimi

 

Opredelitev

natrijev diacetat je molekularna spojina natrijevega acetata in ocetne kisline

EINECS

204-814-9

Kemijsko ime

natrijev hidrogendiacetat

Kemijska formula

C4H7NaO4·nH2O (n = 0 ali 3)

Molekulska masa

142,09 (brezvodni)

Analiza

vsebnost 39 do 41 % proste ocetne kisline in 58 do 60 % natrijevega acetata

Opis

bela, higroskopska, kristalinična trdna snov z vonjem po kisu

Identifikacija

pH

4,5–5,0 (10 % vodna raztopina)

Preskus na acetat

prestane preskus

Preskus na natrij

prestane preskus

Čistost

Vsebnost vode

ne več kot 2 % (metoda po Karlu Fischerju)

Mravljična kislina, formati in druge oksidirajoče snovi

ne več kot 1 000 mg/kg, izraženo kot mravljična kislina

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 263 KALCIJEV ACETAT

Sinonimi

 

Opredelitev

EINECS

200-540-9

Kemijsko ime

kalcijev acetat

Kemijska formula

brezvodni:

C4H6O4Ca

monohidrat:

C4H6O4Ca·H2O

Molekulska masa

brezvodni:

158,17

monohidrat:

176,18

Analiza

vsebnost ne manj kot 98 %, računano na brezvodno osnovo

Opis

brezvodni kalcijev acetat je bela, higroskopska, zbita, kristalinična trdna snov rahlo grenkega okusa; lahko ima rahel vonj po ocetni kislini; monohidrat je lahko brez iglic, lahko so zrna ali prah

Identifikacija

pH

6,0–9,0 (10 % vodna raztopina)

Preskus na acetat

prestane preskus

Preskus na kalcij

prestane preskus

Čistost

Izguba pri sušenju

ne več kot 11 % (155 °C do konstantne teže za monohidrat)

V vodi netopna snov

ne več kot 0,3 %

Mravljična kislina, formati in druge oksidirajoče snovi

ne več kot 1 000 mg/kg, izraženo kot mravljična kislina

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 270 MLEČNA KISLINA

Sinonimi

 

Opredelitev

Sestavljena iz zmesi mlečne kisline (C3H6O3) in laktata mlečne kisline (C6H10O5). Pridobiva se z mlečno fermentacijo sladkorjev ali pa se pripravi sintetično.

Mlečna kislina je higroskopska, če se koncentrira s kuhanjem, kondenzira in tvori laktat mlečne kisline, ki po razredčenju in segrevanju hidrolizira v mlečno kislino.

EINECS

200-018-0

Kemijsko ime

mlečna kislina; 2-hidroksipropionska kislina; 1-hidroksietan-1-karboksilna kislina

Kemijska formula

C3H6O3

Molekulska masa

90,08

Analiza

vsebnost ne manj kot 76 %

Opis

brezbarvna ali rumenkasta sirupasta tekočina do trdna snov, skoraj brez vonja

Identifikacija

Preskus na laktat

prestane preskus

Čistost

Sulfatni pepel

ne več kot 0,1 %

Klorid

ne več kot 0,2 %

Sulfat

ne več kot 0,25 %

Železo

ne več kot 10 mg/kg

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

Opomba: specifikacija velja za 80 % vodno raztopino; za šibkejše vodne raztopine se vrednosti izračunajo v skladu z vsebnostjo mlečne kisline.

E 280 PROPIONSKA KISLINA

Sinonimi

 

Opredelitev

EINECS

201-176-3

Kemijsko ime

propionska kislina; propanojska kislina

Kemijska formula

C3H6O2

Molekulska masa

74,08

Analiza

vsebnost ne manj kot 99,5 %

Opis

brezbarvna ali rahlo rumenkasta, oljnata tekočina, rahlega ostrega vonja

Identifikacija

Tališče

– 22 °C

Območje destilacije

138,5 °C do 142,5 °C

Čistost

Nehlapni ostanek

ne več kot 0,01 %, če jo sušimo pri 140 °C do konstantne teže

Aldehidi

ne več kot 0,1 %, izraženo kot formaldehid

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 281 NATRIJEV PROPIONAT

Sinonimi

 

Opredelitev

EINECS

205-290-4

Kemijsko ime

natrijev propionat; natrijev propanoat

Kemijska formula

C3H5O2Na

Molekulska masa

96,06

Analiza

vsebnost ne manj kot 99 % po 2-urnem sušenju pri 105 °C

Opis

bel kristaliničen, higroskopski prah ali droben bel prah

Identifikacija

Preskus na propionat

prestane preskus

Preskus na natrij

prestane preskus

pH

7,5–10,5 (10 % vodna raztopina)

Čistost

Izguba pri sušenju

ne več kot 4 % (2 uri pri 105 °C)

V vodi netopne snovi

ne več kot 0,1 %

Železo

ne več kot 50 mg/kg

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 5 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 282 KALCIJEV PROPIONAT

Sinonimi

 

Opredelitev

EINECS

223-795-8

Kemijsko ime

kalcijev propionat

Kemijska formula

C6H10O4Ca

Molekulska masa

186,22

Analiza

vsebnost ne manj kot 99 % po 2-urnem sušenju pri 105 °C

Opis

bel kristaliničen prah

Identifikacija

Preskus na propionat

prestane preskus

Preskus na kalcij

prestane preskus

pH

6,0–9,0 (10 % vodna raztopina)

Čistost

Izguba pri sušenju

ne več kot 4 % (2 uri pri 105 °C)

V vodi netopne snovi

ne več kot 0,3 %

Železo

ne več kot 50 mg/kg

Fluorid

ne več kot 10 mg/kg

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 5 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 283 KALIJEV PROPIONAT

Sinonimi

 

Opredelitev

EINECS

206-323-5

Kemijsko ime

kalijev propionat; kalijev propanoat

Kemijska formula

C3H5KO2

Molekulska masa

112,17

Analiza

vsebnost ne manj kot 99 % po 2-urnem sušenju pri 105 °C

Opis

bel kristaliničen prah

Identifikacija

Preskus na propionat

prestane preskus

Preskus na kalij

prestane preskus

Čistost

Izguba pri sušenju

ne več kot 4 % (2 uri pri 105 °C)

V vodi netopne snovi

ne več kot 0,1 %

Železo

ne več kot 30 mg/kg

Fluorid

ne več kot 10 mg/kg

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 5 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 284 BOROVA KISLINA

Sinonimi

borova kislina; ortoborova kislina; borofax

Opredelitev

EINECS

233-139-2

Kemijsko ime

 

Kemijska formula

H3BO3

Molekulska masa

61,84

Analiza

vsebnost ne manj kot 99,5 %

Opis

brezbarvni prozorni kristali brez vonja ali bela zrna ali prah; rahlo mastno na dotik; v naravi se pojavlja kot mineral sasolit

Identifikacija

Tališče

pri približno 171 °C

Preskus gorenja

gori z lepim, zelenim plamenom

pH

3,8–4,8 (3,3 % vodna raztopina)

Čistost

Peroksidi

ob dodatku raztopine K-jodida se barva ne razvije

Arzen

ne več kot 1 mg/kg

Svinec

ne več kot 5 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 285 NATRIJEV TETRABORAT (BORAKS)

Sinonimi

natrijev borat

Opredelitev

EINECS

215-540-4

Kemijsko ime

natrijev tetraborat; natrijev biborat; natrijev piroborat; brezvodni tetraborat

Kemijska formula

Na2B4O7

Na2B4O7·10H2O

Molekulska masa

201,27

Analiza

 

Opis

prah ali steklaste ploščice, ki se na zraku zmotnijo; počasi topen v vodi

Identifikacija

Območje taljenja

med 171 °C in 175 °C z razgradnjo

Čistost

Peroksidi

ob dodatku raztopine K-jodida se barva ne razvije

Arzen

ne več kot 1 mg/kg

Svinec

ne več kot 5 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 290 OGLJIKOV DIOKSID

Sinonimi

carbonic acid gas; suhi led (trdna oblika); anhidrid ogljikove kisline

Opredelitev

EINECS

204-696-9

Kemijsko ime

ogljikov dioksid

Kemijska formula

CO2

Molekulska masa

44,01

Analiza

vsebnost ne manj kot 99 % v/v, računano kot plin

Opis

Pri običajnih pogojih brezbarven plin, rahlega ostrega vonja. Ogljikov dioksid, ki je na voljo na trgu, se prodaja kot tekočina v jeklenkah pod pritiskom ali v stisnjenih trdnih blokih, poznan kot „suhi led“. Trdni obliki (suhi led) so običajno dodane snovi, kakršen je propilenglikol ali mineralno olje, kot vezivo.

Identifikacija

Tvorba usedline

Če se vzorec uvaja skozi raztopino barijevega hidroksida, nastane bela oborina, ki se burno raztopi v razredčeni ocetni kislini.

Čistost

Kislost

915 ml plina, ki ga v obliki mehurčkov uvajamo v 50 ml sveže prekuhane vode, je ne sme okisati bolj kakor 50 ml sveže zavrete vode, ki ji dodamo 1 ml klorovodikove kisline (0,01 N) – glede na metiloranž.

Reducirajoče snovi, hidrogenfosfid in sulfid

915 ml plina, ki ga kot mehurčke uvajamo v 25 ml reagenta srebrovega nitrata z dodatkom 3 ml amoniaka, ne sme povzročiti motnosti ali počrnitve te raztopine.

Ogljikov monoksid

ne več kot 10 μl/l

Vsebnost olja

ne več kot 5 mg/kg

E 296 JABOLČNA KISLINA

Sinonimi

jabolčna kislina

Opredelitev

EINECS

230-022-8, 210-514-9, 202-601-5

Kemijsko ime

hidroksibutandiojska kislina; hidroksijantarna kislina

Kemijska formula

C4H6O5

Molekulska masa

134,09

Analiza

vsebnost ne manj kot 99,0 %

Opis

bel ali skoraj bel kristaliničen prah ali zrnca

Identifikacija

Območje taljenja

127–132 °C

Preskus na malat

prestane preskus

Čistost

Sulfatni pepel

ne več kot 0,1 %

Fumarna kislina

ne več kot 1,0 %

Maleinska kislina

ne več kot 0,05 %

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 297 FUMARNA KISLINA

Sinonimi

 

Opredelitev

EINECS

203-743-0

Kemijsko ime

trans-butendiojska kislina; trans-1,2-etilen-dikarboksilna kislina

Kemijska formula

C4H4O4

Molekulska masa

116,07

Analiza

vsebnost ne manj kot 99,0 %, računano na brezvodno osnovo

Opis

bel kristaliničen prah ali zrnca

Identifikacija

Območje taljenja

286–302 °C (v zaprti kapilari s hitrim segrevanjem)

Preskus na dvojne vezi

prestane preskus

Preskus na 1,2-dikarboksilno kislino

prestane preskus

pH

3,0–3,2 (0,05 % raztopina pri 25 °C)

Čistost

Izguba pri sušenju

ne več kot 0,5 % (4 ure pri 120 °C)

Sulfatni pepel

ne več kot 0,1 %

Maleinska kislina

ne več kot 0,1 %

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 300 ASKORBINSKA KISLINA, L-ASKORBINSKA KISLINA

Sinonimi

L-ksilo-askorbinska kislina, L(+)-askorbinska kislina

Opredelitev

EINECS

200-066-2

Kemijsko ime

L-askorbinska kislina; askorbinska kislina; 2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4-lakton; 3-keto-L-gulofuranolakton

Kemijska formula

C6H8O6

Molekulska masa

176,13

Analiza

vsebuje ne manj kot 99 % C6H8O6 po 24-urnem sušenju v vakuumskem sušilniku nad žveplovo kislino

Opis

bel do bledo rumen kristaliničen prah, brez vonja

Območje taljenja

med 189 °C in 193 °C z razgradnjo

Identifikacija

Preskus na askorbinsko kislino

prestane preskus

pH

med 2,4 in 2,8 (2 % vodna raztopina)

Specifična rotacija

[α]D 20 med +20,5° in +21,5° (10 % m/v vodna raztopina)

Čistost

Izguba pri sušenju

ne več kot 0,4 % (24 ur v vakuumu nad žveplovo kislino)

Sulfatni pepel

ne več kot 0,1 %

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 301 NATRIJEV ASKORBAT

Sinonimi

natrijev L-askorbat, mononatrijeva sol L-askorbinske kisline

Opredelitev

EINECS

205-126-1

Kemijsko ime

natrijev askorbat; natrijev L-askorbat; 2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4-lakton natrijev enolat; 3-keto-L-gulofuranolakton natrijev enolat

Kemijska formula

C6H7O6Na

Molekulska masa

198,11

Analiza

vsebuje ne manj kot 99 % C6H7O6Na po 24-urnem sušenju v vakuumskem sušilniku nad žveplovo kislino

Opis

bela ali skoraj bela kristalinična trdna snov brez vonja, ki na svetlobi potemni

Identifikacija

Preskus na askorbat

prestane preskus

Preskus na natrij

prestane preskus

pH

med 6,5 in 8,0 (10 % vodna raztopina)

Specifična rotacija

[α]D 20 med +103° in +106° (10 % m/v vodna raztopina)

Čistost

Izguba pri sušenju

ne več kot 0,25 % (24 ur v vakuumu nad žveplovo kislino)

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 302 KALCIJEV ASKORBAT

Sinonimi

kalcijev askorbat dihidrat

Opredelitev

EINECS

227-261-5

Kemijsko ime

kalcijev askorbat dihidrat; kalcijeva sol 2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4-lakton dihidrata

Kemijska formula

C12H14O12Ca·2H2O

Molekulska masa

426,35

Analiza

vsebnost ne manj kot 98 %, na podlagi nehlapnih snovi

Opis

bel do rahlo bledo sivkasto rumen kristaliničen prah, brez vonja

Identifikacija

Preskus na askorbat

prestane preskus

Preskus na kalcij

prestane preskus

pH

med 6,0 in 7,5 (10 % vodna raztopina)

Specifična rotacija

[α]D 20 med +95° in +97° (5 % m/v vodni raztopini)

Čistost

Fluorid

ne več kot 10 mg/kg (izraženo kot fluor)

Hlapne snovi

ne več kot 0,3 %, določeno s 24-urnim sušenjem pri sobni temperaturi v sušilniku z žveplovo kislino ali fosforjevim pentoksidom kot sušilnim sredstvom

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 304 (i) ASKORBIL PALMITAT

Sinonimi

L-askorbil palmitat

Opredelitev

EINECS

205-305-4

Kemijsko ime

askorbil palmitat; L-askorbil palmitat; 2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4-lakton-6-palmitat; 6-palmitoil-3-keto-L-gulofuranolakton

Kemijska formula

C22H38O7

Molekulska masa

414,55

Analiza

vsebnost ne manj kot 98 %, računano na brezvodno osnovo

Opis

bel ali rumenkasto bel prah z vonjem po limoni

Identifikacija

Območje taljenja

med 107 °C in 117 °C

Specifična rotacija

[α]D 20 med +21° in +24° (5 % m/v v raztopini metanola)

Čistost

Izguba pri sušenju

ne več kot 2,0 % (vakuumski sušilnik, 1 ura pri 56–60 °C)

Sulfatni pepel

ne več kot 0,1 %

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 304 (ii) ASKORBIL STEARAT

Sinonimi

 

Opredelitev

EINECS

246-944-9

Kemijsko ime

askorbil stearat; L-askorbil stearat; 2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4-lakton-6-stearat; 6-stearoil-3-keto-L-gulofuranolakton

Kemijska formula

C24H42O7

Molekulska masa

442,6

Analiza

vsebnost ne manj kot 98 %

Opis

bel ali rumenkasto bel prah z vonjem po limoni

Identifikacija

Tališče

okoli 116 °C

Čistost

Izguba pri sušenju

ne več kot 2,0 % (vakuumski sušilnik, 1 ura pri 56–60 °C)

Sulfatni pepel

ne več kot 0,1 %

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 306 IZVLEČEK, BOGAT S TOKOFEROLOM

Sinonimi

 

Opredelitev

Produkt pridobivamo z vakuumsko destilacijo z vodno paro iz jedilnega rastlinskega olja, ki vsebuje koncentrirane tokoferole in tokotrienole,

vsebuje tokoferole, kot so d-α-, d-β-, d-γ- in d-δ-tokoferoli

EINECS

 

Kemijsko ime

 

Kemijska formula

 

Molekulska masa

430,71 (d-α-tokoferol)

Analiza

vsebnost ne manj kot 34 % vseh tokoferolov

Opis

Rjavkasto rdeče do rdeče, bistro, židko olje, blagega značilnega vonja in okusa. Prisotne so lahko tudi voskaste sestavine v mikrokristalinični obliki.

Identifikacija

Z ustrezno plinsko kromatografsko metodo

 

Specifična rotacija

[α]D 20 ne manj kot +20°

Topnost

netopen v vodi; topen v etanolu; meša se z etrom

Čistost

Sulfatni pepel

ne več kot 0,1 %

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 307 ALFA TOKOFEROL

Sinonimi

dl alfa tokoferol, (all rac) alfa tokoferol

Opredelitev

EINECS

233-466-0

Kemijsko ime

DL-5,7,8-trimetiltokol; DL-2,5,7,8-tetrametil-2-(4′,8′,12′-trimetiltridecil)-6-kromanol

Kemijska formula

C29H50O2

Molekulska masa

430,71

Analiza

vsebnost ne manj kot 96 %

Opis

rahlo rumeno do rumenkasto rjavo bistro židko olje, skoraj brez vonja, ki na zraku ali svetlobi oksidira in temni

Identifikacija

Topnost

netopen v vodi, dobro topen v etanolu, meša se z etrom

Spektrometrija

v absolutnem etanolu je največja absorpcija okoli 292 nm

Specifična rotacija

[α]D 25 0° ± 0,05° (raztopina v kloroformu 1 v 10)

Čistost

Indeks refrakcije

[n]D 20 1,503–1,507

Specifična absorpcija v etanolu

Formula(292 nm) 71–76

(0,01 g v 200 ml absolutnega etanola)

Sulfatni pepel

ne več kot 0,1 %

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

E 308 GAMA TOKOFEROL

Sinonimi

dl gama tokoferol

Opredelitev

EINECS

231-523-4

Kemijsko ime

2,7,8-trimetil-2-(4',8',12'-trimetiltridecil)-6-kromanol

Kemijska formula

C28H48O2

Molekulska masa

416,69

Analiza

vsebnost ne manj kot 97 %

Opis

bistro, židko bledo rumeno olje, ki na zraku ali svetlobi oksidira in temni

Identifikacija

Spektrometrija

maksimalna absorpcija v absolutnem etanolu pri približno 298 nm in 257 nm

Čistost

Specifična absorpcija v etanolu

Formula (298 nm) med 91 in 97

Formula (257 nm) med 5,0 in 8,0

Indeks refrakcije

[n]D 20 1,503–1,507

Sulfatni pepel

ne več kot 0,1 %

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 309 DELTA TOKOFEROL

Sinonimi

 

Opredelitev

EINECS

204-299-0

Kemijsko ime

2,8-dimetil-2-(4',8',12'-trimetiltridecil)-6-kromanol

Kemijska formula

C27H46O2

Molekulska masa

402,7

Analiza

vsebnost ne manj kot 97 %

Opis

bistro, židko bledo rumenkasto ali oranžno olje, ki na zraku ali svetlobi oksidira in temni

Identifikacija

Spektrometrija

maksimalna absorpcija v absolutnem etanolu pri približno 298 nm in 257 nm

Čistost

Specifična absorpcija

Formula

v etanolu

Formula (298 nm) med 89 in 95

Formula (257 nm) med 3,0 in 6,0

Indeks refrakcije

[n]D 20 1,500–1,504

Sulfatni pepel

ne več kot 0,1 %

Arzen

ne več kot 3 mg/kg

Svinec

ne več kot 2 mg/kg

Živo srebro

ne več kot 1 mg/kg

E 310 PROPIL GALAT

Sinonimi

 

Opredelitev

EINECS

204-498-2

Kemijsko ime

propil galat; propilester galne kisline; n-propilester 3,4,5-trihidroksibenzojske kisline

Kemijska formula