EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0231

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 231/2012 tad- 9 ta’ Marzu 2012 li jistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet għall-addittivi tal-ikel elenkati fl-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Test b’relevanza għaż-ŻEE

OJ L 83, 22.3.2012, p. 1–295 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 037 P. 3 - 297

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj

22.3.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 83/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 231/2012

tad-9 ta’ Marzu 2012

li jistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet għall-addittivi tal-ikel elenkati fl-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-addittivi tal-ikel (1) u partikolarment l-Artikoli 14 u 30(4) tiegħu, u r-Regolament (KE) Nru 1331/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 li jistabbilixxi proċedura ta’ awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi tal-ikel, l-enżimi tal-ikel u l-aromatizzanti tal-ikel (2), u partikolarment l-Artikolu 7(5) tiegħu,

Billi:

(1)

Għandhom jiġu adottati speċifikazzjonijiet marbuta mal-oriġini, il-kriterji tal-purità u kwalunkwe informazzjoni oħra neċessarja għall-addittivi tal-ikel elenkati fil-listi tal-Unjoni fl-Anness II u III tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008.

(2)

Għal dak il-għan, l-ispeċifikazzjonijiet li kienu żviluppati qabel għall-addittivi tal-ikel fid-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/128/KE tat-22 ta’ Diċembru 2008 li tippreskrivi l-kriterji speċifiċi tal-purità ta’ sustanzi ta' taħlil għall-użu fl-ikel (3), id-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/84/KE tas-27 ta’ Awwissu 2008 li tispeċifika l-kriterji tal-purità rigward l-addittivi tal-ikel apparti mill-kuluri u s-sustanzi li jagħtu l-ħlewwa (4) u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/60/KE tas-17 ta’ Ġunju 2008 li tistabbilixxi l-kriterji speċifiċi tal-purità ta’ sustanzi li jagħtu ħlewwa għall-użu f’oġġetti tal-ikel (5), għandhom jiġu aġġornati u integrati f’dan ir-Regolament. B’konswegwenza ta’ dan, dawk id-Direttivi għandhom jiġu revokati.

(3)

Jinħtieġ li jitqiesu l-ispeċifikazzjonijiet u t-tekniki analitiċi kif stabbiliti fil-Codex Alimentarius abbozzat mill-Kumitat Konġunt tal-Esperti tal-FAO/WHO dwar l-Additivi tal-Ikel (minn hawn ‘il quddiem, JECFA).

(4)

L-Awtorità Ewropea tas-Sikurezza tal-Ikel (minn hawn ‘il quddiem “l-Awtorità”) espremiet l-opinjoni tagħha dwar is-sikurezza tal-kopolimeru metakrilat bażiku (6) bħala aġent tal-glazing. Dak l-addittiv tal-ikel ġie sussegwentement awtorizzat fuq il-bażi ta’ użi speċifiċi u ġie allokat in-numru E 1205. Għalhekk, għandhom jiġu adottati speċifikazzjonijiet għal dak l-addittiv tal-ikel.

(5)

Il-kuluri tal-ikel ester etiliku tal-aċidu beta-apo-8'-karoteniku (E 160 f), u kannella FK (E 154), kif ukoll il-carrier bentonit li fih l-aluminju (E 558), ma jintużawx iktar skont l-informazzjoni li bagħtu l-manifatturi tal-ikel. Għalhekk, l-ispeċifikazzjonijiet kurrenti għal dawk l-addittivi tal-ikel ma għandhomx jiġu integrati f’dan ir-Regolament.

(6)

Fl-10 ta’ Frar 2010, l-Awtorità espremiet opinjoni dwar is-sikurezza tal-esteri tas-sukrożju tal-aċidi grassi (E 473) imħejjija mill-esteri viniliċi tal-aċidi grassi (7). L-ispeċifikazzjonijiet kurrenti għandhom jiġu adottati skont dan partikolarment bit-tnaqqis tal-limiti massimi għall-impuritajiet li huma ta’ tħassib għas-sikurezza.

(7)

Il-kriterji speċifiċi tal-purità li huma applikabbli bħalissa għandhom jiġu adattati biex jitnaqqsu l-limiti massimi għall-metalli tqal individwali ta’ interess meta dan ikun fattibbli u fejn il-limiti tal-JECFA jkunu inqas minn dawk li qegħdin fis-seħħ bħalissa. Skont dak l-approċċ, il-limiti massimi għall-kontaminant 4-metilimidażol fil-kulur karamella tal-ammonja (E 150 c), għall-irmied sulfatat fil-beta-karoten (E 160 a (i)), u għall-imlieħ tal-manjeżju u tal-alkali fil-karbonat tal-kalċju (E 170), għandhom jitnaqqsu. Dan l-approċċ ma għandux jintuża għall-addittivi ċitrat trikalċiku (E 331 (iii)) (il-kontenut taċ-ċomb), carrageenan (E 407) and alka euchema pproċessata (E407a) (il-kontenut tal-kadmju) biss, billi l-manifatturi ddikjaraw li l-konformità mad-dispożizzjonijiet iktar stretti tal-Unjoni, ma tkunx fattibbli teknikament. Il-kontribut lill-konsum totali ta’ dawk iż-żewġ kontaminanti (iċ-ċomb u l-kadmju) f’dawk it-tliet addittivi tal-ikel individwali mhuwiex meqjus bħala sinifikanti. Bil-maqblub ta’ dan, għall-fosfati (E 338 – E 341 u E 450- E 452) għandhom jiġu stabbiliti valuri ferm iktar baxxi, meta mqabbla ma’ dawk indikati mill-JECFA, minħabba l-iżviluppi l-ġodda fil-proċessi tal-manifattura, billi jitqiesu r-rakkomandazzjonijiet riċenti tal-Awtorità dwar it-tnaqqis fil-konsum tal-arseniku, speċjalment fil-forma inorganika (8). Barra minn hekk, għandha tiġi introdotta dispożizzjoni ġdida għall-aċidu glutamiku (E 620) għal raġunijiet ta’ sikurezza. Il-bilanċ totali ta’ dawk l-adattazzjonijiet jibbenefika l-konsumaturi billi l-limiti massimi għall-metali tqal qed isiru iktar stretti b’mod ġenerali u għall-biċċa l-kbira tal-addittivi tal-ikel. L-informazzjoni dettaljata dwar il-proċess tal-produzzjoni u l-materjali tal-bidu ta' addittiv tal-ikel għandha tiġi inkluża fl-ispeċifikazzjonijiet biex jiffaċilitaw kull deċiżjoni futura skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008.

(8)

L-ispeċifikazzjonijiet ma għandhomx jagħmlu referenza għat-testijiet organoleptiċi marbuta mat-togħma billi ma jistax ikun mistenni mill-awtoritajiet tal-kontroll li jieħdu r-riskju li jtiegħmu sustanza kimika.

(9)

L-ispeċifikazzjonijiet ma għandhomx jagħmlu referenza għall-klassijiet billi ma hemmx valur miżjud f’din ir-referenza.

(10)

L-ispeċifikazzjonijiet ma għandhomx jagħmlu referenza għall-parametru ġenerali “Metalli tqal” billi dan il-parametru mhux marbut mat-tossiċità, iżda mal-metodu analitiku ġeneriku. Il-parametri marbuta mal-metalli tqal individwali huma marbuta mat-tossiċità u huma inklużi fl-ispeċifikazzjonijiet.

(11)

Xi addittivi tal-ikel bħalissa huma elenkati taħt ismijiet varji (ċelluloża karbossimetilika (E 466) ċelluloża karbossimetilika tas-sodju inkroċjata (E 468), ċelluloża karbossimetilika idrolizzata bl-enżimi (E 469) u xama’ tan-naħal, bajda u safra (E 901)) f’dispożizzjonijiet varji tad-Direttiva 95/2/KE (9). Għalhekk, l-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti minn dan ir-Regolament għandhom jirreferu għal dawk l-ismijiet varji.

(12)

Id-dispożizzjonijiet attwali dwar l-Idrokarburi Aromatiċi Poliċikliċi (PAHs) huma ġeneriċi wisq u mhux rilevanti għas-sikurezza u għandhom jiġu mibdula b’limiti massimi għall-PAHs individwali ta’ tħassib għall-addittivi tal-ikel karbonju mill-ħxejjex (E 153) u xama’ mikrokristallina (E 905). Għandhom jiġu stabbiliti limiti massimi simili għall-formaldeide fil-carageenan (E 407) u l-alka euchema pproċessata (E 407a), għal kriterji mikrobijoloġiċi partikolari fl-agar (E 406) u għall-kontenut tas-Salmonella spp. fil-mannitol (E 421 (ii)) magħmul permezz tal-fermentazzjoni.

(13)

L-użu tal-propan-2-ol (isopropanol, alkoħol isopropiliku) għandu jitħalla għall-manifattura tal-addittivi kurkumina (E 100) u estratt tal-paprika (E 160 c), skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-JEFCA, billi dan l-użu partikolari tqies li huwa bla periklu mill-Awtorità (10). L-użu tal-etanol flok l-propan-2-ol fil-manifattura tal-gomma ġellan (E 418) għandu jkun permess fejn il-prodott finali xorta waħda jikkonforma mal-ispeċifikazzjonijiet l-oħra kollha u l-etanol jitqies ta' anqas tħassib għas-sikurezza.

(14)

Il-persentaġġ ta' kolorant fil-kuċċinilja, l-aċidu karminiku, il-karminji (E 120) għandu jiġi speċifikat, billi għandhom japplikaw limiti massimi għall-kwantitajiet dak il-kolorant.

(15)

Is-sistema ta' numerazzjoni għas-subkategoriji tal-karoteni (E 160 a) għandha tiġi aġġornata sabiex tinġieb konformi mas-sistema ta’ numerazzjoni Codex Alimentarius.

(16)

Il-forma solida tal-aċidu lattiku (E 270) għandha tiġi inkluża wkoll fl-ispeċifikazzjonijiet, għaliex issa tista’ tiġi manifatturata fil-forma solida u ma hemm l-ebda tħassib għas-sikurezza.

(17)

Il-valur attwali tat-temperatura għat-telf mat-tnixxif għaċ-ċitrat monosodiku (E 331 (i)), il-forma anidruża, għandu jiġi aġġustat billi fil-kundizzjonijiet attwalment elenkati s-sustanza tiddikomponi. Il-kundizzjonijiet tat-tnixxif għaċ-ċitrat trisodiku (E 331 (iii)) għandhom jiġu aġġustati wkoll biex tittejjeb ir-riproduċibilità tal-metodu

(18)

Il-valur attwali tal-assorbiment speċifiku għall-alfa-tokoferol (E 307) għandu jiġi kkoreġut u l-punt tas-sublimazzjoni għall-aċidu sorbiku (E 200) għandu jiġi sostitwit b'"test tas-solubbilità" billi l-ewwel wieħed mhux rilevanti. L-ispeċifikazzjoni ta’ sorsi ta’ batterja għall-manifattura tan-nisina (E 234) u n-natamiċina (E 235) għandhom jiġu aġġornati skont in-nomenklatura tassonomika attwali.

(19)

Billi issa hemm disponibbli tekniki innovattivi ġodda tal-manifattura li jirriżultaw f'ikel anqas ikkontaminat, il-preżenza tal-aluminju fl-addittivi tal-ikel għandha tiġi ristretta. Sabiex tiżdied iċ-ċertezza legali u n-nuqqas ta’ diskriminazzjoni, jixraq li l-manifatturi tal-addittivi tal-ikel jingħatalhom perjodu tranżizzjonali biex jadattaw irwieħom gradwalment għal dawk ir-restrizzjonijiet.

(20)

Għandhom jiġu stabbiliti limiti massimi għall-aluminju għall-addittivi tal-ikel fejn rilevanti, u partikolarment għall-fosfati tal-kalċju (E 341 (i)-(iii)) maħsuba biex jintużaw f’ikel għat-trabi u għat-tfal żgħar (11), skont l-opinjoni rilevanti tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel espressa fis-7 ta' Ġunju 1996 (12). F’dan il-qafas għandu jiġi stabbilit ukoll limitu massimu għall-aluminju fiċ-ċitrat tal-kalċju (E 333).

(21)

Il-limiti massimi għall-aluminju fil-fosfati tal-kalċju (E 341 (i)-(iii)), id-difosfat disodiku (E 450 (i)) u d-difosfat diidroġenat tal-kalċju (E 450 (vii)) għandhom ikunu skont l-opinjoni tal-Awtorità tat-22 ta' Mejju 2008 (13). Għandhom jitnaqqsu l-limiti attwali, fejn dan ikun teknikament fattibbli, u fejn il-kontribut għall-konsum totali tal-aluminju jkun sinifikanti. F’dan il-qafas, il-koloranti tal-aluminju tal-kuluri tal-ikel individwali għandhom jiġu awtorizzati biss jekk teknikament meħtieġa.

(22)

Id-dispożizzjonijiet dwar il-limiti massimi għall-aluminju fil-fosfat dikalċiku (E 341 (ii)), il-fosfat trikalċiku (E 341 (iii)) u l-fosfat diidroġenat tal-kalċju (E 450 (vii)) ma għandhomx jikkawżaw tfixkil fis-suq minħabba nuqqas possibli tal-provvisti.

(23)

Skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 258/2010 tal-25 ta’ Marzu 2010 li timponi kundizzjonijiet speċjali fuq l-importazzjonijiet tal-guar gum li joriġina jew li jasal mill-Indja minħabba r-riskji ta’ kontaminazzjoni mill-pentaklorofenol u mid-dijossini (14), għandhom jiġu stabbiliti limiti massimi għall-kontaminant pentaklorofenol fil-gomma tal-guar (E 412).

(24)

Skont il-premessa 48 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1881/2006 tad-19 ta’ Diċembru 2006 li tiffissa l-livelli massimi ta’ ċerti kontaminanti fl-oġġetti tal-ikel (15), l-Istati Membri huma mitluba biex jeżaminaw oġġetti oħra tal-ikel minbarra dawk inklużi f’dak ir-Regolament għall-okkorrenza tal-kontaminant 3-MCPD sabiex iqisu l-ħtieġa li jiġu ffissati livelli massimi għal dik is-sustanza. L-awtoritajiet Franċiżi bagħtu dejta dwar il-konċentrazzjonijiet għoljin tat-3-MCPD fl-addittiv tal-ikel gliċerol (E 422) u l-livell medju tal-użu ta’ dan l-addittiv tal-ikel f’kategoriji varji tal-ikel. Għandhom jiġu stabbiliti limiti massimi għat-3-MCPD f’dan l-addittiv tal-ikel partikolari sabiex tiġi evitata l-kontaminazzjoni tal-ikel finali f'livell ogħla minn dak permissibbli, filwaqt li jitqies il-fattur tad-dilwizzjoni.

(25)

Minħabba l-iżvilupp tal-metodi analitiċi, ċerti speċifikazzjonijiet kurrenti għandhom jiġu aġġornati. Il-valur limitu attwali "mhux identifikabbli" huwa marbut mal-evoluzzjoni ta' metodoloġiji analitiċi u għandu jinbidel minn numru speċifiku għall-addittivi esteri tal-aċidu tal-mono- u d-digliċeridi (E 472 a-f), esteri tal-poligliċerol tal-aċidi grassi (E 475) u esteri tal-propan-1,2-diol tal-aċidi grassi (E 477).

(26)

L-ispeċifikazzjonijiet relatati mal-proċedura tal-manifattura għandhom jiġu aġġornati għall-esteri tal-aċidu ċitriku tal-mono- u d-digliċeridi tal-aċidi grassi (E 472 c), billi l-użu ta’ bażijiet alkalini llum huwa mibdul bl-użu tal-imlieħ tagħhom b’azzjoni inqas aggressiva.

(27)

Il-kriterju kurrenti "aċidi grassi ħielsa" għall-addittivi esteri tal-aċidu ċitriku tal-mono- u d-digliċeridi tal-aċidi grassi (E 472 c) u l-esteri tal-aċidu mono- u dialċetiltartariku tal-mono- u d-digliċeridi tal-aċidi grassi (E 472 e) mhuwiex xieraq. Għandu jiġi mibdul bil-kriterju "valur aċiduż" billi dan tal-aħħar jesprimi aħjar l-istima titrimetrika tal-gruppi aċidużi ħielsa. Dan huwa skont il-71 rapport dwar l-addittivi tal-ikel minn JECFA (16) fejn din il-bidla ġiet adottata għall-esteri tal-aċidu mono- u dialċetiltartariku tal-mono- u d-digliċeridi tal-aċidi grassi (E 472 e).

(28)

Id-deskrizzjoni żbaljata attwali tal-addittiv ossidu tal-manjeżju (E 530) għandu jiġi kkoreġut skont it-tagħrif sottomess mill-fabbrikanti, sabiex tinġieb konformi mal-Pharmacopoeia Europea (17). Il-valur massimu attwali għall-materja li tirriduċi fl-addittiv aċidu glukoniku (E 574) għandu wkoll jiġi aġġornat billi dan il-limitu mhuwiex teknikament fattibbli. Għall-stima tal-kontenut tal-ilma tal-ksilitol (E 967), il-metodu attwali bbażat fuq "it-telf mat-tnixxif" għandu jiġi sostitwit minn metodu aktar xieraq.

(29)

Xi speċifikazzjonijiet kurrenti għall-addittiv xama’ tal-kandellilla (E 902) ma għandhomx jiġu integrati f’dan ir-Regolament billi huma erratiċi. Għad-difosfat diidroġenat tal-kalċju (E 450 vii), l-entrata attwali dwar il-kontenut ta’ P2O5 għandha tiġi kkoreġuta.

(30)

Fl-entrata attwali "test" għat-tawmatina (E 957), għandu jiġi kkoreġut fattur tal-kalkolu. Dak il-fattur għandu jintuża fil-metodu Kjeldahl għall-stima tal-kontenut totali tas-sustanza abbażi tal-kejl tan-nitroġenu. Il-fattur tal-kalkolu għandu jiġi aġġornat skont il-letteratura ppubblikata rilevanti għat-tawmatina (E 957).

(31)

L-Awtorità evalwat is-sikurezza tal-glikosidi tal-istevjol bħala sustanza għall-ħlewwa u esprimiet l-opinjoni tagħha tal-10 ta' Marzu 2010 (18). L-użu tal-glikosidi tal-istevjol, li ġew allokati n-numru E 960, ġie sussegwentement permess fuq il-bażi ta' kundizzjonijiet ta' użu definiti tajjeb. Għalhekk, għandhom jiġu adottati speċifikazzjonijiet għal dak l-addittiv tal-ikel.

(32)

Minħabba bidla tassonomika, l-ispeċifikazzjonijiet kurrenti għall-materjali tas-sors (ħmira) użata fil-manifattura tal-eritritol (E 968) għandhom jiġu aġġornati.

(33)

Għall-estratt tal-kwillaja (E 999), l-ispeċifikazzjoni attwali marbuta mal-firxa tal-pH, għandha tiġi aġġustata sabiex tinġieb f'konformità mal-JECFA.

(34)

It-taħlita ta’ aċidu ċitriku u aċidu fosforiku (li attwalment it-tnejn qegħdin individwalment awtorizzati għall-użu fil-manifattura tal-addittiv polidestrożju (E 1200)), għandha tkun permessa, fejn il-prodott finali xorta waħda jikkonforma mal-ispeċifikazzjonijiet tal-purità, billi din ittejjeb il-produzzjoni u twassal għal kinetika iktar kontrollabbli tar-reazzjoni. Ma hemm l-ebda tħassib għas-sikurezza involut f'din l-emenda.

(35)

Kuntrarjament għall-molekoli ż-żgħar, il-massa molekulari ta' polimeru mhijiex valur wieħed uniku. Polimeru partikolari jista’ jkollu distribuzzjoni ta’ molekoli b'mases differenti. Id-distribuzzjoni tista' tiddependi fuq il-mod li jiġi prodott il-polimeru. Il-karatteristiċi fiżiċi u l-imġiba tal-polimeru huma marbuta mal-massa u d-distribuzzjoni tal-molekoli b'ċertu massa fit-taħlita. Grupp ta' mudelli matematiċi jiddeskrivu t-taħlita b'modi differenti sabiex tiġi ċċarata d-distribuzzjoni tal-molekuli fit-taħlita. Fost il-mudelli differenti disponibbli, fil-letteratura xjentifika huwa rakkomandat li jintuża l-piż molekulari medju (Mw) biex jiddeskrivi l-polimeri. L-ispeċifikazzjonijiet għall-polivinilpirrolidon (E 1201) għandhom jiġu aġġustati kif xieraq.

(36)

Il-kriterju "Firxa tad-distillazzjoni" msemmi fl-ispeċifikazzjonijiet kurrenti għall-propan-1,2 diol (E 1520) iwassal għal konklużjonijiet kuntradittorji meta mqabbel mar-riżultati mit-test. Dak il-kriterju għandu għalhekk jiġi kkoreġut u msemmi “Test tad-distillazzjoni".

(37)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali u la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma opponiehom,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Speċifikazzjoni għall-addittivi tal-ikel

L-ispeċifikazzjonijiet għall-addittivi tal-ikel, inkluż il-kuluri u s-sustanzi li jagħtu l-ħlewwa, elenkati fl-Anness II u III tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 huma stipulati fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Tħassir

Id-Direttivi 2008/60/KE, 2008/84/KE u 2008/128/KE jitħassru b’effett mill-1 ta’ Diċembru 2012.

Artikolu 3

Miżuri tranżizzjonali

L-ikel li jkun fih addittivi tal-ikel li tqiegħdu legalment fis-suq qabel l-1 ta' Diċembru 2012, iżda li ma jikkonformawx ma' dan ir-Regolament, jistgħu jibqgħu jiġu kkummerċjalizzati sakemm il-ħażniet jiġu eżawriti.

Artikolu 4

Id-dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta' Diċembru 2012.

Madankollu, l-ispeċifikazzjonijiet stipulati fl-Anness għall-addittivi glikosidi tal-istevjol (E 960) u l-kopolimeru metakrilat bażiku (E 1205) għandhom japplikaw mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-9 ta’ Marzu 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 354, 31.12.2008, p. 16.

(2)  ĠU L 354, 31.12.2008, p. 1.

(3)  ĠU L 6, 10.1.2009, p. 20.

(4)  ĠU L 253, 20.9.2008, p. 1.

(5)  ĠU L 158, 18.6.2008, p. 17.

(6)  Bord tal-EFSA dwar l-Addittivi tal-Ikel u s-Sorsi tan-Nutrijenti miżjuda mal-Ikel (ANS); Opinjoni Xjentifika dwar l-użu tal-Kopolimeru Metakrilat Bażiku bħala addittiv tal-ikel fuq talba mill-Kummissjoni Ewropea. EFSA Journal 2010; 8(2):1513.

(7)  Il-Bord tal-EFSA dwar l-Addittivi tal-Ikel u s-Sorsi tan-Nutrijenti miżjuda mal-Ikel (ANS); Opinjoni xjentifika dwar is-sikurezza tal-esteri tas-sukrożju tal-aċidi grassi mħejjija mill-esteri viniliċi tal-aċidi grassi u dwar l-estensjoni tal-użu tal-esteri tas-sukrożju tal-aċidi grassi fit-taħwir tal-ikel mill-Kummissjoni Ewropea. EFSA Journal 2010; 8(3):1512.

(8)  Bord tal-EFSA dwar il-Kontaminanti fil-Katina Alimentari (CONTAM); Opinjoni Xjentifika dwar l-Arseniku fl-Ikel. EFSA Journal 2009; 7(10):1351.

(9)  ĠU L 61, 18.3.1995, p. 1.

(10)  Il-Bord tal-EFSA dwar l-Addittivi tal-Ikel u s-Sorsi tan-Nutrijenti miżjuda mal-Ikel (ANS); Opinjoni xjentifika dwar ir-rivalutazzjoni (E 100 Kurkumina) bħala addittiv tal-ikel. EFSA Journal 2010; 8(9):1679.

(11)  Kif definit fid-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/125/KE tal-5 ta’ Diċembru 2006 dwar ikel ipproċessat ibbażat fuq iċ-ċereali u ikel tat-trabi għat-trabi u għat-tfal żgħar (verżjoni kodifikata), ĠU L 339, 6.12.2006, p. 16.

(12)  Opinjoni dwar Addittivi fi preparazzjonijiet tan-nutrijenti għall-użu fit-trab tal-ħalib għat-trabi, trab follow-on u ikel tal-ftim. Rapporti tal-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel (l-Erbgħin Serje), p. 13-30, (1997).

(13)  L-Opinjoni Xjentifika tal-Bord dwar l-Addittivi fl-Ikel, is-Sustanzi tat-Taħwir, l-Għajnuniet tal-Ipproċessar u l-Materjali f’Kuntatt mal-Ikel fuq talba mill-Kummissjoni Ewropea dwar is-Sikurezza tal-aluminju mid-dieta. EFSA Journal (2008) 754, 1-34.

(14)  ĠU L 80, 26.3.2010, p. 28.

(15)  ĠU L 364, 20.12.2006, p. 5.

(16)  WHO Technical Report Series, Nru 956, 2010.

(17)  EP 7.0 volum 2, p. 2415- 2416.

(18)  Bord tal-EFSA dwar l-Addittivi tal-Ikel u s-Sorsi tan-Nutrijenti (ANS); Opinjoni Xjentifika dwar is-sikurezza tal-glikosidi tal-istevjol għall-użi proposti bħala addittiv tal-ikel. EFSA Journal (2010); 8(4):1537.


ANNESS

Nota: L-ossidu tal-etilena ma jistax jintuża għal għanijiet ta' sterilizzazzjoni fl-additivi tal-ikel

Il-koloranti tal-aluminju jintużaw fil-kuluri biss meta jissemmew espliċitament.

Definizzjoni:

Il-koloranti tal-aluminju jsiru bir-reazzjoni ta′ kuluri li jikkonformaw mal-kriterji tal-purità stipulati fil-monografu xieraq tal-ispeċifikazzjonijiet, mal-alumina fl-ilma. Normalment, l-alumina tkun materjal mhux imnixxef li jkun ġie preparat riċentement magħmul mir-reazzjoni tas-sulfat jew il-klorur tal-aluminju mal-karbonat jew il-bikarbonat tas-sodju jew tal-kalċju jew mal-ammonja. Wara l-formazzjoni tal-kolorant, il-prodott jiġi ffiltrat, maħsul bl-ilma u mnixxef. Fil-prodott finali jista’ jkun hemm ukoll alumina li ma tkunx irreaġixxiet.

Materja li ma tinħallx fl-HCl

Mhux iktar minn 0,5 %

Materja li ma tinħallx fl-NaOH

Mhux iktar minn 0,5 %, għall-E 127 eritrosina biss

Sustanza li tista′ tiġi estratta bl-etere

Mhux aktar minn 0,2 % (f’kundizzjonijiet newtrali)

Huma applikabbli kriterji speċifiċi ta′ purità għall-kuluri korrispondenti.

E 100 KURKUMINA

Sinonimi

CI Natural Yellow 3; Isfar Żagħfran; Diferojlmetan

Definizzjoni

Il-kurkumina tinkiseb b′estrazzjoni taż-żagħfran b’solvent, jiġifieri r-riżomi tal-art ta′ razez ta′ Curcuma longa L. Biex jinkiseb trab ikkonċentrat tal-kurkumina, l-estratt jiġi ppurifikat bil-kristallizzazzjoni. Il-prodott jikkonsisti essenzjalment f’kurkumini; jiġifieri l-prinċipju koloranti (1,7-bis (4-idrossi-3-metossifenil)epta-1,6-dien-3,5-dion) u ż-żewġ derivattivi desmetossi tiegħu, fi proporzjonijiet li jvarjaw. Jistgħu jkunu preżenti ammonti minuri ta′ żjut u ta′ reżina li jokkorru b′mod naturali fiż-żagħfran.

Il-kurkumina tintuża wkoll bħala l-kolorant tal-aluminju; il-kontenut tal-aluminju huwa inqas minn 30 %.

Dawn is-solventi biss jistgħu jintużaw fl-estrazzjoni: l-etilaċetat, l-aċeton, id-diossidu tal-karbonju, id-diklorometan, l-n-butanol, il-metanol, l-etanol, l-eżan, il-propan-2-ol.

Indiċi Kromatiku

75300

EINECS

207-280-5

Isem kimiku

I

1,7-Bis(4-idrossi-3-metossifenil)epta-1,6-dien-3,5-dion

II

1-(4-Idrossifenil)-7-(4-idrossi-3-metossi-fenil-)epta-1,6-dien-3,5-dion

III

1,7-Bis(4-idrossifenil)epta-1,6-dien-3,5-dion

Formola kimika

I

C21H20O6

II

C20H18O5

III

C19H16O4

Piż molekolari

I.

368,39

II.

338,39

III.

308,39

Test

Il-kontenut mhux anqas minn 90 % tal-materja koloranti totali

Formula1 607 f’ca 426 nm fl-etanol

Deskrizzjoni

Trab kristallin isfar fl-oranġjo

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fl-etanol f′ca 426 nm

Firxa tat-tidwib

179 °C—182 °C

Purità

Residwi tas-solvent

Etilaċetat

Mhux aktar minn 50 mg/kg, waħdu jew f'taħlita

Aċeton

n-butanol

Metanol

Etanol

Eżan

Propan-2-ol

Diklorometan: mhux iktar minn 10 mg/kg

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Il-koloranti tal-aluminju ta’ dan il-kulur jistgħu jintużaw.

E 101(i) RIBOFLAVINA

Sinonimi

Lattoflavina

Definizzjoni

Indiċi Kromatiku

 

EINECS

201-507-1

Isem kimiku

7,8-Dimetil-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetraidrossipentil)benżo(g)pteridina-2,4(3H,10H)-dion; 7,8-dimetil-10-(1′-D-ribitil)isoallossażin

Formola kimika

C17H20N4O6

Piż molekolari

376,37

Test

Kontenut mhux inqas minn 98 % tal-bażi anidruża

Formula 328 f’ca 444 nm f’soluzzjoni tal-ilma

Deskrizzjoni

Trab kristallin isfar għal isfar fl-oranġjo, bi ftit riħa

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Il-proporzjon A375/A267 huwa bejn 0,31 u 0,33

f'soluzzjoni tal-ilma

Il-proporzjon A444/A267 huwa bejn 0,36 u 0,39

Massimu fl-ilma f’ca 375 nm

Rotazzjoni speċifika

[α]D 20 bejn -115° u -140° ġo soluzzjoni ta′ 0,05 N ta′ idrossidu tas-sodju

Purità

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 1,5 % (105 °C, 4 sigħat)

Irmied sulfatat

Mhux iktar minn 0,1 %

Ammini aromatiċi primarji

Mhux iktar minn 100 mg/kg (ikkalkulati bħala anilina)

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 101(ii) RIBOFLAVINA-5'-FOSFAT

Sinonimi

Riboflavina-5'-fosfat tas-sodju

Definizzjoni

Dawn l-ispeċifikazzjonijiet japplikaw għar-riboflavina 5′-fosfat flimkien ma′ ammonti żgħar ta′ riboflavina ħielsa u difosfat tar-riboflavina.

Indiċi Kromatiku

 

EINECS

204-988-6

Isem kimiku

Fosfat monosodiku ta' (2R,3R,4S)-5-(3′)10′-diidro-7′,8′-dimetil-2′,4′-diosso-10′-benżo[γ]pteridinil)-2,3,4-triidrossipentil; melħ monosodiku tal-ester 5′-monofosforiku tar-riboflavina

Formola kimika

Għall-forma diidratata: C17H20N4NaO9P · 2H2O

Għall-forma anidruża: C17H20N4NaO9P

Piż molekolari

514,36

Test

Kontenut mhux anqas minn 95 % tal-materja koloranti kollha kkalukulata bħala C17H20N4NaO9P.2H2O

Formula 250 f’ca 375 nm f’soluzzjoni tal-ilma

Deskrizzjoni

Trab igroskopiku kristallin isfar fl-oranġjo, bi ftit riħa

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Il-proporzjon A375/A267 huwa bejn 0,30 u 0,34

f'soluzzjoni tal-ilma

Il-proporzjon A444/A267 huwa bejn 0,35 u 0,40

Massimu fl-ilma f’ca 375 nm

Rotazzjoni speċifika

[α]D 20 bejn + 38° u + 42° f'soluzzjoni tal-HCl 5 molar

Purità

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 8 % (100 °C, 5 sigħat ġo vakwu fuq P2O5) għall-forma diidratata

Irmied sulfatat

Mhux iktar minn 25 %

Fosfat inorganiku

Mhux aktar minn 1,0 % (ikkalkulat bħala PO4 fuq il-bażi anidruża)

Sustanzi koloranti sussidjarji

Riboflavina (ħielsa): Mhux iktar minn 6 %

Difosfat tar-riboflavina: Mhux iktar minn 6 %

Ammini aromatiċi primarji

Mhux iktar minn 70 mg/kg (ikkalkulati bħala anilina)

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 102 TARTRAŻINA

Sinonimi

CI Food Yellow 4

Definizzjoni

It-tartrażina titħejja mill-aċidu 4-ammino-benżensulfoniku, li jiġi diażotizzat bl-aċidu idrokloriku u n-nitrit tas-sodju. Il-kompost diażo mbagħad jingħaqad mal-aċidu 4,5-diidro-5-osso-1-(4-sulfofenil)-1H-pirażol-3-karbossiliku jew mal-ester metiliku, l-ester etiliku jew il-melħ ta’ dan l-aċidu karbossiliku. Iż-żebgħa li tirriżulta tiġi ppurifikata u iżolata bħala l-melħ tas-sodju. It-tartrażina tikkonsisti essenzjalment fi trisodju 5-idrossi-1-(4-sulfonatofenil)-4-(4-sulfonatofenilażo)-H-pirażol-3-karbossilat u sustanzi koloranti sussidjarji flimkien mal-klorur tas-sodju u/jew is-sulfat tas-sodju bħala l-komponenti prinċipali mingħajr kulur.

It-tartrażina hija deskritta bħal l-melħ tas-sodju. Il-melħ tal-kalċju u tal-potassju huma wkoll permessi.

Indiċi Kromatiku

19140

EINECS

217-699-5

Isem kimiku

Trisodju-5-idrossi-1-(4-sulfonatofenil)-4-(4-sulfonatofenilażo)-H-pirażol-3-karbossilat

Formola kimika

C16H9N4Na3O9S2

Piż molekolari

534,37

Test

Kontenut ta′ mhux anqas minn 85 % tas-sustanzi kollha koloranti kkalkulati bħala l-melħ tas-sodju

Formula 530 f’ca 426 nm f'soluzzjoni ta′ ilma

Deskrizzjoni

Trab jew ramel oranġjo ċar

Dehra tas-soluzzjoni tal-ilma

Safra

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fl-ilma f’ca 426 nm

Purità

Materja li ma tinħallx fl-ilma

Mhux iktar minn 0,2 %

Sustanzi koloranti sussidjarji

Mhux iktar minn 1,0 %

Komposti organiċi barra s-sustanzi koloranti:

 

aċidu 4-idrażinobenżen sulfoniku

Total ta′ mhux aktar minn 0,5 %

aċidu 4-amminobenżen-1-sulfoniku

aċidu 5-osso-1-(4-sulfofenil)-2-pirażolina-3-karbossiliku

4-4′-diażoamminodi (aċidu benżen sulfoniku)

Aċidu tetraidrossisuċċiniku

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux iktar minn 0,01 % (ikkalkulati bħala anilina)

Sustanza li tista′ tiġi estratta bl-etere

Mhux aktar minn 0,2 % f’kundizzjonijiet newtrali

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Il-koloranti tal-aluminju ta’ dan il-kulur jistgħu jintużaw.

E 104 ISFAR TAL-KINOLIN

Sinonimi

CI Food Yellow 13

Definizzjoni

L-Isfar tal-Kinolin jitħejja billi jiġi sulfonat 2-(2-kinolil) indan-1,3-dion jew taħlita li jkun fiha madwar żewġ terzi 2-(2-kinolil)indan-1,3-dion u terz 2-(2-(6-metilkinolil))indan-1,3-dion. L-Isfar tal-Kinolin jikkonsisti essenzjalment f′melħ tas-sodju ta′ taħlita ta′ disulfonati (prinċipalment), monosulfonati u trisulfonati tal-kompost ta′ hawn fuq u ta′ sustanzi koloranti sussidjarji flimkien mal-klorur tas-sodju u/jew sulfat tas-sodju bħala l-komponenti prinċipali mingħajr kulur.

L-Isfar tal-Kinolin huwa deskritt bħala melħ tas-sodju. Il-melħ tal-kalċju u tal-potassju huma wkoll permessi.

Indiċi Kromatiku

47005

EINECS

305-897-5

Isem kimiku

Melħ disodiku tad-disulfonati ta′ 2-(2-kinolil) indan-1,3-dion (komponent prinċipali)

Formola kimika

C18H9N Na2O8S2 (komponent prinċipali)

Piż molekolari

477,38 (komponent prinċipali)

Test

Kontenut ta′ mhux anqas minn 70 % tas-sustanzi kollha koloranti kkalkulati bħala melħ tas-sodju

L-Isfar tal-Kinolin għandu jkollu l-kompożizzjoni li ġejja:

Mis-sustanzi kollha koloranti preżenti:

mhux inqas minn 80 % għandhom ikunu disulfonati disodiċi ta’ 2-(2-kinolil) indan-1,3-dion

mhux aktar minn 15 % għandhom ikunu disulfonati monosodiċi ta’ 2-(2-kinolil) indan-1,3-dion

mhux aktar minn 7,0 % għandhom ikunu trisulfonati trisodiċi ta’ 2-(2-kinolil) indan-1,3-dion

Formula 865 (komponent prinċipali) f’ca 411 nm f'soluzzjoni bl-ilma ta′ aċidu aċetiku

Deskrizzjoni

Trab jew ramel isfar

Dehra tas-soluzzjoni tal-ilma

Safra

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu f'soluzzjoni bl-ilma ta′ aċidu aċetiku ta′ pH 5 f’ca 411 nm

Purità

Materja li ma tinħallx fl-ilma

Mhux iktar minn 0,2 %

Sustanzi koloranti sussidjarji

Mhux iktar minn 4,0 %

Komposti organiċi barra s-sustanzi koloranti:

 

2-metilkinolin

Total ta′ mhux aktar minn 0,5 %

Aċidu 2-metilkinolin sulfoniku

Aċidu ftaliku

2,6-dimetil kinolin

Aċidu 2,6-dimetil kinolin sulfoniku

2-(2-kinolil)indan-1,3-dion

Mhux iktar minn 4 mg/kg

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux iktar minn 0,01 % (ikkalkulati bħala anilina)

Sustanza li tista′ tiġi estratta bl-etere

Mhux aktar minn 0,2 % f’kundizzjonijiet newtrali

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Il-koloranti tal-aluminju ta’ dan il-kulur jistgħu jintużaw.

E 110 SUNSET YELLOW FCF

Sinonimi

CI Food Yellow 3; Orange Yellow S

Definizzjoni

Sunset Yellow FCF jikkonsisti essenzjalment minn disodju 2-idrossi-1-(4-sulfonatofenilażo) naftalen-6-sulfonat u materjal koloranti sussidjarji flimkien ma’ klorur tas-sodju u/jew sulfat tas-sodju bħala l-komponenti prinċipali mhux bla kulur. Sunset Yellow FCF jiġi mmanifatturat bid-diażotizzar tal-aċidu 4-amminobenżensulfoniku permezz tal-aċidu idrokloriku u n-nitrit tas-sodju jew l-aċidu sulfuriku u n-nitrit tas-sodju. Il-kompost diażo jingħaqad mal-aċidu 6-idrossi-2-naftalen-sulfoniku. Iż-żebgħa tiġi iżolata bħala l-melħ tas-sodju u mnixxfa.

Is-Sunset Yellow FCF jiġi deskritt bħala l-melħ tas-sodju. Il-melħ tal-kalċju u tal-potassju huma wkoll permessi.

Indiċi Kromatiku

15985

EINECS

220-491-7

Isem kimiku

Disodju 2-idrossi-1-(4-sulfonatofenilażo)naftalen-6-sulfonat

Formola kimika

C16H10N2Na2O7S2

Piż molekolari

452,37

Test

Kontenut ta′ mhux anqas minn 85 % tas-sustanzi kollha koloranti kkalkulati bħala melħ tas-sodju

Formula 555 f’ca 485 nm f′soluzzjoni tal-ilma bi pH 7

Deskrizzjoni

Trab jew ramel lewn oranġju ħamrani

Dehra tas-soluzzjoni tal-ilma

Oranġjo

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fl-ilma f’ca 485 nm f′pH 7

Purità

Materja li ma tinħallx fl-ilma

Mhux iktar minn 0,2 %

Sustanzi koloranti sussidjarji

Mhux iktar minn 5,0 %

1-(Fenilażo)-2-naftalenol (Sudan I)

Mhux iktar minn 0,5 mg/kg

Komposti organiċi barra s-sustanzi koloranti:

 

aċidu 4-amminobenżen-1-sulfoniku

Total ta′ mhux aktar minn 0,5 %

aċidu 3-idrossinaftalen-2,7-disulfoniku

aċidu 6-idrossinaftalen-2-sulfoniku

7-idrossinaftalen-1,3 disulfoniku

4-4′-diażoamminodi (aċidu benżen sulfoniku)

6,6'-ossidi(aċidu naftalen-2-sulfoniku)

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux iktar minn 0,01 % (ikkalkulati bħala anilina)

Sustanza li tista′ tiġi estratta bl-etere

Mhux aktar minn 0,2 % f’kundizzjonijiet newtrali

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Il-koloranti tal-aluminju ta’ dan il-kulur jistgħu jintużaw.

E 120 KUĊĊINILJA, AĊIDU KARMINIKU, KARMINJI

Sinonimi

CI Natural Red 4

Definizzjoni

Il-karminji u l-aċidu karminiku huma miksuba minn estratti bl-ilma, bl-ilma u l-alkoħol jew bl-alkoħol mill-Kuċċinilja, li tikkonsisti f′iġsma mnixxfa tal-insett tas-sess femminili Dactylopius coccus Costa.

Il-prinċipju koloranti huwa l-aċidu karminiku.

Jistgħu jiġu ffurmati koloranti tal-aluminju ta′ aċidu karminiku (karminji) fejn l-aluminju u l-aċidu karminiku huma maħsuba li jkunu preżenti fil-proporzjon molari 1:2.

Fil-prodotti kummerċjali, il-prinċipju koloranti huwa preżenti flimkien mal-katjoni tal-ammonju, il-kalċju, il-potassju jew is-sodju, weħidhom jew f′taħlita, u dawn il-katjoni jistgħu anki jkunu preżenti f′eċċess.

Il-prodott kummerċjali jista′ wkoll ikun fih materjal tal-proteini mnissel mill-insett tas-sors, u jista′ wkoll ikun fih karminat liberu jew residwu żgħir ta′ katjoni tal-aluminju mhux marbuta.

Indiċi Kromatiku

75470

EINECS

Kuċċinilja, 215-680-6; aċidu karminiku: 215-023-3; karmini: 215-724-4

Isem kimiku

Aċidu 7-β-D-glukopiranosil-3,5,6,8-tetraidrossi-1-metil-9,10-diossoantraċen-2-karbossiliku (aċidu karminiku); il-karminju huwa l-kelat tal-aluminju idratat ta′ dan l-aċidu.

Formola kimika

C22H20O13 (aċidu karminiku)

Piż molekolari

492,39 (aċidu karminiku)

Test

Kontenut mhux inqas minn 2,0 % ta’ aċidu karminiku fl-estratti li fihom l-aċidu karminiku; mhux inqas minn 50 % ta’ aċidu karminiku fil-kelati.

Deskrizzjoni

Aħmar għal aħmar skur, jitfarrak malajr, solidu jew trab. Estratt tal-kuċċinilja ġeneralment ikun likwidu aħmar skur imma jista′ wkoll ikun imnixxef bħala trab.

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu f'soluzzjoni ta′ ilma tal-ammonja f’ca 518 nm

Massimu f'soluzzjoni idroklorika mħallta f’ca 494 nm għall-aċidu karminiku

Formula 139 fil-massimu madwar 494 nm fl-aċidu idrokloriku dilwit għall-aċidu karminiku

Purità

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Il-koloranti tal-aluminju ta’ dan il-kulur jistgħu jintużaw.

E 122 AŻORUBINA, KARMOISINA

Sinonimi

CI Food Red 3

Definizzjoni

L-ażorubina jikkonsisti essenzjalment fid-disodju 4-idrossi-3-(4-sulfonato-1-naftilażo) naftalen-1-sulfonat u fis-sustanzi koloranti sussidjarji flimkien mal-klorur tas-sodju u/jew sulfat tas-sodju bħala l-komponenti prinċipali mingħajr kulur.

L-ażorubina huwa deskritt bħala melħ tas-sodju. Il-melħ tal-kalċju u tal-potassju huma wkoll permessi.

Indiċi Kromatiku

14720

EINECS

222-657-4

Isem kimiku

Disodju 4-idrossi-3-(4-sulfonat-1-naftilażo) naftalen-1-sulfonat

Formola kimika

C20H12N2Na2O7S2

Piż molekolari

502,44

Test

Kontenut mhux inqas minn 85 % tas-sustanzi kollha koloranti, ikkalkulati bħala l-melħ tas-sodju

Formula 510 f’ca 516 nm f’soluzzjoni tal-ilma

Deskrizzjoni

Trab jew ramel aħmar għal marun

Dehra tas-soluzzjoni fl-ilma

Aħmar

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fl-ilma f’ca 516 nm

Purità

Materja li ma tinħallx fl-ilma

Mhux iktar minn 0,2 %

Sustanzi koloranti sussidjarji

Mhux iktar minn 1 %

Komposti organiċi barra s-sustanzi koloranti:

 

aċidu 4-amminonaftalen-1-sulfoniku

Total ta′ mhux aktar minn 0,5 %

aċidu 4-idrossinaftalen-1-sulfoniku′

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux iktar minn 0,01 % (ikkalkulati bħala anilina)

Sustanza li tista′ tiġi estratta bl-etere

Mhux aktar minn 0,2 % f’kundizzjonijiet newtrali

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Il-koloranti tal-aluminju ta’ dan il-kulur jistgħu jintużaw.

E 123 AMARANT

Sinonimi

CI Food Red 9

Definizzjoni

L-amarant jikkonsisti essenzjalment fi trisodju 2-idrossi-1-(4-sulfonato-1-naftilażo) naftalen-3,6-disulfonat u s-sustanzi sussidjarji koloranti flimkien mal-klorur tas-sodju u/jew sulfat tas-sodju bħala l-komponenti prinċipali mingħajr kulur. L-amarant jiġi manifatturat billi jingħaqad l-aċidu 4-ammino-1-naftalen sulfoniku mal-aċidu 3-idrossi-2,7-naftalen disulfoniku.

L-Amarant huwa deskritt bħala melħ tas-sodju. Il-melħ tal-kalċju u tal-potassju huma wkoll permessi.

Indiċi Kromatiku

16185

EINECS

213-022-2

Isem kimiku

Trisodju 2-idrossi-1-(4-sulfonato-1-naftilażo) naftalen-3,6-disulfonat

Formola kimika

C20H11N2Na3O10S3

Piż molekolari

604,48

Test

Kontenut mhux inqas minn 85 % tas-sustanzi kollha koloranti, ikkalkulati bħala l-melħ tas-sodju

Formula 440 f’ca 520 nm f’soluzzjoni tal-ilma

Deskrizzjoni

Trab jew ramel ħamrani-kannella

Dehra tas-soluzzjoni fl-ilma

Aħmar

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fl-ilma f’ca 520 nm

Purità

Materja li ma tinħallx fl-ilma

Mhux iktar minn 0,2 %

Sustanzi koloranti sussidjarji

Mhux iktar minn 3,0 %

Komposti organiċi barra s-sustanzi koloranti:

 

aċidu 4-amminonaftalen-1-sulfoniku

Total ta′ mhux aktar minn 0,5 %

aċidu 3-idrossinaftalen-2,7-disulfoniku

aċidu 6-idrossinaftalen-2-sulfoniku

aċidu 7-idrossinaftalen-1,3-disulfoniku

aċidu 7-idrossinaftalen-1,3-6-trisulfoniku

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux iktar minn 0,01 % (ikkalkulati bħala anilina)

Sustanza li tista′ tiġi estratta bl-etere

Mhux aktar minn 0,2 % f’kundizzjonijiet newtrali

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Il-koloranti tal-aluminju ta’ dan il-kulur jistgħu jintużaw.

E 124 PONCEAU 4R, AĦMAR TAL-KUĊĊINILJA A

Sinonimi

CI Food Red 7; New Coccine

Definizzjoni

Il-Ponceau 4R jikkonsisti essenzjalment fi trisodju 2-idrossi-1-(4-sulfonato-1-naftilażo) naftalen-6,8-disulfonat u s-sustanzi sussidjarji koloranti flimkien mal-klorur tas-sodju u/jew sulfat tas-sodju bħala l-komponenti prinċipali mingħajr kulur. Il-Ponceau 4R jiġi manifatturat billi jingħaqad l-aċidu naftjoniku diażotizzat mal-aċidu G (aċidu 2-naftol-6,8- disulfoniku) u l-konverżjoni tal-prodott mal-melħ trisodju.

Il-Ponceau 4R huwa deskritt bħala melħ tas-sodju. Il-melħ tal-kalċju u tal-potassju huma wkoll permessi.

Indiċi Kromatiku

16255

EINECS

220-036-2

Isem kimiku

Trisodju 2-idrossi-1-(4-sulfonato-1-naftilażo) naftalen-6,8-disulfonat

Formola kimika

C20H11N2Na3O10S3

Piż molekolari

604,48

Test

Kontenut mhux inqas minn 80 % tas-sustanzi kollha koloranti, ikkalkulati bħala l-melħ tas-sodju

Formula 430 f’ca 505 nm f’soluzzjoni tal-ilma

Deskrizzjoni

Trab jew ramel ħamrani

Dehra tas-soluzzjoni fl-ilma

Aħmar

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fl-ilma f’ca 505 nm

Purità

Materja li ma tinħallx fl-ilma

Mhux iktar minn 0,2 %

Sustanzi koloranti sussidjarji

Mhux iktar minn 1,0 %

Komposti organiċi barra s-sustanzi koloranti:

 

aċidu 4-amminonaftalen-1-sulfoniku

Total ta′ mhux aktar minn 0,5 %

aċidu 7-idrossinaftalen-1,3-disulfoniku

aċidu 3-idrossinaftalen-2,7-disulfoniku

aċidu 6-idrossinaftalen-2-sulfoniku

aċidu 7-idrossinaftalen-1,3-6-trisulfoniku

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux iktar minn 0,01 % (ikkalkulati bħala anilina)

Sustanza li tista′ tiġi estratta bl-etere

Mhux aktar minn 0,2 % f’kundizzjonijiet newtrali

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Il-koloranti tal-aluminju ta’ dan il-kulur jistgħu jintużaw.

E 127 ERITROSINA

Sinonimi

CI Food Red 14

Definizzjoni

L-eritrosina tikkonsisti essenzjalment f′disodju 2-(2,4,5,7-tetrajodo-3-ossido-6-ossoksanten-9-il) benżoat monoidrat u s-sustanzi sussidjarji koloranti flimkien mal-ilma, il-klorur tas-sodju u/jew is-sulfat tas-sodju bħala l-komponenti prinċipali mingħajr kulur. L-eritrosina tiġi mmanifatturata bil-jodinazzjoni tal-fluworoxxina, il-prodott tal-kondensazzjoni tar-reżorċinol u l-ftaliku anidrid.

L-eritrosina hija deskritta bħala melħ tas-sodju. Il-melħ tal-kalċju u tal-potassju huma wkoll permessi.

Indiċi Kromatiku

45430

EINECS

240-474-8

Isem kimiku

Disodju 2-(2,4,5,7-tetrajodo-3-ossido-6-osoksanten-9-il)benżoat monoidrat

Formola kimika

C20H6I4Na2O5 H2O

Piż molekolari

897,88

Test

Kontenut mhux inqas minn 87 % tas-sustanzi kollha koloranti, ikkalkulati bħala l-melħ tas-sodju anidru

Formula1 100 f’ca 526 nm f′soluzzjoni ta′ ilma f′pH 7

Deskrizzjoni

Trab jew ramel aħmar

Dehra tas-soluzzjoni fl-ilma

Aħmar

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fl-ilma f’ca 526 nm f′pH 7

Purità

Joduri inorganiċi

Mhux aktar minn 0,1 % (ikkalkulat bħala jodur tas-sodju)

Materja li ma tinħallx fl-ilma

Mhux iktar minn 0,2 %

Sustanzi sussidjarji koloranti (barra l-fluworoxxina)

Mhux iktar minn 4,0 %

Fluworoxxina

Mhux iktar minn 20 mg/kg

Komposti organiċi barra s-sustanzi koloranti:

 

Tri-jodoresorċinol

Mhux iktar minn 0,2 %

Aċidu 2-(2,4-diidrossi-3,5-dijodobenżojl) benżoiku

Mhux iktar minn 0,2 %

Sustanza li tista′ tiġi estratta bl-etere

Minn soluzzjoni ta′ pH minn 7 sa 8, mhux aktar minn 0,2 %

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Il-koloranti tal-aluminju ta’ dan il-kulur jistgħu jintużaw.

E 129 AĦMAR ALLURA AC

Sinonimi

CI Food Red 17

Definizzjoni

L-Aħmar Allura AC jikkonsisti essenzjalment f′disodju 2-idrossi-1-(2-metossi-5-metil-4-sulfonato-fenilażo) naftalen-6-sulfonat u s-sustanzi sussidjarji koloranti flimkien mal-klorur tas-sodju u/jew is-sulfat tas-sodju bħala l-komponenti prinċipali bla kulur. L-Aħmar Allura AC jiġi mmanifattura billi jingħaqad l-aċidu 5-ammino-4-metossi-2-toluwensulfoniku mal-aċidu 6-idrossi-2-naftalen sulfoniku.

L-aħmar Allura AC huwa deskritt bħala melħ tas-sodju. Il-melħ tal-kalċju u tal-potassju huma wkoll permessi.

Indiċi Kromatiku

16035

EINECS

247-368-0

Isem kimiku

Disodju 2-idrossi-1-(2-metossi-5-metil-4-sulfonatofenilażo) lażo) naftalen-6-sulfonat

Formola kimika

C18H14N2Na2O8S2

Piż molekolari

496,42

Test

Kontenut mhux inqas minn 85 % tas-sustanzi kollha koloranti, ikkalkulati bħala l-melħ tas-sodju

Formula 540 f’ca 504 nm f′soluzzjoni ta′ ilma f′pH 7

Deskrizzjoni

Trab jew ramel aħmar skur

Dehra tas-soluzzjoni fl-ilma

Aħmar

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fl-ilma f’ca 504 nm

Purità

Materja li ma tinħallx fl-ilma

Mhux iktar minn 0,2 %

Sustanzi koloranti sussidjarji

Mhux iktar minn 3,0 %

Komposti organiċi barra s-sustanzi koloranti:

 

Aċidu 6-idrossi-2-naftalen sulfoniku, melħ tas-sodju

Mhux iktar minn 0,3 %

Aċidu 4-ammino-5-metossi-2-metilbenżen sulfoniku

Mhux iktar minn 0,2 %

6,6-ossibis (aċidu 2-naftalen sulfoniku) melħ disodiku

Mhux iktar minn 1,0 %

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux iktar minn 0,01 % (ikkalkulati bħala anilina)

Sustanza li tista′ tiġi estratta bl-etere

Minn soluzzjoni ta′ pH 7, mhux aktar minn 0,2 %

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Il-koloranti tal-aluminju ta’ dan il-kulur jistgħu jintużaw.

E 131 PATENT BLUE V

Sinonimi

CI Food Blue 5

Definizzjoni

Il-Patent Blue V jikkonsisti essenzjalment fil-melħ intern tal-kompost tal-kalċju jew tas-sodju ta′ [4-(α-(4-dietilamminofenil)-5-idrossi-2,4-disulfofenil-metiliden) 2,5-ċikloessadien-1-iliden] dietilammonju idrossidu u s-sustanzi sussidjarji koloranti flimkien mal-klorur tas-sodju u/jew is-sulfat tas-sodju u/jew is-sulfat tal-kalċju bħala l-komponenti prinċipali mingħajr kulur.

Il-melħ tal-potassu huwa permess ukoll.

Indiċi Kromatiku

42051

EINECS

222-573-8

Isem kimiku

Il-melħ intern tal-kompost tal-kalċju jew tas-sodju ta’ [4-(α-(4-dietilamminofenil)-5-idrossi-2,4-disulfofenil-metiliden)2,5-ċikloessadien-1-iliden] dietilammonju idroside

Formola kimika

Kompost tal-kalċju: C27H31N2O7S2Ca1/2

Kompost tas-sodju: C27H31N2O7S2Na

Piż molekolari

Kompost tal-kalċju: 579,72

Kompost tas-sodju: 582,67

Test

Kontenut mhux inqas minn 85 % tas-sustanzi kollha koloranti, ikkalkulati bħala l-melħ tas-sodju

Formula2 000 f’ca 638 nm f′soluzzjoni ta′ ilma f′pH 5

Deskrizzjoni

Trab jew ramel blu skur

Dehra tas-soluzzjoni tal-ilma

Kaħla

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fl-ilma f’ca 638 nm f′pH 5

Purità

Materja li ma tinħallx fl-ilma

Mhux iktar minn 0,2 %

Sustanzi koloranti sussidjarji

Mhux iktar minn 2,0 %

Komposti organiċi barra s-sustanzi koloranti:

 

3-idrossi benżaldeide

Total ta′ mhux aktar minn 0,5 %

Aċidu 3-idrossi benżoiku

Aċidu 3-idrossi-4-sulfobenżoiku

Aċidu N,N-dietilammino benżen sulfoniku

Bażi lewko

Mhux iktar minn 4,0 %

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux iktar minn 0,01 % (ikkalkulati bħala anilina)

Sustanza li tista′ tiġi estratta bl-etere

Minn soluzzjoni ta′ pH 5, mhux aktar minn 0,2 %

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Il-koloranti tal-aluminju ta’ dan il-kulur jistgħu jintużaw.

E 132 INDIGOTINA, KARMINJU INDIGO

Sinonimi

CI Food Blue 1

Definizzjoni

L-indigotina tikkonsisti essenzjalment f′taħlita ta′ disodju 3,3′diosso-2,2′-bi-indoliliden-5,5′-disulfonat, u disodju 3,3′-diosso-2,2′-bi-indoliliden-5,7′-disulfonat u s-sustanzi sussidjarji koloranti flimkien mal-klorur tas-sodju u/jew is-sulfat tas-sodju bħala l-komponenti prinċipali mingħajr kulur.

L-indigotina huwa deskritt bħala melħ tas-sodju. Il-melħ tal-kalċju u tal-potassju huma wkoll permessi.

Il-karminju indigo jinkiseb bis-sulfonazzjoni tal-indigo. Dan isir bit-tisħin tal-indigo (jew il-pejst tal-indigo) fil-preżenza tal-aċidu sulfuriku. Iż-żebgħa tiġi iżolata u soġġetta għal proċeduri ta' purifikazzjoni.

Indiċi Kromatiku

73015

EINECS

212-728-8

Isem kimiku

Disodju 3,3′-diosso-2,2′-bi-indoliliden-5,5′-disulfonat

Formola kimika

C16H8N2Na2O8S2

Piż molekolari

466,36

Test

Kontenut mhux inqas minn 85 % tas-sustanzi kollha koloranti, ikkalkulati bħala l-melħ tas-sodju;

disodju 3,3′-diosso-2,2′-bi-indoliliden-5,7′-disulfonat: mhux iktar minn 18 %

Formula 480 f’ca 610 nm f’soluzzjoni tal-ilma

Deskrizzjoni

Trab jew ramel blu skur

Dehra tas-soluzzjoni tal-ilma

Kaħla

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fl-ilma f’ca 610 nm

Purità

Materja li ma tinħallx fl-ilma

Mhux iktar minn 0,2 %

Sustanzi koloranti sussidjarji

Minbarra d-disodju 3,3′-diosso-2,2′-bi-indoliliden-5,7′-disulfonat: mhux iktar minn 1,0 %

Komposti organiċi barra s-sustanzi koloranti:

 

Aċidu isatin-5-sulfoniku

Total ta′ mhux aktar minn 0,5 %

Aċidu 5-sulfoantraniliku

Aċidu antraniliku

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux iktar minn 0,01 % (ikkalkulati bħala anilina)

Sustanza li tista′ tiġi estratta bl-etere

Mhux aktar minn 0,2 % f’kundizzjonijiet newtrali

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Il-koloranti tal-aluminju ta’ dan il-kulur jistgħu jintużaw.

E 133 BLU BRILLANTI FCF

Sinonimi

CI Food Blue 2

Definizzjoni

Il-Blu Brillanti FCF jikkonsisti essenzjalment f’disodju α-(4-(N-etil-3-sulfonatobenżilammino) fenil)-α-(4-N-etil-3-sulfonatobenżilammino)ċikloessa-2,5-dieniliden) toluwen-2-sulfonat u l-iżomeri tiegħu u s-sustanzi sussidjarji koloranti flimkien mal-klorur tas-sodju u/jew is-sulfat tas-sodju bħala l-komponenti prinċipali mingħajr kulur.

Il-blu brillanti FCF huwa deskritt bħala melħ tas-sodju. Il-melħ tal-kalċju u tal-potassju huma wkoll permessi.

Indiċi Kromatiku

42090

EINECS

223-339-8

Isem kimiku

Disodju α-(4-(N-etil-3-sulfonatobenżilammino) fenil)-α-(4-N-etil-3-sulfonatobenżilammino)ċikloeża-2,5-dieniliden) toluwen-2-sulfonat

Formola kimika

C37H34N2Na2O9S3

Piż molekolari

792,84

Test

Kontenut mhux inqas minn 85 % tas-sustanzi kollha koloranti, ikkalkulati bħala l-melħ tas-sodju

Formula1 630 f’ca 630 nm f’soluzzjoni tal-ilma

Deskrizzjoni

Trab jew ramel blu fl-aħmar

Dehra tas-soluzzjoni tal-ilma

Kaħla

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fl-ilma f’ca 630 nm

Purità

Materja li ma tinħallx fl-ilma

Mhux iktar minn 0,2 %

Sustanzi koloranti sussidjarji

Mhux iktar minn 6,0 %

Komposti organiċi barra s-sustanzi koloranti:

 

It-totalità tal-aċidu 2-,3-u 4-formil benżen sulfoniku

Mhux iktar minn 1,5 %

Aċidu 3-((etil)(4-sulfofenil)ammino)metil benżen sulfoniku

Mhux iktar minn 0,3 %

Bażi lewko

Mhux iktar minn 5,0 %

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux iktar minn 0,01 % (ikkalkulati bħala anilina)

Sustanza li tista′ tiġi estratta bl-etere

Mhux aktar minn 0,2 % f′pH 7

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Il-koloranti tal-aluminju ta’ dan il-kulur jistgħu jintużaw.

E 140(i) KLOROFILLI

Sinonimi

CI Natural Green 3; Manjeżju Klorofill; Manjeżju Faeofitina

Definizzjoni

Il-klorofilli jinkisbu b′estrazzjoni tas-solvent ta′ razez ta′ pjanti, ħaxix, xnien u ħurrieq li jittieklu. Fit-tneħħija sussegwenti tas-solvent, il-manjeżju koordinat li huwa preżenti b′mod naturali jista′ jitneħħa kompletament jew parzjalment mill-klorofilli biex jagħti l-faeofitini korrispondenti. Is-sotanzi koloranti prinċipali huma l-faeofitini u l-klorofilli tal-manjeżju. Il-prodott estratt, li minnu jkun tneħħa s-solvent, fih pigmenti oħra bħall-karotenojdi kif ukoll żjut, xaħmijiet u xama′ mis-sustanza ta′ oriġini. Dawn is-solventi biss jistgħu jintużaw għall-estrazzjoni: aċeton, metil etil keton, diklorometan, diossidu tal-karbon, metanol, etanol, propan-2-ol, u eżan.

Indiċi Kromatiku

75810

EINECS

Klorofilli: 215-800-7, klorofill a: 207-536-6, Klorofill b: 208-272-4

Isem kimiku

Il-prinċipji ġenerali koloranti huma:

Fitil (132R, 17S, 18S)-3)-(8-etil-132-metossikarbonil-2,7,12,18-tetrametil-13′-osso-3-vinil-131-132-17,18-tetraidroċiklopenta [at]-porfirin-17-il) propjonat, (Faeofitina a), jew bħala l-kumpless tal-manjeżju (Klorofill a)

Fitil (132R, 17S, 18S)-3-(8-etil-7-formil-132-metossikarbonil-2,12,18-trimetill-13′-osso-3-vinil-131-132-17,18-tetraidroċiklopenta [at]-porfirin-17-il)propjonat, (Feofitina b), jew bħala l-kumpless tal-manjeżju (Klorofill b)

Formola kimika

Klorofill a (kumpless tal-manjeżju): C55H72MgN4O5

Klorofill a: C55H74N4O5

Klorofill b (kumpless tal-manjeżju): C55H70MgN4O6

Klorofill b: C55H72N4O6

Piż molekolari

Klorofill a (kumpless tal-manjeżju): 893,51

Klorofill a: 871,22

Klorofill b (kumpless tal-manjeżju): 907,49

Klorofill b: 885,20

Test

Kontenut tal-klorofilli kollha mħallta u tal-kumplessi tal-manjeżju tagħhom mhux inqas minn 10 %

Formula 700 f’ca 409 nm ġol-kloroform

Deskrizzjoni

Solidu li jixbah ix-xema′ li jvarja fil-kulur minn aħdar taż-żebbuġa għal aħdar skur skont il-kontenut ta′ manjeżju koordinat

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fil-kloroform f’ca 409 nm

Purità

Residwi tas-solvent

Aċeton

Mhux aktar minn 50 mg/kg, waħdu jew f'taħlita

Metil Etil keton

Metanol

Etanol

Propan-2-ol

Eżan

Diklorometan:

Mhux iktar minn 10 mg/kg

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 140(ii) KLOROFILLINI

Sinonimi

CI Natural Green 5; Klorofillin tas-Sodju; Klorofillin tal-Potassju

Definizzjoni

L-imlieħi alkali tal-klorofillini huma miksuba bis-saponifikazzjoni ta′estratt tas-solvent ta′ razez ta′ pjanti, ħaxix, xnien u ħurrieq li jittieklu. Is-saponifikazzjoni tneħħi l-gruppi tal-metil u tal-ester fitol u tista′ xxaqqaq parzjalment l-anell ċiklopentenil. Il-gruppi aċidiċi jiġu newtralizzati biex jiffurmaw l-imlieħi tal-potassju u/jew tas-sodju.

Dawn is-solventi biss jistgħu jintużaw fl-estrazzjoni: aċeton, metil etil keton, diklorometan, diossidu tal-karbon, metanol, etanol, propan-2-ol, u eżan.

Indiċi Kromatiku

75815

EINECS

287-483-3

Isem kimiku

Il-prinċipji ġenerali koloranti fil-forom aċidi tagħhom huma:

3-(10-karbossilato-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-osso-2-vinilforbin-7-il) propjonat (klorofillina a)

u

3-(10-karbossilato-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-osso-2-vinilforbin-7-il) propjonat (klorofillina b)

Skont il-grad ta′ idrolosi, l-anell ċiklopentenil jista′ jixxaqqaq bil-produzzjoni riżultanti tat-tielet funzjoni ta′ karbossil.

Kumplessi tal-manjeżju jistgħu wkoll ikunu preżenti

Formola kimika

Klorofillina a (forma tal-aċidu): C34H34N4O5

Klorofillina b (forma tal-aċidu): C34H32N4O6

Piż molekolari

Klorofillina a: 578,68

Klorofillina b: 592,66

Kull wieħed jista′ jiżdied bi 18-il dalton jekk l-anell ċiklopentenil jixxaqqaq.

Test

Kontenut tal-klorofilli kollha mhux inqas minn 95 % tal-kampjun imnixxef f’ca 100 °C għal siegħa

Formula 700 f’ca 405 nm f′soluzzjoni ta′ ilma f′pH 9

Formula 140 f’ca 653 nm f′soluzzjoni ta′ ilma f′pH 9

Deskrizzjoni

Trab aħdar skur għal blu/iswed

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu f′bafer tal-fosfat bl-ilma f′pH 9 f’ca 405 nm u f’ca 653 nm

Purità

Residwi tas-solvent

Aċeton

Mhux aktar minn 50 mg/kg, waħdu jew f'taħlita

Metil etil keton

Metanol

Etanol

Propan-2-ol

Eżan

Diklorometan:

mhux iktar minn 10 mg/kg

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 141(i) KUMPLESSI TAR-RAM TAL-KLOROFILLI

Sinonimi

CI Natural Green 3; Klorofill tar-Ram; Faeofitin tar-Ram

Definizzjoni

Il-klorofilli tar-ram jinkisbu biż-żieda ta′ melħ tar-ram mas-sustanza miksuba b′estrazzjoni tas-solvent ta′ razez naturali ta′ pjanti, ħaxix, xnien u ħurrieq li jittieklu. Il-prodott li minnu jkun tneħħa s-solvent, fih pigmenti oħrajn bħall-karotenojdi kif ukoll xaħmijiet u xama′ mill-materjal tas-sors. Is-sustanzi prinċipali koloranti huma l-faeofitini tar-ram. Dawn is-solventi biss jistgħu jintużaw fl-estrazzjoni: aċeton, metil etil keton, diklorometan, diossidu tal-karbon, metanol, etanol, propan-2-ol, u eżan.

Indiċi Kromatiku

75810

EINECS

Klorofill tar-ram a: 239-830-5; Klorofill tar-ram b: 246-020-5

Isem kimiku

[Fitil (132R, 17S, 18S)-3-(8-etil-132-metossikarbonil-2,7,12,18-tetrametil-13′-osso-3-vinil-131-132-17,18-tetraidroċiklopenta [at]-porfirin-17-il) propjonat] ram (II) (Klorofill tar-ram a)

[Fitil (132R, 17S, 18S)-3-(8-etil-7-formil-132-metossikarbonil-2,12,18-trimetil-13′-osso-3-vinil-131-132-17,18-tetraidroċiklopenta [at]-porpirin-17-il) propionat] ram (II) (Klorofill tar-ram b)

Formola kimika

Klorofill tar-ram a: C55H72Cu N4O5

Klorofill tar-ram b: C55H70Cu N4O6

Piż molekolari

Klorofill tar-ram a: 932,75

Klorofill tar-ram b: 946,73

Test

Kontenut tal-klorofilli tar-ram kollha mhux inqas minn 10 %

Formula 540 f’ca 422 nm ġol-kloroform

Formula 300 f’ca 652 nm ġol-kloroform

Deskrizzjoni

Solidu li jixbah ix-xama′ b′kulur minn aħdar fil-blu għal aħdar skur skont il-materjal tas-sors

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fil-kloroform f’ca 422 nm u f’ca 652 nm

Purità

Residwi tas-solvent

Aċeton

Mhux aktar minn 50 mg/kg, waħdu jew f'taħlita

Metil etil keton

Metanol

Etanol

Propan-2-ol

Eżan

Diklorometan:

mhux iktar minn 10 mg/kg

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Joni tar-ram

Mhux iktar minn 200 mg/kg

Total ta′ ram

Mhux aktar minn 8,0 % tat-total tal-phaeofitins tar-ram

Il-koloranti tal-aluminju ta’ dan il-kulur jistgħu jintużaw.

E 141(ii) KUMPLESSI TAR-RAM TAL-KLOROFILLINI

Sinonimi

Klorofillina tas-Sodju u r-Ram; Klorofillina tal-Potassju u r-Ram; CI Natural Green 5

Definizzjoni

L-imlieħ alkali tal-klorofillini tar-ram jinkisbu biż-żieda tar-ram lill-prodott miksub mis-saponifikazzjoni ta′ estratt b’solvent ta′ razez ta′ pjanti, ħaxix, xnien u ħurrieq li jittieklu; is-saponifikazzjoni tneħħi l-gruppi tal-metil u l-fitol ester u tista′ xxaqqaq parzjalment l-anell ċiklopentenil. Wara ż-żieda tar-ram mal-klorofillini purifikati, il-gruppi aċidi jiġu newtralizzati biex jifformaw l-imlieħ tal-potassju u/jew tas-sodju.

Dawn is-solventi biss jistgħu jintużaw fl-estrazzjoni: aċeton, metil etil keton, diklorometan, diossidu tal-karbon, metanol, etanol, propan-2-ol, u eżan.

Indiċi Kromatiku

75815

EINECS

 

Isem kimiku

Il-prinċipji koloranti ewlenin fil-forom aċidi tagħhom huma 3-(10-Karbossilato-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-osso-2-vinilforbin-7-il)propjonat, kumpless tar-ram (Klorofillin tar-ram a) u 3-(10-Karbossilato-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-osso-2-vinilforbin-7-il) propjonat, kumpless tar-ram (Klorofillin tar-ram b)

Formola kimika

Klorofillina tar-ram a (forma tal-aċidu): C34H32Cu N4O5

Klorofillina tar-ram b (forma tal-aċidu): C34H30Cu N4O6

Piż molekolari

Klorofillina tar-ram a: 640,20

Klorofillina tar-ram b: 654,18

Kull wieħed jista′ jiżdied bi 18-il dalton jekk l-anell ċiklopentenil jixxaqqaq

Test

Kontenut tal-klorofillini tar-ram kollha mhux inqas minn 95 % tal-kampjun imnixxef f′100 °C għal siegħa

Formula 565 f’ca 405 nm ġo buffer tal-fosfat bl-ilma f′pH 7,5

Formula 145 f’ca 630 nm ġo buffer tal-fosfat bl-ilma f′pH 7,5

Deskrizzjoni

Trab aħdar skur għal blu/iswed

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu f′buffer tal-fosfat bl-ilma f′pH 7.5 f’ca 405 nm u f’ca 630 nm

Purità

Residwi tas-solvent

Aċeton

Mhux aktar minn 50 mg/kg, waħdu jew f'taħlita

Metil etil keton

Metanol

Etanol

Propan-2-ol

Eżan

Diklorometan:

mhux iktar minn 10 mg/kg

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Joni tar-ram

Mhux iktar minn 200 mg/kg

Total ta′ ram

Mhux aktar minn 8,0 % tat-total tal-klorofillini tar-ram

Il-koloranti tal-aluminju ta’ dan il-kulur jistgħu jintużaw.

E 142 AĦDAR S

Sinonimi

CI Food Green 4, Brilliant Green BS

Definizzjoni

L-Aħdar S jikkonsisti essenzjalment f′sodju N-[4-[[4-(dimetilammino) fenil] 2-idrossi-3,6-disulfo-1-naftalenil)metilen]-2,5-ċikloessadien-1-iliden)-N-metilmetanAmminju u s-sustanzi sussidjarji koloranti flimkien mal-klorur tas-sodju u/jew is-sulfat tas-sodju bħala l-komposti prinċipali mingħajr kulur.

L-Aħdar S huwa deskritt bħala melħ tas-sodju. Il-melħ tal-kalċju u tal-potassju huma wkoll permessi.

Indiċi Kromatiku

44090

EINECS

221-409-2

Isem kimiku

Sodju N-[4-[[4-(dimetilammino)fenil](2-idrossi-3,6-disulfo-1-naftalenil)-metilen]2,5-ċikloeżadien-1-iliden)-N-metilmetanAmminju; Sodju 5-[4-(dimetilammino)-α-(4-dimetilimminoċikloheża-2,5-dieniliden)benżil]-6-idrossi-7-sulfonato-naftalen-2-sulfonat (isem kimiku alternattiv)

Formola kimika

C27H25N2NaO7S2

Piż molekolari

576,63

Test

Kontenut ta′ mhux anqas minn 80 % tas-sustanzi kollha koloranti kkalkulati bħala melħ tas-sodju

Formula1 720 f’ca 632 nm f’soluzzjoni tal-ilma

Deskrizzjoni

Trab jew ramel blu skur jew aħdar skur

Dehra tas-soluzzjoni tal-ilma

Blu jew aħdar

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fl-ilma f’ca 632 nm

Purità

Materja li ma tinħallx fl-ilma

Mhux iktar minn 0,2 %

Sustanzi koloranti sussidjarji

Mhux iktar minn 1,0 %

Komposti organiċi barra s-sustanzi koloranti:

 

alkoħol 4,4′-bis(dimetilammino-benżidril

Mhux iktar minn 0,1 %

4,4′-bis(dimetilammino-benżofenon

Mhux iktar minn 0,1 %

aċidu 3-idrossinaftalen-2,7-disulfoniku

Mhux iktar minn 0,2 %

Bażi bajda

Mhux iktar minn 5,0 %

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux iktar minn 0,01 % (ikkalkulati bħala anilina)

Sustanza li tista′ tiġi estratta bl-etere

Mhux aktar minn 0,2 % f’kundizzjonijiet newtrali

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Il-koloranti tal-aluminju ta’ dan il-kulur jistgħu jintużaw.

E 150a KARAMELLA NATURALI

Sinonimi

Karamella kawstika

Definizzjoni

Il-karamella naturali ssir bi trattament ta′ sħana kkontrollat ta′ karboidrati (sustanzi ta′ taħlil nutrittivi tal-grad tal-ikel li jinsabu fis-suq li huma l-monomeri glukozju u fruttożju u/jew il-polimeri tagħhom, eżempju, ġulepp tal-glukozju, sukrożju, u/jew ġuleppi invertiti, u destrożju). Sabiex issir il-karamelizzazzjoni jistgħu jintużaw aċidi, alkali u mlieħ, bl-eċċezzjoni ta′ komposti u sulfiti tal-ammonju.

Indiċi Kromatiku

 

EINECS

232-435-9

Isem kimiku

 

Formola kimika

 

Piż molekolari

 

Test

 

Deskrizzjoni

Likwidi jew solidi kannella skur għall-iswed

Identifikazzjoni

 

Purità

Kulur magħqud biċ-ċelluloża DEAE

Mhux iktar minn 50 %

Kulur magħqud miċ-ċelluloża fosforil

Mhux iktar minn 50 %

Intensità tal-kulur (1)

0,01—0,12

Nitroġenu totali

Mhux iktar minn 0,1 %

Total ta′ kubrit

Mhux iktar minn 0,2 %

Arseniku

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 150b KARAMELLA TAS-SULFIT KAWSTIKU

Sinonimi

 

Definizzjoni

Il-karamella tas-sulfit kawstiku ssir bi trattament ta′ sħana kkontrollata ta′ karboidrati (sustanzi ta′ taħlil nutrittivi tal-grad tal-ikel li jinsabu fis-suq li huma l-monomeri glukożju u fruttożju u/jew il-polimeri tagħhom, eżempju, ġulepp tal-glukożju, sukrożju, u/jew ġuleppi invertiti, u destrożju) bi jew mingħajr aċidu jew alkali, fil-preżenza ta′ komposti tas-sulfit (aċidu sulfuriku, sulfit tal-potassju, bisulfit tal-potassju, sulfit tas-sodju, u bisulfit tas-sodju). ma jintużawx komposti tal-ammonju.

Indiċi Kromatiku

 

EINECS

232-435-9

Isem kimiku

 

Formola kimika

 

Piż molekolari

 

Test

 

Deskrizzjoni

Likwidi jew solidi kannella skur għall-iswed

Identifikazzjoni

 

Purità

Kulur magħqud biċ-ċelluloża DEAE

Aktar minn 50 %

Intensità tal-kulur (2)

0,05—0,13

Nitroġenu totali

Mhux aktar minn 0,3 % (3)

Diossidu tal-kubrit

Mhux aktar minn 0,2 % (3)

Total ta′ kubrit

0,3—3,5 % (3)

Kubrit magħqud biċ-ċelluloża DEAE

Aktar minn 40 %

Proporzjon ta′ assorbenza tal-kulur magħqud biċ-ċelluloża DEAE

19—34

Proporzjon ta′ assorbenza (A 280/560)

Akbar minn 50

Arseniku

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 150c KARAMELLA TAL-AMMONJA

Sinonimi

 

Definizzjoni

Il-karamella tal-ammonja ssir bit-trattament ta′ sħana kkontrollata ta′ karboidrati (sustanzi ta′ taħlil nutrittivi tal-grad tal-ikel li jinsabu fis-suq li huma l-monomeri glukożju u fruttożju u/jew il-polimeri tagħhom, eżempju, ġulepp tal-glukożju, sukrożju, u/jew ġuleppi invertiti, u destrożju) bi jew mingħajr aċidu jew alkali, fil-preżenza ta′ komposti tal-ammonju (idrossidu tal-ammonju, karbonat tal-ammonju, karbonat idroġenat tal-ammonju u fosfat tal-ammonju); ma jintużawx komposti tas-sulfit.

Indiċi Kromatiku

 

EINECS

232-435-9

Isem kimiku

 

Formola kimika

 

Piż molekolari

 

Test

 

Deskrizzjoni

Likwidi jew solidi kannella skur għall-iswed

Identifikazzjoni

 

Purità

Kulur magħqud biċ-ċelluloża DEAE

Mhux iktar minn 50 %

Kulur magħqud miċ-ċelluloża phosphoril

Aktar minn 50 %

Intensità tal-kulur (4)

0,08—0,36

Nitroġenu ammoniaku

Mhux aktar minn 0,3 % (5)

4-metilimidażole

Mhux aktar minn 200 mg/kg (5)

2-aċetil-4-tetraidrossi-butilimidażole

Mhux aktar minn 10 mg/kg (5)

Total ta′ kubrit

Mhux aktar minn 0,2 % (5)

Nitroġenu totali

0,7—3,3 % (5)

Proporzjoni ta′ assorbenza tal-kulur magħqud biċ-ċelluloża fosforil

13—35

Arseniku

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 150d KARAMELLA TAL-AMMONJA TAS-SULFIT

Sinonimi

 

Definizzjoni

Il-karamella tal-ammonja tas-sulfit issir bit-trattament ta′ sħana kkontrollata tal-karboidrati (sustanzi ta′ taħlil nutrittivi tal-grad tal-ikel li jinsabu fis-suq li huma l-monomeri glukożju u fruttożju u/jew il-polimeri tagħhom, eżempju, ġulepp tal-glukożju, sukrożju, u/jew ġuleppi invertiti, u destrożju) bi jew mingħajr aċidi jew alkali, fil-preżenza ta′ kemm komposti tas-sulfit u kemm tal-ammonju (aċidu sulfuriku, sulfit tal-potassju, bisulfit tal-potassju, sulfit tas-sodju, bisulfit tas-sodju, idrossidu tal-ammonju, karbonat tal-ammonju, karbonat idroġenat tal-ammonju, fosfat tal-ammonju, sulfat tal-ammonju sulfit tal-ammonju u sulfit idroġenat tal-ammonju).

Indiċi Kromatiku

 

EINECS

232-435-9

Isem kimiku

 

Formola kimika

 

Piż molekolari

 

Test

 

Deskrizzjoni

Likwidi jew solidi kannella skur għall-iswed

Identifikazzjoni

 

Purità

Kulur magħqud biċ-ċelluloża DEAE

Aktar minn 50 %

Intensità tal-kulur (6)

0,10 - 0,60

Nitroġenu ammoniaku

Mhux aktar minn 0,6 % (7)

Diossidu tal-kubrit

Mhux aktar minn 0,2 % (7)

4-metilimidażole

Mhux aktar minn 250 mg/kg (7)

Nitroġenu totali

0,3 - 1,7 % (7)

Total ta′ kubrit

0,8 - 2,5 % (7)

Proporzjon nitroġenu/kubrit tal-preċipitat tal-alkoħol

0,7 - 2,7

Proporzjon ta′ assorbenza tal-preċipitat tal-alkoħol (8)

8 – 14

Proporzjon ta′ assorbenza (A 280/560)

Mhux aktar minn 50

Arseniku

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 151 ISWED BRILLANTI BN, ISWED PN

Sinonimi

CI Food Black 1

Definizzjoni

L-Iswed Brillanti BN jikkonsisti essenzjalment f′tetrasodju-4-aċetammido-5-irdossi-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenilażo)-1-naftilażo] naftalen-1,7-disulfonat u s-sustanzi sussidjarji koloranti flimkien mal-klorur tas-sodju u/jew is-sulfat tas-sodju bħala l-komposti prinċipali mingħajr kulur.

L-Iswed Brillanti BN deskritt bħala melħ tas-sodju. Il-melħ tal-kalċju u tal-potassju huma wkoll permessi.

Indiċi Kromatiku

28440

EINECS

219-746-5

Isem kimiku

Tetrasodju 4-aċetimido-5-idrossi-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenilażo)-1-naftilażo] naftalen-1,7-disulfonat

Formola kimika

C28H17N5Na4O14S4

Piż molekolari

867,69

Test

Kontenut ta′ mhux anqas minn 80 % tas-sustanzi kollha koloranti kkalkulati bħala melħ tas-sodju

Formula 530 f’ca 570 nm f’soluzzjoni

Deskrizzjoni

Trab jew ramel iswed

Dehra tas-soluzzjoni tal-ilma

Iswed fil-blu

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fl-ilma f’ca 570 nm

Purità

Materja li ma tinħallx fl-ilma

Mhux iktar minn 0,2 %

Sustanzi koloranti sussidjarji

Mhux aktar minn 4 % (espress fuq il-kontenut ta′ kuluranti)

Komposti organiċi barra s-sustanzi koloranti:

 

Aċidu 4-aċetamido-5-idrossinaftalen-1,7-disulfoniku

Total ta′ mhux aktar minn 0,8 %

Aċidu 4-ammino-5-irdossinaftalen-1,7-disulfoniku

Aċidu 8-amminonaftalen-2-sulfoniku

4,4′-diażoamminodi-(aċidu benżensulfoniku)

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux iktar minn 0,01 % (ikkalkulati bħala anilina)

Sustanza li tista′ tiġi estratta bl-etere

Mhux aktar minn 0,2 % f’kundizzjonijiet newtrali

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Il-koloranti tal-aluminju ta’ dan il-kulur jistgħu jintużaw.

E 153 KARBONJU TAL-ĦXEJJEX

Sinonimi

Iswed tal-ħxejjex

Definizzjoni

Il-karbonju attivat tal-ħxejjex huwa prodott mill-karbonizzazzjoni ta′ materjal tal-ħaxix bħall-injam, ir-residwi taċ-ċelluloża, il-pit u l-ġewż tal-Indi u qxur oħrajn. Il-karbonju attivat prodott b’dan il-mod jintaħan b’romblu u l-karbonju attivat ferm f’għamla ta’ trab jiġi ttrattat b’ċiklun. Il-frazzjoni fina miċ-ċiklun tiġi ppurifikata bil-ħasil bl-aċidu idrokloriku, innewtralizzata u mbagħad imnixxfa. Il-prodott li jirriżulta huwa dak li hu magħruf tradizzjonalment bħala l-Iswed tal-Ħxejjex. Mill-frazzjoni fina jsiru prodotti b’potenza koloranti ikbar bi trattament ieħor biċ-ċiklun jew b’iktar tħin, segwiti bil-ħasil bl-aċidu, in-newtralizzazzjoni u t-tnixxif. Dan jikkonsisti essenzjalment f′karbonju maqsum b′mod fin. Jista′ jkun fih ammonti żgħar ta′ nitroġenu, idroġenu u ossiġnu. Xi ndewwa tista′ tkun assorbita fuq il-prodott wara l-fabbrikazzjoni

Indiċi Kromatiku

77266

EINECS

231-153-3

Isem kimiku

Karbonju

Formola kimika

C

Piż molekolari

12,01

Test

Kontenut mhux inqas minn 95 % ta′ karbonju kalkulat fuq bażi anidruża u mingħajr irmied

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 12 % (120 °C 4 sigħat)

Deskrizzjoni

Trab iswed mingħajr riħa

Identifikazzjoni

Solubbiltà

Ma jdubx fl-ilma u fis-solventi organiċi

Ħruq

Meta msaħħan sakemm jiġi aħmar, dan jinħaraq bil-mod mingħajr fjamma

Purità

Irmied (Totali)

Mhux aktar minn 4,0 % (temperatura tat-tqabbid: 625 °C)

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Idrokarburi aromatiċi poliċikliċi

Benżo(a)piren inqas minn 50 μg/kg fl-estratt miksub mill-estrazzjoni ta' 1 g tal-prodott b’10 g ta’ ċikloeżan pur f’estrazzjoni kontinwa.

Materja li ddub fl-alkali

Il-filtrat miksub bit-togħlija ta′ 2 g tal-kampjun ma′ 20 ml N idrossidu tas-sodju u l-filtrazzjoni għandha tkun mingħajr kulur.

E 155 KANNELLA HT

Sinonimi

CI Food Brown 3

Definizzjoni

Il-Kannella HT jikkonsisti essenzjalment f′disodju 4,4′-(2,4-diidrossi-5-idrossimetil-1,3-fenilen bisażo) di (naftalen-1-sulfonat) u s-sustanzi sussidjarji koloranti flimkien mal-klorur u/jew is-sulfat tas-sodju bħala l-komponenti prinċipali mingħajr kulur.

Il-kannella HT huwa deskritt bħala melħ tas-sodju. Il-melħ tal-kalċju u tal-potassju huma wkoll permessi.

Indiċi Kromatiku

20285

EINECS

224-924-0

Isem kimiku

Disodju 4,4′-(2,4-diidrossi-5-idrossimetil-1,3-fenilen bisażo)di (naftalen-1-sulfonat)

Formola kimika

C27H18N4Na2O9S2

Piż molekolari

652,57

Test

Kontenut mhux inqas minn 70 % tas-sustanzi kollha koloranti kkalkulati bħala melħ tas-sodju

Formula 403 f’ca 460 nm f′soluzzjoni ta′ ilma f′pH 7

Deskrizzjoni

Trab jew ramel aħmar fil-kannella

Dehra tas-soluzzjoni tal-ilma

Kannella

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fl-ilma ta′ pH 7 f’ca 460 nm

Purità

Materja li ma tinħallx fl-ilma

Mhux iktar minn 0,2 %

Sustanzi koloranti sussidjarji

Mhux aktar minn 10 % (metodu TLC)

Komposti organiċi barra s-sustanzi koloranti:

 

aċidu 4-amminonaftalen- 1-sulfoniku

Mhux iktar minn 0,7 %

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux iktar minn 0,01 % (ikkalkulati bħala anilina)

Sustanza li tista′ tiġi estratta bl-etere

Mhux aktar minn 0,2 % f'soluzzjoni ta′ pH 7

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Il-koloranti tal-aluminju ta’ dan il-kulur jistgħu jintużaw.

E 160a(i) BETA-KAROTÊN

Sinonimi

CI Food Orange 5

Definizzjoni

Dawn l-ispeċifikazzjonijiet japplikaw l-aktar għat-trans iżomeri kollha tal-beta-karotên flimkien ma′ ammonti żgħar ta′ karotenojdi oħra. Preparazzjonijiet dilwiti u stabbilizzati jista’ jkollhom proporzjonijiet differenti tal-iżomeri trans-cis.

Indiċi Kromatiku

40800

EINECS

230-636-6

Isem kimiku

Beta-karotên; beta, beta-karotên

Formola kimika

C40H56

Piż molekolari

536,88

Test

Mhux inqas minn 96 % materja koloranti totali (espressi bħala beta-karotên)

Formula2 500 minn madwar 440 nm sa 457 nm fiċ-ċikloeżan

Deskrizzjoni

Kristalli jew trab kristallin aħmar jew aħmar fil-kannella

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fiċ-ċikloeżan minn 453 sa 456 nm

Purità

Irmied sulfatat

Mhux iktar minn 0,1 %

Sustanzi koloranti sussidjarji

Karotenojdi minbarra l-beta-karotên: mhux aktar minn 3,0 % tas-sustanzi kollha koloranti

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

E 160a(ii) KAROTENI TAL-PJANTI

Sinonimi

CI Food Orange 5

Definizzjoni

Il-karoteni tal-pjanti jinkisbu mill-estrazzjoni b’solvent ta′ razez ta′ pjanti, karrotti, żjut tal-ħxejjex, ħaxix, alfalfa (xnien) u ħurrieq tajbin għall-ikel.

Il-prinċipju ewlieni koloranti jikkonsisti f′karotenojdi, li fosthom il-beta-karotên tkun il-parti ewlenija. Alfa, gamma-karotên u pigmenti oħra jistgħu jkunu preżenti. Minbarra l-pigmenti koloranti, din is-sustanza jista’ jkollha żjut, xaħam u xama′ naturali mill-materjal oriġinali.

Dawn is-solventi biss jistgħu jintużaw fl-estrazzjoni: aċeton, metil etil keton, metanol, etanol, propan-2-ol, eżan (9), diklorometan u diossidu tal-karbonju.

Indiċi Kromatiku

75130

EINECS

230-636-6

Isem kimiku

 

Formola kimika

Beta-karotên: C40H56

Piż molekolari

Beta-karotên: 536,88

Test

Il-kontenut tal-karoteni (ikkalkulat bħala beta-karotên) mhuwiex inqas minn 5 %. Għall-prodotti miksuba mill-estrazzjoni taż-żjut tal-ħxejjex: mhux inqas minn 0,2 % ta' xaħmijiet li jittieklu

Formula2 500 minn madwar 440 nm sa 457 nm fiċ-ċikloeżan

Deskrizzjoni

 

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fiċ-ċikloeżan minn 440 nm sa 457 nm u minn 470 nm sa 486 nm

Purità

Residwi tas-solvent

Aċeton

Mhux aktar minn 50 mg/kg, waħdu jew f'taħlita

Metil etil keton

Metanol

Propan-2-ol

Eżan

Etanol

Diklorometan

Mhux iktar minn 10 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

E 160a(iii) BETA-KAROTÊN MINN Blakeslea trispora

Sinonimi

CI Food Orange 5

Definizzjoni

Miksub b′proċess ta′ fermentazzjoni bl-użu ta’ kultura mħallta taż-żewġ tipi sesswali tat-tgħammir (+) u (-) tar-razez tal-fungu Blakeslea trispora. Il-beta-karotên hi estratta mill-biomassa ma′ etil aċetat, jew isobutil aċetat segwiti bil-propan-2-ol, u kristalizzat. Il-prodotti kristallizzati jikkonsistu l-iktar fi trans beta-karotên. Minħabba l-proċess naturali, madwar 3 % tal-prodott jikkonsisti f′karotenojdi mħallta, li hu speċifiku għall-prodott.

Indiċi Kromatiku

40800

EINECS

230-636-6

Isem kimiku

Beta-karotên; beta,beta-karotên

Formola kimika

C40H56

Piż molekolari

536,88

Test

Mhux inqas minn 96 % materja koloranti totali (espressa bħala beta-karotên)

Formula2 500 minn madwar 440 nm sa 457 nm fiċ-ċikloeżan

Deskrizzjoni

Kristalli jew trab kristallin aħmar, aħmar fil-kannella jew vjola (kulur ivarja skont is-solvent użat għall-estrazzjoni u l-kundizzjonijiet tal-kristallizzazzjoni)

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fiċ-ċikloeżan minn 453 sa 456 nm

Purità

Residwi tas-solvent

Aċetat etiliku

Mhux aktar minn 0,8 %, waħdu jew f'taħlita

Etanol

Aċetat tal-isobutil: Mhux iktar minn 1,0 %

Propan-2-ol: Mhux iktar minn 0,1 %

Irmied sulfatat

Mhux iktar minn 0,2 %

Sustanzi koloranti sussidjarji

Karotenojdi minbarra l-beta-karotên: mhux aktar minn 3,0 % tas-sustanzi kollha koloranti

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Kriterji mikrobijoloġiċi

Moffa

Mhux aktar minn 100 kolonja kull gramma

Ħmira

Mhux aktar minn 100 kolonja kull gramma

Salmonella spp

Assenti f’25 g

Escherichia coli

Assenti f’5 g

E 160a(iv) KAROTENI MILL-ALGA

Sinonimi

CI Food Orange 5

Definizzjoni

Karoteni mħallta jistgħu wkoll ikunu magħmula mir-razez tal-alga Dunaliella salina, mkabbra f′lagi melħin kbar f′Whyalla, fin-Nofsinhar tal-Awstralja. Il-beta-karotên jiġi estratt b'żejt essenzali. Il-preparazzjoni hi suspensjoni ta′ 20 sa 30 % f′żejt tajjeb għall-ikel. Il-proporzjon tal-iżomeri trans-cis hu fil-firxa tal-50/50 sa 71/29.

Il-prinċipju ewlieni koloranti jikkonsisti f′karotenojdi li fosthom il-beta-karotên tkun il-parti ewlenija. Alfa-karotên, luteina, zeaksantin u beta-kriptoksantin jistgħu jkunu preżenti. Minbarra l-pigmenti koloranti, din is-sustanza jista' jkollha żjut, xaħam u xama′ naturali mill-materja oriġinali.

Indiċi Kromatiku

75130

EINECS

 

Isem kimiku

 

Formola kimika

Beta-karotên: C40H56

Piż molekolari

Beta-karotên: 536,88

Test

Il-kontenut tal-karotên (ikkalkulat bħala beta-karotên) mhuwiex inqas minn 20 %.

Formula2 500 minn madwar 440 nm sa 457 nm fiċ-ċikloeżan

Deskrizzjoni

 

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fiċ-ċikloeżan minn 440 nm sa 457 nm u minn 474 nm sa 486 nm

Purità

Tokoferoli naturali f′żejt tajjeb għall-ikel

Mhux iktar minn 0,3 %

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

E 160b ANNATTO, BIKSIN, NORBIKSIN

(I)   BIKSIN U NORBIKSIN ESTRATTI B’SOLVENT

Sinonimi

CI Natural Orange 4

Definizzjoni

Il-bikxin isir bl-estrazzjoni tal-kisja esterna taż-żerriegħa tas-siġra tal-annatto (Bixa orellana L.) b’wieħed jew iktar mis-solventi li ġejjin: aċeton, metanol, eżan jew diklorometan, diossidu tal-karbonju segwit bit-tneħħija tas-solvent.

In-Norbiksin jiġi preparat bl-idrolożi b′alkali bl-ilma tal-biksin estratt.

Il-biksin u n-norbiksin jista′ jkun fihom materjali oħra estratti miż-żerriegħa tal-annatto.

It-trab tal-biksin fih diversi komponenti kuluriti; dak prinċipali huwa l-biksin, li jista′ jkun preżenti fiż-żewġ forom, cis-u trans. Prodotti ta′ degradazzjoni termali tal-biksin jistgħu jkunu preżenti wkoll.

It-trab tan-norbikxin fih il-prodott tal-idrolożi tal-biksin, fil-forma tal-imlieħ tas-sodju jew tal-potassju bħala l-prinċipju koloranti prinċipali. Iż-żewġ forom, cis- u trans-, jistgħu jkunu preżenti.

Indiċi Kromatiku

75120

EINECS

Annatto: 215-735-4, estratt taż-żerriegħa tal-annatto: 289-561-2; biksin: 230-248-7

Isem kimiku

Biksin:

6′-Metilidroġenu-9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioate

6′-Metilidroġenu-9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioat

Norbiksin:

Aċidu 9′-cis-6,6′-Diapokaroten-6,6′-diojku

Aċidu 9′-trans-6,6′-Diapokaroten-6,6′-diojku

Formola kimika

Biksin:

C25H30O4

Norbiksin:

C24H28O4

Piż molekolari

Biksin:

394,51

Norbiksin:

380,48

Test

Il-kontenut tat-trab tal-biksin mhux inqas minn 75 % tal-karotenojdi kollha kkalkulati bħala biksin.

Il-kontentut tat-trab tan-norbiksin mhux inqas minn 25 % tal-karotenojdi kollha kkalkulati bħala norbiksin.

Biksin:

Formula

2 870 f’ca 502 nm ġol-kloroform

Norbiksin:

Formula

2 870 f’ca 482 nm f’soluzzjoni tal-KOH

Deskrizzjoni

Trab, suspensjoni jew soluzzjoni kannella fl-aħmar

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Biksin:

Massimu fil-kloroform f’ca 502 nm

Norbiksin:

massimu f'soluzzjoni dilwita tal-KOH f’ca 482 nm

Purità

Residwi tas-solvent

Aċeton

Mhux aktar minn 50 mg/kg, waħdu jew imħallat

Metanol

Eżan

Diklorometan:

mhux iktar minn 10 mg/kg

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

(II)   ANNATTO ESTRATT BL-ALKALI

Sinonimi

CI Natural Orange 4

Definizzjoni

L-Annatto li jinħall fl-ilma huwa preparat bl-estrazzjoni bl-alkali b′ilma (idrossidu tas-sodju jew tal-potassju) tal-qxur ta′ barra taż-żerriegħa tas-siġra tal-annatto (Bixa orellana L.)

L-annatto li jinħall fl-ilma fih in-norbiksin, il-prodott tal-idroliżi tal-biksin, fil-forma ta′ mlieħ tas-sodju jew tal-potassju, bħala l-prinċipju koloranti prinċipali. Iż-żewġ forom, cis-u trans-, jistgħu jkunu preżenti.

Indiċi Kromatiku

75120

EINECS

Annatto: 215-735-4, estratt taż-żerriegħa tal-annatto: 289-561-2; biksin: 230-248-7

Isem kimiku

Biksin:

6′-Metilidroġenu-9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioate

6′-Metilidroġenu-9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioat

Norbiksin:

Aċidu 9′cis-6,6′-Diapokaroten-6,6′-diojku

Aċidu 9′-trans-6,6′-Diapokaroten-6,6′-diojku

Formola kimika

Biksin:

C25H30O4

Norbiksin:

C24H28O4

Piż molekolari

Biksin:

394,51

Norbiksin:

380,48

Test

Fih mhux inqas minn 0,1 % tal-kartenojdi kollha espress bħala norbiksin

Norbiksin:

Formula

2 870 f’ca 482 nm f’soluzzjoni tal-KOH

Deskrizzjoni

Trab, suspensjoni jew soluzzjoni kannella fl-aħmar

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Biksin:

Massimu fil-kloroform f’ca 502 nm

Norbiksin:

massimu f’soluzzjoni dilwita ta’ KOH f’ca 482 nm

Purità

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

(III)   ANNATTO ESTRATT BIŻ-ŻEJT

Sinonimi

CI Natural Orange 4

Definizzjoni

Estratti tal-annatto fiż-żejt, bħala soluzzjoni jew suspensjoni, huma preparati bl-estrazzjoni tal-qxur ta′ barra taż-żrieragħ tas-siġra tal-annatto (Bixa orellana L.) biż-żejt tal-ikel magħmul mill-ħxejjex. L-estratt ta′ annatto fiż-żejt fih diversi komponenti kuluriti; dak prinċipali huwa l-biksin, li jista′ jkun preżenti fiż-żewġ forom, cis-u trans-. Prodotti ta′ degradazzjoni termali tal-biksin jisgħu jkunu preżenti wkoll.

Indiċi Kromatiku

75120

EINECS

Annatto: 215-735-4, estratt taż-żerriegħa tal-annatto: 289-561-2; Biksin: 230-248-7

Isem kimiku

Biksin:

6′-Metilidroġenu-9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioat

6′-Metilidroġenu-9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioat

Norbiksin:

Aċidu 9′cis-6,6′-Diapokaroten-6,6′-diojku

Aċidu 9′-trans-6,6′-Diapokaroten-6,6′-diojku

Formola kimika

Biksin:

C25H30O4

Norbiksin:

C24H28O4

Piż molekolari

Biksin:

394,51

Norbiksin:

380,48

Test

Fih mhux inqas minn 0,1 % tal-kartenojdi kollha espressi bħala biksin

Biksin:

Formula

2 870 f’ca 502 nm ġol-kloroform

Deskrizzjoni

Trab, suspensjoni jew soluzzjoni kannella fl-aħmar

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Biksin:

massimu fil-kloroform f’ca 502 nm

Norbiksin:

massimu f’soluzzjoni dilwita ta’ KOH f’ca 482 nm

Purità

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 160c ESTRATT TAL-PAPRIKA, KAPSANTIN, KAPSORUBIN

Sinonimi

Paprika Oleoresin

Definizzjoni

L-estratt tal-paprika jinkiseb b′estrazzjoni b’solvent ta′ razez ta′ paprika, li tikkonsisti fl-imżiewed tal-frott tal-art, bi jew mingħajr żrieragħ, tal-Capsicum annuum L., u li fiha l-prinċipji koloranti prinċipali ta′ dan il-ħwawar. Il-prinċipji koloranti prinċipali huma l-kapsantin u l-kapsorubin. Huwa magħruf li hija preżenti varjetà kbira ta′ komposti oħrajn ikkuluriti.

Dawn is-solventi biss jistgħu jintużaw fl-estrazzjoni: metanol, etanol, aċeton, eżan, diklorometan, etil aċetat, propan-2-ol u diossidu tal-karbonju.

Indiċi Kromatiku

 

EINECS

Kapsantin: 207-364-1, kapsorubin: 207-425-2

Isem kimiku

Kapsantin: (3R, 3′S, 5′R)-3,3′-diidrossi-β,κ-karoten-6-on

Kapsorubin: (3S, 3′S, 5R, 5R′)-3,3′-diidrossi-κ,κ-karoten-6,6′-dion

Formola kimika

Kapsantin:

C40H56O3

Kapsorubin:

C40H56O4

Piż molekolari

Kapsantin:

584,85

Kapsorubin:

600,85

Test

Estratt tal-paprika: kontenut mhux inqas minn 7,0 % karotenojdi

Kapsantin/kapsorubin: mhux inqas minn 30 % tal-karotenojdi kollha

Formula2 100 f’ca 462 nm ġol-aċeton

Deskrizzjoni

Likwidu viskuż aħmar skur

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fl-aċetun f’ca 462 nm

Reazzjoni tal-kulur

Kulur blu skur huwa prodott biż-żieda ta′ qatra waħda ta′ aċidu sulfuriku ma′ qatra waħda tal-kampjun f′2-3 qatriet ta′ kloroform

Purità

Residwi tas-solvent

Aċetat etiliku

Mhux aktar minn 50 mg/kg, waħdu jew f'taħlita

Metanol

Etanol

Aċeton

Eżan

Propan-2-ol

Diklorometan:

mhux iktar minn 10 mg/kg

Capsaicin

Mhux iktar minn 250 mg/kg

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 160d LIKOPEN

i   Likopen sintetiku

Sinonimi

Likopen mis-sinteżi kimika

Definizzjoni

Il-likopen sintetiku huwa taħlita ta' iżomeri ġeometriċi tal-likopen u magħmul bil-kondensazzjoni Wittig tal-intermedjarji sintetiċi użati komunement fil-produzzjoni ta’ karotenojdi oħrajn li huma użati fl-ikel. Il-likopen sintetiku hu magħmul l-aktar minn likopen kollu trans flimkien ma' 5-cis-likopen u kwantitajiet żgħar ta' iżomeri oħra. Il-preparazzjonijiet tal-likopen kummerċjali li huma intiżi għall-użu fl-ikel huma formolati bħala suspensjonijiet fiż-żjut tal-ikel jew trab idrodispersibbli jew trab li jinħall fl-ilma.

Indiċi Kromatiku

75125

EINECS

207-949-1

Isem kimiku

ψ,ψ-karoten, likopen kollu trans, likopen (kollu-E), 2,6,10,14,19,23,27,31-oktametil-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridekaen (kollu-E)

Formola kimika

C40H56

Piż molekolari

536,85

Test

Mhux anqas minn 96 % likopeni totali (mhux anqas minn 70 % likopen kollu trans)

Formula f’465 - 475 nm f’eżan (għal 100 % likopen pur kollu trans) huwa 3 450 .

Deskrizzjoni

Trab abjad kristallin

Identifikazzjoni

Spettrofotometrija

Soluzzjoni f'eżan turi assorbiment massimu ta' madwar 470 nm.

Test għall-karotenojdi

Il-kulur tas-soluzzjoni tal-kampjun fl-aċeton jisparixxi wara żidiet suċċessivi ta' soluzzjoni ta’ 5 % tan-nitrit tas-sodju u l-aċidu sulfuriku 1N

Solubbiltà

Ma jinħallx fl-ilma, jinħall faċilment fil-kloroform

Karatteristiċi ta' soluzzjoni ta’ 1 % fil-kloroform

Trasparenti u għandha kulur aħmar-oranġjo intensiv

Purità

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 0,5 % (40 °C, 4 sigħat f’20 mm Hg)

Apo-12’-likopenal

Mhux iktar minn 0,15 %

Ossidu tal-fosfin tat-trifenil

Mhux iktar minn 0,01 %

Residwi tas-solvent

Metanol mhux aktar minn 200 mg/kg

Eżan, Propan-2-ol: Mhux aktar minn 10 mg/kg kull wieħed.

Diklorometan: Mhux aktar minn 10 mg/kg (fi preparazzjonijiet kummerċjali biss)

Ċomb

Mhux iktar minn 1 mg/kg

ii   Likopen mit-tadam aħmar

Sinonimi

Natural Yellow 27

Definizzjoni

Il-likopen jinkiseb permezz ta’ estrazzjoni bis-solvent tat-tadam aħmar (Lycopersicon esculentum L.) u bit-tneħħija sussegwenti tas-solvent. Dawn is-solventi biss jistgħu jintużaw: diossidu tal-karbonju, aċetat etiliku, aċeton, propan-2-ol, metanol, etanol u eżan. Il-prinċipju ewlieni tal-kulur tat-tadam huwa l-likopen; jista' jkun hemm ammonti żgħar ta' pigmenti karotenojdi oħra. Barra l-pigmenti tal-kulur, il-prodott jista' jkollu żejt, xaħmijiet, xama’ u komponenti tat-togħma li jseħħu b'mod naturali fit-tadam.

Indiċi Kromatiku

75125

EINECS

207-949-1

Isem kimiku

Ψ,Ψ-karoten, likopen-kollu-trans, likopen-(kollu-E), 2,6,10,14,19,23,27,31-oktametil-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridekaen (kollu-E)

Formola kimika

C40H56

Piż molekolari

536,85

Test

Formula f’465 - 475 nm f’eżan (għal 100 % likopen-kollu-trans pur) huwa 3 450 .

Il-kontenut mhux anqas minn 5 % tal-materja koloranti totali

Deskrizzjoni

Likwidu viskuż aħmar skur

Identifikazzjoni

Spettrofotometrija

Massimu f'eżan f’ca 472 nm

Purità

Residwi tas-solvent

Propan – 2 – ol

Mhux aktar minn 50 mg/kg, waħdu jew f'taħlita

Eżan

Aċeton

Etanol

Metanol

Etilaċetat

Irmied sulfatat

Mhux iktar minn 1 %

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

iii   Likopen minn Blakeslea trispora

Sinonimi

Natural Yellow 27

Definizzjoni

Likopen minn Blakeslea trispora huwa estratt mill-bijomassa fungali u ppurifikat bil-kristallizzazzjoni u l-filtrazzjoni. Dan magħmul l-aktar minn likopen-kollu-trans. Fih ukoll kwantitajiet żgħar ta' karotenojdi oħra. Il-propan-2-ol u l-aċetat tal-isobutil huma l-uniċi solventi użati fil-manifattura. Il-preparazzjonijiet tal-likopen kummerċjali li huma intiżi għall-użu fl-ikel huma formolati bħala suspensjonijiet fiż-żjut tal-ikel jew trab idrodispersibbli jew trab li jinħall fl-ilma.

Indiċi Kromatiku

75125

EINECS

207-949-1

Isem kimiku

Ψ,Ψ-karoten, likopen-kollu-trans, likopen-(kollu-E), 2,6,10,14,19,23,27,31-oktametil-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridekaen-(kollu-E)

Formola kimika

C40H56

Piż molekolari

536,85

Test

Mhux anqas mill-95 % tal-likopeni totali u mhux anqas minn 90 % tal-likopen-kollu-trans tal-materja kollha koloranti

Formula f’465 - 475 nm f’eżan (għal 100 % likopen-kollu-trans pur) huwa 3 450 .

Deskrizzjoni

Trab aħmar kristallin

Identifikazzjoni

Spettrofotometrija

Soluzzjoni f'eżan turi assorbiment massimu ta' madwar 470 nm.

Test għall-karotenojdi

Il-kulur tas-soluzzjoni tal-kampjun f'aċeton jisparixxi wara żidiet suċċessivi ta' soluzzjoni ta’ 5 % tan-nitrit tas-sodju u l-aċidu sulfuriku 1N

Solubbiltà

Ma tinħallx fl-ilma, jinħall faċilment fil-kloroform

Karatteristiċi ta' soluzzjoni ta’ 1 % fil-kloroform

Trasparenti u għandha kulur aħmar-oranġjo intensiv

Purità

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 0,5 % (40 °C, 4 sigħat f’20 mm Hg)

Karotenojdi oħra

Mhux iktar minn 5 %

Residwi tas-solvent

Propan-2-ol: Mhux iktar minn 0,1 %

Aċetat tal-isobutil: Mhux iktar minn 1,0 %

Diklorometan: Mhux aktar minn 10 mg/kg (fi preparazzjonijiet kummerċjali biss)

Irmied sulfatat

Mhux iktar minn 0,3 %

Ċomb

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 160e BETA-APO-8′-KAROTENAL (C30)

Sinonimi

CI Food Orange 6

Definizzjoni

Dawn l-ispeċifikazzjonijiet japplikaw b′mod predominanti għall-iżomeri kollha trans ta′ β-apo-8′-karotenal flimkien ma′ ammonti żgħar ta′ karotenojdi oħra. Forom dilwiti u stabilizzati huma preparati minn β-apo-8′-karotenal li jissodisfaw dawn l-ispeċifikazzjonijiet u jinkludu soluzzjonijiet jew suspensjonijiet ta’ β-apo-8′-karotenal f′xaħmijiet jew żjut li jittieklu, emulsjonijiet u trab idrodispersibbli. Dawn il-preparazzjonijiet jista′ jkollhom proporzjonijiet ta′ iżomeri cis/trans differenti.

Indiċi Kromatiku

40820

EINECS

214-171-6

Isem kimiku

β-Apo-8′-karotenal; trans-β-Apo-8′karoten-aldeide

Formola kimika

C30H40O

Piż molekolari

416,65

Test

Mhux inqas minn 96 % tas-sustanzi kollha koloranti

Formula2 640 f’ca 460-462 nm fiċ-ċikoleżan

Deskrizzjoni

Kristalli vjola skur bi tleqqija metallika jew trab kristallin

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fiċ-ċikloeżan f′460-462 nm

Purità

Irmied sulfatat

Mhux iktar minn 0,1 %

Sustanzi koloranti sussidjarji

Karotenojdi barra l-β-Apo-8′-karotenal:

mhux aktar minn 3,0 % tas-sustanzi kollha koloranti

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 161b LUTEINA

Sinonimi

Karotenojdi mħallta; Ksantofilli

Definizzjoni

Il-luteina hija miksuba b′estrazzjoni bis-solvent ta′ razez ta′ frott u pjanti li jittieklu, ħaxix, xnien (alfalfa) u Tagetes erecta. Il-prinċipju koloranti prinċipali jikkonsisti f′karotenojdi li minnhom il-luteina u l-esteri aċidi grassi tagħha jagħmlu l-parti prinċipali. Ammonti varjabbli ta′ karoteni jkunu wkoll preżenti. Il-luteina jista′ jkun fiha grassi, żjut u xama’ li jinsabu b′mod naturali fil-materja tal-pjanti.

Dawn is-solventi biss jistgħu jintużaw għall-estrazzjoni: metanol, etanol, propan-2-ol, eżan, aċeton, metil etil keton, u diossidu tal-karbonju.

Indiċi Kromatiku

 

EINECS

204-840-0

Isem kimiku

3,3′-diidrossi-d-karoten

Formola kimika

C40H56O2

Piż molekolari

568,88

Test

Kontenut tas-sustanzi kollha koloranti mhux inqas minn 4 % kkalkulati bħala luteina

Formula2 550 f’ca 445 nm ġol-kloroform/etanol (10 + 90) jew fil-eżan/etanol/aċeton (80 + 10 + 10)

Deskrizzjoni

Likwidu skur kannella fl-isfar

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fil-kloroform/etanol (1:9) f′ca 445 nm

Purità

Residwi tas-solvent

Aċeton

Mhux aktar minn 50 mg/kg, waħdu jew f'taħlita

Metil etil keton

Metanol

Etanol

Propan-2-ol

Eżan

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 161g KANTAKSANTINA

Sinonimi

CI Food Orange 8

Definizzjoni

Dawn l-ispeċifikazzjonijiet japplikaw b′mod predominanti għall-iżomeri trans kollha tal-kantaksantina flimkien ma′ ammonti żgħar ta′ karotenojdi oħra. Forom imħalltin u stabbilizzati huma preparati mill-kantaksantina li jkollu dawn l-ispeċifikazzjonijiet u jinkludu soluzzjonijiet jew suspensjonijiet ta′ kantaksantina f′xaħmijiet jew żjut li jittieklu, emulsjonijiet u trab idrodispersibbli. Dawn il-preparazzjonijiet jista′ jkollhom proporzjonijiet ta′ iżomeri cis/trans differenti.

Indiċi Kromatiku

40850

EINECS

208-187-2

Isem kimiku

β-Karoten-4,4′-dion; kantaksantina; 4,4′-diosso-β-karoten

Formola kimika

C40H52O2

Piż molekolari

564,86

Test

Mhux inqas minn 96 % tas-sustanzi kollha koloranti (espress bħala kantaksantina)

Formula

2 200

f’ca 485 nm ġol-kloroform

f′468-472 nm fiċ-ċikloeżan

f′464-467 nm fl-etere tal-petroleum

Deskrizzjoni

Kristalli jew trab kristallin vjola skur

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fil-kloroform f’ca 485 nm

Massimu fiċ-ċikloeżan f′468-472 nm

Massimu fl-etere tal-petroleum f′464-467 nm

Purità

Irmied sulfatat

Mhux iktar minn 0,1 %

Sustanzi koloranti sussidjarji

Karotenoidi minbarra l-kantaksantina: mhux aktar minn 5,0 % tas-sustanzi kollha koloranti

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 162 AĦMAR TAL-PITRAVI, BETANINA

Sinonimi

Aħmar tal-pitravi

Definizzjoni

L-aħmar tal-pitravi jinkiseb mill-għeruq ta′ razez ta′ xtieli ħomor tal-pitravi (Beta vulgaris L. var. rubra ) bit-tagħsir tax-xitla tal-pitravi mgħaffġa bħala meraq magħsur jew b′estrazzjoni ta′ għeruq tal-pitravi mqatta′ u l-arrikkament sussegwenti fil-prinċipju attiv. Il-kulur huwa kompost minn pigmenti differenti li huma kollha tal-klassi betalaina. Il-prinċipju koloranti prinċipali jikkonsisti f′betaċjanini (aħmar) li l-betanina jagħmel minn 75 sa 95 % minnu. Ammonti żgħar ta′ betaksantin (isfar) u prodotti tad-degradazzjoni tal-betalaini (kannella ċar) jistgħu jkunu preżenti.

Apparti l-pigmenti tal-kulur, il-meraq jew l-estratt jikkonsisti f′żokkor, imlieħ, u/jew proteini li jinstabu b′mod naturali fil-pitravi ħomor. Is-soluzzjoni tista′ tkun ikkonċentrata u xi prodotti jistgħu jkunu raffinati sabiex jitneħħa ħafna miz-zokkor, l-imlieħ u l-proteini.

Indiċi Kromatiku

 

EINECS

231-628-5

Isem kimiku

aċidu (S-(R′,R′)-4-(2-(2-Karbossi-5(β-D-glukopiranosilossi)-2,3-diidro-6-idrossi-1H-indol-1-il)etenil)-2,3-diidro-2,6-piridine-dikarbossiliku; 1-(2-(2,6-dikarbossi-1,2,3,4-tetraidro-4-piridiliden)etiliden)-5-β-D-glukopiranosilossi)-6-idrossiindolju-2-karbossilat

Formola kimika

Betanina: C24H26N2O13

Piż molekolari

550,48

Test

Kontenut ta′ kulur aħmar (espress bħala betanina) mhux inqas minn 0,4 %

Formula1 120 f’ca 535 nm f′soluzzjoni ta′ ilma f′pH 5

Deskrizzjoni

Likwidu, pejst, trab jew solidu aħmar jew aħmar skur

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fl-ilma ta′ pH 5 f’ca 535 nm

Purità

Nitrat

Mhux aktar minn 2 g anjoni tan-nitrat/g ta′ kulur aħmar (kif ikkalkulat fl-analiżi)

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 163 ANTOCIJANINI

Sinonimi

 

Definizzjoni

L-antoċijanini jinkisbu bil-maċerazzjoni jew l-estrazzjoni b′ilma sulfitit, ilma aċidifikat, diossidu tal-karbonju, metanol jew etanol minn razez naturali ta′ ħaxix jew frott li jista′ jittiekel, b’konċentrazzjoni u/jew purifikazzjoni sussegwenti jekk ikun hemm bżonn. Il-prodott li jirriżulta jista’ jiġi ttrasformat fi trab bi proċess industrijali tat-tnixxif. L-antoċijanini fihom komponenti komuni tal-materjal tas-sors, prinċipalment l-antoċijanina, aċidi organiċi, tannini, zokkrijiet, minerali, eċċ, imma mhux neċessarjament fl-istess proporzjon kif jinstab fil-materjal tas-sors. Il-prinċipju koloranti huwa l-antoċjanin. Il-prodotti jitqiegħdu fis-suq skont is-saħħa tal-kulur tagħhom kif determinata mit-test. Il-kontenut tal-kulur ma jiġix espress b’unitajiet kwantitattivi.

Indiċi Kromatiku

 

EINECS

208-438-6 (ċjanidina); 205-125-6 (peonidina); 208-437-0 (delfinidina); 211-403-8 (malvidina); 205-127-7 (pelargonidina); 215-849-4 (petunidina)

Isem kimiku

3,3′,4′,5,7-Pentaidrossi-flavilju klorur (ċijanidina)

3,4′,5,7-Tetraidrossi-3′-metossiflavilju klorur (peonidina)

3,4′,5,7-Tetraidrossi-3′,5′-dimetossiflavilju klorur (malvidina)

3,5,7-Triidrossi-2-(3,4,5,triidrossifenil)-1-benżopirilju klorur (delfinidina)

3,3′4′,5,7-Pentaidrossi-5′-metossiflavilju klorur (petunidina)

3,5,7-Triidrossi-2-(4-idrossifenil)-1-benżopirilju klorur (pelargonidina)

Formola kimika

Ċjanidina: C15H11O6Cl

Peonidina: C16H13O6Cl

Malvidina: C17H15O7Cl

Delfinidina: C15H11O7Cl

Petunidina: C16H13O7Cl

Pelargonidina: C15H11O5Cl

Piż molekolari

Ċjanidina: 322,6

Peonidina: 336,7

Malvidina: 366,7

Delfinidina: 340,6

Petunidina: 352,7

Pelargonidina: 306,7

Test

Formula

300 għall-pigment pur f′515-535 nm f′pH 3,0

Deskrizzjoni

Likwidu, trab jew pejst aħmar fil-vjola, li għandu ftit riħa karatteristika

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fil-metanol b′0,01 % konċ. HCl

Ċjanidina: 535 nm

Peonidina: 532 nm

Malvidina: 542 nm

Delfinidina: 546 nm

Petunidina: 543 nm

Pelargonidina: 530 nm

Purità

Residwi tas-solvent

Metanol

Mhux iktar minn 50 mg/kg

Etanol

Mhux iktar minn 200 mg/kg

Diossidu tal-kubrit

Mhux aktar minn 1 000  mg/kg għal perċentwal ta′ pigment

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Il-koloranti tal-aluminju ta’ dan il-kulur jistgħu jintużaw.

E 170 KARBONAT TAL-KALĊJU

Sinonimi

CI Pigment White 18; Ġibs

Definizzjoni

Il-karbonat tal-kalċju huwa l-prodott miksub mil-ġebla tal-ġir imfarrka jew bil-preċipitazzjoni tal-joni tal-kalċju bil-joni tal-karbonat

Indiċi Kromatiku

77220

EINECS

Karbonat tal-kalċju: 207-439-9

Ġebla tal-ġir: 215-279-6

Isem kimiku

Karbonat tal-kalċju

Formola kimika

CaCO3

Piż molekolari

100,1

Test

Kontenut mhux inqas minn 98 % tal-bażi anidruża

Deskrizzjoni

Trab abjad kristallin jew amorfu, mingħajr riħa u mingħajr togħma

Identifikazzjoni

Solubbiltà

Prattikament ma jinħallx fl-ilma u fl-alkoħol. Idub bit-tfexfix fl-aċidu aċetiku dilwit, fl-aċidu idrokloriku dilwit u fl-aċidu nitriku dilwit, u s-soluzzjonijiet li jirriżultaw, wara li jitgħallew, jagħtu riżultati pożittivi għall-kalċju.

Purità

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 2,0 % (200 °C, 4 sigħat)

Sustanzi li ma jinħallux fl-aċidu

Mhux iktar minn 0,2 %

Manjeżju u mlieħ tal-alkali

Mhux iktar minn 1 %

Fluworu

Mhux iktar minn 50 mg/kg

Antimonju (bħala Sb)

Mhux aktar minn 100 mg/kg, waħdu jew f'taħlita

Ram (bħala Cu)

Kromju (bħala Cr)

Żingu (bħala Żn)

Barju (bħala Ba)

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 171 DIOSSIDU TAT-TITANJU

Sinonimi

CI Pigment White 6

Definizzjoni

Id-diossidu tat-titanju jikkonsisti essenzjalment minn anatasi pur u/jew diossidu tat-titanju rutili li jista′ jkun miksi b′ammonti żgħar ta′ alumina u/jew silika biex jissaħħu l-karatteristiċi teknoloġiċi tal-prodott.

Il-gradi anastasi ta’ diossidu tat-titanju pigmentarju jistgħu jsiru biss bil-proċess tas-sulfat li joħloq ammont kbir ta’ aċidu sulfuriku bħala prodott sekondarju. Il-gradi rutili tad-diossidu tat-titanju jsiru tipikament mill-proċess tal-klorur.

Ċerti gradi rutili tad-diossidu tat-titanju jsiru bil-mika (magħrufa wkoll bħala silikat tal-aluminju u l-potassju) bħala mudell biex tiġi ffurmata l-istruttura bażika tal-platelet. Il-wiċċ tal-mika jinkesa bid-diossidu tat-titanju permezz ta’ proċess ibbrevettat speċjalizzat.

Id-diossidu tat-titanju rutili, fil-forma tal-platelet, jiġi mmanifatturat billi pigment tal-mika madreperla miksi bid-diossidu tat-titanju ssirlu dissoluzzjoni estrattiva fl-aċidu segwita b’dissoluzzjoni estrattiva fl-alkali. Il-mika kollha titneħħa f’dan il-proċess u l-prodott li jirriżulta huwa d-diossidu tat-titanju rutili forma ta' platelet.

Indiċi Kromatiku

77891

EINECS

236-675-5

Isem kimiku

Diossidu tat-titanju

Formola kimika

TiO2

Piż molekolari

79,88

Test

Kontenut mhux inqas minn 99 % fuq bażi ħielsa mill-alumina u s-silika

Deskrizzjoni

Trab abjad jew ftit ikkulurit

Identifikazzjoni

Solubbiltà

Ma jinħallx fl-ilma u fis-solventi organiċi. Jinħall bil-mod fl-aċidu idrofluworiku u fl-aċidu sulfuriku jaħraq u kkonċentrat.

Purità

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 0,5 % (105 °C, 3 sigħat)

Telf fit-tqabbid

Mhux iktar minn 1,0 % fuq bażi ħielsa minn materjal volatili (800 °C)

Ossidu tal-aluminju u/jew diossidu tas-silikon

Total ta′ mhux aktar minn 2,0 %

Materjal li jinħall f'0,5 N HCl

Mhux iktar minn 0,5 % fuq bażi ħielsa minn alumina u silika u, kif ukoll, għall-prodotti li fihom l-alumina u/jew is-silika, ta′ mhux iktar minn 1,5 % fuq bażi tal-prodott kif jiġi mibjugħ.

Materjal solubbli fl-ilma

Mhux iktar minn 0,5 %

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg wara estrazzjoni b’0,5 N HCl.

Antimonju

Mhux iktar minn 2 mg/kg wara estrazzjoni b’0,5 N HCl.

Arseniku

Mhux iktar minn 1 mg/kg wara estrazzjoni b’0,5 N HCl.

Ċomb

Mhux iktar minn 10 mg/kg wara estrazzjoni b’0,5 N HCl.

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg wara estrazzjoni b’0,5 N HCl.

E 172 OSSIDI TAL-ĦADID U IDROSSIDI TAL-ĦADID

Sinonimi

Ossidu tal-ħadid isfar: CI Pigment Yellow 42 u 43

Ossidu tal-ħadid aħmar: CI Pigment Red 101 u 102

Ossidu tal-ħadid iswed: CI Pigment Black 11

Definizzjoni

L-ossidi tal-ħadid u l-idrossidi tal-ħadid huma prodotti b′mod sintetiku u jikkonsistu essenzjalment f′ossidi tal-ħadid anidrużi u/jew idratati. L-iskala ta′ lwien tinkludi tipi ta’ isfar, aħmar, kannella u iswed. Ossidi tal-ħadid tal-kwalità li jistgħu jittieklu huma primarjament distinti minn gradi tekniċi bil-livell komparattivament baxx ta′ kontaminazzjoni minn metalli oħra. Dan huwa miksub bl-għażla u l-kontroll tas-sors tal-ħadid u/jew bil-medda ta′ purifikazzjoni kimika fil-proċess ta′ manifattura.

Indiċi Kromatiku

Ossidu tal-ħadid isfar:

77492

Ossidu tal-ħadid aħmar:

77491

Ossidu tal-ħadid iswed:

77499

EINECS

Ossidu tal-ħadid isfar:

257-098-5

Ossidu tal-ħadid aħmar:

215-168-2

Ossidu tal-ħadid iswed:

235-442-5

Isem kimiku

Ossidu tal-ħadid isfar: ossidu ferriku idratat, ossidu tal-ħadid (III) idratat

Ossidu tal-ħadid aħmar: ossidu ferriku anidruż, ossidu tal-ħadid (III) anidruż

Ossidu tal-ħadid iswed: ossidu ferrożo tal-ħadid, ossidu tal-ħadid (II, III)

Formola kimika

Ossidu tal-ħadid isfar:

FeO(OH) · H2O

Ossidu tal-ħadid aħmar:

Fe2O3

Ossidu tal-ħadid iswed:

FeO.Fe2O3

Piż molekolari

88,85:

FeO(OH)

159,70:

Fe2O3

231,55:

FeO.Fe2O3

Test

Isfar mhux inqas minn 60 %, aħmar u iswed mhux inqas minn 68 % totali ta′ ħadid, espressi bħala ħadid

Deskrizzjoni

Trab; kulur isfar, aħmar, kannella jew iswed

Identifikazzjoni

Solubbiltà

Ma jinħallx fl-ilma u f′solventi organiċi.

Jinħall f′aċidi minerali kkonċentrati

Purità

Materjal solubbli fl-ilma

Mhux iktar minn 1,0 %

B′tidwib totali

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kromu

Mhux iktar minn 100 mg/kg

Ram

Mhux iktar minn 50 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Nikil

Mhux iktar minn 200 mg/kg

Żingu

Mhux iktar minn 100 mg/kg

E 173 ALUMINJU

Sinonimi

CI Pigment Metal

Definizzjoni

It-trab tal-aluminju huwa kompost minn partiċelli fini maqsuma tal-aluminju. Jista’ jkun jew le li t-tħin isir fil-preżenza ta′ żjut veġetali li jistgħu jittieklu u/jew aċidi grassi tal-kwalità ta′ addittivi tal-ikel. Huwa ħieles minn taħlita ma′ sustanzi oħra apparti żjut veġetali li jistgħu jittieklu u/jew aċidi grassi tal-kwalità tal-additivi tal-ikel.

Indiċi Kromatiku

77000

EINECS

231-072-3

Isem kimiku

Aluminju

Formola kimika

Al

Piż molekolari

26,98

Test

Mhux inqas minn 99 % ikkalkulat bħala Al fuq bażi ħielsa miż-żejt

Deskrizzjoni

Trab jew folji rqaq kulur griż jagħti fil-fidda

Identifikazzjoni

Solubbiltà

Ma jinħallx u f′solventi organiċi. Jinħall fl-aċidu idrokloriku dilwit.

Test għall-aluminju

Kampjun li jinħall fl-aċidu idrokloriku dilwit jgħaddi mit-test

Purità

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 0,5 % (105 °C, sa piż kostanti)

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 174 FIDDA

Sinonimi

Argentum

Definizzjoni

Indiċi Kromatiku

77820

EINECS

231-131-3

Isem kimiku

Fidda

Formola kimika

Ag

Piż molekolari

107,87

Test

Kontenut mhux inqas minn 99,5 % Ag

Deskrizzjoni

Trab jew folji rqaq kulur il-fidda

Identifikazzjoni

 

Purità

 

E 175 DEHEB

Sinonimi

Pigment Metal 3; Aurum

Definizzjoni

Indiċi Kromatiku

77480

EINECS

231-165-9

Isem kimiku

Deheb

Formola kimika

Au

Piż molekolari

197,0

Test

Kontenut mhux inqas minn 90 % Au

Deskrizzjoni

Trab jew folji rqaq kulur id-deheb

Identifikazzjoni

 

Purità

Fidda

Mhux iktar minn 7 %

Wara tidwib komplet

Ram

Mhux iktar minn 4 %

E 180 LITOLRUBINA BK

Sinonimi

CI Pigment Red 57; Rubinpigment; Carmine 6B

Definizzjoni

Il-Litol Rubina BK jikkonsisti essenzjalment f′kalċju 3-idrossi-4-(4-metil-2-sulfonatofenilażo)-2-naftalenkarbossilat u f′sustanzi sussidjarji koloranti flimkien ma′ ilma, klorur tal-kalċju u/jew sulfat tal-kalċju bħala l-komponenti prinċipali mingħajr kulur.

Indiċi Kromatiku

15850:1

EINECS

226-109-5

Isem kimiku

Kalċju 3-idrossi-4-(4-metil-2-sulfonatofenilażo)-2-naftalen-karbossilat

Formola kimika

C18H12CaN2O6S

Piż molekolari

424,45

Test

Il-kontenut mhux anqas minn 90 % tal-materja koloranti totali

Formula 200 f’ca 442 nm ġod-dimetilformamide

Deskrizzjoni

Trab aħmar

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fid-dimetilformamide f’ca 442 nm

Purità

Sustanzi koloranti sussidjarji

Mhux iktar minn 0,5 %

Komposti organiċi barra s-sustanzi koloranti:

 

aċidu 2-Ammino-5-metilbenżensulfoniku, melħ tal-kalċju

Mhux iktar minn 0,2 %

aċidu 3-idrossi-2-naftalenkarbossiliku, melħ tal-kalċju

Mhux iktar minn 0,4 %

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux aktar minn 0,01 % (espress bħala anilina)

Sustanza li tista′ tiġi estratta bl-etere

Minn soluzzjoni ta′ pH 7, mhux aktar minn 0,2 %

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Il-koloranti tal-aluminju ta’ dan il-kulur jistgħu jintużaw.

E 200 AĊIDU SORBIKU

Sinonimi

 

Definizzjoni

EINECS

203-768-7

Isem kimiku

Aċidu sorbiku; aċidu trans, trans-2,4-eżadienojku

Formola Kimika

C6H8O2

Piż molekolari

112,12

Test

Kontenut mhux inqas minn 99 % tal-bażi anidruża

Deskrizzjoni

Labar bla kulur jew trab abjad li jiċċirkola b'mod ħieles, li jkollu daqsxejn riħa karatteristika u li ma juri ebda bidla fil-kulur wara tisħin għal 90 minuta f'temperatura ta' 105 °C

Identifikazzjoni

Medda ta' tidwib

Bejn 133 °C u 135 °C, wara tnixxif ġo vakwu għal 4 sigħat f'dessikatur tal-aċidu sulfuriku

Spettrometrija

Soluzzjoni tal-propan-2-ol (1 f’4 000 000 ) turi assorbiment massimu f‘254 ± 2 nm

Test għall-irbit doppju

Jgħaddi t-test

Solubbiltà

Jinħall ftit fl-ilma, jinħall fl-etanol.

Purità

Kontenut tal-ilma

Mhux iktar minn 0,5 % (Metodu Karl Fischer)

Irmied sulfatat

Mhux iktar minn 0,2 %

Aldeidi

Mhux iktar minn 0,1 % (bħala formaldeide)

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 202 SORBAT TAL-POTASSJU

Sinonimi

 

Definizzjoni

EINECS

246-376-1

Isem kimiku

Sorbat tal-potassju; Potassju (E, E)-2,4-eżadienoat; Melħ tal-potassju tal-aċidu trans, trans 2,4-eżadienoiku

Formola kimika

C6H7O2K

Piż molekolari

150,22

Test

Kontenut mhux inqas minn 99 % meta mnixxef

Deskrizzjoni

Trab kristallin abjad li ma juri ebda bidla fil-kulur wara tisħin għal 90 minuta f'temperatura ta' 105 °C

Identifikazzjoni

Firxa tat-tidwib għall-aċidu sorbiku

Firxa tat-tidwib tal-aċidu sorbiku iżolat bl-aċidifikazzjoni u mhux rikristillizzat 133 °C sa 135 °C wara tnixxif ġo vakwu f'dessikkatur tal-aċidu sulfuriku

Test għall-potassju

Jgħaddi t-test

Test għall-irbit doppju

Jgħaddi t-test

Purità

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 1,0 % (105 °C, 3 sigħat)

Aċidità jew alkalinità

Mhux iktar minn 1,0 % (bħala aċidu sorbiku jew K2CO3)

Aldeidi

Mhux iktar minn 0,1 %, ikkalkulat bħala formaldeide

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 203 SORBAT TAL-KALĊJU

Sinonimi

 

Definizzjoni

EINECS

231-321-6

Isem kimiku

Sorbat tal-kalċju; Imlieħ tal-kalċju tal-aċidu trans, trans-2,4-eżadienojku

Formola kimika

C12H14O4Ca

Piż molekolari

262,32

Test

Kontenut mhux inqas minn 98 % meta mnixxef

Deskrizzjoni

Trab kristallin abjad fin li ma juri ebda tibdil fil-kulur wara tisħin għal 90 minuta f’temperatura ta' 105 °C

Identifikazzjoni

Firxa tat-tidwib għall-aċidu sorbiku

Punt tat-tidwib ta' aċidu sorbiku iżolat bl-aċidifikazzjoni u mhux rikristillizzat 133 °C sa 135 °C wara tnixxif ġo vakwu f'dessikkatur tal-aċidu sulfuriku

Test għall-kalċju

Jgħaddi t-test

Test għall-irbit doppju

Jgħaddi t-test

Purità

Telf fit-tnixxif

Mhux inqas minn 2,0 %, iddeterminata mit-tnixxif ġo vakwu għal 4 sigħat f'dessikatur tal-aċidu sulfuriku

Aldeidi

Mhux iktar minn 0,1 % (bħala formaldeide)

Fluworu

Mhux iktar minn 10 mg/kg

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 210 AĊIDU BENŻOIKU

Sinonimi

 

Definizzjoni

EINECS

200-618-2

Isem kimiku

Aċidu benżoiku; Aċidu Benżenkarbossiliku; Aċidu Fenilkarbossiliku

Formola kimika

C7H6O2

Piż molekolari

122,12

Test

Kontenut mhux inqas minn 99,5 % tal-bażi anidruża

Deskrizzjoni

Trab kristallin abjad

Identifikazzjoni

Firxa tat-tidwib

121,5 °C – 123,5 °C

Test tas-sublimazzjoni

Jgħaddi t-test

Test għall-benżoat

Jgħaddi t-test

pH

Madwar 4 (soluzzjoni fl-ilma)

Purità

Telf fit-tnixxif

Mhux iktar minn 0,05 % (3 sigħat, fuq l-aċidu sulfuriku)

Irmied sulfatat

Mhux iktar minn 0,05 %

Komposti organiċi klorinati

Mhux iktar minn 0,07 % espressi bħala klorur korrispondenti għal 0,3 % espressi bħala aċidu monoklorobenżoiku

Sustanzi ossidabbli malajr

Żid 1,5 ml aċidu sulfuriku ma' 100 ml ilma, saħħan sal-punt tat-togħlija u żid 0,1 N KMnO4 fi qtar, sakemm il-kulur roża jippersisti għal 30 sekonda. Dewweb 1 g tal-kampjun, miżun sal-eqreb mg, fis-soluzzjoni msaħħna u ttitra ma' 0,1 N KMnO4 għal kulur roża li jippersisti għal 15-il sekonda. Ma għandux ikun hemm bżonn ta' iktar minn 0,5ml

Sustanzi karbonizzabbli malajr

Soluzzjoni kiesħa ta' 0,5 g ta' aċidu benżoiku f'5 ml ta' 94,5 sa 95,5 % ta' aċidu sulfuriku ma għandhiex turi kulur iktar qawwi minn dak ta' likwidu ta' riferenza li jkun fih 0,2 ml ta' klorur tal-kobalt TSC (10), 0,3 ml ta' klorur ferriku TSC (11), 0,1 ml ta' sulfat tar-ramm TSC (12) u 4,4 ta’ ilma.

Aċidi Poliċikliċi

Fuq aċidifikazzjoni frazzjonali ta' soluzzjoni newtralizzata ta' aċidu benżoiku, l-ewwel preċipitat irid ikollu punt tat-tidwib differenti minn dak tal-aċidu benżoiku.

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 211 BENŻOAT TAS-SODJU

Sinonimi

 

Definizzjoni

EINECS

208-534-8

Isem kimiku

Benżoat tas-sodju; Melħ tas-sodju tal-aċidu benżenkarbossiliku; Melħ tas-sodju tal-aċidu fenilkarbossiliku

Formola kimika

C7H5O2Na

Piż molekolari

144,11

Test

Mhux inqas minn 99 % ta' C7H5O2Na, wara t-tnixxif ta' 105 °C għal 4 sigħat

Deskrizzjoni

Trab jew ramel kristallin kważi bla riħa abjad

Identifikazzjoni

Solubbiltà

Jinħall faċilment fl-ilma, jinħall ftit fl-etanol

Punt tat-tidwib għall-aċidu benżoiku

Punt tat-tidwib tal-aċidu benżoiku iżolat bl-aċidifikazzjoni u mhux rikristallizzat 121,5 °C sa 123,5 °C wara tnixxif f'dessikkatur tal-aċidu sulfuriku

Test għall-benżoat

Jgħaddi t-test

Test għas-sodju

Jgħaddi t-test

Purità

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 1,5 % (105 °C, 4 sigħat)

Sustanza ossidabbli malajr

Żid 1,5 ml aċidu sulfuriku ma' 100 ml ilma, saħħan sal-punt tat-togħlija u żid 0,1 N KMnO4 fi qtar, sakemm il-kulur roża jippersisti għal 30 sekonda. Dewweb 1 g tal-kampjun, miżun sal-eqreb mg, fis-soluzzjoni msaħħna u ttitra ma' 0,1 N KMnO4 għal kulur roża li jippersisti għal 15-il sekonda. Ma għandux ikun hemm bżonn ta' iktar minn 0,5 ml

Aċidi poliċikliċi

Fuq aċidifikazzjoni frazzjonali ta' soluzzjoni (newtralizzata) ta' benżoat tas-sodju, l-ewwel preċipitat għandu jkollu firxa tat-tidwib differenti minn dik tal-aċidu benżoiku

Komposti organiċi klorinati

Mhux iktar minn 0,06 % espressi bħala klorur, korrispondenti għal 0,25 % espressi bħala aċidu monoklorobenżoiku

Aċidità jew alkalinità

Newtralizzazzjoni ta' 1 g ta' benżoat tas-sodju fil-preżenza tal-fenolftalina, ma għandux ikun hemm bżonn ta' iktar minn 0,25 ml ta' 0,1 N NaOH jew 0,1 N HCl

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 212 BENŻOAT TAL-POTASSJU

Sinonimi

 

Definizzjoni

EINECS

209-481-3

Isem kimiku

Benżoat tal-potassju; Melħ tal-potassju tal-benżenkarbossiliku; Melħ tal-potassju tal-aċidu fenilkarbossiliku

Formola kimika

C7H5KO2·3H2O

Piż molekolari

214,27

Test

Kontenut mhux inqas minn 99 % C7H5KO2 wara t-tnixxif f'105 °C sa piż kostanti

Deskrizzjoni

Trab kristallin abjad

Identifikazzjoni

Punt tat-tidwib għall-aċidu benżoiku

Punt tat-tidwib tal-aċidu benżoiku iżolat bl-aċidifikazzjoni u mhux rikristallizzat 121,5 °C sa 123,5 °C wara tnixxif ġo vakwu f'dessikkatur tal-aċidu sulfuriku

Test għall-benżoat

Jgħaddi t-test

Test għall-potassju

Jgħaddi t-test

Purità

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 26,5 % (105 °C, 4 sigħat)

Komposti organiċi klorinati

Mhux iktar minn 0,06 % espressi bħala klorur, korrispondenti għal 0,25 % espressi bħala aċidu monoklorobenżoiku

Sustanza ossidabbli malajr

Żid 1,5 ml aċidu sulfuriku ma' 100 ml ilma, saħħan sal-punt tat-togħlija u żid 0,1 N KMnO4 fi qtar, sakemm il-kulur roża jippersisti għal 30 sekonda. Dewweb 1 g tal-kampjun, miżun sal-eqreb mg, fis-soluzzjoni msaħħna u ttitra ma' 0,1 N KMnO4 għal kulur roża li jippersisti għal 15-il sekonda. Ma għandux ikun hemm bżonn ta' iktar minn 0,5ml

Sustanzi karbonizzabbli malajr

Soluzzjoni kiesħa ta' 0,5 g aċidu benżoiku f'5 ml 94,5 sa 95,5 % aċidu sulfuriku ma tridx turi kulur iktar qawwi minn dak tal-likwidu ta' referenza li jkun fih 0,2 ml ta' klorur tal-kobalt TSC, 0,3 ml klorur ferriku TSC, 0,1 ml ta' sulfat tar-ram TSC u 4,4 ml ilma

Aċidi Poliċikliċi

Fuq aċidifikazzjoni frazzjonali ta' soluzzjoni (newtralizzata) ta' benżoat tal-potassju, l-ewwel preċipitat ma jridx ikollu firxa tat-tidwib differenti minn dik tal-aċidu benżoiku

Aċidità jew alkalinità

Newtralizzazzjoni ta' 1 g ta' benżoat tal-potassju, fil-preżenza tal-fenolftalina, ma għandux ikollha bżonn ta' iktar minn 0,25 ml ta' 0,1 N NaOH jew 0,1 N HCl

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 213 BENŻOAT TAL-KALĊJU

Sinonimi

Benżoat monokalċiku

Definizzjoni

EINECS

218-235-4

Isem kimiku

Benżoat tal-kalċju; Dibenżoat tal-kalċju

Formola kimika

Anidruż:

C14H10O4Ca

Monoidrat:

C14H10O4Ca·H2O

Triidrat:

C14H10O4Ca·3H2O

Piż molekolari

Anidruż:

282,31

Monoidrat:

300,32

Triidrat:

336,36

Test

Kontenut ta' mhux inqas minn 99 % wara t-tnixxif f’105 °C

Deskrizzjoni

Kristalli bojod jew mingħajr kulur, jew trab abjad

Identifikazzjoni

Punt tat-tidwib għall-aċidu benżoiku

Firxa tat-tidwib tal-aċidu benżoiku iżolat bl-aċidifikazzjoni u mhux rikristallizzat 121,5 °C sa 123,5 °C wara tnixxif ġo vakwu f'dessikkatur tal-aċidu sulfuriku

Test għall-benżoat

Jgħaddi t-test

Test għall-kalċju

Jgħaddi t-test

Purità

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 17,5 % (105 °C, sa piż kostanti)

Materja li ma tinħallx fl-ilma

Mhux iktar minn 0,3 %

Komposti organiċi klorinati

Mhux iktar minn 0,06 % espress bħala klorur, li jikkorrispondu għal 0,25 % espressi bħala aċidu monoklorobenżoiku

Sustanza ossidabbli malajr

Żid 1,5 ml aċidu sulfuriku ma' 100 ml ilma, saħħan sal-punt tat-togħlija u żid 0,1 N KMnO4 fi qtar, sakemm il-kulur roża jippersisti għal 30 sekonda. Dewweb 1 g tal-kampjun, miżun sal-eqreb mg, fis-soluzzjoni msaħħna u ttitra ma' 0,1 N KMnO4 għal kulur roża li jippersisti għal 15-il sekonda. Ma għandux ikun hemm bżonn ta' iktar minn 0,5 ml

Sustanzi karbonizzabbli malajr

Soluzzjoni kiesħa ta' 0,5 g ta' aċidu benżoiku f'5 ml ta' 94,5 sa 95,5 % aċidu sulfuriku ma tridx turi kulur iktar qawwi minn dak tal-likwidu ta' referenza li jkun fih 0,2 ml ta' klorur tal-kobalt TSC, 0,3 ml ta' klorur ferriku TSC, 0,1 ml ta' sulfat tar-ram TSC u 4,4 ml ilma

Aċidi poliċikliċi

Fuq aċidifikazzjoni frazzjonali ta' soluzzjoni (newtralizzata) ta' benżoat tal-kalċju, l-ewwel preċipitat ma jridx ikollu firxa tat-tidwib differenti minn dik tal-aċidu benżoiku

Aċidità jew alkalinità

Newtralizzazzjoni ta' 1 g ta' benżoat tal-kalċju, fil-preżenza tal-fenolftalina, ma għandux ikollha bżonn ta' iktar minn 0,25 ml ta' 0,1 N NaOH jew 0,1 N HCl

Fluworur

Mhux iktar minn 10 mg/kg

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 214 p-IDROSSIBENŻOAT TAL-ETIL

Sinonimi

Etilparaben; p-ossibenżoat tal-etil

Definizzjoni

EINECS

204-399-4

Isem kimiku

p-idrossibenżoat tal-etil; ester etiliku tal-aċidu p-idrossibenżoiku

Formola kimika

C9H10O3

Piż molekolari

166,8

Test

Kontenut mhux inqas minn 99,5 % wara tnixxif għal sagħtejn f'80 °C

Deskrizzjoni

Kristalli kważi bla riħa, żgħar, bla kulur jew bojod jew trab kristallin abjad

Identifikazzjoni

Firxa tat-tidwib

115 °C - 118 °C

Test għall-p-idrossibenżoat

Firxa tat-tidwib għal aċidu p-idrossibenżoiku iżolat bl-aċidifikazzjoni u mhux rikristallizzat: 213 °C sa 217 °C wara tnixxif ġo vakwu f'dessikkatur tal-aċidu sulfuriku

Test għall-alkoħol

Jgħaddi t-test

Purità

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 0,5 % (80 °C, sagħtejn)

Irmied sulfatat

Mhux iktar minn 0,05 %

aċidu p-idrossibenżoiku u aċidu saliċikliku

Mhux iktar minn 0,35 % espress bħala aċidu p-idrossibenżoiku

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 215 ETIL p-IDROSSIBENŻOAT TAS-SODJU

Sinonimi

 

Definizzjoni

EINECS

252-487-6

Isem kimiku

Etil p-idrossibenżoat tas-sodju; Melħ tas-sodju tal-ester etiliku tal-aċidu p-idrossibenżoiku

Formola kimika

C9H9O3Na

Piż molekolari

188,8

Test

Kontenut ta' ester etiliku tal-aċidu p-idrossibenżoiku mhux inqas minn 83 % fuq bażi anidruża

Deskrizzjoni

Trab igroskopiku kristallin abjad

Identifikazzjoni

Firxa tat-tidwib

115 °C sa 118 °C wara tnixxif ġo vakwu f'dessikkatur tal-aċidu sulfuriku

Test għall-p-idrossibenżoat

Firxa tat-tidwib għall-aċidu p-idrossibenżoiku derivat mill-kampjun hija 213 °C sa 217 °C

Test għas-sodju

Jgħaddi t-test

pH

9,9 – 10,3 (soluzzjoni ta’ 0,1 % tal-ilma)

Purità

Telf fit-tnixxif

Mhux iktar minn 5 %, (bi tnixxif bil-vakwu f'dessikkatur tal-aċidu sulfuriku)

Irmied sulfatat

37 sa 39 %

Aċidu p-idrossibenżoiku u aċidu saliċikliku

Mhux iktar minn 0,35 % espress bħala aċidu p-idrossibenżoiku

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 218 p-IDROSSIBENŻOAT TAL-METIL

Sinonimi

Metilparaben; p-ossibenżoat tal-metil

Definizzjoni

EINECS

243-171-5

Isem kimiku

p-idrossibenżoat tal-metil; Esteru metiliku tal-aċidu p-idrossibenżoiku

Formola kimika

C8H8O3

Piż molekolari

152,15

Test

Kontenut mhux inqas minn 99 % wara tnixxif għal sagħtejn fi 80 °C

Deskrizzjoni

Kristalli bla kulur, żgħar u kważi bla riħa jew trab kristallin abjad

Identifikazzjoni

Firxa tat-tidwib

125 °C - 128 °C

Test għall-p-idrossibenżoat

Firxa tat-tidwib għal aċidu p-idrossibenżoiku derivat mill-kampjun hija 213 °C sa 217 °C wara tnixxif għal sagħtejn fi 80 °C

Purità

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 0,5 % (80 °C, sagħtejn)

Irmied sulfatat

Mhux iktar minn 0,05 %

Aċidu p-idrossibenżoiku u aċidu saliċikliku

Mhux iktar minn 0,35 % espress bħala aċidu p-idrossibenżoiku

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 219 METIL p-IDROSSIBENŻOAT TAS-SODJU

Sinonimi

 

Definizzjoni

EINECS

 

Isem kimiku

Metil p-idrossibenżoat tas-sodju; Melħ tas-sodju tal-ester metiliku tal-aċidu p-idrossibenżoiku

Formola kimika

C8H7O3Na

Piż molekolari

174,15

Test

Kontenut mhux inqas minn 99,5 % tal-bażi anidruża

Deskrizzjoni

Trab igroskopiku abjad

Identifikazzjoni

Firxa tat-tidwib

Il-preċipitat abjad ifformat permezz tal-aċidifikazzjoni bl-aċidu idrokloriku soluzzjoni fl-ilma ta' 10 % (w/v) tad-derivat tas-sodju ta' metil p-idrossibenżoat (bl-użu ta' karta litmus bħala indikatur) għandha, meta maħsula bl-ilma u mnixxfa fi 80 °C għal sagħtejn, għandhom firxa tat-tidwib ta' 125 °C sa 128 °C

Test għas-sodju

Jgħaddi t-test

pH

9,7 – 10,3 (soluzzjoni ta’ 0,1 % f’ilma mingħajr diossidu tal-karbonju)

Purità

Kontenut tal-ilma

Mhux iktar minn 5 % (Metodu Karl Fischer)

Irmied sulfatat

40 % sa 44,5 % fuq il-bażi anidruża

Aċidu p-idrossibenżoiku u aċidu saliċikliku

Mhux iktar minn 0,35 % espress bħala aċidu p-idrossibenżoiku

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 220 DIOSSIDU TAL-KUBRIT

Sinonimi

 

Definizzjoni

EINECS

231-195-2

Isem kimiku

Diossidu tal-kubrit; Anidrid tal-aċidu sulfuriku

Formola kimika

SO2

Piż molekolari

64,07

Test

Kontenut ta' mhux anqas minn 99 %

Deskrizzjoni

Gas mhux flammabbli bla kulur b'riħa punġenti qawwija soffokanti

Identifikazzjoni

Test għal sustanzi sulfurużi

Jgħaddi t-test

Purità

Kontenut tal-ilma

Mhux iktar minn 0,05 % (Metodu Karl Fischer)

Residwu mhux volatili

Mhux iktar minn 0,01 %

Triossidu tal-kubrit

Mhux iktar minn 0,1 %

Selenju

Mhux iktar minn 10 mg/kg

Gassijiet oħra mhux normalment preżenti fl-arja

Ebda traċċja

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 221 SULFIT TAS-SODJU

Sinonimi

 

Definizzjoni

EINECS

231-821-4

Isem kimiku

Sulfit tas-sodju (anidruż jew eptaidratat)

Formola kimika

Anidruż:

Na2SO3

Eptaidrat:

Na2SO37H2O

Piż molekolari

Anidruż:

126,04

Eptaidrat:

252,16

Test

Anidruż:

Mhux inqas minn 95 % ta' Na2SO3 u mhux inqas minn 48 % ta' SO2

Eptaidrat:

Mhux inqas minn 48 % ta' Na2SO3 u mhux inqas minn 24 % ta' SO2

Deskrizzjoni

Trab kristallin abjad jew kristalli bla kulur

Identifikazzjoni

Test għas-sulfit

Jgħaddi t-test

Test għas-sodju

Jgħaddi t-test

pH

8,5 - 11,5 (anidruż: soluzzjoni ta’ 10 %; Eptaidrat: soluzzjoni ta’ 20 %)

Purità

Tijosulfat

Mhux iktar minn 0,1 % ibbażat fuq il-kontenut ta’ SO2

Ħadid

Mhux iktar minn 10 mg/kg ibbażat fuq il-kontenut ta’ SO2

Selenju

Mhux iktar minn 5 mg/kg ibbażat fuq il-kontenut ta’ SO2

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 222 BISULFIT TAS-SODJU

Sinonimi

 

Definizzjoni

EINECS

231-921-4

Isem kimiku

Bisulfit tas-sodju; Sulfit idroġenat tas-sodju

Formola kimika

NaHSO3 f'soluzzjoni tal-ilma

Piż molekolari

104,06

Test

Kontenut mhux inqas minn 32 % w/w NaHSO3

Deskrizzjoni

Soluzzjoni trasparenti minn safra għal bla kulur,

Identifikazzjoni

Test għas-sulfit

Jgħaddi t-test

Test għas-sodju

Jgħaddi t-test

pH

2,5 – 5,5 (soluzzjoni ta’ 10 % tal-ilma)

Purità

Ħadid

Mhux iktar minn 10 mg/kg of Na2SO3 ibbażat fuq il-kontenut ta’ SO2

Selenju

Mhux iktar minn 5 mg/kg ibbażat fuq il-kontenut ta’ SO2

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 223 METABISULFIT TAS-SODJU

Sinonimi

Pirosulfit; Pirosulfit tas-sodju

Definizzjoni

EINECS

231-673-0

Isem kimiku

Disulfit tas-sodju; Pentaossodisulfat disodiku

Formola kimika

Na2S2O5

Piż molekolari

190,11

Test

Kontenut mhux inqas minn 95 % Na2S2O5 u mhux inqas minn 64 % ta' SO2

Deskrizzjoni

Kristalli bojod jew trab kristallin

Identifikazzjoni

Test għas-sulfit

Jgħaddi t-test

Test għas-sodju

Jgħaddi t-test

pH

4,0 – 5,5 (soluzzjoni ta’ 10 % tal-ilma)

Purità

Tijosulfat

Mhux iktar minn 0,1 % ibbażat fuq il-kontenut ta’ SO2

Ħadid

Mhux iktar minn 10 mg/kg ibbażat fuq il-kontenut ta’ SO2

Selenju

Mhux iktar minn 5 mg/kg ibbażat fuq il-kontenut ta’ SO2

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 224 METABISULFIT TAL-POTASSJU

Sinonimi

Pirosulfit tal-potassju

Definizzjoni

EINECS

240-795-3

Isem kimiku

Disulfit tal-potassju; Pentaossodisulfat tal-potassju

Formola kimika

K2S2O5

Piż molekolari

222,33

Test

Kontenut mhux inqas minn 90 % K2S2O5 u mhux inqas minn 51,8 % ta SO2, il-bqija jkun kompost kważi interament minn sulfat tal-potassju

Deskrizzjoni

Kristalli bla kulur jew trab kristallin abjad

Identifikazzjoni

Test għas-sulfit

Jgħaddi t-test

Test għall-potassju

Jgħaddi t-test

Purità

Tijosulfat

Mhux iktar minn 0,1 % ibbażat fuq il-kontenut ta’ SO2

Ħadid

Mhux iktar minn 10 mg/kg ibbażat fuq il-kontenut ta’ SO2

Selenju

Mhux iktar minn 5 mg/kg ibbażat fuq il-kontenut ta’ SO2

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 226 SULFIT TAL-KALĊJU

Sinonimi

 

Definizzjoni

EINECS

218-235-4

Isem kimiku

Sulfit tal-kalċju

Formola kimika

CaSO3·2H2O

Piż molekolari

156,17

Test

Kontenut mhux inqas minn 95 % ta' CaSO3·2H2O u mhux inqas minn 39 % ta' SO2

Deskrizzjoni

Kristalli bojod jew trab abjad kristallin

Identifikazzjoni

Test għas-sulfit

Jgħaddi t-test

Test għall-kalċju

Jgħaddi t-test

Purità

Ħadid

Mhux iktar minn 10 mg/kg ibbażat fuq il-kontenut ta’ SO2

Selenju

Mhux iktar minn 5 mg/kg ibbażat fuq il-kontenut ta’ SO2

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 227 BISULFIT TAL-KALĊJU

Sinonimi

 

Definizzjoni

EINECS

237-423-7

Isem kimiku

Bisulfit tal-kalċju; Sulfit idroġenat tal-kalċju

Formola kimika

Ca(HSO3)2

Piż molekolari

202,22

Test

6 sa 8 % (w/v) ta' diossidu tal-kubrit u minn 2,5 sa 3,5 % (w/v) ta' diossidu tal-kalċju li jikkorrispondi għal 10 sa 14 % (w/v) ta' bisulfit tal-kalċju [Ca(HSO3)2]

Deskrizzjoni

Soluzzjoni fl-ilma ħadra fl-isfar trasparenti li għandha riħa distinta ta' diossidu tal-kubrit

Identifikazzjoni

Test għas-sulfit

Jgħaddi t-test

Test għall-kalċju

Jgħaddi t-test

Purità

Ħadid

Mhux iktar minn 10 mg/kg ibbażat fuq il-kontenut ta’ SO2

Selenju

Mhux iktar minn 5 mg/kg ibbażat fuq il-kontenut ta’ SO2

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 228 BISULFIT TAL-POTASSJU

Sinonimi

 

Definizzjoni

EINECS

231-870-1

Isem kimiku

Bisulfit tal-potassju; Sulfit idroġenat tal-potassju

Formola kimika

KHSO3 f'soluzzjoni tal-ilma

Piż molekolari

120,17

Test

Kontenut mhux inqas minn 280 g KHSO3 għal kull litru (jew 150 g SO2 għal kull litru)

Deskrizzjoni

Soluzzjoni tal-ilma bla kulur trasparenti

Identifikazzjoni

Test għas-sulfit

Jgħaddi t-test

Test għall-potassju

Jgħaddi t-test

Purità

Ħadid

Mhux iktar minn 10 mg/kg ibbażat fuq il-kontenut ta’ SO2

Selenju

Mhux iktar minn 5 mg/kg ibbażat fuq il-kontenut ta’ SO2

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 234 NISINA

Sinonimi

 

Definizzjoni

In-nisina tikkonsisti f’diversi polipeptidi marbutin mill-qrib prodotti mir-razez ta’ Lactococcus lactis subsp. lactis

EINECS

215-807-5

Isem kimiku

 

Formola kimika

C143H230N42O37S7

Piż molekolari

3 354,12

Test

Konċentrat tan-nisina fih mhux inqas minn 900 unità għal kull mg f'taħlita ta' solidi ta' ħalib bla xaħam u kontenut minimu ta' 50 % klorur tas-sodju

Deskrizzjoni

Trab abjad

Identifikazzjoni

 

Purità

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 3 % (102 °C sa 103 °C, sa piż kostanti)

Arseniku

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 235 NATAMIĊINA

Sinonimi

Pimariċina

Definizzjoni

In-natamiċina hija funġiċida tal-grupp tal-makrolidi polieniċi, u huwa prodott minn razez ta' Streptomyces natalensis u speċijiet relevanti oħra

EINECS

231-683-5

Isem kimiku

Steroisomeru tal-aċidu 22-(3-Ammino-3,6-dideossi-β-D-mannopiranosilossi)-1,3,26-triidrossi-12-metil-10-osso-6,11,28-triossatriċiklo[22.3.1.05,7]ottakosa-8,14,16,18,20-pentaen-25-karbossiliku

Formola kimika

C33H47O13N

Piż molekolari

665,74

Test

Kontenut mhux inqas minn 95 % meta mnixxef

Deskrizzjoni

Trab kristallin minn abjad għal abjad fl-isfar

Identifikazzjoni

Reazzjonijiet tal-kulur

Maż-żieda ta' ftit kristalli ta' natamiċina fuq platt, ma’ qatra ta':

 

aċidu idrokloriku kkonċentrat, jiżviluppa kulur blu,

 

aċidu fosforiku kkonċentrat, jiżviluppa kulur aħdar, li jinbidel f'aħmar pallidu wara ftit minuti

Spettrometrija

Soluzzjoni ta' 0,0005 % w/v f'soluzzjoni ta’ 1 % ta' aċidu aċetiku metanoliku għandha massima tal-assorbiment f'madwar 290 nm, 303 nm u 318 nm, żieda f'madwar 280 nm u minimu f'madwar 250 nm, 295,5 nm u 311 nm

pH

5,5 - 7,5 (1 % w/v soluzzjoni f'taħlita newtralizzata qabel ta' 20 parti dimetilformamide u 80 parti ilma

Rotazzjoni speċifika

[α]D20 + 250° sa + 295° (1 % w/v soluzzjoni f'aċidu aċetiku glaċjali, f'20 °C u kkalkulat b'referenza għall-materjal niexef)

Purità

Telf fit-tnixxif

Mhux iktar minn 8 % (fuq P2O5 f'vakwu f'60 °C sa piż kostanti)

Irmied sulfatat

Mhux iktar minn 0,5 %

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kriterji mikrobijoloġiċi

Għadd ta’ kolonji totali

Mhux aktar minn 100 kolonja kull gramma

E 239 EŻAMETILEN TETRAMMINA

Sinonimi

Eżammina; Metenammina

Definizzjoni

EINECS

202-905-8

Isem kimiku

1,3,5,7-Tetraazatriċiklo [3.3.1.13,7]-dekan, eżametilentetrammina

Formola kimika

C6H12N4

Piż molekolari

140,19

Test

Kontenut mhux inqas minn 99 % tal-bażi anidruża

Deskrizzjoni

Trab kristallin bla kulur jew abjad

Identifikazzjoni

Test għall-formaldeide

Jgħaddi t-test

Test għall-ammonja

Jgħaddi t-test

Punt tas-sublimazzjoni

Bejn wieħed u ieħor 260 °C

Purità

Telf fit-tnixxif

Mhux iktar minn 0,5 % (f’105 °C f’vakwu fuq P2O5 għal sagħtejn)

Irmied sulfatat

Mhux iktar minn 0,05 %

Sulfati

Mhux iktar minn 0,005 % espress bħala SO4

Kloruri

Mhux iktar minn 0,005 % espress bħala Cl

Imlieħ tal-ammonju

L-ebda traċċa

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 242 DIMETIL DIKARBONAT

Sinonimi

DMDC; Pirokarbonat tad-dimetil

Definizzjoni

EINECS

224-859-8

Isem kimiku

Dikarbonat tad-dimetil; Ester dimetiliku tal-aċidu pirokarboniku

Formola kimika

C4H6O5

Piż molekolari

134,09

Test

Kontenut ta' mhux anqas minn 99,8 %

Deskrizzjoni

Likwidu bla kulur, jiddekomponi f'soluzzjoni tal-ilma. Huwa korrossiv għal ġilda u l-għajnejn u tossiku jekk jittieħed bin-nifs jew jiġi inġestit

Identifikazzjoni

Dekompożizzjoni

Wara dilwazzjoni, testijiet pożittivi għas-CO2 u l-metanol

Punt tat-tidwib

17 °C

Punt tat-togħlija

172 °C bid-dekompożizzjoni

Densità 20 °C

Madwar 1,25 g/cm3

Spettru tal-assorbiment infrared

Massima f'1 156  u 1 832  cm–1

Purità

Dimetil karbonat

Mhux iktar minn 0,2 %

Klorin, total

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 249 NITRIT TAL-POTASSJU

Sinonimi

 

Definizzjoni

EINECS

231-832-4

Isem kimiku

Nitrit tal-potassju

Formola kimika

KNO2

Piż molekolari

85,11

Test

Kontenut mhux inqas minn 95 % tal-bażi anidruża (13)

Deskrizzjoni

Granuli delikwixxenti, bojod jew kemxejn sofor

Identifikazzjoni

Test għan-nitrit

Jgħaddi t-test

Test għall-potassju

Jgħaddi t-test

pH

6,0 - 9,0 (soluzzjoni ta’ 5 %)

Purità

Telf fit-tnixxif

Mhux iktar minn 3 % (4 sigħat, fuq il-ġel tas-silika)

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 250 NITRIT TAS-SODJU

Sinonimi

 

Definizzjoni

EINECS

231-555-9

Isem kimiku

Nitrit tas-sodju

Formola kimika

NaNO2

Piż molekolari

69,00

Test

Kontenut mhux inqas minn 97 % tal-bażi anidruża (14)

Deskrizzjoni

Trab kristallin abjad jew boċċi fl-isfar

Identifikazzjoni

Test għan-nitrit

Jgħaddi t-test

Test għas-sodju

Jgħaddi t-test

Purità

Telf fit-tnixxif

Mhux iktar minn 0,25 % (4 sigħat, fuq il-ġel tas-silika)

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 251 NITRAT TAS-SODJU

I.   NITRAT TAS-SODJU – SOLIDU

Sinonimi

Salnitru taċ-Ċili; Nitru kubiku jew tas-soda

Definizzjoni

EINECS

231-554-3

Isem kimiku

Nitrat tas-sodju

Formola kimika

NaNO3

Piż molekolari

85,00

Test

Kontenut mhux inqas minn 99 % tal-bażi anidruża

Deskrizzjoni

Trab kristallina bajda, kemxejn igroskopiku

Identifikazzjoni

Test għan-nitrat

Jgħaddi t-test

Test għas-sodju

Jgħaddi t-test

pH

5,5 - 8,3 (soluzzjoni ta’ 5 %)

Purità

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 2 % (105 °C, 4 sigħat)

Nitriti

Mhux aktar minn 30 mg/kg espressi bħala NaNO2

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

II.

NITRAT TAS-SODJU LIKWIDU

Sinonimi

 

Definizzjoni

In-nitrat tas-sodju likwidu huwa soluzzjoni fl-ilma tan-nitrat tas-sodju bħala riżultat dirett tar-reazzjoni kimika bejn l-idrossidu tas-sodju u l-aċidu nitriku f'ammonti stoekjometriċi, mingħajr kristallizzazzjoni sussegwenti. Għamliet standardizzati ppreparati min-nitrat tas-sodju f'għamla likwida li jissodisfaw dawn l-ispeċifikazzjonijiet jista' jkollhom l-aċidu nitriku f'ammonti eċċessivi, jekk mistqarr b'mod ċar jew ittikkettat.

EINECS

231-554-3

Isem kimiku

Nitrat tas-sodju

Formola kimika

NaNO3

Piż molekolari

85,00

Test

Kontenut bejn 33,5 % u 40,0 % ta' NaNO3

Deskrizzjoni

Likwidu trasparenti mingħajr kulur

Identifikazzjoni

Test għan-nitrat

Jgħaddi t-test

Test għas-sodju

Jgħaddi t-test

pH

1,5 - 3,5

Purità

Aċidu nitriku ħieles

Mhux iktar minn 0,01 %

Nitriti

Mhux aktar minn 10 mg/kg espressi bħala NaNO2

Arseniku

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 0,3 mg/kg

Din l-ispeċifikazzjoni tirreferi għal soluzzjoni fl-ilma ta’ 35 %

E 252 NITRAT TAL-POTASSJU

Sinonimi

Salnitru taċ-Ċili; Nitru kubiku jew tas-soda

Definizzjoni

EINECS

231-818-8

Isem kimiku

Nitrat tal-potassju

Formola kimika

KNO3

Piż molekolari

101,11

Test

Kontenut mhux inqas minn 99 % tal-bażi anidruża

Deskrizzjoni

Trab kristallin abjad jew priżmi trasparenti li jkollhom togħma rinfreskanti, mielħa, punġenti

Identifikazzjoni

Test għan-nitrat

Jgħaddi t-test

Test għall-potassju

Jgħaddi t-test

pH

4,5 - 8,5 (soluzzjoni ta’ 5 %)

Purità

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 1 % (105 °C, 4 sigħat)

Nitriti

Mhux iktar minn 20 mg/kg espress bħala KNO2

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 260 AĊIDU AĊETIKU

Sinonimi

 

Definizzjoni

EINECS

200-580-7

Isem kimiku

Aċidu aċetiku; Aċidu etanoiku

Formola kimika

C2H4O2

Piż molekolari

60,05

Test

Kontenut ta' mhux anqas minn 99,8 %

Deskrizzjoni

Likwidu bla kulur, trasparenti li jkollu riħa karatteristika, punġenti

Identifikazzjoni

Punt tat-togħlija

118 °C f'760 mm pressjoni (ta' merkurju)

Gravità speċifika

Madwar 1,049

Test għall-aċetat

Soluzzjoni waħda fi tlieta tagħti testijiet pożittivi għall-aċetat

Punt ta' solidifikazzjoni

Mhux inqas minn 14,5 °C

Purità

Residwu mhux volatili

Mhux iktar minn 100 mg/kg

Aċidu formiku, formati u sustanzi ossidabbli oħra

Mhux iktar minn 1 000  mg/kg espressi bħala aċidu formiku

Sustanza ossidabbli malajr

Iddilwa 2 ml tal-kampjun f'kontenitur b'tapp tal-ħġieġ b'10 ml ilma u żid 0,1 ml ta' 0,1 N permanganat tal-potassju. Il-kulur roża ma jinbidilx f'kannella fi żmien 30 minuta

Arseniku

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 0,5 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 261 AĊETAT TAL-POTASSJU

Sinonimi

 

Definizzjoni

EINECS

204-822-2

Isem kimiku

Aċetat tal-potassju

Formola kimika

C2H3O2K

Piż molekolari

98,14

Test

Kontenut mhux inqas minn 99 % tal-bażi anidruża

Deskrizzjoni

Kristalli delikwixxenti bla kulur jew trab kristallin abjad, bla riħa jew inkella bi ftit riħa aċetika

Identifikazzjoni

pH

7,5 – 9,0 (soluzzjoni ta’ 5 % tal-ilma)

Test għall-aċetat

Jgħaddi t-test

Test għall-potassju

Jgħaddi t-test

Purità

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 8 % (150 °C, sagħtejn)

Aċidu formiku, formati u sustanzi ossidabbli oħra

Mhux iktar minn 1 000  mg/kg espressi bħala aċidu formiku

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 262(i) AĊETAT TAS-SODJU

Sinonimi

 

Definizzjoni

EINECS

204-823-8

Isem kimiku

Aċetat tas-sodju

Formola kimika

C2H3NaO2·nH2O (n = 0 jew 3)

Piż molekolari

Anidruż:

82,03

Triidratat:

136,08

Test

Kontenut (kemm għall-forma anidruża kif ukoll għal dik triidratata) mhux inqas minn 98,5 % fuq bażi anidruża

Deskrizzjoni

Anidruża:

Trab igroskopiku, granulari, bla riħa, abjad

Triidratata:

Kristalli trasparenti, bla kulur jew trab kristallin granulari, bla riħa jew b'kemxejn riħa aċetika. Jixgħel f'arja niexfa u sħuna

Identifikazzjoni

pH

8,0 – 9,5 (soluzzjoni ta’ 1 % tal-ilma)

Test għall-aċetat

Jgħaddi t-test

Test għas-sodju

Jgħaddi t-test

Purità

Telf fit-tnixxif

Anidruża:

Mhux aktar minn 2 % (120 °C, 4 sigħat)

Triidratata:

Bejn 36 u 42 % (120 °C, 4 sigħat)

Aċidu formiku, formati u sustanzi ossidabbli oħra

Mhux iktar minn 1 000  mg/kg espressi bħala aċidu formiku

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 262(ii) DIAĊETAT TAS-SODJU

Sinonimi

 

Definizzjoni

Id-diaċetat tas-sodju huwa kompost molekolari tal-aċetat tas-sodju u l-aċidu aċetiku

EINECS

204-814-9

Isem kimiku

Diaċetat idroġenat tas-sodju

Formola kimika

C4H7NaO4·nH2O (n = 0 jew 3)

Piż molekolari

142,09 (anidruż)

Test

Kontenut ta' 39 sa 41 % ta' aċidu aċetiku ħieles u 58 sa 60 % ta' aċetat tas-sodju

Deskrizzjoni

Trab igroskopiku, kristallin solidu b'riħa aċetika

Identifikazzjoni

pH

4,5 – 5,0 (soluzzjoni ta’ 10 % tal-ilma)

Test għall-aċetat

Jgħaddi t-test

Test għas-sodju

Jgħaddi t-test

Purità

Kontenut tal-ilma

Mhux iktar minn 2 % (Metodu Karl Fischer)

Aċidu formiku, formati u sustanzi ossidabbli oħra

Mhux iktar minn 1 000  mg/kg espressi bħala aċidu formiku

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 263 AĊETAT TAL-KALĊJU

Sinonimi

 

Definizzjoni

EINECS

200-540-9

Isem kimiku

Aċetat tal kalċju

Formola kimika

Anidruż:

C4H6O4Ca

Monoidrat:

C4H6O4Ca·H2O

Piż molekolari

Anidruż:

158,17

Monoidrat:

176,18

Test

Kontenut mhux inqas minn 98 % tal-bażi anidruża

Deskrizzjoni