EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0030

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/30/EK irányelve ( 2007. június 20. ) a gyakorlati végrehajtásra vonatkozó jelentések egyszerűsítése és ésszerűsítése érdekében a 89/391/EGK tanácsi irányelv, annak egyedi irányelvei, valamint a 83/477/EGK, a 91/383/EGK, a 92/29/EGK és a 94/33/EK tanácsi irányelv módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

HL L 165., 2007.6.27, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/30/oj

27.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 165/21


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/30/EK IRÁNYELVE

(2007. június 20.)

a gyakorlati végrehajtásra vonatkozó jelentések egyszerűsítése és ésszerűsítése érdekében a 89/391/EGK tanácsi irányelv, annak egyedi irányelvei, valamint a 83/477/EGK, a 91/383/EGK, a 92/29/EGK és a 94/33/EK tanácsi irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 137. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A gyakorlati végrehajtásról szóló tagállami jelentések elkészítését – amely jelentések alapján a Bizottság rendszeres időközönként jelentéseket ad ki a munkavállalók biztonságát és egészségét érintő közösségi szabályok végrehajtásáról – a következő irányelvek írják elő: a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (3), valamint az annak 16. cikke (1) bekezdése szerinti egyedi irányelvek, nevezetesen: a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről szóló, 1989. november 30-i 89/654/EGK tanácsi irányelv (4), a munkavállalók által a munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló, 1989. november 30-i 89/655/EGK tanácsi irányelv (5), a munkavállalók által a munkahelyen használt egyéni védőeszközök egészségvédelmi és biztonsági minimumkövetelményeiről szóló, 1989. november 30-i 89/656/EGK tanácsi irányelv (6), az elsősorban a munkavállalók hátsérülésének kockázatával járó kézi tehermozgatásra vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági minimumkövetelményekről szóló, 1990. május 29-i 90/269/EGK tanácsi irányelv (7), a képernyő előtt végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló, 1990. május 29-i 90/270/EGK tanácsi irányelv (8), az időszakos vagy helyileg változó építkezések biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeinek végrehajtásáról szóló, 1992. június 24-i 92/57/EGK tanácsi irányelv (9), a munkahelyi biztonsági, illetve egészségvédelmi jelzésekre vonatkozó minimumkövetelményekről szóló, 1992. június 24-i 92/58/EGK tanácsi irányelv (10), a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. október 19-i 92/85/EGK tanácsi irányelv (11), az ásványi nyersanyagok fúrólyukon keresztül történő kitermelésével foglalkozó iparágakban dolgozó munkavállalók biztonsága és egészségvédelme javításának minimumkövetelményeiről szóló, 1992. november 3-i 92/91/EGK tanácsi irányelv (12), az ásványi nyersanyagok külszíni és felszín alatti kitermelésével foglalkozó iparágakban dolgozó munkavállalók biztonsága és egészségvédelme javításának minimumkövetelményeiről szóló, 1992. december 3-i 92/104/EGK tanácsi irányelv (13), a halászhajók fedélzetén végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló, 1993. november 23-i 93/103/EK tanácsi irányelv (14), a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló, 1998. április 7-i 98/24/EK tanácsi irányelv (15), a robbanásveszélyes légkör kockázatának kitett munkavállalók biztonságának és egészségvédelmének javítására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló, 1999. december 16-i 1999/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (16), a munkavállalók fizikai tényezők (vibráció) hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről szóló, 2002. június 25-i 2002/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (17), a munkavállalók fizikai tényezők (zaj) hatásának való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről szóló, 2003. február 6-i 2003/10/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (18), a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről szóló, 2004. április 29-i 2004/40/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (19), és a munkavállalók fizikai tényezők hatásának való expozíciójára (mesterséges optikai sugárzás) vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről szóló, 2006. április 5-i 2006/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (20).

(2)

Végrehajtási jelentést ír elő a határozott idejű vagy munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyban álló munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségének javítását elősegítő intézkedések kiegészítéséről szóló, 1991. június 25-i 91/383/EGK tanácsi irányelv (21), a hajók fedélzetén a jobb orvosi ellátás biztosítását célzó biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről szóló, 1992. március 31-i 92/29/EGK tanácsi irányelv (22), valamint a fiatal személyek munkahelyi védelméről szóló, 1994. június 22-i 94/33/EK tanácsi irányelv (23) is.

(3)

A 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése szerinti egyedi irányelvek, valamint a 91/383/EGK, 92/29/EGK és 94/33/EK irányelvek jelentéskészítésre vonatkozó rendelkezései mind a jelentéstételi időszakok hossza, mind a jelentések tartalma tekintetében eltérnek egymástól.

(4)

A tagállamokra rótt végrehajtási jelentéskészítési kötelezettség, valamint a Bizottság jelentéstételi kötelezettsége a nemzeti jelentések alapján a jogalkotási ciklus jelentős elemei, amelyek lehetővé teszik az irányelvek különböző gyakorlati végrehajtási aspektusainak mérlegelését és értékelését; ezért helyénvaló ezt a kötelezettséget kiterjeszteni azokra az irányelvekre is, amelyek nem írnak elő jelentéstételt, nevezetesen: a munkájuk során biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (hetedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (24), a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló, 2004. április 29-i 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (25), valamint a munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló, 1983. szeptember 19-i 83/477/EGK tanácsi irányelvre (második egyedi irányelv a 80/1107/EGK irányelv 8. cikke értelmében) (26).

(5)

A 89/391/EGK irányelv, az annak 16. cikke (1) bekezdése szerinti egyedi irányelvek, valamint a 83/477/EGK, 91/383/EGK, 92/29/EGK és 94/33/EK irányelv rendelkezéseit ezért össze kell hangolni.

(6)

Az „Alkalmazkodás a munka és a társadalom változásaihoz: új közösségi egészségügyi és biztonsági stratégia 2002–2006” című bizottsági közlemény szerint jogalkotási javaslatokat kell kidolgozni a végrehajtási jelentések egyszerűsítésére és ésszerűsítésére. Ez a feladat a jogalkotás minőségének javítására vonatkozó kezdeményezés összefüggésében is felvetődött, mint a közösségi jogalkotás egyszerűsítésének egyik elsőbbséget élvező területe.

(7)

A feladatot egyszerűsíteni kell a Bizottságnak benyújtandó nemzeti gyakorlati végrehajtási jelentések időközeinek összehangolása, és egyetlen végrehajtási jelentés bevezetése révén, amely az összes irányelvre vonatkozó általános részből, valamint az egyedi érintett irányelvek sajátosságaira vonatkozó külön fejezetekből állna. Ezek a rendelkezések és különösen a 89/391/EGK irányelv kiegészítése egy új, 17a. cikkel, azt is lehetővé tennék, hogy a végrehajtási jelentési gyakorlatba azokat a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése szerinti egyedi irányelveket is belefoglalják, amelyek jelentéstételt nem írnak elő, nevezetesen: a 2000/54/EK és a 2004/37/EK irányelvet, valamint minden, a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében a jövőben elfogadandó egyedi irányelvet is.

(8)

A tagállamok számára a jelentések elkészítésére és a Bizottsághoz való benyújtására kiszabott megfelelő rendszeres időszak öt év; az első jelentésnek kivételesen egy hosszabb időszakot kell átfognia; a jelentések felépítésének a könnyebb feldolgozhatóság érdekében koherensnek kell lennie; e jelentéseket egy olyan kérdőív alapján kell összeállítani, amelyet a Bizottság a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően készít el, és a jelentésekbe bele kell foglalni a tagállamok által tett, megelőzést célzó erőfeszítésekre vonatkozó megfelelő információkat, lehetővé téve a Bizottságnak a jogszabályok gyakorlati működésének megfelelő értékelését, figyelembe véve az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség és az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért vonatkozó megállapításait.

(9)

A Szerződés 138. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Bizottság közösségi szinten konzultált a szociális partnerekkel a közösségi fellépés lehetséges irányáról e területen.

(10)

E konzultációt követően a Bizottság közösségi fellépést tartott kívánatosnak, és a tervezett javaslat tartalmáról közösségi szinten ismételten konzultált a szociális partnerekkel a Szerződés 138. cikke (3) bekezdésének megfelelően.

(11)

E második konzultációs szakasz lezárását követően a szociális partnerek nem tájékoztatták a Bizottságot arról, hogy el kívánnák indítani a Szerződés 138. cikkének (4) bekezdésében foglalt, adott esetben megállapodás megkötéséhez vezető eljárást.

(12)

A tagállamoknak meg kell hozniuk az ezen irányelvben előírt módosítások átültetéséhez szükséges intézkedéseket, amelyek – szükség esetén és figyelemmel ezen irányelv sajátos jellegére – közigazgatási intézkedések is lehetnek,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 89/391/EGK irányelv módosítása

A 89/391/EGK irányelv a következő cikkel egészül ki:

„17a. cikk

Végrehajtási jelentés

(1)   A tagállamok ötévente egységes jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az ezen irányelv, valamint a 16. cikk (1) bekezdése szerinti egyedi irányelvek gyakorlati végrehajtásáról, amely tartalmazza a szociális partnerek álláspontját is. A jelentés értékeli az egyes irányelvek gyakorlati végrehajtásához kapcsolódó különböző kérdéseket, és nemekre lebontott adatokat tartalmaz, amennyiben ilyen adatok szükségesek és rendelkezésre állnak.

(2)   A jelentés felépítését, valamint a jelentés tartalmát pontosító kérdőívet a munkahelyi biztonsági és egészségvédelemi tanácsadó bizottsággal együttműködve a Bizottság határozza meg.

A jelentés tartalmaz egy általános részt, amely az (1) bekezdésben említett összes irányelvre alkalmazandó, és az ezen irányelv rendelkezéseiben szereplő közös elvekkel és kérdésekkel foglalkozik.

Az általános részt kiegészítve külön fejezetek foglalkoznak az egyes irányelvek egyedi vonatkozásainak végrehajtásával, egyedi mutatók segítségével, amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak.

(3)   A jelentés felépítését és a fent említett kérdőívet a Bizottság legalább a jelentés által felölelt időszak lejárta előtt hat hónappal megküldi a tagállamoknak. A jelentést az általa átfogott ötéves időszak végétől számított tizenkét hónapon belül kell benyújtani a Bizottságnak.

(4)   E jelentések alapján a Bizottság értékeli az érintett irányelvek végrehajtását a megfelelőség, és a különböző területeken végzett kutatás és az új tudományos ismeretek szempontjából. A Bizottság az értékelés eredményeiről és szükség esetén a szabályozási keret működésének javítására irányuló kezdeményezésekről az ötéves időszak végétől számított 36 hónapon belül tájékoztatja az Európai Parlamentet, a Tanácsot, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot és a munkahelyi biztonsági és egészségvédelemi tanácsadó bizottságot.

(5)   Az első jelentés a 2007-től 2012-ig terjedő időszakra vonatkozik.”

2. cikk

A 83/477/EGK, a 91/383/EGK, a 92/29/EGK és a 94/33/EK irányelv módosítása

(1)   A 83/477/EGK irányelv a következő cikkel egészül ki:

„17a. cikk

Végrehajtási jelentés

A tagállamok ötévente jelentést nyújtanak be a Bizottságnak ezen irányelv gyakorlati végrehajtásáról a 89/391/EGK irányelv 17a. cikke (1), (2) és (3) bekezdésében említett, és ugyanezen irányelv 17a. cikkének (4) bekezdése értelmében a Bizottság által elvégzendő értékelés alapját képező egységes jelentés önálló fejezeteként.”

(2)   A 91/383/EGK irányelv a következő cikkel egészül ki:

„10a. cikk

Végrehajtási jelentés

A tagállamok ötévente jelentést nyújtanak be a Bizottságnak ezen irányelv gyakorlati végrehajtásáról a 89/391/EGK irányelv 17a. cikke (1), (2) és (3) bekezdésében említett, és ugyanezen irányelv 17a. cikkének (4) bekezdése értelmében a Bizottság által elvégzendő értékelés alapját képező egységes jelentés önálló fejezeteként.”

(3)   A 92/29/EGK irányelv a következő cikkel egészül ki:

„9a. cikk

Végrehajtási jelentés

A tagállamok ötévente jelentést nyújtanak be a Bizottságnak ezen irányelv gyakorlati végrehajtásáról a 89/391/EGK irányelv 17a. cikke (1), (2) és (3) bekezdésében említett, és ugyanezen irányelv 17a. cikkének (4) bekezdése értelmében a Bizottság által elvégzendő értékelés alapját képező egységes jelentés önálló fejezeteként.”

(4)   A 94/33/EK irányelv a következő cikkel egészül ki:

„17a. cikk

Végrehajtási jelentés

A tagállamok ötévente jelentést nyújtanak be a Bizottságnak ezen irányelv gyakorlati végrehajtásáról a 89/391/EGK irányelv 17a. cikke (1), (2) és (3) bekezdésében említett, és ugyanezen irányelv 17a. cikkének (4) bekezdése értelmében a Bizottság által elvégzendő értékelés alapját képező egységes jelentés önálló fejezeteként.”

3. cikk

Hatályon kívül helyezés

A következő rendelkezések 2007. június 27-től kezdődően hatályukat vesztik:

1.

a 89/391/EGK irányelv 18. cikkének (3) és (4) bekezdése;

2.

a 89/654/EGK irányelv 10. cikkének (3) és (4) bekezdése;

3.

a 89/655/EGK irányelv 10. cikkének (3) és (4) bekezdése;

4.

a 89/656/EGK irányelv 10. cikkének (3) és (4) bekezdése;

5.

a 90/269/EGK irányelv 9. cikkének (3) és (4) bekezdése;

6.

a 90/270/EGK irányelv 11. cikkének (3) és (4) bekezdése;

7.

a 91/383/EGK irányelv 10. cikkének (3) és (4) bekezdése;

8.

a 92/29/EGK irányelv 9. cikkének (3) és (4) bekezdése;

9.

a 92/57/EGK irányelv 14. cikkének (4) és (5) bekezdése;

10.

a 92/58/EGK irányelv 11. cikkének (4) és (5) bekezdése;

11.

a 92/85/EGK irányelv 14. cikkének (4), (5) és (6) bekezdése;

12.

a 92/91/EGK irányelv 12. cikkének (4) bekezdése;

13.

a 92/104/EGK irányelv 13. cikkének (4) bekezdése;

14.

a 93/103/EK irányelv 13. cikkének (3) és (4) bekezdése;

15.

a 94/33/EK irányelv 17. cikkének (4) és (5) bekezdése;

16.

a 98/24/EK irányelv 15. cikke;

17.

a 1999/92/EK irányelv 13. cikkének (3) bekezdése;

18.

a 2002/44/EK irányelv 13. cikke;

19.

a 2003/10/EK irányelv 16. cikke;

20.

a 2004/40/EK irányelv 12. cikke;

21.

a 2006/25/EK irányelv 12. cikke.

4. cikk

Végrehajtás

A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2012. december 31-ig megfeleljenek.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2007. június 20-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

G. GLOSER


(1)  2006. január 17-i vélemény.

(2)  Az Európai Parlament 2007. április 26-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). A Tanács 2007. május 30-i határozata.

(3)  HL L 183., 1989.6.29., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(4)  HL L 393., 1989.12.30., 1. o.

(5)  HL L 393., 1989.12.30., 13. o. A legutóbb a 2001/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 195., 2001.7.19., 46. o.) módosított irányelv.

(6)  HL L 393., 1989.12.30., 18. o.

(7)  HL L 156., 1990.6.21., 9. o.

(8)  HL L 156., 1990.6.21., 14. o.

(9)  HL L 245., 1992.8.26., 6. o.

(10)  HL L 245., 1992.8.26., 23. o.

(11)  HL L 348., 1992.11.28., 1. o.

(12)  HL L 348., 1992.11.28., 9. o.

(13)  HL L 404., 1992.12.31., 10. o.

(14)  HL L 307., 1993.12.13., 1. o.

(15)  HL L 131., 1998.5.5., 11. o.

(16)  HL L 23., 2000.1.28., 57. o.

(17)  HL L 177., 2002.7.6., 13. o.

(18)  HL L 42., 2003.2.15., 38. o.

(19)  HL L 159., 2004.4.30., 1. o.

(20)  HL L 114., 2006.4.27., 38. o.

(21)  HL L 206., 1991.7.29., 19. o.

(22)  HL L 113., 1992.4.30., 19. o. Az 1882/2003/EK rendelettel módosított irányelv.

(23)  HL L 216., 1994.8.20., 12. o.

(24)  HL L 262., 2000.10.17., 21. o.

(25)  HL L 158., 2004.4.30., 50. o.

(26)  HL L 263., 1983.9.24., 25. o. A legutóbb a 2003/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 97., 2003.4.15., 48. o.) módosított irányelv.


Top