EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:165:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 165, 2007m. birželis 27d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 165

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. birželio 27d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2007 m. birželio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 723/2007, patikslinantis Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimams taikytinus korekcinius koeficientus

1

 

*

2007 m. vasario 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 724/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 3149/92, nustatantį išsamias maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje taisykles

2

 

*

2007 m. vasario 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 725/2007, pritaikantis Reglamentą (EEB) Nr. 3149/92, nustatantį išsamias maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje taisykles, į Europos Sąjungą įstojus Bulgarijai ir Rumunijai

4

 

 

2007 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 726/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

6

 

*

2007 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 727/2007, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001 nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, I, III, VII ir X priedus (1)

8

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/30/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 89/391/EEB, jos atskiras direktyvas ir Tarybos direktyvas 83/477/EEB, 91/383/EEB, 92/29/EEB bei 94/33/EB, siekiant supaprastinti ir racionalizuoti praktinio įgyvendinimo ataskaitas (1)

21

 

*

2007 m. birželio 26 d. Komisijos direktyva 2007/39/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 90/642/EEB II priedą, kuriame numatoma didžiausia leistina diazinono likučių koncentracija (1)

25

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/441/EB

 

*

2007 m. birželio 18 d. Tarybos sprendimas, leidžiantis Italijos Respublikai taikyti priemones, nukrypstančias nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 26 straipsnio 1 dalies a punkto ir 168 straipsnio

33

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2007 m. vasario 27 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 208/2007, pritaikančio Reglamentą (EEB) Nr. 3149/92, nustatantį išsamias maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje taisykles, į Europos Sąjungą įstojus Bulgarijai ir Rumunijai, klaidų ištaisymas (OL L 61, 2007 2 28)

35

 

*

2007 m. vasario 27 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 209/2007, iš dalies keičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 3149/92, nustatantį išsamias maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje taisykles, klaidų ištaisymas (OL L 61, 2007 2 28)

35

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top