EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:165:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 165, 27 juni 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 165

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
27 juni 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 723/2007 av den 18 juni 2007 om anpassning av korrigeringskoefficienterna för lönerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 724/2007 av den 27 februari 2007 om ändring av förordning (EEG) nr 3149/92 om närmare bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till förmån för de sämst ställda i gemenskapen

2

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 725/2007 av den 27 februari 2007 om anpassning av förordning (EEG) nr 3149/92 om närmare bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till förmån för de sämst ställda i gemenskapen till följd av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

4

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 726/2007 av den 26 juni 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 727/2007 av den 26 juni 2007 om ändring av bilagorna I, III, VII och X till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (1)

8

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/30/EG av den 20 juni 2007 om ändring av rådets direktiv 89/391/EEG, dess särdirektiv samt rådets direktiv 83/477/EEG, 91/383/EEG, 92/29/EEG och 94/33/EG för att förenkla och rationalisera rapporterna om det praktiska genomförandet (1)

21

 

*

Kommissionens direktiv 2007/39/EG av den 26 juni 2007 om ändring av bilaga II till rådets direktiv 90/642/EEG när det gäller gränsvärden för resthalter av diazinon (1)

25

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/441/EG

 

*

Rådets beslut av den 18 juni 2007 om bemyndigande för Republiken Italien att tillämpa åtgärder som avviker från artikel 26.1 a och artikel 168 i direktiv 2006/112/EG om det gemensamma systemet för mervärdesskatt

33

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 208/2007 av den 27 februari 2007 om anpassning av förordning (EEG) nr 3149/92 om närmare bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till förmån för de sämst ställda i gemenskapen till följd av Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (EUT L 61 av den 28.2.2007)

35

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 209/2007 av den 27 februari 2007 om ändring av förordning (EEG) nr 3149/92 om närmare bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till förmån för de sämst ställda i gemenskapen (EUT L 61 av den 28.2.2007)

35

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top