EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:165:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 165, 27. juni 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 165

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
27. juni 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 723/2007 af 18. juni 2007 om tilpasning af justeringskoefficienterne for vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 724/2007 af 27. februar 2007 om ændring af forordning (EØF) nr. 3149/92 om gennemførelsesbestemmelser for levering af levnedsmidler fra interventionslagre til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet

2

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 725/2007 af 27. februar 2007 om tilpasning af forordning (EØF) nr. 3149/92 om gennemførelsesbestemmelser for levering af levnedsmidler fra interventionslagre til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

4

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 726/2007 af 26. juni 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 727/2007 af 26. juni 2007 om ændring af bilag I, III, VII og X til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (1)

8

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2007/30/EF af 20. juni 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/391/EØF, dets særdirektiver og Rådets direktiv 83/477/EØF, 91/383/EØF, 92/29/EØF og 94/33/EF med henblik på forenkling og rationalisering af rapporterne om den praktiske gennemførelse (1)

21

 

*

Kommissionens direktiv 2007/39/EF af 26. juni 2007 om ændring af bilag II til Rådets direktiv 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af diazinon (1)

25

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/441/EF

 

*

Rådets beslutning af 18. juni 2007 om bemyndigelse af Den Italienske Republik til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

33

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 208/2007 af 27. februar 2007 om tilpasning af forordning (EØF) nr. 3149/92 om gennemførelsesbestemmelser for levering af levnedsmidler fra interventionslagre til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (EUT L 61 af 28.2.2007)

35

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 209/2007 af 27. februar 2007 om ændring af forordning (EØF) nr. 3149/92 om gennemførelsesbestemmelser for levering af levnedsmidler fra interventionslagre til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet (EUT L 61 af 28.2.2007)

35

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top