EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:165:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 165, 27. juuni 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 165

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
27. juuni 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 723/2007, 18. juuni 2007, millega kohandatakse Euroopa ühenduste ametnike ja muude teenistujate töötasude suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 724/2007, 27. veebruar 2007, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 3149/92, millega kehtestatakse ühenduses enim puudustkannatavatele isikutele sekkumisvarudest pärit toiduainete tarnimise üksikasjalikud eeskirjad

2

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 725/2007, 27. veebruar 2007, millega kohandatakse määrust (EMÜ) nr 3149/92, millega kehtestatakse ühenduses enim puudustkannatavatele isikutele sekkumisvarudest pärit toiduainete tarnimise üksikasjalikud eeskirjad, seoses Bulgaaria ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemisega

4

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 726/2007, 26. juuni 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

6

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 727/2007, 26. juuni 2007, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 (millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad) I, III, VII ja X lisa (1)

8

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/30/EÜ, 20. juuni 2007, millega muudetakse nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ, selle üksikdirektiive ning nõukogu direktiive 83/477/EMÜ, 91/383/EMÜ, 92/29/EMÜ ja 94/33/EÜ, et lihtsustada ja ratsionaliseerida praktilise rakendamise aruandeid (1)

21

 

*

Komisjoni direktiiv 2007/39/EÜ, 26. juuni 2007, millega muudetakse nõukogu direktiivi 90/642/EMÜ II lisa diasinooni jääkide piirnorme (1)

25

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2007/441/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 18. juuni 2007, millega lubatakse Itaalia Vabariigil kohaldada meetmeid, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikli 26 lõike 1 punktist a ja artiklist 168

33

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 27. veebruari 2007. aasta määruse (EÜ) nr 208/2007 (millega kohandatakse määrust (EMÜ) nr 3149/92, millega kehtestatakse ühenduses enim puudustkannatavatele isikutele sekkumisvarudest pärit toiduainete tarnimise üksikasjalikud eeskirjad, seoses Bulgaaria ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemisega) parandus (ELT L 61, 28.2.2007)

35

 

*

Komisjoni 27. veebruari 2007. aasta määruse (EÜ) nr 209/2007 (millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 3149/92, millega kehtestatakse ühenduses enim puudustkannatavatele isikutele sekkumisvarudest pärit toiduainete tarnimise üksikasjalikud eeskirjad) parandus (ELT L 61, 28.2.2007)

35

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top