EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CA0436

Cás C-436/20: Breithiúnas na Cúirte (an Ceathrú Dlísheomra) an 14 Iúil 2022 (iarraidh ar réamhrialú ó Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana – an Spáinn) – Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) v Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas (Tarchur chun réamhrialú – Airteagail 49 agus 56 CFAE – Staid inmheánach amháin – Seirbhísí sa mhargadh inmheánach – Treoir 2006/123/CE – Raon feidhme – Airteagal 2(2)(j) – Soláthar poiblí – Treoir 2014/24/AE – An coincheap “soláthar poiblí” – Airteagail 74 go 77 – Cúnamh pearsanta seirbhísí sóisialta a sholáthar – Comhaontuithe conarthacha gníomhaíochta le heintitis príobháideacha de thionscnamh sóisialta – Eisiamh na n-oibreoirí a oibríonn ar bhonn neamhbhrabúsach – Suíomh an eintitis mar chritéar roghnúcháin)

OJ C 340, 5.9.2022, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.9.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

C 340/10


Breithiúnas na Cúirte (an Ceathrú Dlísheomra) an 14 Iúil 2022 (iarraidh ar réamhrialú ó Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana – an Spáinn) – Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) v Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas

(Cás C-436/20) (1)

(Tarchur chun réamhrialú - Airteagail 49 agus 56 CFAE - Staid inmheánach amháin - Seirbhísí sa mhargadh inmheánach - Treoir 2006/123/CE - Raon feidhme - Airteagal 2(2)(j) - Soláthar poiblí - Treoir 2014/24/AE - An coincheap “soláthar poiblí” - Airteagail 74 go 77 - Cúnamh pearsanta seirbhísí sóisialta a sholáthar - Comhaontuithe conarthacha gníomhaíochta le heintitis príobháideacha de thionscnamh sóisialta - Eisiamh na n-oibreoirí a oibríonn ar bhonn neamhbhrabúsach - Suíomh an eintitis mar chritéar roghnúcháin)

(2022/C 340/10)

Teanga an cháis: an Spáinnis

An chúirt a rinne an tarchur

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Páirtithe sna príomhimeachtaí

Iarratasóir: Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE)

Cosantóir: Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas

An chuid oibríochtúil

1)

Ní mór Airteagail 76 agus 77 de Threoir 2014/24/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le soláthar poiblí agus lena n-aisghairtear Treoir 2004/18/CE a léirmhíniú sa chaoi nach gcuirtear cosc leo ar reachtaíocht náisiúnta lena bhforchoimeádtar d’eintitis phríobháideacha neamhbhrabúsach an rogha comhaontuithe a thabhairt i gcrích, faoi réir phróisis tairisceana iomaíoch, lena sholáthraíonn na heintitis sin cúnamh pearsanta seirbhísí sóisialta mar chúiteamh ar na costais a iompraíonn siad a aisíoc, beag beann ar an luach a mheastar a bheidh ar na seirbhísí sin, fiú mura gcomhlíonann na heintitis sin na ceanglais dá bhforáiltear in Airteagal 77, ar choinníoll, ar thaobh amháin, go rannchuidítear leis an gcreat dlíthiúil agus conarthach ina ndéantar gníomhaíocht na n-eintiteas sin go héifeachtach le haidhmeanna sóisialta chomh maith le cuspóirí maidir le dlúthpháirtíocht agus éifeachtacht an bhuiséid ar a bhfuil an Rialachán sin bunaithe a shaothrú agus, ar an taobh eile, go n-urramaítear prionsabal na trédhearcachta, mar a shonraítear go háirithe in Airteagal 75 den Treoir sin.

2)

Ní mór Airteagal 76 de Threoir 2014/24 a léirmhíniú sa chaoi nach gcuirtear cosc leis ar reachtaíocht náisiúnta ar dá réir, i gcomhthéacs soláthair poiblí le haghaidh seirbhísí sóisialta dá dtagraítear in Iarscríbhinn XIV a ghabhann leis an Treoir sin, is ionann suíomh an oibreora eacnamaíoch sa cheantar ina bhfuil na seirbhísí le soláthar agus critéar roghnúcháin na n-oibreoirí eacnamaíocha, roimh scrúdú a dhéanamh ar a dtairiscintí.


(1)  IO C 423, 07.12.2020


Top