EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:340:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 340, 5 septembrie 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 340

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 65
5 septembrie 2022


Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2022/C 340/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2022/C 340/02

Cauzele conexate C-59/18 și C-182/18: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 14 iulie 2022 – Republica Italiană, Comune di Milano/Consiliul Uniunii Europene [Acțiune în anulare – Drept instituțional – Organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene – Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) – Competență în materie de stabilire a sediului – Articolul 341 TFUE – Domeniul de aplicare – Decizie adoptată de reprezentanții guvernelor statelor membre în marja unei reuniuni a Consiliului – Competența Curții în temeiul articolului 263 TFUE – Autorul și natura juridică a actului – Lipsa unor efecte obligatorii în ordinea juridică a Uniunii]

2

2022/C 340/03

Cauzele conexate C-106/19 și C-232/19: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 14 iulie 2022 – Republica Italiană (C-106/19), Comune di Milano (C-232/19)/Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul European [Acțiune în anulare – Drept instituțional – Regulamentul (UE) 2018/1718 – Stabilirea sediului Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) la Amsterdam (Țările de Jos) – Articolul 263 TFUE – Admisibilitate – Interesul de a exercita acțiunea – Calitate procesuală activă – Afectare directă și individuală – Decizie adoptată de reprezentanții guvernelor statelor membre în marja unei reuniuni a Consiliului pentru a stabili locul sediului unei agenții a Uniunii Europene – Lipsa efectelor obligatorii în ordinea juridică a Uniunii – Prerogativele Parlamentului European]

3

2022/C 340/04

Cauza C-743/19: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 14 iulie 2022 – Parlamentul European/Consiliul Uniunii Europene [Acțiune în anulare – Drept instituțional – Organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene – Autoritatea Europeană a Muncii (ELA) – Competență în materie de stabilire a sediului – Articolul 341 TFUE – Domeniul de aplicare – Decizie adoptată de reprezentanții guvernelor statelor membre în marja unei reuniuni a Consiliului – Competența Curții în temeiul articolului 263 TFUE – Autorul și natura juridică a actului – Lipsa unor efecte obligatorii în ordinea juridică a Uniunii]

3

2022/C 340/05

Cauza C-817/19: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 21 iunie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour constitutionnelle – Belgia) – Ligue des droits humains/Conseil des ministres [Trimitere preliminară – Prelucrarea datelor cu caracter personal – Datele din registrul cu numele pasagerilor (PNR) – Regulamentul (UE) 2016/679 – Articolul 2 alineatul (2) litera (d) – Domeniul de aplicare – Directiva (UE) 2016/681 – Utilizarea datelor din PNR ale pasagerilor zborurilor aeriene operate între Uniunea Europeană și țări terțe – Posibilitatea de a include datele pasagerilor zborurilor aeriene operate în cadrul Uniunii – Prelucrarea automatizată a acestor date – Termen de păstrare – Combaterea infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave – Validitate – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolele 7, 8 și 21, precum și articolul 52 alineatul (1) – Legislație națională care extinde aplicarea sistemului PNR la alte transporturi efectuate în cadrul Uniunii – Libertatea de circulație în cadrul Uniunii Carta drepturilor fundamentale – Articolul 45]

4

2022/C 340/06

Cauza C-128/20: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 14 iulie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Landesgericht Klagenfurt – Austria) – GSMB Invest GmbH & Co. KG/Auto Krainer GesmbH [Trimitere preliminară – Apropierea legislațiilor – Regulamentul (CE) nr. 715/2007 – Omologarea de tip a autovehiculelor – Articolul 3 punctul 10 – Articolul 5 alineatele (1) și (2) – Dispozitiv de manipulare – Autovehicule – Motor diesel – Emisii de poluanți – Sistem de control al emisiilor – Software integrat în calculatorul pentru controlul motorului – Supapă pentru recircularea gazelor de eșapament (supapa EGR) – Reducerea emisiilor de oxid de azot (NOx) limitată de o „fereastră termică” – Interzicerea folosirii unor dispozitive de manipulare ce reduc eficiența sistemelor de control al emisiilor – Articolul 5 alineatul (2) litera (a) – Excepție de la această interdicție]

6

2022/C 340/07

Cauza C-134/20: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 14 iulie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Landesgericht Eisenstadt – Austria) – IR/Volkswagen AG [Trimitere preliminară – Apropierea legislațiilor – Regulamentul (CE) nr. 715/2007 – Omologarea de tip a autovehiculelor – Articolul 3 punctul 10 – Articolul 5 alineatele (1) și (2) – Dispozitiv de manipulare – Autovehicule – Motor diesel – Emisii de poluanți – Sistem de control al emisiilor – Software integrat în calculatorul pentru controlul motorului – Supapă pentru recircularea gazelor de eșapament (supapa EGR) – Reducerea emisiilor de oxid de azot (NOx) limitată de o „fereastră termică” – Interzicerea folosirii unor dispozitive de manipulare ce reduc eficiența sistemelor de control al emisiilor – Articolul 5 alineatul (2) litera (a) – Excepție de la această interdicție – Directiva 1999/44/CE – Vânzare de bunuri de consum și garanții conexe – Articolul 3 alineatul (2) – Dispozitiv instalat în cadrul unei reparări a unui vehicul]

7

2022/C 340/08

Cauza C-145/20: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 14 iulie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberster Gerichtshof – Austria) – DS/Porsche Inter Auto GmbH & Co KG, Volkswagen AG [Trimitere preliminară – Apropierea legislațiilor – Regulamentul (CE) nr. 715/2007 – Omologarea de tip a autovehiculelor – Articolul 5 alineatul (2) – Dispozitiv de manipulare – Autovehicule – Motor diesel – Sistem de control al emisiilor – Software integrat în calculatorul pentru controlul motorului – Supapă pentru recircularea gazelor de eșapament (supapa EGR) – Reducerea emisiilor de oxid de azot (NOx) limitată de o „fereastră termică” – Interzicerea folosirii unor dispozitive de manipulare ce reduc eficiența sistemelor de control al emisiilor – Articolul 5 alineatul (2) litera (a) – Excepție de la această interdicție – Protecția consumatorilor – Directiva 1999/44/CE – Vânzare de bunuri de consum și garanții conexe – Articolul 2 alineatul (2) litera (d) – Noțiunea de „bun care prezintă calitatea și performanța care sunt normale pentru bunurile de același tip și la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, dată fiind natura bunurilor” – Vehicul care dispune de o omologare de tip CE – Articolul 3 alineatul (6) – Noțiunea de „neconformitate minoră”]

8

2022/C 340/09

Cauza C-159/20: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 14 iulie 2022 – Comisia Europeană/Regatul Danemarcei [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 – Sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare – Articolul 13 – Utilizarea denumirii de origine protejate (DOP) „Feta” pentru a desemna brânză produsă în Danemarca și destinată exportului către țări terțe – Articolul 4 alineatul (3) TUE – Principiul cooperării loiale]

9

2022/C 340/10

Cauza C-436/20: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 14 iulie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana – Spania) – Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE)/Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas [Trimitere preliminară – Articolele 49 și 56 TFUE – Situație pur internă – Servicii în cadrul pieței interne – Directiva 2006/123/CE – Domeniu de aplicare – Articolul 2 alineatul (2) litera (j) – Atribuirea contractelor de achiziții publice – Directiva 2014/24/UE – Noțiunea de „contracte de achiziții publice” – Articolele 74-77 – Prestație de servicii sociale de asistență personală – Acorduri de acțiune concertată cu entități private de inițiativă socială – Excluderea operatorilor care urmăresc un scop lucrativ – Locul stabilirii entității drept criteriu de selecție]

10

2022/C 340/11

Cauza C-500/20: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 14 iulie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberster Gerichtshof – Austria) – ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft/Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH [Trimitere preliminară – Acorduri internaționale – Transport feroviar – Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) – Regulile uniforme privind contractul de utilizare a infrastructurii în traficul internațional feroviar (CUI) – Articolul 4 – Drept imperativ – Articolul 8 – Răspunderea administratorului – Articolul 19 – Alte acțiuni în justiție – Competența Curții – Avarieri ale locomotivelor transportatorului în urma unei deraieri – Închirierea de locomotive de înlocuire – Obligația administratorului de infrastructură de a rambursa costurile de închiriere – Contract care prevede extinderea răspunderii părților printr-o trimitere la dreptul național]

11

2022/C 340/12

Cauza C-36/21: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 14 iulie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de College van Beroep voor het bedrijfsleven – Țările de Jos) – Sense Visuele Communicatie en Handel vof (acționând de asemenea sub numele De Scharrelderij)/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [Trimitere preliminară – Politica agricolă comună – Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 – Scheme de sprijin direct – Norme comune – Articolul 30 alineatul (6) și articolul 50 alineatul (2) – Cerere de alocare a drepturilor la plată din rezerva națională pentru tinerii fermieri – Autoritate națională administrativă care a oferit informații eronate cu privire la calificarea unei persoane drept „tânăr fermier” – Principiul protecției încrederii legitime – Acțiune în repararea unui prejudiciu întemeiată pe nerespectarea principiului de drept național al protecției încrederii legitime]

12

2022/C 340/13

Cauza C-110/21 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 14 iulie 2022 – Universität Bremen/Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare (REA) (Recurs – Acțiune în anulare – Articolul 19 din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene – Reprezentarea părților neprivilegiate în cadrul unei acțiuni directe în fața instanțelor Uniunii Europene – Profesor universitar – Profesor care predă la universitatea reprezentată în cadrul acestei acțiuni, precum și care exercită funcții de coordonator și de șef de echipă al proiectului care face obiectul litigiului – Condiția de independență – Existența unui interes direct și personal în soluționarea litigiului)

12

2022/C 340/14

Cauza C-722/21: Ordonanța Curții (Camera a opta) din 19 mai 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de un notario del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía – Spania) – Frontera Capital SARL (Trimitere preliminară – Articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Curții – Articolul 267 TFUE – Notar – Noțiunea de „instanță” – Criterii – Lipsa unui litigiu în fața organismului de trimitere – Inadmisibilitate vădită)

13

2022/C 340/15

Cauza C-25/22: Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 14 iulie 2022 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesfinanzgericht – Austria) – CM/Finanzamt Österreich [Trimitere preliminară – Articolul 53 alineatul (2) și articolul 94 din Regulamentul de procedură al Curții – Cerința indicării motivelor care să justifice necesitatea unui răspuns la întrebările adresate – Lipsa detaliilor suficiente – Inadmisibilitate vădită]

13

2022/C 340/16

Cauza C-194/22 P: Recurs introdus la 4 martie 2022 de Magic Box Int. Toys SLU împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a zecea) din 21 decembrie 2021 în cauza T-549/20, Magic Box Int. Toys/EUIPO – KMA Concepts

14

2022/C 340/17

Cauza C-233/22 P: Recurs introdus la 4 aprilie 2022 de Meta Cluster GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 26 ianuarie 2022 în cauza T-233/21, Meta Cluster GmbH/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

14

2022/C 340/18

Cauza C-300/22 P: Recurs introdus la 3 mai 2022 de Govern d’Andorra împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 23 februarie 2022 în cauza T-806/19, Govern d'Andorra/EUIPO

14

2022/C 340/19

Cauza C-319/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Köln (Germania) la 11 mai 2022 – Gesamtverband Autoteile-Handel e.V./Scania CV AB

15

2022/C 340/20

Cauza C-329/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Varhoven administrativen sad (Bulgaria) la 17 mai 2022 – Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie”/IW

16

2022/C 340/21

Cauza C-343/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 27 mai 2022 – PT/VB

17

2022/C 340/22

Cauza C-355/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (Belgia) la 1 iunie 2022 – BV Osteopathie Van Hauwermeiren/Belgische Staat

17

2022/C 340/23

Cauza C-358/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour de cassation (Franța) la 1 iunie 2022 – Bolloré logistics SA/Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Caen, Recette régionale des douanes et droits indirects de Caen, Bolloré Ports de Cherbourg SAS

18

2022/C 340/24

Cauza C-364/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Minden (Germania) la 7 iunie 2022 – J.B., S.B. și F.B./Bundesrepublik Deutschland

19

2022/C 340/25

Cauza C-390/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Okrazhen sad Burgas (Bulgaria) la 14 iunie 2022 – Obshtina Pomorie/„Anhialo auto” OOD

20

2022/C 340/26

Cauza C-407/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 20 iunie 2022 – Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance/Manitou BF SA

20

2022/C 340/27

Cauza C-408/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 20 iunie 2022 – Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance/Bricolage Investissement France SA

21

2022/C 340/28

Cauza C-426/22: Cerere de decizie preliminară introdusă de Szegedi Törvényszék (Ungaria) la 28 iunie 2022 – SOLE-MiZo Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

21

2022/C 340/29

Cauza C-444/22 P: Recurs introdus la 5 iulie 2022 de Leon Leonard Johan Veen împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 27 aprilie 2022 în cauza T-436/21, Veen/Europol

22

2022/C 340/30

Cauza C-445/22 P: Recurs introdus la 4 iulie 2022 de Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 4 mai 2022 în cauza T-423/14 RENV, Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE/Comisia

23

2022/C 340/31

Cauza C-458/22 P: Recurs introdus la 5 iulie 2022 de Robert Roos și alții împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta extinsă) din 27 aprilie 2022 în cauzele conexate T-710/21, T-722/21 și T-723/21, Robert Roos și alții/Parlamentul European

24

2022/C 340/32

Cauza C-479/22 P: Recurs introdus la 14 iulie 2022 de OC împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 4 mai 2022 în cauza T-384/20, OC/Comisia

25

2022/C 340/33

Cauza C-494/22 P: Recurs introdus la 22 iulie 2022 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 11 mai 2022 în cauza T-151/20, Republica Cehă/Comisia

25

 

Tribunalul

2022/C 340/34

Cauza T-280/18: Hotărârea Tribunalului din 6 iulie 2022 – ABLV Bank/SRB [„Uniunea economică și monetară – Uniunea bancară – Mecanismul unic de rezoluție pentru instituțiile de credit și anumite întreprinderi de investiții (MUR) – Procedură de rezoluție aplicabilă în cazul în care o entitate se află sau este susceptibilă de a se afla în dificultate – Decizie a SRB de a nu adopta o schemă de rezoluție – Acțiune în anulare – Act care lezează – Interes de a exercita acțiunea – Calitate procesuală activă – Admisibilitate parțială – Articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 – Competența emitentului actului – Dreptul de a fi ascultat – Obligație de motivare – Proporționalitate – Egalitate de tratament”]

27

2022/C 340/35

Cauza T-388/19: Hotărârea Tribunalului din 6 iulie 2022 – Puigdemont i Casamajó și Comín i Oliveres/Parlamentul („Drept instituțional – Membru al Parlamentului – Refuz al președintelui Parlamentului de a le recunoaște unor candidați aleși calitatea de deputat european și drepturile asociate – Acțiune în anulare – Act care nu este supus căilor de atac – Inadmisibilitate”)

27

2022/C 340/36

Cauza T-886/19: Hotărârea Tribunalului din 13 iulie 2022 – Design Light & Led Made in Europe și Design Luce & Led Made in Italy/Comisia [„Concurență – Abuz de poziție dominantă – Înțelegeri – Sectorul iluminării cu leduri – Program de acordare a licențelor de brevet (Patent Licensing Program) – Decizie de respingere a unei plângeri – Articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 773/2004 – Eroare vădită de apreciere – Obligația de motivare – Lipsa interesului Uniunii – Probabilitatea de a putea stabili existența unei încălcări”]

28

2022/C 340/37

Cauza T-150/20: Hotărârea Tribunalului din 13 iulie 2022 – Tartu Agro/Comisia („Ajutoare de stat – Agricultură – Contract de arendare privind terenuri agricole din Estonia – Decizie prin care se declară ajutorul incompatibil cu piața internă și se dispune recuperarea acestuia – Avantaj – Stabilirea prețului pieței – Principiul operatorului privat – Aprecieri economice complexe – Control jurisdicțional – Luare în considerare a tuturor elementelor relevante – Obligația de diligență”)

29

2022/C 340/38

Cauza T-179/20: Hotărârea Tribunalului din 6 iulie 2022 – JP/Comisia [„Funcție publică – Concurs general – Anunţ de concurs EPSO/AD/363/18 pentru recrutarea de administratori în domeniul fiscalității (AD 7) – Neînscriere pe lista de rezervă – Componența juriului – Stabilitate – Eroare vădită de apreciere – Răspundere”]

29

2022/C 340/39

Cauza T-246/20: Hotărârea Tribunalului din 6 iulie 2022 – Aerospinning Master Franchising/EUIPO – Mad Dogg Athletics (SPINNING) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de decădere – Marca Uniunii Europene verbală SPINNING – Marcă devenită o denumire comercială obișnuită a unui produs sau serviciu pentru care este înregistrată – Articolul 51 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 58 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001] – Public relevant”]

30

2022/C 340/40

Cauza T-278/20: Hotărârea Tribunalului din 6 iulie 2022– Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture și Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts/Comisia [„Dumping – Importuri de roți rutiere din oțel originare din China – Instituirea unei taxe antidumping definitive și perceperea definitivă a taxei provizorii – Articolul 17 alineatul (4), articolul 18 și 20 din Regulamentul (UE) 2016/1036 – Lipsă de cooperare – Insuficiența informațiilor comunicate Comisiei”]

30

2022/C 340/41

Cauza T-631/20: Hotărârea Tribunalului din 6 iulie 2022 – MZ/Comisia („Funcție publică – Funcționari – Concurs EPSO/AD/363/18 pentru recrutarea de administratori în domeniul fiscalității – Limitarea alegerii celei de a doua limbi în care se desfășoară testele – Neînscriere pe lista de rezervă – Excepție de nelegalitate – Admisibilitate – Discriminare bazată pe limbă – Natura specifică a posturilor care urmează să fie ocupate – Justificare – Interesul serviciului – Proporționalitate”)

31

2022/C 340/42

Cauza T-681/20: Hotărârea Tribunalului din 6 iulie 2022 – OC/SEAE („Răspundere – Funcție publică – Personal al SEAE repartizat într-o țară terță – Denunțare a neregularităților – Raport de inspecție – Transfer – Acte care lezează – Comportamente nedecizionale – Respectarea cerințelor aferente procedurii precontencioase – Protecția avertizorilor de integritate – Articolul 22a din statut – Obligaţie de solicitudine – Articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale – Respectarea vieții private – Protecția datelor cu caracter personal”)

32

2022/C 340/43

Cauza T-20/21: Hotărârea Tribunalului din 6 iulie 2022 – VI/Comisia („Funcție publică – Funcționari – Recrutare – Concurs general EPSO/AD/363/18 – Neînscriere pe lista de rezervă – Egalitate de tratament – Stabilitatea compunerii comisiei de evaluare”)

32

2022/C 340/44

Cauza T-129/21: Hotărârea Tribunalului din 6 iulie 2022 – Colombani/SEAE („Funcție publică – Funcționari – Personal al SEAE – Postul de șef al delegației Uniunii în Canada – Postul de director pentru Africa de Nord și Orientul Mijlociu – Respingerea candidaturii”)

33

2022/C 340/45

Cauza T-250/21: Hotărârea Tribunalului din 6 iulie 2022 –Zdút/EUIPO – Nehera și alții (nehera) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de declarare a nulității – Marca Uniunii Europene figurativă NEHERA – Cauză de nulitate absolută – Lipsa relei-credințe – Articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 59 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

33

2022/C 340/46

Cauza T-251/21: Hotărârea Tribunalului din 13 iulie 2022 – Tigercat International/EUIPO – Caterpillar (Tigercat) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale Tigercat – Marcă a Uniunii Europene figurativă anterioară CAT – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

34

2022/C 340/47

Cauza T-283/21: Hotărârea Tribunalului din 13 iulie 2022 – Pejovič/EUIPO – ETA živilska industrija (TALIS) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de declarare a nulității – Marca Uniunii Europene verbală TALIS – Cauză de nulitate absolută – Rea-credință – Articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 59 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

35

2022/C 340/48

Cauza T-284/21: Hotărârea Tribunalului din 13 iulie 2022 – Pejovič/EUIPO – ETA živilska industrija (RENČKI HRAM) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de declarare a nulității – Marca Uniunii Europene figurativă RENČKI HRAM – Cauză de nulitate absolută – Rea-credință – Articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 59 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

35

2022/C 340/49

Cauza T-286/21: Hotărârea Tribunalului din 13 iulie 2022 – Pejovič/EUIPO – ETA živilska industrija (RENŠKI HRAM) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de declarare a nulității – Marca Uniunii Europene verbală RENŠKI HRAM – Cauză de nulitate absolută – Rea-credință – Articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 59 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

36

2022/C 340/50

Cauza T-287/21: Hotărârea Tribunalului din 13 iulie 2022 – Pejovič/EUIPO – ETA živilska industrija (SALATINA) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de declarare a nulității – Marca Uniunii Europene verbală SALATINA – Cauză de nulitate absolută – Rea-credință – Articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 59 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

37

2022/C 340/51

Cauza T-288/21: Hotărârea Tribunalului din 6 iulie 2022 – ALO jewelry CZ/EUIPO – Cartier International (ALOve) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative ALOve – Marca internațională figurativă anterioară LOVe – Motiv relativ de refuz – Profit necuvenit obținut din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare – Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

37

2022/C 340/52

Cauza T-408/21: Hotărârea Tribunalului din 6 iulie 2022 – HB/Comisia („Contracte de achiziții publice de servicii – Prestări de servicii de asistență tehnică pentru Consiliul Superior al Magistraturii și autoritățile ucrainene – Neregularități în procedurile de atribuire a contractelor – Recuperarea sumelor plătite nejustificat – Decizii care constituie titluri executorii – Articolul 299 TFUE – Competența autorului actului – Răspunderea extracontractuală a Uniunii”)

38

2022/C 340/53

Cauza T-478/21: Hotărârea Tribunalului din 6 iulie 2022 – Les Éditions P. Amaury/EUIPO – Golden Balls (BALLON D’OR) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de decădere – Marca Uniunii Europene verbală BALLON D’OR – Utilizarea serioasă a mărcii – Decădere parțială – Articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/1001] – Dovada utilizării serioase – Aprecierea probelor – Calificarea serviciilor”]

39

2022/C 340/54

Cauza T-664/21: Hotărârea Tribunalului din 6 iulie 2022 – YF/EFCA („Funcție publică – Agenți temporari – Contract pe durată nedeterminată – Rezilierea contractului – Insuficiență profesională – Eroare vădită de apreciere – Principiul bunei administrări”)

39

2022/C 340/55

Cauza T-125/22: Hotărârea Tribunalului din 27 iulie 2022 – RT France/Consiliul („Politica externă și de securitate comună – Măsuri restrictive adoptate având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina – Interdicție temporară a difuzării și suspendare a autorizațiilor de difuzare a conținuturilor anumitor canale mass-media – Înscriere pe lista entităților cărora li se aplică măsuri restrictive – Competența Consiliului – Dreptul la apărare – Dreptul de a fi ascultat – Libertatea de exprimare și de informare – Proporționalitate – Libertatea de a desfășura o activitate comercială – Principiul nediscriminării pe motiv de cetățenie”)

40

2022/C 340/56

Cauza T-638/20: Ordonanța Tribunalului din 6 iulie 2022 – JP/Comisia [„Acțiune în anulare și în despăgubire – Funcție publică – Concurs general – Anunț de concurs EPSO/AD/363/18 pentru recrutarea de administratori în domeniul fiscalității (AD 7) – Neînscriere pe lista de rezervă – Litispendență – Inadmisibilitate vădită”]

41

2022/C 340/57

Cauza T-203/21: Ordonanța Tribunalului din 14 iulie 2022 – IN.PRO.DI/EUIPO – Aiello (CAPRI) („Marcă a Uniunii Europene – Revocare a deciziei atacate – Dispariția obiectului litigiului – Nepronunțare asupra fondului”)

41

2022/C 340/58

Cauza T-728/21: Ordonanța Tribunalului din 12 iulie 2022 – LW/Comisia („Funcție publică – Reclamant care a încetat să răspundă solicitărilor Tribunalului – Nepronunțare asupra fondului”)

42

2022/C 340/59

Cauza T-792/21: Ordonanța Tribunalului din 6 iulie 2022 – ClientEarth/Comisia [„Acces la documente – Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 – Convenția de la Aarhus – Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 – Raport de evaluare a impactului și alte documente referitoare la o inițiativă legislativă în domeniul mediului – Refuz implicit de acordare a accesului – Decizie explicită adoptată după introducerea acțiunii – Nepronunțare asupra fondului”]

42

2022/C 340/60

Cauza T-31/22: Ordonanța Tribunalului din 6 iulie 2022 – Ana Teresa Perez Lopes Pargana Calado/Curtea de Justiție a Uniunii Europene („Contracte de achiziții publice de servicii – Retragerea deciziilor atacate – Nepronunțare asupra fondului”)

43

2022/C 340/61

Cauza T-170/22 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 14 iulie 2022 – Telefónica de España/Comisia [„Măsuri provizorii – Contracte de achiziții publice de servicii – Servicii transeuropene securizate de telematică între administrații (TESTA) – Cerere de măsuri provizorii – Lipsa urgenței”]

43

2022/C 340/62

Cauza T-345/22: Acțiune introdusă la 3 iunie 2022 – Stöttingfjällets Miljöskyddsförening/Comisia

44

2022/C 340/63

Cauza T-381/22: Acțiune introdusă la 30 iunie 2022 – Good Services/EUIPO – ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO)

45

2022/C 340/64

Cauza T-382/22: Acțiune introdusă la 30 iunie 2022 – Good Services/EUIPO – ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO)

46

2022/C 340/65

Cauza T-383/22: Acțiune introdusă la 30 iunie 2022 – Good Services/EUIPO – ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO)

47

2022/C 340/66

Cauza T-384/22: Acțiune introdusă la 1 iulie 2022 – Productos Ibéricos Calderón y Ramos/EUIPO – Hijos de Rivera (ESTRELLA DE CASTILLA)

48

2022/C 340/67

Cauza T-385/22: Acțiune introdusă la 24 iunie 2022 – Carmeuse Holding/Comisia

48

2022/C 340/68

Cauza T-416/22: Acțiune introdusă la 1 iulie 2022 – Fresenius Kabi Austria și alții/Comisia

49

2022/C 340/69

Cauza T-424/22: Acțiune introdusă la 11 iulie 2022 – D’Agostino și Dafin/BCE

50

2022/C 340/70

Cauza T-430/22: Acțiune introdusă la 6 iulie 2022 – Nordea Bank/SRB

52

2022/C 340/71

Cauza T-436/22: Acțiune introdusă la 12 iulie 2022 – Machková/EUIPO – Aceites Almenara (ALMARA SOAP)

52

2022/C 340/72

Cauza T-438/22: Acțiune introdusă la 13 iulie 2022 – International British Education XXI/EUIPO – Saint George’s School SL (IBE ST. GEORGE’S)

53

2022/C 340/73

Cauza T-452/22: Acțiune introdusă la 19 iulie 2022 – Hofmeir Magnetics/EUIPO – Healthfactories (Hofmag)

54

2022/C 340/74

Cauza T-454/22: Acțiune introdusă la 22 iulie 2022 – Sky/EUIPO – Skyliners (SKYLINERS)

55

2022/C 340/75

Cauza T-459/22: Acțiune introdusă la 21 iulie 2022 – Laboratorios Ern/EUIPO – Biolark (BIOLARK)

55

2022/C 340/76

Cauza T-462/22: Acțiune introdusă la 20 iulie 2022 – Millennium BCP Participações și BCP África/Comisia

56

2022/C 340/77

Cauza T-542/19: Ordonanța Tribunalului din 15 iulie 2022 – FV/Consiliul

57

2022/C 340/78

Cauza T-713/21: Ordonanța Tribunalului din 8 iulie 2022 – Agentur für Globale Gesundheitsverantwortung/EMA

57

2022/C 340/79

Cauza T-40/22: Ordonanța Tribunalului din 13 iulie 2022 – Dado Ceramica și alții/EUIPO –Italcer (Tuile)

57

2022/C 340/80

Cauza T-157/22: Ordonanța Tribunalului din 14 iulie 2022 – Dehaen/EUIPO – National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC)

58

2022/C 340/81

Cauza T-158/22: Ordonanța Tribunalului din 14 iulie 2022 – Dehaen/EUIPO – National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC)

58


RO

 

Top