EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:340:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 340, 5. syyskuuta 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 340

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

65. vuosikerta
5. syyskuu 2022


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2022/C 340/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2022/C 340/02

Yhdistetyt asiat C-59/18 ja C-182/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 14.7.2022 – Italian tasavalta ja Comune di Milano v. Euroopan unionin neuvosto (Kumoamiskanne – Toimielimiä koskeva oikeus – Euroopan unionin elimet ja laitokset – Euroopan lääkevirasto (EMA) – Toimivalta päättää viraston kotipaikan sijainnista – SEUT 341 artikla – Soveltamisala – Päätös, jonka jäsenvaltioiden hallitusten edustajat ovat hyväksyneet neuvoston kokouksen yhteydessä – Unionin tuomioistuimen toimivalta SEUT 263 artiklan nojalla – Toimen antaja ja toimen oikeudellinen luonne – Toimella ei ole sitovaa vaikutusta unionin oikeusjärjestyksessä)

2

2022/C 340/03

Yhdistetyt asiat C-106/19 ja C-232/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 14.7.2022 – Italian tasavalta (C-106/19) ja Comune di Milano (C-232/19) v. Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti (Kumoamiskanne – Toimielimiä koskeva oikeus – Asetus (EU) 2018/1718 – Euroopan lääkeviraston (EMA) kotipaikan sijoittaminen Amsterdamiin (Alankomaat) – SEUT 263 artikla – Tutkittavaksi ottaminen – Oikeussuojan tarve – Asiavaltuus – Toimi koskee kantajaa suoraan ja erikseen – Päätös, jonka jäsenvaltioiden edustajat ovat hyväksyneet neuvoston kokouksen yhteydessä vahvistaakseen unionin viraston kotipaikan sijainnin – Päätöksellä ei ole sitovaa vaikutusta unionin oikeusjärjestyksessä – Parlamentin valtaoikeudet)

3

2022/C 340/04

Asia C-743/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 14.7.2022 – Euroopan parlamentti v. Euroopan unionin neuvosto (Kumoamiskanne – Toimielimiä koskeva oikeus – Euroopan unionin elimet ja laitokset – Euroopan työviranomainen (ELA) – Toimivalta päättää viraston kotipaikan sijainnista – SEUT 341 artikla – Soveltamisala – Päätös, jonka jäsenvaltioiden hallitusten edustajat ovat hyväksyneet neuvoston kokouksen yhteydessä – Unionin tuomioistuimen toimivalta SEUT 263 artiklan nojalla – Toimen antaja ja toimen oikeudellinen luonne – Toimella ei ole sitovaa vaikutusta unionin oikeusjärjestyksessä)

3

2022/C 340/05

Asia C-817/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 21.6.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Cour constitutionnelle – Belgia) – Ligue des droits humains v. Conseil des ministres (Ennakkoratkaisupyyntö – Henkilötietojen käsittely – Matkustajarekisteritiedot (PNR) – Asetus (EU) 2016/679 – 2 artiklan 2 kohdan d alakohta – Soveltamisala – Direktiivi (EU) 2016/681 – Euroopan unionin ja kolmansien maiden välillä suoritettujen lentojen matkustajia koskevien matkustajarekisteritietojen käyttö – Mahdollisuus unionissa suoritettujen lentojen matkustajia koskevien tietojen sisällyttämiseen – Näiden tietojen automaattinen käsittely – Säilytysaika – Terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunta – Pätevyys – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 7, 8 ja 21 artikla sekä 52 artiklan 1 kohta – Kansallinen lainsäädäntö, jolla matkustajatietorekisterin käyttö ulotetaan koskemaan muutakin liikennettä unionissa – Vapaa liikkuvuus unionissa – Perusoikeuskirja – 45 artikla)

4

2022/C 340/06

Asia C-128/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 14.7.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Landesgericht Klagenfurt – Itävalta) – GSMB Invest GmbH & Co. KG v. Auto Krainer GesmbH (Ennakkoratkaisupyyntö – Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Asetus (EY) N:o 715/2007 – Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntä – 3 artiklan 10 alakohta – 5 artiklan 1 ja 2 kohta – Estolaite – Moottoriajoneuvot – Dieselmoottori – Epäpuhtauksien päästöt – Päästöjenrajoitusjärjestelmä – Moottorinohjausjärjestelmään kuuluva ohjelmisto – Pakokaasujen takaisinkierrätysventtiili (EGR-venttiili) – Typen oksidien (NOx) päästöjen vähentämistä rajoittava lämpötilaikkuna – Päästöjenrajoitusjärjestelmien tehokkuutta vähentävien estolaitteiden käytön kielto – 5 artiklan 2 kohdan a alakohta – Poikkeus tästä kiellosta)

6

2022/C 340/07

Asia C-134/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 14.7.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Landesgericht Eisenstadt – Itävalta) – IR v. Volkswagen AG (Ennakkoratkaisupyyntö – Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Asetus (EY) N:o 715/2007 – Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntä – 3 artiklan 10 alakohta – 5 artiklan 1 ja 2 kohta – Estolaite – Moottoriajoneuvot – Dieselmoottori – Epäpuhtauksien päästöt – Päästöjenrajoitusjärjestelmä – Moottorinohjausjärjestelmään kuuluva ohjelmisto – Pakokaasujen takaisinkierrätysventtiili (EGR-venttiili) – Typen oksidien (NOx) päästöjen vähentämistä rajoittava lämpötilaikkuna – Päästöjenrajoitusjärjestelmien tehokkuutta vähentävien estolaitteiden käytön kielto – 5 artiklan 2 kohdan a alakohta – Poikkeus tästä kiellosta – Direktiivi 1999/44/EY – Kulutustavaroiden kauppa ja niihin liittyvät takuut – 3 artiklan 2 kohta – Ajoneuvon korjauksen yhteydessä asennettu laite)

7

2022/C 340/08

Asia C-145/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 14.7.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberster Gerichtshof – Itävalta) – DS v. Porsche Inter Auto GmbH & Co KG ja Volkswagen AG (Ennakkoratkaisupyyntö – Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Asetus (EY) N:o 715/2007 – Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntä – 5 artiklan 2 kohta – Estolaite – Moottoriajoneuvot – Dieselmoottori – Päästöjenrajoitusjärjestelmä – Moottorinohjausjärjestelmään kuuluva ohjelmisto – Pakokaasujen takaisinkierrätysventtiili (EGR-venttiili) – Typen oksidien (NOx) päästöjen vähentämistä rajoittava lämpötilaikkuna – Päästöjenrajoitusjärjestelmien tehokkuutta vähentävien estolaitteiden käytön kielto – 5 artiklan 2 kohdan a alakohta – Poikkeus tästä kiellosta – Kuluttajansuoja – Direktiivi 1999/44/EY – Kulutustavaroiden kauppa ja niihin liittyvät takuut – 2 artiklan 2 kohdan d alakohta – Käsite ”tavara, jonka laatu ja ominaisuudet ovat sellaisia kuin vastaavanlaisilla tavaroilla tavanomaisesti ja joita kuluttaja voi kohtuudella edellyttää ottaen huomioon tavaroiden luonne” – EY-tyyppihyväksytty ajoneuvo – 3 artiklan 6 kohta – Käsite ”vähäinen virhe”)

8

2022/C 340/09

Asia C-159/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 14.7.2022 – Euroopan komissio v. Tanskan kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Asetus (EU) N:o 1151/2012 – Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmät – 13 artikla – Suojatun alkuperänimityksen (SAN) ”Feta” käyttö osoittamaan Tanskassa tuotettua ja kolmansiin maihin vietäväksi tarkoitettua juustoa – SEU 4 artiklan 3 kohta – Vilpittömän yhteistyön periaate)

9

2022/C 340/10

Asia C-436/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 14.7.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana – Espanja) – Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) v. Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas (Ennakkoratkaisupyyntö – SEUT 49 ja SEUT 56 artikla – Täysin jäsenvaltion sisäinen tilanne – Palvelut sisämarkkinoilla – Direktiivi 2006/123/EY – Soveltamisala – 2 artiklan 2 kohdan j alakohta – Julkisten hankintojen tekeminen – Direktiivi 2014/24/EU – Hankintasopimuksen käsite – 74 – 77 artikla – Henkilökohtaista apua koskevien sosiaalipalvelujen tarjoaminen – Yksityisten sosiaalialan yksiköiden kanssa tehdyt yhteistoimintajärjestelyt – Voittoa tavoittelevien toimijoiden poissulkeminen – Yksikön sijaintipaikka valintaperusteena)

10

2022/C 340/11

Asia C-500/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 14.7.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberster Gerichtshof – Itävalta) – ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft v. Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH (Ennakkoratkaisupyyntö – Kansainväliset sopimukset – Rautatiekuljetukset – Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva yleissopimus (COTIF) – Yhtenäiset säännöt infrastruktuurin käytöstä kansainvälisessä rautatieliikenteessä (CUI) – 4 artikla – Pakottava oikeus – 8 artikla – Infrastruktuurihallinnon vastuu – 19 artikla – Muut kanteet – Unionin tuomioistuimen toimivalta – Kuljettajan vetureille raiteilta suistumisen seurauksena aiheutuneet vahingot – Korvaavien vetureiden vuokraaminen – Infrastruktuurihallinnon velvollisuus korvata vuokrakustannukset – Sopimus, jossa määrätään osapuolten vastuun laajentamisesta viittauksella kansalliseen oikeuteen)

11

2022/C 340/12

Asia C-36/21: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 14.7.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt College van Beroep voor het bedrijfsleven – Alankomaat) – Sense Visuele Communicatie en Handel vof (joka toimii myös nimellä De Scharrelderij) v. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ennakkoratkaisupyyntö – Yhteinen maatalouspolitiikka – Asetus (EU) N:o 1307/2013 – Suoran tuen järjestelmät – Yhteiset säännöt – 30 artiklan 6 kohta ja 50 artiklan 2 kohta – Hakemus, joka koskee tukioikeuksien myöntämistä nuorille viljelijöille tarkoitetusta kansallisesta varannosta – Kansallinen hallintoviranomainen, joka on antanut virheellisiä tietoja henkilön luonnehtimisesta ”nuoreksi viljelijäksi” – Luottamuksensuojan periaate – Kansallisen luottamuksensuojan periaatteen noudattamatta jättämiseen perustuva vahingonkorvauskanne)

12

2022/C 340/13

Asia C-110/21 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 14.7.2022 – Valittajana Universität Bremen ja muuna osapuolena Euroopan tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA) (Muutoksenhaku – Kumoamiskanne – Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 19 artikla – Muiden kuin etuoikeutettujen asianosaisten edustaminen Euroopan unionin tuomioistuimessa nostettavan kanteen yhteydessä – Yliopiston opettaja – Opettaja, joka opettaa tässä kanteessa edustettuna olevassa yliopistossa ja toimii oikeusriidan kohteena olevan hankkeen koordinaattorina ja ryhmän johtajana – Riippumattomuutta koskeva edellytys – Välitön ja henkilökohtainen intressi asian ratkaisuun)

12

2022/C 340/14

Asia C-722/21: Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 19.5.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt notario del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía – Espanja) – Frontera Capital SARL (Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta – SEUT 267 artikla – Notaari – Tuomioistuimen käsite – Kriteerit – Ennakkoratkaisua pyytäneessä tuomioistuimessa ei ole vireillä oikeusriitaa – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

13

2022/C 340/15

Asia C-25/22: Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 14.7.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesfinanzgericht – Itävalta) – CM v. Finanzamt Österreich (Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta ja 94 artikla – Vaatimus siitä, että ilmoitetaan syyt, joiden perusteella vastaus esitettyihin kysymyksiin on tarpeen – Riittävien täsmennysten puuttuminen – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

13

2022/C 340/16

Asia C-194/22 P: Valitus, jonka Magic Box Int. Toys SLU on tehnyt 4.3.2022 unionin yleisen tuomioistuimen (kymmenes jaosto) asiassa T-549/20, Magic Box Int. Toys v. EUIPO – KMA Concepts, 21.12.2021 antamasta tuomiosta

14

2022/C 340/17

Asia C-233/22 P: Valitus, jonka Meta Cluster GmbH on tehnyt 4.4.2022 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-233/21, Meta Cluster GmbH v. EUIPO, 26.1.2022 antamasta tuomiosta

14

2022/C 340/18

Asia C-300/22 P: Valitus, jonka Govern d'Andorra on tehnyt 3.5.2022 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-806/19, Govern d'Andorra v. EUIPO, 23.2.2022 antamasta tuomiosta

14

2022/C 340/19

Asia C-319/22: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Köln (Saksa) on esittänyt 11.5.2022 – Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. v. Scania CV AB

15

2022/C 340/20

Asia C-329/22: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Varhoven administrativen sad (Bulgaria) on esittänyt 17.5.2022 – Zamestnik Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond ”Zemedelie” v. IW

16

2022/C 340/21

Asia C-343/22: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 27.5.2022 – PT v. VB

17

2022/C 340/22

Asia C-355/22: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (Belgia) on esittänyt 1.6.2022 – BV Osteopathie Van Hauwermeiren v. Belgian valtio

17

2022/C 340/23

Asia C-358/22: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 1.6.2022 – Bolloré logistics SA v. Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Caen, Recette régionale des douanes et droits indirects de Caen ja Bolloré Ports de Cherbourg SAS

18

2022/C 340/24

Asia C-364/22: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Minden (Saksa) on esittänyt 7.6.2022 – J.B., S.B. ja F.B. v. Saksan liittotasavalta

19

2022/C 340/25

Asia C-390/22: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Okrazhen sad Burgas (Bulgaria) on esittänyt 14.6.2022 – Obshtina Pomorie v. ”Anhialo auto” OOD

20

2022/C 340/26

Asia C-407/22: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 20.6.2022 – Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance v. Manitou BF SA

20

2022/C 340/27

Asia C-408/22: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 20.6.2022 – Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance v. Bricolage Investissement France SA

21

2022/C 340/28

Asia C-426/22: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Szegedi Törvényszék (Szegedin ylioikeus, Unkari) on esittänyt 28.6.2022– SOLE-MiZo Zrt. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

21

2022/C 340/29

Asia C-444/22 P: Valitus, jonka Leon Leonard Johan Veen on tehnyt 5.7.2022 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-436/21, Veen v. Europol, 27.4.2022 antamasta tuomiosta

22

2022/C 340/30

Asia C-445/22 P: Valitus, jonka Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE on tehnyt 4.7.2022 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-423/14 RENV, Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE v. komissio, 4.5.2022 antamasta tuomiosta

23

2022/C 340/31

Asia C-458/22 P: Valitus, jonka Robert Roos ym. on tehnyt 5.7.2022 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu kahdeksas jaosto) yhdistetyissä asioissa T-710/21, T-722/21 ja T-723/2, Robert Roos ym. v. Euroopan parlamentti, 27.4.2022 antamasta tuomiosta

24

2022/C 340/32

Asia C-479/22 P: Valitus, jonka OC on tehnyt 14.7.2022 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-384/20, OC v. Euroopan komissio, 4.5.2022 antamasta tuomiosta

25

2022/C 340/33

Asia C-494/22 P: Valitus, jonka Tšekin tasavalta on tehnyt 22.7.2022 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-151/20, Tšekin tasavalta v. komissio, 11.5.2022 antamasta tuomiosta

25

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2022/C 340/34

Asia T-280/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.7.2022 – ABLV Bank v. SRB (Talous- ja rahaliitto – Pankkiunioni – Yhteinen kriisinratkaisumekanismi (SRM) luottolaitoksia ja tiettyjä sijoituspalveluyrityksiä varten – Kriisinratkaisumenettely, jota sovelletaan, kun laitos on kykenemätön tai todennäköisesti kykenemätön jatkamaan toimintaansa – SRB:n päätös olla hyväksymättä kriisinratkaisumääräystä – Kumoamiskanne – Henkilölle vastainen toimi – Oikeussuojan tarve – Asiavaltuus – Tutkittavaksi ottaminen osittain – Asetuksen (EU) N:o 806/2014 18 artikla – Toimen antajan toimivalta – Oikeus tulla kuulluksi – Perusteluvelvollisuus – Oikeasuhteisuus – Yhdenvertainen kohtelu)

27

2022/C 340/35

Asia T-388/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.7.2022 – Puigdemont i Casamajó ja Comín i Oliveres v. parlamentti (Toimielimiä koskeva oikeus – Euroopan parlamentin jäsen – Euroopan parlamentin puhemiehen kieltäytyminen tunnustamasta Euroopan parlamentin jäsenen asemaa ja valittuihin ehdokkaisiin yhdistettyjä oikeuksia – Kumoamiskanne – Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena – Tutkimatta jättäminen)

27

2022/C 340/36

Asia T-886/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2022 – Design Light & Led Made in Europe ja Design Luce & Led Made in Italy v. komissio (Kilpailu – Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö – Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – LED-valaistuksen ala – Patenttien lisensointiohjelma (Patent Licensing Program) – Päätös kantelun hylkäämisestä – Asetuksen (EY) N:o 773/2004 7 artikla – Ilmeinen arviointivirhe – Perusteluvelvollisuus – Unionin edun puuttuminen – Se, kuinka todennäköisesti kilpailusääntöjen rikkominen kyetään näyttämään toteen)

28

2022/C 340/37

Asia T-150/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2022 – Tartu Agro v. komissio (Valtiontuet – Maatalous – Maatalousmaan vuokrasopimus Virossa – Päätös, jolla valtiontuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja määrätään perittäväksi takaisin – Etu – Markkinahinnan määrittäminen – Yksityinen toimija -periaate – Monitahoiset taloudelliset arvioinnit – Tuomioistuinvalvonta – Kaikkien asiaan vaikuttavien seikkojen huomioon ottaminen – Huolellisuusvelvoite)

29

2022/C 340/38

Asia T-179/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.7.2022 – JP v. komissio (Henkilöstö – Avoin kilpailu – Kilpailuilmoitus EPSO/AD/363/18 hallintovirkamiesten palvelukseen ottamiseksi verotuksen alalla (AD 7) – Varallaololuetteloon merkitsemättä jättäminen – Valintalautakunnan kokoonpano – Vakaus – Ilmeinen arviointivirhe – Vastuu)

29

2022/C 340/39

Asia T-246/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.7.2022 – Aerospinning Master Franchising v. EUIPO – Mad Dogg Athletics (SPINNING) (EU-tavaramerkki – Menettämismenettely – EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki SPINNING – Tavaramerkki, josta on tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekisteröity – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan b alakohta)) – Kohdeyleisö)

30

2022/C 340/40

Asia T-278/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.7.2022 – Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture ja Ningbo Hi Tech Zone Tongcheng Auto Parts v. komissio (Polkumyynti – Kiinasta peräisin olevien ajoneuvojen teräspyörien tuonti – Lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotto ja väliaikaisen tullin lopullinen kantaminen – Asetuksen (EU) 2016/1036 17 artiklan 4 kohta sekä 18 ja 20 artikla – Yhteistyöstä kieltäytyminen – Komissiolle ilmoitettujen tietojen riittämättömyys)

30

2022/C 340/41

Asia T-631/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.7.2022 – MZ v. komissio (Henkilöstö – Virkamiehet – Kilpailu EPSO/AD/363/18 hallintovirkamiesten palvelukseen ottamiseksi verotuksen alalla – Toisen kokeessa käytettävän kielen valinnan rajoittaminen – Varallaololuetteloon merkitsemättä jättäminen – Lainvastaisuusväite – Tutkittavaksi ottaminen – Kieleen perustuva syrjintä – Täytettävien virkojen erityisluonne – Oikeuttaminen – Yksikön etu – Oikeasuhteisuus)

31

2022/C 340/42

Asia T-681/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.7.2022 – OC v. EUH (Vastuu – Henkilöstö – EUH:n henkilöstö, jonka asemapaikka on kolmannessa maassa – Sääntöjenvastaisuuksien paljastaminen – Tarkastusraportti – Siirtäminen toisiin tehtäviin – Henkilölle vastaiset toimet – Menettelyt, jotka eivät ole päätöksentekoa – Oikeudenkäyntiä edeltävään menettelyyn liittyvien vaatimusten noudattaminen – Väärinkäytösten paljastajien suojelu – Henkilöstösääntöjen 22 a artikla – Huolenpitovelvollisuus – Perusoikeuskirjan 7 ja 8 artikla – Yksityiselämän kunnioittaminen – Henkilötietojen suoja)

32

2022/C 340/43

Asia T-20/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.7.2022 – VI v. komissio (Henkilöstö – Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Avoin kilpailu EPSO/AD/363/18 – Varallaololuetteloon merkitsemättä jättäminen – Yhdenvertainen kohtelu – Valintalautakunnan kokoonpanon vakaus)

32

2022/C 340/44

Asia T-129/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.7.2022 – Colombani v. EUH (Henkilöstö – Virkamiehet – EUH:n henkilöstö – Unionin Kanadan-edustuston päällikön toimi – Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän alueista vastaavan johtajan toimi – Hakemuksen hylkääminen)

33

2022/C 340/45

Asia T-250/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.7.2022 – Zdút v. EUIPO – Nehera ym. (nehera) (EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-kuviomerkki NEHERA – Ehdoton mitättömyysperuste – Vilpillisen mielen puuttuminen – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohta))

33

2022/C 340/46

Asia T-251/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2022 – Tigercat International v. EUIPO – Caterpillar (Tigercat) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus sanamerkin Tigercat rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aikaisempi EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki CAT – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

34

2022/C 340/47

Asia T-283/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2022 – Pejovič v. EUIPO – ETA živilska industrija (TALIS) (EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki TALIS – Ehdoton mitättömyysperuste – Vilpillinen mieli – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohta)

35

2022/C 340/48

Asia T-284/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2022 – Pejovič v. EUIPO – ETA živilska industrija (RENČKI HRAM) (EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki RENČKI HRAM – Ehdoton mitättömyysperuste – Vilpillinen mieli – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohta))

35

2022/C 340/49

Asia T-286/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2022 – Pejovič v. EUIPO – ETA živilska industrija (RENŠKI HRAM) (EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki RENŠKI HRAM – Ehdoton mitättömyysperuste – Vilpillinen mieli – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohta))

36

2022/C 340/50

Asia T-287/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.7.2022 – Pejovič v. EUIPO – ETA živilska industrija (SALATINA) (EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki SALATINA – Ehdoton mitättömyysperuste – Vilpillinen mieli – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohta))

37

2022/C 340/51

Asia T-288/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.7.2022 – ALO jewelry CZ v. EUIPO – Cartier International (ALOve) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin ALOve rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aikaisempi kansainvälinen kuviomerkki LOVe – Suhteellinen hylkäysperuste – Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 5 kohta))

37

2022/C 340/52

Asia T-408/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.7.2022 – HB v. komissio (Julkisia palveluhankintoja koskevat sopimukset – Teknistä apua koskevat palvelusuoritukset ylimmälle tuomarineuvostolle ja Ukrainan viranomaisille – Sääntöjenvastaisuudet hankintasopimusten tekomenettelyissä – Perusteettomasti maksettujen summien takaisinperintä – Täytäntöönpanoperusteena pidettävät päätökset – SEUT 299 artikla – Toimen antajan toimivalta – Sopimussuhteen ulkopuolinen unionin vastuu)

38

2022/C 340/53

Asia T-478/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.7.2022 – Les Éditions P. Amaury v. EUIPO – Golden Balls (BALLON D’OR) (EU-tavaramerkki – Menettämismenettely – EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki BALLON D’OR – Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö – Osittainen menettäminen – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohta) – Näyttö tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä – Todisteiden arviointi – Palvelujen luokittelu)

39

2022/C 340/54

Asia T-664/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.7.2022 –YF v. EFCA (Henkilöstö – Väliaikaiset toimihenkilöt – Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus – Sopimuksen irtisanominen – Epäpätevyys – Ilmeinen arviointivirhe – Hyvän hallinnon periaate)

39

2022/C 340/55

Asia T-125/22: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.7.2022 – RT France v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka – Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta toteutetut rajoittavat toimenpiteet – Tiettyjen tiedotusvälineiden sisällön lähettämisen väliaikainen kielto ja lähetyslupien keskeyttäminen – Kirjaaminen luetteloon yhteisöistä, joihin rajoittavia toimenpiteitä sovelletaan – Neuvoston toimivalta – Puolustautumisoikeudet – Oikeus tulla kuulluksi – Sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus – Oikeasuhteisuus – Elinkeinovapaus – Kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kiellon periaate)

40

2022/C 340/56

Asia T-638/20: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 6.7.2022 – JP v. komissio (Kumoamis- ja vahingonkorvauskanne – Henkilöstö – Avoin kilpailu – Kilpailuilmoitus EPSO/AD/363/18 hallintovirkamiesten palvelukseen ottamista varten verotuksen alalla (AD 7) – Varallaololuetteloon merkitsemättä jättäminen – Vireilläolovaikutus – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

41

2022/C 340/57

Asia T-203/21: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.7.2022 – IN.PRO.DI v. EUIPO – Aiello (CAPRI) (EU-tavaramerkki – Riidanalaisen päätöksen peruuttaminen – Se, että oikeudenkäynti menettää kohteensa – Lausunnon antamisen raukeaminen)

41

2022/C 340/58

Asia T-728/21: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 12.7.2022 – LW v. komissio (Henkilöstö – Kantaja, joka on lakannut vastaamasta unionin yleisen tuomioistuimen yhteydenottoihin – Lausunnon antamisen raukeaminen)

42

2022/C 340/59

Asia T-792/21: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 6.7.2022 – ClientEarth v. komissio (Oikeus tutustua asiakirjoihin – Asetus (EY) N:o 1049/2001 – Århusin yleissopimus – Asetus (EY) N:o 1367/2006 – Vaikutustenarviointiraportti ja muut asiakirjat, jotka koskevat lainsäädäntöaloitetta ympäristön alalla – Asiakirjaan tutustumisen implisiittinen epääminen – Kanteen nostamisen jälkeen tehty nimenomainen päätös – Lausunnon antamisen raukeaminen)

42

2022/C 340/60

Asia T-31/22: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 6.7.2022 – Perez Lopes Pargana Calado v. Euroopan unionin tuomioistuin (Julkisia palveluhankintoja koskevat sopimukset – Riidanalaisten päätösten peruuttaminen – Lausunnon antamisen raukeaminen)

43

2022/C 340/61

Asia T-170/22 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 14.7.2022 – Telefónica de España v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja – Julkiset palveluhankinnat – Euroopan laajuiset telematiikkapalvelut hallintojen välillä (TESTA) – Välitoimihakemus – Kiireellisyysedellytys ei täyty)

43

2022/C 340/62

Asia T-345/22: Kanne 3.6.2022 – Stöttingfjällets Miljöskyddsförening v. komissio

44

2022/C 340/63

Asia T-381/22: Kanne 30.6.2022 – Good Services v. EUIPO – ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO)

45

2022/C 340/64

Asia T-382/22: Kanne 30.6.2022 – Good Services v. EUIPO – ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO)

46

2022/C 340/65

Asia T-383/22: Kanne 30.6.2022 – Good Services v. EUIPO – ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO)

47

2022/C 340/66

Asia T-384/22: Kanne 1.7.2022 – Productos Ibéricos Calderón y Ramos v. EUIPO – Hijos de Rivera (ESTRELLA DE CASTILLA)

48

2022/C 340/67

Asia T-385/22: Kanne 24.6.2022 – Carmeuse Holding v. komissio

48

2022/C 340/68

Asia T-416/22: Kanne 1.7.2022 – Fresenius Kabi Austria ym. v. komissio

49

2022/C 340/69

Asia T-424/22: Kanne 11.7.2022 – D’Agostino ja Dafin v. EKP

50

2022/C 340/70

Asia T-430/22: Kanne 6.7.2022 – Nordea Bank v. yhteinen kriisinratkaisuneuvosto

52

2022/C 340/71

Asia T-436/22: Kanne 12.7.2022 – Machková v. EUIPO – Aceites Almenara (ALMARA SOAP)

52

2022/C 340/72

Asia T-438/22: Kanne 13.7.2022 – International British Education XXI v. EUIPO – Saint George’s School (IBE ST. GEORGE’S)

53

2022/C 340/73

Asia T-452/22: Kanne 19.7.2022 – Hofmeir Magnetics v. EUIPO – –Healthfactories (Hofmag)

54

2022/C 340/74

Asia T-454/22: Kanne 22.7.2022 – Sky v. EUIPO – – Skyliners (SKYLINERS)

55

2022/C 340/75

Asia T-459/22: Kanne 21.7.2022 – Laboratorios Ern v. EUIPO – Biolark (BIOLARK)

55

2022/C 340/76

Asia T-462/22: Kanne 20.7.2022 – Millennium BCP Participações ja BCP África v. komissio

56

2022/C 340/77

Asia T-542/19: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 15.7.2022 – FV v. neuvosto

57

2022/C 340/78

Asia T-713/21: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 8.7.2022 – Agentur für Globale Gesundheitsverantwortung v. EMA

57

2022/C 340/79

Asia T-40/22: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.7.2022 – Dado Ceramica ym. v. EUIPO – Italcer (Laatat)

57

2022/C 340/80

Asia T-157/22: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.7.2022 – Dehaen v. EUIPO – National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC)

58

2022/C 340/81

Asia T-158/22: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.7.2022 – Dehaen v. EUIPO – National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC)

58


FI

 

Top