EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:458:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 458, 22. joulukuuta 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 458

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

64. vuosikerta
22. joulukuuta 2021


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/2282, annettu 15 päivänä joulukuuta 2021, terveysteknologian arvioinnista ja direktiivin 2011/24/EU muuttamisesta ( 1 )

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2021/2283, annettu 20 päivänä joulukuuta 2021, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sekä asetuksen (EU) N:o 1388/2013 kumoamisesta

33

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2284, annettu 10 päivänä joulukuuta 2021, teknisistä täytäntöönpanostandardeista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2033 soveltamiseksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvontaan liittyvän raportoinnin ja tietojen julkistamisen osalta ( 1 )

48

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2285, annettu 14 päivänä joulukuuta 2021, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2072 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kasvintuhoojien luetteloinnista, kielloista ja vaatimuksista kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden unioniin tuomisen ja unionissa siirtämisen yhteydessä sekä päätösten 98/109/EY ja 2002/757/EY ja täytäntöönpanoasetusten (EU) 2020/885 ja (EU) 2020/1292 kumoamisesta

173

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2286, annettu 16 päivänä joulukuuta 2021, viitevuotta 2023 koskevien tietojen toimittamisesta integroiduista maatilatilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1091 mukaisesti muuttujien luettelon ja muuttujien kuvauksen osalta sekä komission asetuksen (EY) N:o 1200/2009 kumoamisesta ( 1 )

284

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2287, annettu 17 päivänä joulukuuta 2021, lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan alumiinista valmistetun jatkojalostusfolion tuonnissa ja lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan alumiinista valmistetun jatkojalostusfolion tuonnissa annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/2170 muuttamisesta

344

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/2288, annettu 21 päivänä joulukuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sellaisten EU:n digitaalisen koronatodistuksen muodossa annettujen rokotustodistusten hyväksyntäajasta, joista käy ilmi perusrokotussarjan loppuun saattaminen ( 1 )

459

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2289, annettu 21 päivänä joulukuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2115 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä YMP:n strategiasuunnitelmien sisällön esittämisen ja turvalliseen tiedonvaihtoon käytettävän sähköisen järjestelmän osalta

463

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2290, annettu 21 päivänä joulukuuta 2021, jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laadittavien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2115 liitteessä I vahvistettujen yhteisten tuotos- ja tulosindikaattoreiden laskentamenetelmiä koskevista säännöistä

486

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2291, annettu 21 päivänä joulukuuta 2021, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteiden V ja XIV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevista kohdista niiden kolmansien maiden luetteloissa, joista siipikarjan, siipikarjan sukusolujen ja alkioiden sekä siipikarjasta ja riistalinnuista saatavan tuoreen lihan lähetysten saapuminen unioniin on sallittua ( 1 )

494

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2021/2292, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2021, Euroopan unionin puolesta ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan yleissopimuksen toimeenpanevan elimen 41. istunnossa tehtävästä ehdotuksesta toimeenpanevan elimen päätökseksi päivittämismenetelmästä unionin jäsenyysmuutosten huomioon ottamiseksi ja kyseisessä istunnossa unionin puolesta otettavasta kannasta

512

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2021/2293, annettu 20 päivänä joulukuuta 2021, Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehdyllä kauppa- ja yhteistyösopimuksella perustetussa kumppanuusneuvostossa unionin puolesta otettavasta kannasta velvollisuutta poistaa matkustajien matkustajarekisteritiedot heidän Yhdistyneestä kuningaskunnasta lähtönsä jälkeen koskevan poikkeuksen jatkamiseen

514

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2021/2294, annettu 20 päivänä joulukuuta 2021, alueiden komitean yhden jäsenen ja yhden varajäsenen, joita Alankomaiden kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä

517

 

*

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös (EU) 2021/2295, annettu 21 päivänä joulukuuta 2021, unionin yleisen tuomioistuimen tuomarien nimittämisestä

519

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/2296, annettu 21 päivänä joulukuuta 2021, Tunisian tasavallan antamien koronatodistusten ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti annettujen todistusten vastaavuuden vahvistamisesta vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käyttämisen helpottamiseksi unionissa ( 1 )

521

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/2297, annettu 21 päivänä joulukuuta 2021, Montenegron antamien koronatodistusten ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti annettujen todistusten vastaavuuden vahvistamisesta vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käyttämisen helpottamiseksi unionissa ( 1 )

524

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/2298, annettu 21 päivänä joulukuuta 2021, Uruguayn itäisen tasavallan antamien koronatodistusten ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti annettujen todistusten vastaavuuden vahvistamisesta vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käyttämisen helpottamiseksi unionissa ( 1 )

527

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/2299, annettu 21 päivänä joulukuuta 2021, Thaimaan antamien koronatodistusten ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti annettujen todistusten vastaavuuden vahvistamisesta vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käyttämisen helpottamiseksi unionissa ( 1 )

530

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/2300, annettu 21 päivänä joulukuuta 2021, Taiwanin antamien koronatodistusten ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti annettujen todistusten vastaavuuden vahvistamisesta vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käyttämisen helpottamiseksi unionissa ( 1 )

533

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/2301, annettu 21 päivänä joulukuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2021/953 vahvistetun EU:n digitaalisen koronatodistuksen luottamuskehyksen täytäntöönpanoa koskevista teknisistä eritelmistä ja säännöistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/1073 muuttamisesta ( 1 )

536

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top