EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:458:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 458, 2021 m. gruodžio 22 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 458

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

64 metai
2021m. gruodžio 22d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2021 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/2282 dėl sveikatos technologijų vertinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2011/24/ES ( 1 )

1

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2021 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (ES) 2021/2283, kuriuo nustatomos tam tikrų žemės ūkio ir pramonės produktų Sąjungos autonominės tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1388/2013

33

 

*

2021 m. gruodžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2284, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/2033 taikymu investicinių įmonių informacijos teikimo priežiūros institucijoms ir jos atskleidimo srityje ( 1 )

48

 

*

2021 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2285, kuriuo dėl kenkėjų sąrašų, taip pat dėl augalų, augalinių produktų ir kitų objektų įvežimo į Sąjungą ir vežimo joje draudimų bei reikalavimų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/2072 ir kuriuo panaikinami sprendimai 98/109/EB ir 2002/757/EB bei įgyvendinimo reglamentai (ES) 2020/885 ir (ES) 2020/1292

173

 

*

2021 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2286 dėl pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1091 dėl integruotos ūkių statistikos teiktinų 2023 ataskaitinių metų kintamųjų rodiklių sąrašo ir aprašymo, kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1200/2009 ( 1 )

284

 

*

2021 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2287, kuriuo importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės apdirbamajai aliuminio folijai nustatomi galutiniai kompensaciniai muitai ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2170, kuriuo importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės apdirbamajai aliuminio folijai nustatomas galutinis antidempingo muitas

344

 

*

2021 m. gruodžio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2288, kuriuo dėl skiepijimo pažymėjimų, išduotų kaip ES skaitmeninis COVID pažymėjimas, kuriuose nurodoma, kad užbaigtas pirminio skiepijimo kursas, pripažinimo laikotarpio iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/953 priedas ( 1 )

459

 

*

2021 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2289, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2115 taikymo taisyklės dėl BŽŪP strateginių planų turinio pateikimo ir saugaus keitimosi informacija elektroninės sistemos

463

 

*

2021 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2290, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2115, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, I priede nurodytų bendrų produkto ir rezultato rodiklių apskaičiavimo metodų taisyklės

486

 

*

2021 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2291, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės įrašų trečiųjų šalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama įvežti naminių paukščių, naminių paukščių genetinės medžiagos produktų ir naminių paukščių bei medžiojamųjų paukščių šviežios mėsos siuntas, sąrašuose iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 V ir XIV priedai ( 1 )

494

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2021 m. balandžio 30 d. Tarybos sprendimas (ES) 2021/2292 dėl pasiūlymo dėl Vykdomosios institucijos sprendimo dėl atnaujinimų, kuriais atsižvelgiama į pasikeitusį Sąjungos narių skaičių, metodikos pateikimo Europos Sąjungos vardu rengiantis Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos vykdomosios institucijos 41-ajai sesijai ir dėl pozicijos, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi toje sesijoje

512

 

*

2021 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas (ES) 2021/2293 dėl pozicijos, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Partnerystės taryboje, įsteigtoje Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimu su Jungtine Karalyste, dėl nukrypti nuo pareigos ištrinti keleivio duomenų įrašo duomenis keleiviams išvykus iš Jungtinės Karalystės leidžiančios nuostatos pratęsimo

514

 

*

2021 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas (ES) 2021/2294, kuriuo skiriamas Nyderlandų Karalystės pasiūlytas Regionų komiteto narys ir pakaitinis narys

517

 

*

2021 m. gruodžio 21 d. Valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas (ES) 2021/2295, kuriuo skiriami Bendrojo Teismo teisėjai

519

 

*

2021 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/2296, kuriuo, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis laisvo judėjimo teise Sąjungoje, nustatomas Tuniso Respublikos išduotų COVID-19 pažymėjimų lygiavertiškumas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams ( 1 )

521

 

*

2021 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/2297, kuriuo, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis laisvo judėjimo teise Sąjungoje, nustatomas Juodkalnijos išduotų COVID-19 pažymėjimų lygiavertiškumas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams ( 1 )

524

 

*

2021 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/2298, kuriuo, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis laisvo judėjimo teise Sąjungoje, nustatomas Urugvajaus Rytų Respublikos išduotų COVID-19 pažymėjimų lygiavertiškumas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams ( 1 )

527

 

*

2021 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/2299, kuriuo, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis laisvo judėjimo teise Sąjungoje, nustatomas Tailando išduotų COVID-19 pažymėjimų lygiavertiškumas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams ( 1 )

530

 

*

2021 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/2300, kuriuo, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis laisvo judėjimo teise Sąjungoje, nustatomas Taivano išduotų COVID-19 pažymėjimų lygiavertiškumas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams ( 1 )

533

 

*

2021 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/2301, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/1073, kuriuo nustatomos ES skaitmeninio COVID pažymėjimo patikimumo užtikrinimo sistemos, nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/953, techninės specifikacijos ir įgyvendinimo taisyklės ( 1 )

536

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2021 m. kovo 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/535, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/2144 taikymo, kiek tai susiję su transporto priemonių ir joms skirtų sistemų, sudedamųjų dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąsias konstrukcijos charakteristikas ir saugą, vienodomis procedūromis ir techninėmis specifikacijomis, taisyklės, klaidų ištaisymas ( OL L 117, 2021 4 6 )

539

 

*

2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/797 dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje klaidų ištaisymas ( OL L 138, 2016 5 26 )

540

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top