EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:458:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 458, 22. december 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 458

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
22. december 2021


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/2282 af 15. december 2021 om medicinsk teknologivurdering og om ændring af direktiv 2011/24/EU ( 1 )

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2021/2283 af 20. december 2021 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1388/2013

33

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2284 af 10. december 2021 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2033 for så vidt angår investeringsselskabers indberetning med henblik på tilsyn og offentliggørelse af oplysninger ( 1 )

48

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2285 af 14. december 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 for så vidt angår listeopførelse af skadegørere, forbud og krav vedrørende indførsel til og flytning inden for Unionen af planter, planteprodukter og andre objekter og om ophævelse af beslutning 98/109/EF og 2002/757/EF samt gennemførelsesforordning (EU) 2020/885 og (EU) 2020/1292

173

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2286 af 16. december 2021 om de data, der skal leveres for referenceåret 2023 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1091 om integrerede landbrugsstatistikker for så vidt angår listen over variabler og beskrivelsen heraf og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1200/2009 ( 1 )

284

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2287 af 17. december 2021 om indførelse af endelig udligningstold på importen af omformningsfolie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2170 om indførelse af endelig antidumpingtold på importen af omformningsfolie af aluminium med oprindelse i Folkerepublikken Kina

344

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2288 af 21. december 2021 om ændring af bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953 for så vidt angår acceptperioden for vaccinationscertifikater, der er udstedt i formatet for EU's digitale covidcertifikat, og som angiver afslutningen af den primære vaccinationsserie ( 1 )

459

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2289 af 21. december 2021 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/2115 om præsentationen af indholdet af de strategiske planer og om det elektroniske system til sikker udveksling af oplysninger

463

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2290 af 21. december 2021 om fastlæggelse af regler for metoderne til beregning af de fælles output- og resultatindikatorer som fastsat i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/2115 om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1305/2013 og (EU) nr. 1307/2013

486

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2291 af 21. december 2021 om ændring af bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for så vidt angår oplysningerne om Det Forenede Kongerige i listerne over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød af fjerkræ og fuglevildt til Unionen ( 1 )

494

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2021/2292 af 30. april 2021 om fremsættelse på Den Europæiske Unions vegne af et forslag til forvaltningsorganets beslutning om metoden for ajourføringer for at afspejle ændringer i Unionens medlemssammensætning med henblik på det 41. møde i forvaltningsorganet for konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande og om den holdning, der skal indtages på Unionens vegne på dette møde

512

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2021/2293 af 20. december 2021 om den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Partnerskabsrådet, der blev nedsat ved handels- og samarbejdsaftalen med Det Forenede Kongerige, vedrørende forlængelsen af fravigelsen fra forpligtelsen til at slette passagerlisteoplysninger om passagerer efter deres udrejse fra Det Forenede Kongerige

514

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2021/2294 af 20. december 2021 om beskikkelse af et medlem af og en suppleant til Regionsudvalget efter indstilling fra Kongeriget Nederlandene

517

 

*

Afgørelse (EU) 2021/2295 vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 21. december 2021 om udnævnelse af dommere ved Retten

519

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/2296 af 21. december 2021 om ækvivalens mellem de covid-19-certifikater, der udstedes af Den Tunesiske Republik, og de certifikater, der udstedes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953, med henblik på at lette udøvelsen af retten til fri bevægelighed inden for Unionen ( 1 )

521

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/2297 af 21. december 2021 om ækvivalens mellem de covid-19-certifikater, der udstedes af Montenegro, og de certifikater, der udstedes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953, med henblik på at lette udøvelsen af retten til fri bevægelighed inden for Unionen ( 1 )

524

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/2298 af 21. december 2021 om ækvivalens mellem de covid-19-certifikater, der udstedes af Den Østlige Republik Uruguay, og de certifikater, der udstedes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953, med henblik på at lette udøvelsen af retten til fri bevægelighed inden for Unionen ( 1 )

527

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/2299 af 21. december 2021 om ækvivalens mellem de covid-19-certifikater, der udstedes af Thailand, og de certifikater, der udstedes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953, med henblik på at lette udøvelsen af retten til fri bevægelighed inden for Unionen ( 1 )

530

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/2300 af 21. december 2021 om ækvivalens mellem de covid-19-certifikater, der udstedes af Taiwan, og de certifikater, der udstedes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953, med henblik på at lette udøvelsen af retten til fri bevægelighed inden for Unionen ( 1 )

533

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/2301 af 21. december 2021 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1073 om fastsættelse af tekniske specifikationer og regler for gennemførelsen af tillidsrammen for EU's digitale covidcertifikat som fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953 ( 1 )

536

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top