EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:458:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 458, 22 decembrie 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 458

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 64
22 decembrie 2021


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2021/2282 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 decembrie 2021 privind evaluarea tehnologiilor medicale și de modificare a Directivei 2011/24/UE ( 1 )

1

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2021/2283 al Consiliului din 20 decembrie 2021 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse agricole și industriale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1388/2013

33

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2284 al Comisiei din 10 decembrie 2021 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește raportarea în scopuri de supraveghere și publicarea de informații de către firmele de investiții ( 1 )

48

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2285 al Comisiei din 14 decembrie 2021 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește stabilirea listei organismelor dăunătoare, a interdicțiilor și cerințelor pentru introducerea sau circulația pe teritoriul Uniunii a plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte și de abrogare a Deciziilor 98/109/CE și 2002/757/CE și a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2020/885 și (UE) 2020/1292

173

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2286 al Comisiei din 16 decembrie 2021 privind datele care trebuie furnizate în perspectiva anului de referință 2023, în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1091 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile integrate referitoare la ferme, în ceea ce privește lista variabilelor și descrierea acestora, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1200/2009 al Comisiei ( 1 )

284

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2287 al Comisiei din 17 decembrie 2021 de instituire a unor taxe compensatorii definitive la importurile de folii convertoare de aluminiu originare din Republica Populară Chineză și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/2170 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de folii convertoare de aluminiu originare din Republica Populară Chineză

344

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2021/2288 al Comisiei din 21 decembrie 2021 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește perioada de acceptare a certificatelor de vaccinare eliberate în formatul certificatului digital al UE privind COVID care indică finalizarea seriei de vaccinare primară ( 1 )

459

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2289 al Comisiei din 21 decembrie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește prezentarea conținutului planurilor strategice PAC și sistemul electronic pentru schimbul securizat de informații

463

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2290 al Comisiei din 21 decembrie 2021 de stabilire a normelor referitoare la metodele de calculare a indicatorilor de realizare și de rezultat comuni stabiliți în anexa I la Regulamentul (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013

486

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2291 al Comisiei din 21 decembrie 2021 de modificare a anexelor V și XIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 în ceea ce privește rubricile referitoare la Regatul Unit din listele cu țările terțe autorizate pentru introducerea în Uniune a transporturilor de păsări de curte, de materiale germinative provenite de la păsări de curte și de carne proaspătă provenită de la păsări de curte și vânat cu pene ( 1 )

494

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2021/2292 a Consiliului din 30 aprilie 2021 privind prezentarea, în numele Uniunii Europene, a unei propuneri de decizie a unui organ executiv privind metodologia de actualizare pentru a reflecta schimbările survenite în componența Uniunii, în vederea celei de a 41-a sesiuni a Organului Executiv al Convenției privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi, precum și privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul sesiunii respective

512

 

*

Decizia (UE) 2021/2293 a Consiliului din 20 decembrie 2021 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Consiliului de parteneriat instituit prin Acordul comercial și de cooperare cu Regatul Unit în ceea ce privește prelungirea derogării de la obligația de a șterge datele din registrul cu numele pasagerilor după plecarea lor din Regatul Unit

514

 

*

Decizia (UE) 2021/2294 a Consiliului din 20 decembrie 2021 de numire a unui membru și a unui supleant, propuși de Regatul Țărilor de Jos, în Comitetul Regiunilor

517

 

*

Decizia (UE) 2021/2295 a reprezentanților guvernelor statelor membre din 21 decembrie 2021 privind numirea unor judecători în cadrul Tribunalului

519

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/2296 a Comisiei din 21 decembrie 2021 de stabilire, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, a echivalenței certificatelor privind COVID-19 eliberate de Republica Tunisia cu certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

521

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/2297 a Comisiei din 21 decembrie 2021 de stabilire, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, a echivalenței certificatelor privind COVID-19 eliberate de Muntenegru cu certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

524

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/2298 a Comisiei din 21 decembrie 2021 de stabilire, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, a echivalenței certificatelor privind COVID-19 eliberate de Republica Orientală a Uruguayului cu certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

527

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/2299 a Comisiei din 21 decembrie 2021 de stabilire, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, a echivalenței certificatelor privind COVID-19 eliberate de Thailanda cu certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

530

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/2300 a Comisiei din 21 decembrie 2021 de stabilire, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, a echivalenței certificatelor privind COVID-19 eliberate de Taiwan cu certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

533

 

*

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/2301 a Comisiei din 21 decembrie 2021 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/1073 de stabilire a specificațiilor tehnice și a regulilor de punere în aplicare a cadrului de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 )

536

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/535 al Comisiei din 31 martie 2021 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/2144 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește procedurile și specificațiile tehnice uniforme pentru omologarea de tip a autovehiculelor, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce privește caracteristicile lor de construcție generale și siguranța generală a acestora ( JO L 117, 6.4.2021 )

539

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top