EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:335:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 335, 17. joulukuuta 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2011.335.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 335

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
17. joulukuuta 2011


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaamisesta

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1320/2011, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 8 a artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta

15

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1321/2011, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 liitteen I muuttamisesta

17

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1322/2011, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden yhteisön erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 liitteen I muuttamisesta

42

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1323/2011, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 mukaisesti vuodeksi 2012 vahvistettujen tekstiilikiintiöiden hallinnointia ja jakamista koskevien sääntöjen vahvistamisesta

57

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1324/2011, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, kolmansista maista tuotavan muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnointitavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1067/2008 säännöksistä poikkeamisesta vuoden 2012 osalta

65

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1325/2011, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, asetuksen (EU) N:o 543/2011 muuttamisesta niiden määrien osalta, joista alkaen päärynöistä, sitruunoista, omenoista ja kesäkurpitsoista kannetaan lisätullia

66

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1326/2011, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

68

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1327/2011, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, asetuksella (EY) N:o 533/2007 avatuissa tariffikiintiöissä joulukuun 2011 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

70

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1328/2011, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, asetuksella (EY) N:o 539/2007 avatuissa tariffikiintiöissä joulukuun 2011 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen eräitä muna- ja ovalbumiinialan tuotteita koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

72

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1329/2011, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, asetuksella (EY) N:o 1385/2007 avatussa tariffikiintiössä joulukuun 2011 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

74

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1330/2011, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, asetuksella (EY) N:o 1384/2007 avatussa tariffikiintiössä joulukuun 2011 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen Israelista peräisin olevaa siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

76

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2011/845/YUTP, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, tiettyjen palestiinalaisten tilapäisestä vastaanottamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioissa

78

 

 

2011/846/YUTP

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös ATALANTA/5/2011, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, kolmansien valtioiden osallistumisen hyväksymisestä Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta), tehdyn poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätöksen ATALANTA/2/2009 sekä osallistujien komitean perustamisesta Euroopan unionin sotilasoperaatiolle, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta), tehdyn poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätöksen ATALANTA/3/2009 muuttamisesta

79

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2011/847/YUTP, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/639/YUTP täytäntöönpanosta

81

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2011/848/YUTP, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, Kongon demokraattista tasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/788/YUTP täytäntöönpanosta

83

 

 

2011/849/YUTP

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EULEX/2/2011, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, Kosovossa toteutettavan Euroopan unionin oikeusvaltio-operaation, EULEX KOSOVO, operaation johtajan toimeksiannon jatkamisesta

85

 

 

2011/850/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 12 päivänä joulukuuta 2011, tietojenvaihtojärjestelmästä ja ilmanlaatua koskevien tietojen raportoinnista annettuja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivejä 2004/107/EY ja 2008/50/EY koskevien sääntöjen vahvistamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9068)

86

 

 

2011/851/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 12 päivänä joulukuuta 2011, unionin taloudellisesta lisätuesta vuosina 2006 ja 2007 Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. -puuntuhoojan (mäntyankeroisen) torjumisesta Portugalille aiheutuneisiin menoihin (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9247)

107

 

 

2011/852/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 15 päivänä joulukuuta 2011, eläinten terveyttä koskevista suojatoimenpiteistä afrikkalaista sikaruttoa vastaan Sardiniassa, Italiassa tehdyn päätöksen 2005/363/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9248)  (1)

109

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top