EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:249:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 249, 23. juuli 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 249

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

47. köide
23. juuli 2004


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1337/2004, 22. juuli 2004, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1338/2004, 22. juuli 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2799/1999, millega sätestatakse määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad loomatoiduks ettenähtud lõssi ja lõssipulbri jaoks toetuse andmise osas ja kõnealuse lõssipulbri müügi osas

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1339/2004, 22. juuli 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 214/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses sekkumisega lõssipulbriturul

4

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1340/2004, 22. juuli 2004, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) I lisa

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1341/2004, 22. juuli 2004, millega kuulutatakse välja pakkumismenetlus kolmandatest riikidest Hispaaniasse imporditava maisi tollimaksu vähendamiseks

7

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1342/2004, 22. juuli 2004, asutamislepingu I lisas loetlemata kaupade toetussertifikaatide suhtes vähenduskoefitsiendi kohaldamise kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 1520/2000 artikli 8 lõikele 5

8

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1343/2004, 22. juuli 2004, süsteemi A3 ekspordilitsentside väljaandmise kohta puu- ja köögiviljasektoris (tomatid ja õunad)

9

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1344/2004, 22. juuli 2004, millega muudetakse riisisektori imporditollimakse

11

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1345/2004, 22. juuli 2004, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1107/96 (geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste registreerimise kohta) lisas sisalduva nime spetsifikaadi üksikasju (Scotch Lamb)

14

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

2004/557/EÜ:
Komisjoni otsus, 2. juuli 2004, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 998/2003 artiklis 6 sätestatud lemmikloomade transiidi ülemineku korra möönduste kehtestamine läbi Rootsi territooriumi Bornholmi saare ja teiste Taani territooriumi osade vahel (teatavaks tehtud numbri K(2004) 2435 all) (Autentsed on üksnes rootsi- ja taanikeelne tekst)
 ( 1 )

18

 

*

2004/558/EÜ:
Komisjoni otsus, 15. juuli 2004, millega rakendatakse nõukogu direktiiv 64/432/EMÜ, mis käsitleb veiste infektsioosse rinotrahheiidiga seotud täiendavaid tagatisi ühendusesiseseks kaubanduseks veistega ja teatavate liikmesriikide esitatud tõrjeprogrammide heakskiitmist (teatavaks tehtud numbri K(2004) 2104 all)
 ( 1 )

20

 

*

2004/559/EÜ:
Komisjoni otsus, 21. juuni 2004, milles loetletakse Tšehhi Vabariigi piirkonnad, mis on abikõlbulikud struktuurifondide eesmärgi 2 raames aastatel 2004–2006 (teatavaks tehtud numbri K(2004) 2134 all) (Autentne on üksnes tšehhikeelne tekst)

26

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top