EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:249:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 249, 23. heinäkuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 249

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

47. vuosikerta
23. heinäkuu 2004


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1337/2004, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1338/2004, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten rehuksi tarkoitetun rasvattoman maidon ja rasvattoman maitojauheen tuen ja mainitun rasvattoman maitojauheen myynnin osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2799/1999 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1339/2004, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rasvattoman maitojauheen markkinoilla toteutettavien interventiotoimenpiteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 214/1999 muuttamisesta

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1340/2004, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2004, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1341/2004, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2004, kolmansista maista Espanjaan tuotavan maissin tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen avaamisesta

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1342/2004, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2004, vähennyskertoimen soveltamisesta perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomien tavaroiden tukitodistuksiin asetuksen (EY) N:o 1520/2000 8 artiklan 5 kohdassa säädetyllä tavalla

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1343/2004, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2004, A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten antamisesta hedelmä- ja vihannesalalla (tomaatit ja omenat)

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1344/2004, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2004, tuontitullien muuttamisesta riisialalla

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1345/2004, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2004, maantieteellisten merkintöjen ja alkuperäisnimitysten rekisteröinnistä annetun asetuksen (EY) N:o 1107/96 liitteessä olevan nimityksen eritelmän muuttamisesta (Scotch Lamb)

14

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

2004/557/EY:
Komission päätös, tehty 2 päivänä heinäkuuta 2004, poikkeuksen vahvistamisesta asetuksen (EY) N:o 998/2003 6 artiklassa säädettyyn siirtymäkauden järjestelyyn siltä osin kuin on kyse lemmikkieläinten kauttakuljetuksesta Ruotsin alueen kautta Bornholmin saaren ja muiden Tanskan alueeseen kuuluvien osien välillä (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 2435) (Ainoastaan tanskan- ja ruotsinkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)
 ( 1 )

18

 

*

2004/558/EY:
Komission päätös, tehty 15 päivänä heinäkuuta 2004, neuvoston direktiivin 64/432/ETY täytäntöönpanosta yhteisön sisäisessä nautaeläinten kaupassa naudan tarttuvaan rinotrakeiittiin liittyvien lisätakeiden osalta ja tiettyjen jäsenvaltioiden esittämien hävittämisohjelmien hyväksymisen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 2104)
 ( 1 )

20

 

*

2004/559/EY:
Komission päätös, tehty 21 päivänä kesäkuuta 2004, luettelosta rakennerahastojen tavoite 2 -alueista Tšekissä kaudella 2004–2006 (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 2134) (ainoastaan tšekinkielinen teksti on todistusvoimainen)

26

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top