EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:249:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 249, 2004. gada 23. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 249

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

47. sējums
2004. gada 23. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1337/2004 (2004. gada 22. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) no 1338/2004 (2004. gada 22. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2799/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz atbalsta piešķiršanu par vājpienu un sauso vājpienu, kurš paredzēts lopbarībai, un attiecībā uz šāda sausā vājpiena pārdošanu

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1339/2004 (2004. gada 22. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 214/2001, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanai attiecībā uz intervenci sausā vājpiena tirgū

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1340/2004 (2004. gada 22. jūlijs), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1341/2004 (2004. gada 22. jūlijs) par konkursa atvēršanu ievedmuitas nodokļa samazinājumam par kukurūzu, ko Spānijā ieved no trešām valstīm

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1342/2004 (2004. gada 22. jūlijs), ar kuru piemēro samazināšanas koeficientu atmaksas apliecībām par precēm, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1520/2000 8. panta 5. punktu

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1343/2004 (2004. gada 22. jūlijs) par A3 sistēmas izvešanas atļauju izsniegšanu augļu un dārzeņu nozarē (tomātiem un āboliem)

9

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1344/2004 (2004. gada 22. jūlijs), ar kuru groza ievedmuitas nodokļus rīsu nozarē

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1345/2004 (2004. gada 22. jūlijs), ar kuru groza specifikāciju elementus nosaukumam, kas sniegts pielikumā Regulai (EK) Nr. 1107/96 par cilmes vietu nosaukumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrāciju (Scotch Lamb)

14

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

2004/557/EK:
Komisijas lēmums (2004. gada 2. jūlijs) par ierobežojumu noteikšanu Regulas (EK) Nr. 998/2003 6. pantā raksturotajam pārejas režīmam mājdzīvnieku tranzītam caur Zviedrijas teritoriju starp Bornholmas salu un citām Dānijas teritorijas daļām (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 2435) (Tikai teksti dāņu un zviedru valodā ir autentiski)
 ( 1 )

18

 

*

2004/558/EK:
Komisijas lēmums (2004. gada 15. jūlijs), par Padomes Direktīvas 64/432/EEK ieviešanu attiecībā uz papildus garantijām kopienas iekšējā liellopu tirdzniecībā sakarā ar liellopu infekciozo rinotraheītu un atsevišķu dalībvalstu iesniegto izskaušanas programmu apstiprināšanu (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 2104)
 ( 1 )

20

 

*

2004/559/EK:
Komisijas lēmums (2004. gada 21. jūnijs) par struktūrfondu 2. mērķim atbilstošo teritoriju sarakstu Čehijas Republikā laika periodā no 2004. līdz 2006. gadam (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 2134) (Tikai teksts Čehu valodā ir autentisks)

26

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top