EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:249:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 249, 2004m. liepa 23d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 249

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

47 tomas
2004m. liepos 23d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2004 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1337/2004, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2004 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1338/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2799/1999, nustatantį išsamias Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles, susijusias su pagalbos už pašarams skirtą nugriebtą pieną ir nugriebto pieno miltelius suteikimu ir šių nugriebto pieno miltelių pardavimu

3

 

*

2004 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1339/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 214/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos nugriebto pieno miltelių rinkoje

4

 

*

2004 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1340/2004, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl bendrojo muitų tarifo I priedą

5

 

 

2004 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1341/2004, atidarantis konkursą dėl muito mokesčio lengvatos, taikomos iš trečiųjų šalių į Ispaniją importuojamiems kukurūzams

7

 

 

2004 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1342/2004, taikantis sumažinimo koeficientą grąžinamųjų išmokų sertifikatams už į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1520/2000 8 straipsnio 5 dalyje

8

 

 

2004 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1343/2004, dėl A3 eksporto licencijų išdavimo vaisių ir daržovių (pomidorų ir obuolių) sektoriuje

9

 

 

2004 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1344/2004, iš dalies keičiantis importo muito mokesčius ryžių sektoriuje

11

 

*

2004 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1345/2004, keičiantis į Reglamento (EB) Nr. 1107/96 dėl geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų registravimo priedą įtraukto pavadinimo produkto specifikacijos duomenis („Scotch Lamb“)

14

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2004/557/EB:
2004 m. liepos 2 d. Komisijos sprendimas, įvedantis nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo tranzito režimo, nustatyto Reglamento (EB) Nr. 998/2003 dėl naminių gyvūnėlių tranzito per Švedijos teritoriją tarp Bornholmo salos ir kitų Danijos teritorijos dalių 6 straipsnyje (Pranešta dokumentu Nr. K(2004) 2435) (Tik danų ir švedų kalbomis parengti tekstai yra autentiški)
 ( 1 )

18

 

*

2004/558/EB:
2004 m. liepos 15 d. Komisijos sprendimas, dėl Tarybos drektyvos 64/432/EEB dėl papildomų Bendrijos galvijų vidaus prekybos garantijų, susijusių su infekciniu galvijų rinotracheitu, ir infekcijos likvidavimo programų, pateiktų atitinkamų valstybių narių, patvirtinimo įgyvendinimo (Pranešta dokumentu Nr. K(2004) 2104)
 ( 1 )

20

 

*

2004/559/EB:
2004 m. birželio 21 d. Komisijos sprendimas, dėl Čekijos Respublikos vietovių, tinkamų gauti paramą pagal struktūrinių fondų 2 tikslą 2004–2006 m., sąrašo (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 2134) (Tekstas tik čekų kalba yra autentiškas)

26

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top