EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:249:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 249, 23. juli 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 249

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
23. juli 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1337/2004 af 22. juli 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1338/2004 af 22. juli 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2799/1999 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug og salg af sådant skummetmælkspulver

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) Nr. 1339/2004 af 22. juli 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 214/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for skummetmælkspulver

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1340/2004 af 22. juli 2004 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1341/2004 af 22. juli 2004 om åbning af licitation over nedsættelsen af importtolden for majs til Spanien fra tredjelande

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1342/2004 af 22. juli 2004 om anvendelse af en reduktionskoefficient på restitutionslicenser for varer, som ikke er opført i traktatens bilag I, i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1520/2000

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1343/2004 af 22. juli 2004 om udstedelse af eksportlicenser efter ordning A3 for frugt og grøntsager (tomater og æbler)

9

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1344/2004 af 22. juli 2004 om ændring af importtolden for ris

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1345/2004 af 22. juli 2004 om ændring af oplysninger i varespecifikationen for en betegnelse, der er anført i bilaget til forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser (Scotch Lamb)

14

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2004/557/EF:
Kommissionens beslutning af 2. juli 2004 om fastlæggelse af en undtagelse fra den overgangsordning, som er fastsat i artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003, om transit af selskabsdyr mellem Bornholm og de øvrige dele af Danmarks område gennem Sveriges område (meddelt under nummer K(2004) 2435) (Kun den danske og den svenske udgave er autentiske)
 ( 1 )

18

 

*

2004/558/EF:
Kommissionens beslutning af 15. juli 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår supplerende garantier med hensyn til IBR i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med kvæg og godkendelse af de udryddelsesprogrammer, som visse medlemsstater har forelagt (meddelt under nummer K(2004) 2104)
 ( 1 )

20

 

*

2004/559/EF:
Kommissionens beslutning af 21. juni 2004 om opstilling af listen over de områder i Den Tjekkiske Republik, der er støtteberettigede under strukturfondsmål 2 i perioden 2004 til 2006 (meddelt under nummer K(2004) 2134) (Kun den tjekkiske udgave er autentisk)

26

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top