EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:249:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 249, 23 juli 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 249

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtiosjunde årgången
23 juli 2004


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1337/2004 av den 22 juli 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1338/2004 av den 22 juli 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2799/1999 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande beviljande av stöd för skummjölk och skummjölkspulver avsedda att användas till foder samt försäljning av sådant skummjölkspulver

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1339/2004 av den 22 juli 2004 om ändring av förordning (EG) nr 214/2001 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande interventionsåtgärder på marknaden för skummjölkspulver

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1340/2004 av den 22 juli 2004 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1341/2004 av den 22 juli 2004 om öppnandet av anbudsförfarande för sänkning av importtullar på majs till Spanien från tredjeland

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1342/2004 av den 22 juli 2004 om att tillämpa en nedsättningskoefficient på utfärdandet av bidragslicenser för varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget, enligt artikel 8.5 i förordning (EG) nr 1520/2000

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1343/2004 av den 22 juli 2004 om utfärdande av exportlicenser enligt system A3 för frukt och grönsaker (tomater och äpplen)

9

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1344/2004 av den 22 juli 2004 om ändring av importtullar inom rissektorn

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1345/2004 av den 22 juli 2004 om ändring av innehållet i produktspecifikationen för en beteckning i bilagan till förordning (EG) nr 1107/96 om registrering av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar (Scotch Lamb)

14

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

2004/557/EG:
Kommissionens beslut av den 2 juli 2004 om undantag från de övergångsbestämmelser som fastställs i artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 när det gäller transitering av sällskapsdjur genom Sveriges territorium mellan ön Bornholm och andra delar av Danmarks territorium (delgivet med nr K(2004) 2435) (Endast de danska och svenska texterna är giltiga)
 ( 1 )

18

 

*

2004/558/EG:
Kommissionens beslut av den 15 juli 2004 om genomförande av rådets direktiv 64/432/EEG när det gäller tilläggsgarantier avseende infektiös bovin rhinotrakeit i samband med handeln med nötkreatur inom gemenskapen och godkännande av de utrotningsprogram som vissa medlemsstater lagt fram (delgivet med nr K(2004) 2104)
 ( 1 )

20

 

*

2004/559/EG:
Kommissionens beslut av den 21 juni 2004 om upprättande av en förteckning över de områden i Republiken Tjeckien som är stödberättigade enligt strukturfondernas mål 2 under perioden 2004–2006 (delgivet med nr K(2004) 2134) (Endast den tjeckiska texten är giltig)

26

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top