EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:249:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 249, 23. červenec 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 249

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 47
23. července 2004


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1337/2004 ze dne 22. července 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1338/2004 ze dne 22. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1339/2004 ze dne 22. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 214/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem

4

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1340/2004 ze dne 22. července 2004, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1341/2004 ze dne 22. července 2004, týkající se vyhlášení nabídkového řízení pro snížení dovozního cla u kukuřice původem z třetích zemí dovážené do Španělska

7

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1342/2004 ze dne 22. července 2004 o používání koeficientu snížení podle čl. 8 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 při vydávání osvědčení o náhradě pro zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

8

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1343/2004 ze dne 22. července 2004 o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata a jablka)

9

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1344/2004 ze dne 22. července 2004, kterým se mění dovozní cla v odvětví rýže

11

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1345/2004 ze dne 22. července 2004, kterým se mění údaje uvedené ve specifikaci určitého názvu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu (Scotch Lamb)

14

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

2004/557/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 2. července 2004 o částečném zrušení tranzitního režimu uvedeného v článku 6 nařízení (ES) č. 998/2003 o převážení domácích zvířat přes území Švédska mezi ostrovem Bornholm a ostatními částmi dánského území (oznámeno pod číslem K(2004) 2435) (Pouze dánské a švédské znění je závazné)
 ( 1 )

18

 

*

2004/558/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 15. července 2004 o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka a schválením vymýcovacích programů navrhovaných některými členskými státy (oznámeno pod číslem K(2004) 2104)
 ( 1 )

20

 

*

2004/559/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2004, kterým se stanoví seznam oblastí České republiky spadajících pod cíl 2 strukturálních fondů pro období 2004 až 2006 (oznámeno pod číslem K(2004) 2134) (Pouze české znění je závazné)

26

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top