EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0428

Οδηγία 90/428/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1900 σχετικά με το εμπόριο ιπποειδών που προορίζονται για αγώνες και με τους όρους συμμετοχής στους αγώνες αυτούς

OJ L 224, 18.8.1990, p. 60–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 033 P. 178 - 179
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 033 P. 178 - 179
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 008 P. 85 - 86
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 008 P. 85 - 86
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 013 P. 84 - 85

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/09/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/428/oj

31990L0428

Οδηγία 90/428/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1900 σχετικά με το εμπόριο ιπποειδών που προορίζονται για αγώνες και με τους όρους συμμετοχής στους αγώνες αυτούς

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 224 της 18/08/1990 σ. 0060 - 0061
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 33 σ. 0178
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 3 τόμος 33 σ. 0178


ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με το εμπόριο ιπποειδών που προορίζονται για αγώνες και με τους όρους συμμετοχής στους αγώνες αυτούς (90/428/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙKΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ιΕχοντας υπόψη:

την συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 42 και 43,

την πρόταση της Επιτροπής^(1),

την γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου^(2),

την γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής^(3),

Εκτιμώντας,

ότι τα ιπποειδή, ως ζωντανά ζώα, περιλαμβάνονται στον κατάλογο των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης-

ότι, προκειμένου να εξασφαλισθεί μια ορθολογική εξέλιξη της παραγωγής των ιπποειδών και να αυξηθεί κατ' αυτό τον τρόπο η παραγωγικότητα του τομέα αυτού, θα πρέπει να καθορισθούν σε κοινοτικό επίπεδο οι κανόνες σχετικά με το ενδοκοινοτικό εμπόριο ιπποειδών που προορίζονται για αγώνες-

ότι η εκτροφή αλόγων, και ιδίως αλόγων ιπποδρομιών, εντάσσεται γενικά στο πλαίσιο των γεωργικών δραστηριοτήτων- ότι αποτελεί πηγή εσόδων για ένα μέρος του γεωργικού πληθυσμού-

ότι υπάρχουν διαφορές στην Κοινότητα όσον αφορά τους κανόνες πρόσβασης στους αγώνες και ότι μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές-

ότι το εμπόριο ιπποειδών που προορίζονται για αγώνες και η συμμετοχή στους αγώνες αυτούς, μπορούν να διακυβευθούν από τις διαφορές που υπάρχουν στους κανόνες που αφορούν τη χρησιμοποίηση ενός ποσοστού του ποσού των επάθλων και των κερδών για τη διαφύλαξη, την προώθηση και τη βελτίωση της εκτροφής τους στα κράτη μέλη- ότι η καθιέρωση της ελεύθερης πρόσβασης στους αγώνες προϋποθέτει την εναρμόνιση αυτών των κανόνων-

ότι, μέχρι να επιτευχθεί αυτή η εναρμόνιση, θα πρέπει, ιδίως, για να διατηρηθεί ή να αυξηθεί η παραγωγικότητα στον τομέα αυτό, να επιτραπεί στα κράτη μέλη να διαθέτουν ένα ποσοστό των επάθλων και των κερδών για τη διαφύλαξη, την προώθηση και τη βελτίωση της εκτροφής τους- ότι θα πρέπει, ωστόσο, να καθορισθεί ένα ανώτατο όριο για το ποσοστό αυτό-

ότι είναι σκόπιμο να ληφθούν μέτρα όσον αφορά την εφαρμογή σε ορισμένους τομείς τεχνικού χαρακτήρα- ότι, για να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα μέτρα, θα πρέπει να προβλεφθεί μια διαδικασία στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στα πλαίσια της μόνιμης ζωοτεχνικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τους όρους για το εμπόριο ιπποειδών που προορίζονται για αγώνες και τους όρους συμμετοχής των ιπποειδών στους αγώνες αυτούς.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ορισμοί που περιέχονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 90/427/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους όρους ζωοτεχνικού και γενεαλογικού χαρακτήρα που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο ιπποειδών^(4).

Επιπλέον, νοείται ως "αγώνας" κάθε ιππικός αγώνας, και ιδίως οι ιπποδρομίες, η υπερπήδηση εμποδίων (jumping), οι αρματοδρομίες και οι διαγωνισμοί ιππαγωγής (dressage), επιδείξεως και βαδίσματος.

Άρθρο 3

1. Οι κανόνες που διέπουν τους αγώνες δεν επιτρέπεται να κάνουν καμία διάκριση μεταξύ των ιπποειδών που είναι καταχωρημένα στο κράτος μέλος στο οποίο οργανώνεται ο αγώνας και των ιπποειδών που είναι καταχωρημένα σε άλλο κράτος μέλος.

2. Οι κανόνες που διέπουν τους αγώνες δεν επιτρέπεται να κάνουν καμία διάκριση μεταξύ των ιπποειδών καταγωγής του κράτους μέλους στο οποίο οργανώνεται ο αγώνας και των ιπποειδών καταγωγής άλλου κράτους μέλους.

Άρθρο 4

1. Οι υποχρεώσεις που αναφέρει το άρθρο 3 αφορούν, ιδίως:

α) ^τα κριτήρια, ιδίως προκειμένου περί κατώτατων ή ανώτατων ορίων, για τη συμμετοχή στον αγώνα-

β)

την κρίση κατά τους αγώνες-

γ)

τα έπαθλα ή τα κέρδη που ενδεχομένως απορρέουν από τον αγώνα.

2. Εντούτοις:

α) ^οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 δεν αποκλείουν τη διοργάνωση αγώνων:

- αποκλειστικά για ιπποειδή εγγεγραμμένα σε ένα δεδομένο γενεαλογικό βιβλίο, προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση της φυλής,

- περιφερειακών για την επιλογή των ιπποειδών,

- που αποτελούν εκδήλωση ιστορικού ή παραδοσιακού χαρακτήρα.

Το κράτος μέλος που προτίθεται να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες αυτές ενημερώνει σχετικά εκ των προτέρων και κατά γενικό κανόνα την Επιτροπή-

β)

τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούνται να επιφυλάσσουν για κάθε αγώνα ή είδος αγώνα, μέσω των επίσημα αναγνωρισμένων ή εγκεκριμένων για το σκοπό αυτό οργανισμών, ένα ποσοστό του συνολικού ποσού των αναφερομένων στο στοιχείο γ) της παραγράφου 1 επάθλων ή κερδών για τη διαφύλαξη, την προώθηση και τη βελτίωση της ιπποτροφίας.

Το ποσοστό αυτό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 30 % κατά το 1991, το 25 % κατά το 1992 και το 20 % κατά το 1993.

Τα κριτήρια για την κατανομή αυτών των χρημάτων στους ιπποτρόφους του οικείου κράτους μέλους πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, στα πλαίσια της μόνιμης ζωοτεχνικής επιτροπής.

Το Συμβούλιο θα επανεξετάσει, πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1992, τις συνθήκες εφαρμογής αυτών των διατάξεων βάσει εκθέσεως της Επιτροπής όπου θα συνεκτιμάται η πρόοδος της εναρμόνισης που θα έχει σημειωθεί ως προς το σύνολο των προβλημάτων που δημιουργούν οι συνθήκες εκτροφής των αλόγων αγώνων και η οποία θα συνοδεύεται από τις κατάλληλες προτάσεις, σχετικά με τις οποίες το Συμβούλιο θα αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία.

3. Οι γενικές λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6.

Άρθρο 5

1. Εν αναμονή των αποφάσεων που πρόκειται να ληφθούν σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 90/427/ΕΟΚ, όταν απορρίπτεται αίτηση συμμετοχής σε αγώνα ενός ιπποειδούς καταχωρημένου σ' ένα κράτος μέλος, οι λόγοι της απόρριψης πρέπει να ανακοινώνονται γραπτώς στον ιδιοκτήτη ή τον εκπρόσωπό του.

2. Στην περίπτωση που αναφέρει η παράγραφος 1, ο ιδιοκτήτης ή ο εκπρόσωπός του έχει δικαίωμα να ζητήσει τη γνώμη εμπειρογνώμονα σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ^(5), οι οποίοι και εφαρμόζονται κατ' αναλογία.

3. Η Επιτροπή ορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6.

Άρθρο 6

Σε περίπτωση παραπομπής στη διαδικασία του παρόντος άρθρου, η μόνιμη ζωοτεχνική επιτροπή που έχει συσταθεί με την απόφαση 77/505/ΕΟΚ^(6), αποφασίζει σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 88/661/ΕΟΚ^(7).

Άρθρο 7

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωσή τους προς την παρούσα οδηγία, το αργότερο έως την

1η Ιουλίου 1991. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή.

Άρθρο 8

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Λουξεμβούργο, 26 Ιουνίου 1990.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. O'KENNEDY

(1) ΕΕ αριθ. C 327 της 30.^12.^1989, σ. 61.

(2) ΕΕ αριθ. C 149 της 18.^6.^1990.

(3) ΕΕ αριθ. C 62 της 12.^3.^1990, σ. 46.(4) Βλέπε σελίδα 55 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.(5) EE ariu. L 395 thw 30. 12. 1989, s. 13.

(6) EE ariu. L 206 thw 12. 8. 1977, s. 11.

(7) EE ariu. L 382 thw 31. 12. 1988, s. 16.

Top