EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_03_013_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
03. Poljoprivreda
Svezak 013

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.03.013.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 013

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1964

P 121

1977

 

 

31964L0432

 

 

 

(64/432/EEZ)
Direktiva Vijeća od 26. lipnja 1964. o zdravstvenim problemima životinja koji utječu na trgovinu govedima i svinjama unutar Zajednice

3

1978

L 227

32

 

 

31978D0685

 

 

 

(78/685/EEZ)
Odluka Komisije od 26. srpnja 1978. o utvrđivanju popisa epizootskih bolesti u skladu s Direktivom 72/462/EEZ

25

1980

L 375

75

 

 

31980L1274

 

 

 

(80/1274/EEZ)
Direktiva Vijeća od 22. prosinca 1980. o izmjeni Direktive 64/432/EEZ o zdravstvenim problemima životinja koji utječu na trgovinu govedima i svinjama unutar Zajednice i Direktive 80/217/EEZ o uvođenju mjera Zajednice za kontrolu klasične svinjske kuge radi pristupanja Grčke

27

1982

L 378

58

 

 

31982L0894

 

 

 

(82/894/EEZ)
Direktiva Vijeća od 21. prosinca 1982. o načinu prijave bolesti životinja unutar Zajednice

28

1985

L 372

44

 

 

31985L0586

 

 

 

(85/586/EEZ)
Direktiva Vijeća od 20. prosinca 1985. o uvođenju tehničkih prilagodbi direktiva 64/432/EEZ, 64/433/EEZ, 77/99/EEZ, 77/504/EEZ, 80/217/EEZ i 80/1095/EEZ koje se odnose na područje veterinarstva zbog pristupanja Španjolske i Portugala

33

1987

L 099

18

 

 

31987D0231

 

 

 

(87/231/EEZ)
Odluka Vijeća od 7. travnja 1987. o izmjeni direktiva 64/432/EEZ i 72/461/EEZ s obzirom na određene mjere koje se odnose na svinjsku kugu

35

1987

L 280

28

 

 

31987L0489

 

 

 

(87/489/EEZ)
Direktiva Vijeća od 22. rujna 1987. o izmjeni direktiva 64/432/EEZ i 72/461/EEZ s obzirom na određene mjere koje se odnose na svinjsku kugu

37

1988

L 189

25

 

 

31988D0397

 

 

 

(88/397/EEZ)
Odluka Komisije od 12. srpnja 1988. o usklađivanju pravila koja su donijele države članice u primjeni članka 6. Direktive Vijeća 85/511/EEZ

39

1988

L 194

10

 

 

31988L0407

 

 

 

(88/407/EEZ)
Direktiva Vijeća od 14. lipnja 1988. o utvrđivanju zahtjeva zdravlja životinja koji se primjenjuju na trgovinu unutar Zajednice i na uvoz duboko smrznutog sjemena domaćih životinja vrste goveda

41

1989

L 302

1

 

 

31989L0556

 

 

 

(89/556/EEZ)
Direktiva Vijeća od 25. rujna 1989. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina zamecima domaćih životinja vrste goveda unutar Zajednice i njihov uvoz iz trećih zemalja

55

1990

L 224

29

 

 

31990L0425

 

 

 

(90/425/EEZ)
Direktiva Vijeća od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta

66

1990

L 224

55

 

 

31990L0427

 

 

 

(90/427/EEZ)
Direktiva Vijeća od 26. lipnja 1990. o zootehničkim i genealoškim uvjetima koji uređuju trgovinu kopitarima unutar Zajednice

79

1990

L 224

60

 

 

31990L0428

 

 

 

(90/428/EEZ)
Direktiva Vijeća od 26. lipnja 1990. o trgovini kopitarima namijenjenih natjecanjima i određivanju uvjeta za sudjelovanje na natjecanjima

84

1990

L 224

62

 

 

31990L0429

 

 

 

(90/429/EEZ)
Direktiva Vijeća od 26. lipnja 1990. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja koji se primjenjuju na trgovinu unutar Zajednice i uvoz sjemena domaćih životinja vrste svinja

86

1991

L 268

56

 

 

31991L0496

 

 

 

(91/496/EEZ)
Direktiva Vijeća od 15. srpnja 1991. o utvrđivanju načela o organizaciji veterinarskih pregleda životinja koje se unose u Zajednicu iz trećih zemalja i o izmjeni direktiva 89/662/EEZ, 90/425/EEZ i 90/675/EEZ

98

1991

L 377

16

 

 

31991L0687

 

 

 

(91/687/EEZ)
Direktiva Vijeća od 11. prosinca 1991. o izmjeni direktiva 64/432/EEZ, 72/461/EEZ i 80/215/EEZ u pogledu određenih mjera u vezi sa svinjskom kugom

111

1992

L 260

1

 

 

31992L0066

 

 

 

Direktiva Vijeća 92/66/EEZ od 14. srpnja 1992. o uvođenju mjera Zajednice za kontrolu newcastleske bolesti

113

1992

L 268

54

 

 

31992L0065

 

 

 

Direktiva Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu uvjetima zdravlja životinja utvrđenima u određenim propisima Zajednice iz Priloga A dijela I. Direktive 90/425/EEZ

133

1993

L 062

69

 

 

31992L0119

 

 

 

Direktiva Vijeća 92/119/EEZ od 17. prosinca 1992. o uvođenju općih mjera Zajednice za suzbijanje određenih bolesti životinja i posebnih mjera koje se odnose na vezikularnu enterovirusnu bolest svinja

152

1993

L 086

1

 

 

31993D0195

 

 

 

(93/195/EEZ)
Odluka Komisije od 2. veljače 1993. o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za ponovni ulazak registriranih konja za utrke, natjecanja i kulturna događanja nakon privremenog izvoza

169

1994

L 027

53

 

 

31994D0059

 

 

 

(94/59/EZ)
Odluka Komisije od 26. siječnja 1994. o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certifikatu za uvoz mesnih proizvoda iz Bahreina te o izmjenama Odluke Vijeća 79/542/EEZ i Odluke Komisije 91/449/EEZ (1)

175

1994

L 117

40

 

 

31994D0274

 

 

 

(94/274/EZ)
Odluka Komisije od 18. travnja 1994. o utvrđivanju sustava označivanja pasa i mačaka koji se stavljaju na tržište u Ujedinjenoj Kraljevini i Irskoj, a koji nisu podrijetlom iz tih država

177

1994

L 117

41

 

 

31994D0275

 

 

 

(94/275/EZ)
Odluka Komisije od 18. travnja 1994. o priznavanju cjepiva protiv bjesnoće

178

1994

L 178

66

 

 

31994L0028

 

 

 

Direktiva Vijeća 94/28/EZ od 23. lipnja 1994. o utvrđivanju načela koja se odnose na zootehničke i genealoške uvjete primjenjive na uvoz iz trećih zemalja životinja, njihovog sjemena, jajnih stanica i zametaka, te o izmjeni Direktive 77/504/EEZ o čistokrvnim rasplodnim govedima

179

1995

L 243

25

 

 

31995D0410

 

 

 

(95/410/EZ)
Odluka Vijeća od 22. lipnja 1995. o utvrđivanju pravila za mikrobiološko ispitivanje uzorkovanjem u proizvodnom pogonu podrijetla peradi za klanje namijenjene za Finsku i Švedsku

182

1997

L 002

6

 

 

31997D0004

 

 

 

(97/4/EZ)
Odluka Komisije od 12. prosinca 1996. o sastavljanju privremenih popisa objekata u trećim zemljama iz kojih države članice dopuštaju uvoz svježeg mesa peradi (1)

186

2000

L 311

25

 

 

32000R2703

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2703/2000 od 11. prosinca 2000. o izmjeni stavki u specifikacijama za nekoliko naziva navedenih u Prilogu Uredbi (EZ) br. 1107/96 o registraciji oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti u skladu s postupkom utvrđenim člankom 17. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2081/92

201

2001

L 129

8

 

 

32001R0913

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 913/2001 od 10. svibnja 2001. o izmjeni Priloga Uredbi (EZ) br. 1107/96 o registraciji oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti u skladu s postupkom utvrđenim člankom 17. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2081/92

203

2001

L 176

27

 

 

32001R1285

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1285/2001 od 28. lipnja 2001. o odbacivanju popisa zahtjeva za registraciju oznaka dostavljenih u skladu s člankom 17. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2081/92 o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

204

2001

L 182

3

 

 

32001R1347

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1347/2001 od 28. lipnja 2001. o dopuni Priloga Uredbi Komisije (EZ) br. 1107/96 o registraciji oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti u skladu s postupkom utvrđenim člankom 17. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2081/92

207

2001

L 240

6

 

 

32001R1778

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1778/2001 od 7. rujna 2001. o dopuni Priloga Uredbi (EZ) br. 1107/96 o registraciji oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti u skladu s postupkom utvrđenim člankom 17. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2081/92 (1)

209

2002

L 277

10

 

 

32002R1829

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1829/2002 od 14. listopada 2002. o izmjeni Priloga Uredbi (EZ) br. 1107/96 u pogledu naziva Feta (1)

211

2003

L 168

10

 

 

32003R1204

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1204/2003 od 4. srpnja 2003. o izmjeni u specifikacijama triju naziva navedenih u Prilogu Uredbi (EZ) br. 1107/96 (Roncal, Noix de Grenoble i Caciocavallo Silano)

216

2003

L 224

17

 

 

32003R1571

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1571/2003 od 5. rujna 2003. o izmjeni u specifikaciji naziva navedenog u Prilogu Uredbi (EZ) br. 1107/96 (Parmigiano Reggiano)

219

2003

L 234

10

 

 

32003R1660

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1660/2003 od 19. rujna 2003. o izmjeni u specifikaciji naziva navedenog u Prilogu Uredbi (EZ) br. 1107/96 (Ossau-Iraty)

221

2004

L 232

21

 

 

32004R1215

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1215/2004 od 30. lipnja 2004. o izmjeni u specifikaciji naziva navedenog u Prilogu Uredbi (EZ) br. 1107/96 o registraciji oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti (Scotch Beef)

223

2004

L 249

14

 

 

32004R1345

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1345/2004 od 22. srpnja 2004. o izmjeni u specifikaciji naziva navedenog u Prilogu Uredbi (EZ) br. 1107/96 o registraciji oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti (Scotch Lamb)

227

2005

L 342

54

 

 

32005R2156

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2156/2005 od 23. prosinca 2005. o izmjeni specifikacije zaštićene oznake izvornosti koja je navedena u Prilogu Uredbi (EZ) br. 1107/96 (Siurana) (ZOI)

231

2006

L 228

17

 

 

32006R1257

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1257/2006 od 21. kolovoza 2006. o odobravanju izmjena u specifikaciji zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla upisane u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Nocciola di Giffoni) (ZOZP)

236

2007

L 129

10

 

 

32007R0544

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 544/2007 od 16. svibnja 2007. o odobravanju izmjena koje nisu manje u specifikaciji za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Baena (ZOI))

241

2007

L 160

10

 

 

32007R0693

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 693/2007 od 20. lipnja 2007. o odobravanju izmjena koje nisu manje u specifikaciji za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Esrom (ZOZP))

245

2007

L 192

11

 

 

32007R0868

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 868/2007 od 23. srpnja 2007. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Miel de Galicia ili Mel de Galicia (ZOZP))

247

2007

L 238

29

 

 

32007R1040

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1040/2007 od 10. rujna 2007. o odobravanju manjih izmjena u specifikaciji za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Melon du Quercy (ZOZP))

255

2007

L 243

22

 

 

32007R1068

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1068/2007 od 17. rujna 2007. o odobravanju izmjene koja nije manja u specifikaciji za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Queso Nata de Cantabria (ZOI))

260

2007

L 258

13

 

 

32007R1156

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1156/2007 od 3. listopada 2007. o odobravanju izmjena koje nisu manje u specifikaciji za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Münchener Bier (ZOZP))

261

2007

L 258

15

 

 

32007R1157

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1157/2007 od 3. listopada 2007. o odobravanju izmjene koja nije manja u specifikaciji za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Sierra Mágina (ZOI))

263

2007

L 271

3

 

 

32007R1200

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1200/2007 od 15. listopada 2007. o odobravanju izmjena koje nisu manje u specifikaciji za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Asiago (ZOI))

265

2009

L 271

8

 

 

32009R0965

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 965/2009 od 15. listopada 2009. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Faba de Lourenzá (ZOZP))

267

2010

L 080

34

 

 

32010R0260

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 260/2010 od 25. ožujka 2010. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga (ZOI))

269

2010

L 114

7

 

 

32010R0390

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 390/2010 od 6. svibnja 2010. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Hopfen aus der Hallertau (ZOZP))

271

2010

L 264

9

 

 

32010R0880

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 880/2010 od 6. listopada 2010. o odobravaju izmjena specifikacije koje nisu manje za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Cappero di Pantelleria (ZOZP))

273

2011

L 030

17

 

 

32011R0092

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 92/2011 od 3. veljače 2011. o odobrenju izmjena koje nisu manje u specifikaciji za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Salame Piacentino (ZOI))

275

2011

L 030

19

 

 

32011R0093

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 93/2011 od 3. veljače 2011. o odobrenju izmjena koje nisu manje u specifikaciji za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Fontina (ZOI))

277

2011

L 030

23

 

 

32011R0095

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 95/2011 od 3. veljače 2011. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Arancia di Ribera (ZOI))

279

2011

L 030

25

 

 

32011R0096

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 96/2011 od 3. veljače 2011. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Limone di Siracusa (ZOZP))

281

2011

L 030

27

 

 

32011R0097

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 97/2011 od 3. veljače 2011. o odobrenju izmjena koje nisu manje u specifikaciji za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Welsh Beef (ZOZP))

283

2011

L 041

2

 

 

32011R0132

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 132/2011 od 14. veljače 2011. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Piacentinu Ennese (ZOI))

285

2011

L 056

3

 

 

32011R0194

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 194/2011 od 28. veljače 2011. o opozivu upisa naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Höllen Sprudel (ZOI))

287

2011

L 059

17

 

 

32011R0216

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 216/2011 od 1. ožujka 2011. o odobrenju izmjena koje nisu manje u specifikaciji za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Chianti Classico (ZOI))

289

2011

L 059

19

 

 

32011R0217

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 217/2011 od 1. ožujka 2011. o odobrenju izmjena koje nisu manje u specifikaciji za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Robiola di Roccaverano (ZOI))

291

2011

L 066

9

 

 

32011R0238

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 238/2011 od 11. ožujka 2011. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Zázrivský korbáčik (ZOZP))

293

2011

L 066

11

 

 

32011R0239

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 239/2011 od 11. ožujka 2011. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Tekovský salámový syr (ZOZP))

295

2011

L 066

13

 

 

32011R0240

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 240/2011 od 11. ožujka 2011. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Fagioli Bianchi di Rotonda (ZOI))

297

2011

L 066

15

 

 

32011R0241

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 241/2011 od 11. ožujka 2011. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Miele delle Dolomiti Bellunesi (ZOI))

299

2011

L 066

17

 

 

32011R0242

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 242/2011 od 11. ožujka 2011. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Chleb prądnicki (ZOZP))

301

2011

L 098

6

 

 

32011R0355

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 355/2011 od 8. travnja 2011. o odobrenju izmjena koje nisu manje u specifikaciji za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Montasio (ZOI))

303

2011

L 102

13

 

 

32011R0374

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 374/2011 od 11. travnja 2011. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Farina di castagne della Lunigiana (ZOI))

305

2011

L 102

15

 

 

32011R0375

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 375/2011 od 11. travnja 2011. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Formaggella del Luinese (ZOI))

307

2011

L 110

16

 

 

32011R0414

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 414/2011 od 26. travnja 2011. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Φιρίκι Πηλίου (Firiki Piliou) (ZOI))

309

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top