EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_008_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 08

  The document is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 008

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1990

L 145

38

 

 

31990D0257

 

 

 

Decizia Comisiei din 10 mai 1990 de stabilire a criteriilor de acceptare în scopul reproducției a ovinelor și caprinelor de reproducție de rasă pură și de utilizare a spermei, ovulelor sau embrionilor acestora

3

1990

L 145

39

 

 

31990D0258

 

 

 

Decizia Comisiei din 10 mai 1990 de stabilire a certificatelor zootehnice pentru ovine și caprine de reproducție de rasă pură și pentru materialul seminal, ovulele și embrionii acestora

4

1990

L 161

25

 

 

31990R1737

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1737/90 al Comisiei din 26 iunie 1990 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 109/80 de aplicare a ratei minime a restituirii la export pentru anumite produse din sectoarele ouălor și cărnii de pasăre

13

1990

L 162

37

 

 

31990L0335

 

 

 

Directiva Comisiei din 7 iunie 1990 de modificare pentru a patra oară a anexei la Directiva 79/117/CEE a Consiliului privind interzicerea introducerii pe piață și folosirii produselor fitosanitare care conțin anumite substanțe active

15

1990

L 173

1

 

 

31990R1906

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1906/90 al Consiliului din 26 iunie 1990 privind unele standarde de comercializare a cărnii de pasăre

16

1990

L 201

7

 

 

31990R2204

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2204/90 al Consiliului din 24 iulie 1990 de stabilire a normelor generale suplimentare privind organizarea comună a piețelor în sectorul laptelui și produselor lactate în ceea ce privește brânzeturile

20

1990

L 223

19

 

 

31990D0432

 

 

 

Decizia Comisiei din 30 iulie 1990 privind lista unităților din Namibia autorizate pentru importul de carne proaspătă în Comunitate

22

1990

L 223

21

 

 

31990D0433

 

 

 

Decizia Comisiei din 30 iulie 1990 de modificare a Deciziei 82/913/CEE în ceea ce privește lista unităților din Republica Africa de Sud autorizate pentru importul de carne proaspătă în Comunitate

24

1990

L 224

1

 

 

31990R2377

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului din 26 iunie 1990 de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală

26

1990

L 224

13

 

 

31990L0423

 

 

 

Directiva Consiliului din 26 iunie 1990 de modificare a Directivei 85/511/CEE de stabilire a măsurilor comunitare de combatere a febrei aftoase, a Directivei 64/432/CEE privind problemele de inspecție veterinară care afectează schimburile intracomunitare cu bovine și porcine și a Directivei 72/462/CEE privind problemele de sănătate și inspecție veterinară care apar cu ocazia importurilor de animale din speciile bovină și porcină, respectiv de carne proaspătă provenind din țări terțe

37

1990

L 224

19

 

 

31990D0424

 

 

 

Decizia Consiliului din 26 iunie 1990 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar

43

1990

L 224

29

 

 

31990L0425

 

 

 

Directiva Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne

53

1990

L 224

42

 

 

31990L0426

 

 

 

Directiva Consiliului din 26 iunie 1990 privind condițiile de sănătate animală care reglementează circulația și importul de ecvidee provenind din țări terțe

67

1990

L 224

55

 

 

31990L0427

 

 

 

Directiva Consiliului din 26 iunie 1990 privind condițiile zootehnice și genealogice care reglementează schimburile intracomunitare cu ecvidee

80

1990

L 224

60

 

 

31990L0428

 

 

 

Directiva Consiliului din 26 iunie 1990 privind schimburile de cai pentru concursuri și stabilirea condițiilor de participare la aceste concursuri

85

1990

L 224

62

 

 

31990L0429

 

 

 

Directiva Consiliului din 26 iunie 1990 de stabilire a cerințelor de sănătate animală care se aplică schimburilor intracomunitare și importurilor de material seminal de animale domestice din specia porcină

87

1990

L 227

33

 

 

31990L0439

 

 

 

Directiva Comisiei din 24 iulie 1990 de modificare a anexei la Directiva 82/471/CEE a Consiliului privind anumite produse utilizate în hrana animalelor

99

1990

L 249

5

 

 

31990R2617

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2617/90 al Comisiei din 11 septembrie 1990 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 429/90 privind acordarea prin achiziție publică a unui ajutor pentru untul concentrat destinat consumului direct în Comunitate

101

1990

L 255

16

 

 

31990D0469

 

 

 

Decizia Comisiei din 5 septembrie 1990 de acordare a unei derogări Italiei și de stabilire a condițiilor de sănătate echivalente care trebuie respectate la tranșarea cărnii proaspete

102

1990

L 264

20

 

 

31990R2742

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2742/90 al Comisiei din 26 septembrie 1990 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2204/90 al Consiliului

104

1990

L 272

1

 

 

31990R2676

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2676/90 al Comisiei din 17 septembrie 1990 de stabilire a metodelor comunitare de analiză în sectorul vinurilor

107

Top