EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:306:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 306, 15. listopad 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 306

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
15. listopadu 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1127/2008 ze dne 14. listopadu 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1128/2008 ze dne 14. listopadu 2008, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 40/2008, pokud jde o seznam plavidel provádějících nezákonné, nehlášené nebo neregulované rybolovné činnosti v Severním Atlantiku

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1129/2008 ze dne 14. listopadu 2008, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz určitých drátů a drátěných lan z nelegované oceli pro předpínání předem a dodatečně (předpínací dráty a lana) pocházejících z Čínské lidové republiky

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1130/2008 ze dne 14. listopadu 2008 o uložení prozatímního antidumpingového cla z dovozu některých svíček, svící a obdobných výrobků pocházejících z Čínské lidové republiky

22

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1131/2008 ze dne 14. listopadu 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství (1)

47

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1132/2008 ze dne 13. listopadu 2008, kterým se obnovuje rybolov průmyslově využívaných druhů ryb ve vodách Norska oblasti IV plavidly plujícími pod vlajkou Švédska

59

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1133/2008 ze dne 14. listopadu 2008, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009

61

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1134/2008 ze dne 14. listopadu 2008, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. listopadu 2008

63

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/861/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 95/64/ES o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (oznámeno pod číslem K(2008) 6203) (kodifikované znění) (1)

66

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Společná akce Rady 2008/862/SZBP ze dne 10. listopadu 2008, kterou se mění společná akce 2005/889/SZBP o zřízení mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EUBAM Rafah)

98

 

 

2008/863/SZBP

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUBAM Rafah/1/2008 ze dne 11. listopadu 2008 o jmenování vedoucího mise pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EUBAM Rafah)

99

 

 

 

*

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top