EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:306:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 306, 2008m. lapkritis 15d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 306

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. lapkričio 15d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. lapkričio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1127/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2008 m. lapkričio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1128/2008, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/2008 nuostatas dėl laivų, vykdžiusių neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereguliuojamą žvejybą Šiaurės Atlante, sąrašo

3

 

*

2008 m. lapkričio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1129/2008, kuriuo nustatomas laikinasis antidempingo muitas tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės nelegiruotojo plieno išankstinio įtempio ir vėliau įtempiamoms vieloms ir vielapluoščiams (iš anksto įtemptojo gelžbetonio vieloms ir pluoštams)

5

 

*

2008 m. lapkričio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1130/2008, kuriuo importuojamoms tam tikroms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės žvakėms, plonoms žvakėms ir panašiems dirbiniams nustatomas laikinasis antidempingo muitas

22

 

*

2008 m. lapkričio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1131/2008, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 474/2006, sudarantis oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą (1)

47

 

*

2008 m. lapkričio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1132/2008, kuriuo atnaujinama žvejyba pramoninėms reikmėms su Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams IV zonos Norvegijos vandenyse

59

 

 

2008 m. lapkričio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1133/2008, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 945/2008 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2008–2009 prekybos metais

61

 

 

2008 m. lapkričio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1134/2008, kuriuo nustatatomi grūdų sektoriaus importo muitai, taikomi nuo 2008 m. lapkričio 16 d.

63

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/861/EB

 

*

2008 m. spalio 29 d. Komisijos sprendimas dėl Tarybos direktyvos 95/64/EB dėl krovinių ir keleivių vežimo jūra statistinių ataskaitų įgyvendinimo taisyklių (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 6203) (kodifikuota redakcija) (1)

66

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2008 m. lapkričio 10 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2008/862/BUSP, iš dalies keičiantys Bendruosius veiksmus 2005/889/BUSP dėl Europos Sąjungos pasienio pagalbos misijos Rafah perėjimo punktui (EUBAM Rafah) įsteigimo

98

 

 

2008/863/BUSP

 

*

2008 m. lapkričio 11 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas EUBAM Rafah/1/2008 dėl Europos Sąjungos pasienio pagalbos misijos Rafos perėjimo punktui (EUBAM RAFAH) vadovo paskyrimo

99

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top