EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:306:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 306, 15 ноември 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 306

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
15 ноември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1127/2008 на Комисията от 14 ноември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1128/2008 на Комисията от 14 ноември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 40/2008 на Съвета по отношение на списъка на кораби, участвали в незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов в северната част на Атлантическия океан

3

 

*

Регламент (ЕО) № 1129/2008 на Комисията от 14 ноември 2008 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове тел и въжета от нелегирана стомана за предварително и последващо напрягане (тел и въжета за ППН) с произход от Китайската народна република

5

 

*

Регламент (ЕО) № 1130/2008 на Комисията от 14 ноември 2008 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои свещи, вощеници и подобни артикули с произход от Китайската народна република

22

 

*

Регламент (ЕО) № 1131/2008 на Комисията от 14 ноември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността (1)

47

 

*

Регламент (ЕО) № 1132/2008 на Комисията от 13 ноември 2008 година за отмяна на забраната за риболов на стопанска риба в териториалните води на Норвегия от зона IV от страна на съдове под флага на Швеция

59

 

 

Регламент (ЕО) № 1133/2008 на Комисията от 14 ноември 2008 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 пазарна година

61

 

 

Регламент (ЕО) № 1134/2008 на Комисията от 14 ноември 2008 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 ноември 2008 година

63

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/861/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 29 октомври 2008 година относно правила за прилагане на Директива 95/64/ЕО на Съвета относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море (нотифицирано под номер C(2008) 6203) (кодифицирана версия) (1)

66

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Съвместно действие 2008/862/ОВППС на Съвета от 10 ноември 2008 година за изменение на Съвместно действие 2005/889/ОВППС за създаване на мисия на Европейския съюз за подпомагане на контролно-пропускателен пункт Рафа (EUBAM Rafah)

98

 

 

2008/863/ОВППС

 

*

Решение EUBAM RAFAH/1/2008 на Комитета по политика и сигурност от 11 ноември 2008 година относно назначаването на ръководител на мисията за подпомагане на контролно-пропускателен пункт Рафа (EUBAM Rafah)

99

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top