EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:306:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 306, 15. november 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 306

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
15. november 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1127/2008 af 14. november 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1128/2008 af 14. november 2008 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 40/2008 for så vidt angår listen over fartøjer, der har udøvet ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri i det nordlige Atlanterhav

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1129/2008 af 14. november 2008 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse for- og efterspændte tråde og strenge af ulegeret stål (PSC-tråde og -strenge) med oprindelse i Folkerepublikken Kina

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1130/2008 af 14. november 2008 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse stearin-, paraffin- og vokslys samt lignende varer med oprindelse i Folkerepublikken Kina

22

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1131/2008 af 14. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet (1)

47

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1132/2008 af 13. november 2008 om genoptagelse af fiskeriet efter industrifisk i norske farvande i IV fra fartøjer, der fører svensk flag

59

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1133/2008 af 14. november 2008 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 945/2008 for produktionsåret 2008/09

61

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1134/2008 af 14. november 2008 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. november 2008

63

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/861/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 29. oktober 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 95/64/EF om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen (meddelt under nummer K(2008) 6203) (kodificeret udgave) (1)

66

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets fælles aktion 2008/862/FUSP af 10. november 2008 om ændring af fælles aktion 2005/889/FUSP om oprettelse af en EU-grænsebistandsmission ved grænseovergangen i Rafah (EUBAM Rafah)

98

 

 

2008/863/FUSP

 

*

Afgørelse EUBAM Rafah/1/2008 truffet af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité af 11. november 2008 om udnævnelse af missionschefen for grænsebistandsmissionen ved grænseovergangen i Rafah, EUBAM Rafah

99

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top