EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:306:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 306, 2008. gada 15. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 306

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 15. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1127/2008 (2008. gada 14. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1128/2008 (2008. gada 14. novembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 40/2008 attiecībā uz to kuģu sarakstu, kas iesaistījušies nelegālā, nereģistrētā un neregulētā zvejā Atlantijas okeāna ziemeļu daļā

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1129/2008 (2008. gada 14. novembris), ar ko nosaka pagaidu antidempinga maksājumu dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes iepriekš un vēlāk stiegrotu neleģētā tērauda stiepļu un dzīslu (PSC stiepļu un dzīslu) importam

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1130/2008 (2008. gada 14. novembris), ar ko uzliek antidempinga pagaidu maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes sveču, vaska sveču un līdzīgu ražojumu importam

22

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1131/2008 (2008. gada 14. novembris), ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi (1)

47

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1132/2008 (2008. gada 13. novembris), ar ko atļauj kuģiem, kuri peld ar Zviedrijas karogu, atsākt zvejot rūpnieciskās zivis Norvēģijas ūdeņos IV zonā

59

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1133/2008 (2008. gada 14. novembris), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 945/2008 2008./2009. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

61

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1134/2008 (2008. gada 14. novembris), ar ko nosaka no 2008. gada 16. novembra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

63

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/861/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 29. oktobris) par Padomes Direktīvas 95/64/EK par statistikas pārskatiem attiecībā uz kravu un pasažieru pārvadājumiem pa jūru īstenošanas noteikumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 6203) (Kodificēta versija) (1)

66

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes vienotā rīcība 2008/862/KĀDP (2008. gada 10. novembris), ar ko groza Vienoto rīcību 2005/889/KĀDP par Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas izveidi Rafas šķērsošanas punktā (EUBAM Rafa)

98

 

 

2008/863/KĀDP

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums EUBAM RAFA/1/2008 (2008. gada 11. novembris) par Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas Rafas šķērsošanas punktā (EUBAM Rafa) misijas vadītāja iecelšanu

99

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top