EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:352:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 352, 24. prosinec 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.352.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 352

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
24. prosince 2013


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis  (1)

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství

9

 

*

Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1409/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o statistice platebního styku (ECB/2013/43)

18

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1410/2013 ze dne 23. prosince 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

45

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1411/2013 ze dne 23. prosince 2013, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. ledna 2014

47

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2013/797/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 2013, kterým se provádí nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi

50

 

*

Rozhodnutí Rady 2013/798/SZBP ze dne 23. prosince 2013 o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice

51

 

 

2013/799/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2013 o oznámení předloženém Španělským královstvím o přechodném národním plánu podle článku 32 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (oznámeno pod číslem C(2013) 9089)

53

 

 

2013/800/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2013 o finančním příspěvku Unie na rok 2013 k pokrytí výdajů vynaložených Francií, Německem, Nizozemskem, Portugalskem a Španělskem za účelem boje proti organismům škodlivým rostlinám nebo rostlinným produktům (oznámeno pod číslem C(2013) 8999)

58

 

 

2013/801/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2013 o zřízení Výkonné agentury pro inovace a sítě a o zrušení Rozhodnutí 2007/60/ES ve znění rozhodnutí 2008/593/ES

65

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

 

2013/802/EU

 

*

Rozhodnutí Rady pro spolupráci mezi EU a Irákem č. 1/2013 ze dne 8. října 2013, kterým se přijímá její jednací řád a jednací řád Výboru pro spolupráci

68

 

 

2013/803/EU

 

*

Rozhodnutí Rady pro spolupráci mezi EU a Irákem č. 2/2013 ze dne 8. října 2013 o zřízení tří specializovaných podvýborů a o přijetí jejich mandátů

74

 

*

Doporučení Rady pro Přidružení EU-Maroko č. 1/2013 ze dne 16. prosince 2013 o provádění akčního plánu EU-Maroko v rámci evropské politiky sousedství, kterým se provádí rozšířený status (2013–2017)

78

 

 

2013/804/EU

 

*

Rozhodnutí č. 1/2013 Výboru pro pozemní dopravu Společenství-Švýcarsko ze dne 6. prosince 2013, kterým se mění příloha 1 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici

79

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Rady (ES) č. 1256/2008 ze dne 16. prosince 2008 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých svařovaných trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z Běloruska, Čínské lidové republiky a Ruska na základě řízení podle článku 5 nařízení (ES) č. 384/96, pocházejících z Thajska na základě přezkumu opatření před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 téhož nařízení, pocházejících z Ukrajiny na základě přezkumu opatření před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 a prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 téhož nařízení, a o zastavení řízení týkajících se dovozu téhož výrobku pocházejícího z Bosny a Hercegoviny a z Turecka (Úř. věst. L 343 ze dne 19.12.2008, s. 1)

88

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top