EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:352:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 352, 24. joulukuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.352.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 352

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
24. joulukuuta 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1407/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen (1)

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1408/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maatalousalalla

9

 

*

Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1409/2013, annettu 28 päivänä marraskuuta 2013, maksuliiketilastoista (EKP/2013/43)

18

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1410/2013, annettu 23 päivänä joulukuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

45

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1411/2013, annettu 23 päivänä joulukuuta 2013, vilja-alalla 1 päivästä tammikuuta 2014 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta

47

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2013/797/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 16 päivänä joulukuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 täytäntöönpanosta

50

 

*

Neuvoston päätös 2013/798/YUTP, annettu 23 päivänä joulukuuta 2013, Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä

51

 

 

2013/799/EU

 

*

Komission päätös, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan mukaisesta Espanjan kuningaskunnan kansallista siirtymäsuunnitelmaa koskevasta ilmoituksesta (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 9089)

53

 

 

2013/800/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, unionin rahoitustuesta vuonna 2013 kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien torjumisesta Saksalle, Espanjalle, Ranskalle, Alankomaille ja Portugalille aiheutuneisiin menoihin (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 8999)

58

 

 

2013/801/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 23 päivänä joulukuuta 2013, innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätöksen 2007/60/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2008/593/EY, kumoamisesta

65

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

 

2013/802/EU

 

*

EU–Irak-yhteistyöneuvoston päätös N:o 1/2013, annettu 8 päivänä lokakuuta 2013, oman työjärjestyksensä ja yhteistyökomitean työjärjestyksen hyväksymisestä

68

 

 

2013/803/EU

 

*

EU–Irak-yhteistyöneuvoston päätös N:o 2/2013, annettu 8 päivänä lokakuuta 2013, kolmen erikoistuneen alakomitean perustamisesta ja niiden toimeksiantojen hyväksymisestä

74

 

*

EU–Marokko-assosiaationeuvoston suositus N:o 1/2013, annettu 16 päivänä joulukuuta 2013, pitkälle edistyneen maan aseman täytäntöönpanoa koskevan, Euroopan naapuruuspolitiikan EU–Marokko-toimintasuunnitelman (2013–2017) täytäntöönpanosta

78

 

 

2013/804/EU

 

*

Yhteisön ja Sveitsin maaliikennekomitean päätös N:o 1/2013, annettu 6 päivänä joulukuuta 2013, rautateiden ja maanteiden tavara- ja henkilöliikenteestä tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen liitteen 1 muuttamisesta

79

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston asetukseen (EY) N:o 1256/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta sellaisten tiettyjen raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistettujen hitsattujen putkien tuonnissa, jotka ovat peräisin Valko-Venäjältä, Kiinan kansantasavallasta ja Venäjältä, asetuksen (EY) N:o 384/96 5 artiklan mukaisen menettelyn jälkeen jotka ovat peräisin Thaimaasta, saman asetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen jotka ovat peräisin Ukrainasta, saman asetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun ja 11 artiklan 3 kohdan mukaisen välivaiheen tarkastelun jälkeen sekä menettelyjen päättämisestä Bosniasta ja Hertsegovinasta sekä Turkista peräisin olevan saman tuotteen tuonnin osalta (EUVL L 343, 19.12.2008, s. 1)

88

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top