EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:352:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 352, 24 ta' Diċembru 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2013.352.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 352

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 56
24 ta' Diċembru 2013


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1407/2013 tat-18 ta’ Diċembru 2013 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għall-għajnuna de minimis  ( 1 )

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1408/2013 tat-18 ta’ Diċembru 2013 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għall-għajnuna de minimis fis-settur tal-agrikoltura

9

 

*

Regolament (UE) Nru 1409/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-28 ta’ Novembru 2013 dwar l-istatistika tal-ħlasijiet (BĊE/2013/43)

18

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1410/2013 tat-23 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

45

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1411/2013 tat-23 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi d-dazji għall-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mill-1 ta’ Jannar 2014

47

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2013/797/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2013 li timplimenta r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 tal-15 ta’ Ottubru 2013 li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta’ politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu

50

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/798/PESK tat-23 ta’ Diċembru 2013 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Ċentru-Afrikana

51

 

 

2013/799/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar in-notifika mir-Renju ta’ Spanja ta’ pjan nazzjonali tranżizzjonali msemmi fl-Artikolu 32 tad-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-emissjonijiet industrijali (notifikata bid-dokument C(2013) 9089)

53

 

 

2013/800/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Diċembru 2013 dwar kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni għall-2013 li tkopri n-nefqa mġarrba minn Franza, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-Ġermanja, il-Portugall, u Spanja bl-għan li jiġu miġġielda organiżmi ta’ ħsara għall-pjanti jew għall-prodotti tal-pjanti (notifikata bid-dokument C(2013) 8999)

58

 

 

2013/801/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta’ Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks u li tħassar id-Deċiżjoni 2007/60/KE kif emendata bid-Deċiżjoni 2008/593/KE

65

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2013/802/UE

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2013 tal-Kunsill ta’ Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Iraq tat-8 ta’ Ottubru 2013 li tadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu u dawk tal-Kumitat ta’ Kooperazzjoni

68

 

 

2013/803/UE

 

*

Deċiżjoni Nru 2/2013 tal-Kunsill ta’ Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Iraq tat-8 ta’ Ottubru 2013 dwar l-istabbiliment ta’ tliet sottokumitati speċjalizzati u l-adozzjoni tat-termini ta’ referenza tagħhom

74

 

*

Rakkomandazzjoni Nru 1/2013 tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni UE-Marokk tas-16 ta’ Diċembru 2013 dwar l-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni UE-Marokk fil-qafas tal-PEV li jimplimenta l-istatus avvanzat (2013-2017)

78

 

 

2013/804/UE

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2013 tal-Komunità/Kumitat tal-Isvizzera dwar it-trasport intern tas-6 ta' Diċembru 2013 li temenda l-Anness 1 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport ta’ merkanzija u passiġġieri permezz tal-linji tal-ferrovija u tat-triq

79

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1256/2008 ta' 16 ta' Diċembru 2008 li jimponi dazju anti-dumping definittiv kontra ċerti tubi u pajpijiet iwweldjati tal-ħadid jew tal-azzar mhux illigat li joriġinaw fil-Belarus, ir-Repubblika Popolari taċ-Ċina u r-Russja wara proċediment taħt l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 384/96, li joriġinaw fit-Tajlandja wara reviżjoni ta' skadenza taħt l-Artikolu 11(2) tal-istess Regolament, li joriġinaw fl-Ukraina wara reviżjoni ta' skadenza taħt l-Artikolu 11(2) u reviżjoni interim taħt l-Artikolu 11(3) tal-istess Regolament, u li jtemm il-proċedimenti fir-rigward tal-importazzjonijiet tal-istess prodott li joriġina fil-Bożnija u Ħerzegovina u t-Turkija ( ĠU L 343, 19.12.2008, p. 1 )

88

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top