EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:352:TOC

Uradni list Evropske unije, L 352, 24. december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2013.352.slv

Uradni list

Evropske unije

L 352

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 56
24. december 2013


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis  (1)

1

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju

9

 

*

Uredba (EU) št. 1409/2013 Evropske centralne banke z dne 28. novembra 2013 o statistiki plačil (ECB/2013/43)

18

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1410/2013 z dne 23. decembra 2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

45

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1411/2013 z dne 23. decembra 2013 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 1. januarja 2014

47

 

 

SKLEPI

 

 

2013/797/EU

 

*

Izvedbeni sklep Sveta z dne 16. decembra 2013 o izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko

50

 

*

Sklep Sveta 2013/798/SZVP z dne 23. decembra 2013 o omejevalnih ukrepih proti Srednjeafriški republiki

51

 

 

2013/799/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 17. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah, ki ga je predložila Kraljevina Španija (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 9089)

53

 

 

2013/800/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 18. decembra 2013 o finančnem prispevku Unije za leto 2013 za kritje odhodkov, ki so jih imele Francija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska in Španija v boju proti organizmom, škodljivim za rastline ali rastlinske proizvode (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 8999)

58

 

 

2013/801/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 23. decembra 2013 o ustanovitvi Izvajalske agencije za inovacije in omrežja ter razveljavitvi Sklepa 2007/60/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2008/593/ES

65

 

 

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

 

 

2013/802/EU

 

*

Sklep št. 1/2013 Sveta za sodelovanje EU-Irak z dne 8. oktobra 2013 o sprejetju svojega poslovnika in poslovnika Odbora za sodelovanje

68

 

 

2013/803/EU

 

*

Sklep št. 2/2013 Sveta za sodelovanje EU-Irak z dne 8. oktobra 2013 o ustanovitvi treh posebnih pododborov in sprejetju njihovega mandata

74

 

*

Priporočilo št. 1/2013 pridružitvenega Sveta EU-Maroko z dne 16. decembra 2013 o izvajanju akcijskega načrta EU-Maroko v okviru evropske sosedske politike o uveljavitvi prednostnega statusa (2013-2017)

78

 

 

2013/804/EU

 

*

Sklepa št. 1/2013 z dne odbora Skupnost–Švica za kopenski promet z dne 6. decembra 2013 o spremembi Priloge 1 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o cestnem in železniškem prevozu blaga in potnikov

79

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 1256/2008 z dne 16. decembra 2008 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih varjenih cevi in votlih profilov iz železa ali nelegiranega jekla s poreklom iz Belorusije, Ljudske republike Kitajske in Rusije na podlagi postopka v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 384/96, s poreklom iz Tajske na podlagi pregleda zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) iste uredbe, s poreklom iz Ukrajine na podlagi pregleda zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) in vmesnega pregleda v skladu s členom 11(3) iste uredbe, ter o zaključku postopkov v zvezi z uvozom enakega izdelka s poreklom iz Bosne in Hercegovine ter Turčije (UL L 343, 19.12.2008, str. 1)

88

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top