EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:318:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 318, 29. říjen 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2011.318.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 318

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 54
29. října 2011


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

473. plenární zasedání ve dnech 13. a 14. července 2011

2011/C 318/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma „Budoucnost trhu práce v Evropě – hledání účinné reakce na demografické trendy“ (průzkumné stanovisko)

1

2011/C 318/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma „Posílení digitální gramotnosti, elektronických dovedností a začlenění do informační společnosti“ (průzkumné stanovisko)

9

2011/C 318/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma „Východní partnerství a východní rozměr politik EU, se zvláštním důrazem na zemědělskou politiku EU, bezpečnost potravin, nerušený obchod, větší spolupráci a rozvojovou pomoc a strategické partnerství“ (průzkumné stanovisko)

19

2011/C 318/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma „Finanční vzdělávání a zodpovědná spotřeba finančních produktů“ (stanovisko z vlastní iniciativy)

24

2011/C 318/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma „Práva duševního vlastnictví v oblasti hudby“ (stanovisko z vlastní iniciativy)

32

2011/C 318/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma „Harmonizace tvrzení uváděných pro spotřebitele na kosmetických přípravcích“ (stanovisko z vlastní iniciativy)

40

2011/C 318/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma „Strategie EU pro překonání krize a průmyslové změny: nejistější či udržitelná pracovní místa?“ (stanovisko z vlastní iniciativy)

43

2011/C 318/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma „Krize, vzdělávání a trh práce“ (stanovisko z vlastní iniciativy)

50

2011/C 318/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma „Přezkum úvěrové politiky EIB v odvětví dopravy“ (stanovisko z vlastní iniciativy)

56

2011/C 318/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma „Státní podpora stavby lodí“ (dodatkové stanovisko)

62

2011/C 318/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma „Spolupráce mezi organizacemi občanské společnosti a místními a regionálními orgány při integraci přistěhovalců“ (dodatkové stanovisko)

69


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

473. plenární zasedání ve dnech 13. a 14. července 2011

2011/C 318/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Řešení výzev v oblasti komoditních trhů a v oblasti surovin“KOM(2011) 25 v konečném znění

76

2011/C 318/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma „Příspěvek regionální politiky k inteligentnímu růstu v rámci strategie Evropa 2020“KOM(2010) 553 v konečném znění

82

2011/C 318/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma „Zelená kniha o budoucnosti DPH – Pro jednodušší, stabilnější a účinnější systém DPH“KOM(2010) 695 v konečném znění

87

2011/C 318/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma „Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru: Odstranění přeshraničních daňových překážek ve prospěch občanů EU“KOM(2010) 769 v konečném znění

95

2011/C 318/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma „Zelená kniha o rozšířeném využití elektronického zadávání veřejných zakázek v EU“KOM(2010) 571 v konečném znění

99

2011/C 318/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Využívání výhod elektronické fakturace v Evropě“KOM(2010) 712 v konečném znění

105

2011/C 318/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Cesta k lépe fungujícímu jednotnému trhu služeb vycházející z výsledků postupu vzájemného hodnocení podle směrnice o službách“KOM(2011) 20 v konečném znění

109

2011/C 318/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma „Zelená kniha o modernizaci politiky EU v oblasti zadávání veřejných zakázek – Směrem k efektivnějšímu evropskému trhu veřejných zakázek“KOM(2011) 15 v konečném znění

113

2011/C 318/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma „Zelená kniha – Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU“KOM(2011) 48 v konečném znění

121

2011/C 318/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru – „k návrhu nařízení Rady (Euratom), kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na nepřímých akcích v rámci rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii a pro šíření výsledků výzkumu (2012–2013)“KOM(2011) 71 v konečném znění – 2011/0045 (NLE),„návrhu rozhodnutí Rady o rámcovém programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie (2012–2013)“KOM(2011) 72 v konečném znění – 2011/0046 (NLE),„k návrhu rozhodnutí Rady o zvláštním programu, který má být proveden prostřednictvím nepřímých akcí a jímž se provádí rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie (2012–2013)“KOM(2011) 73 v konečném znění – 2011/0043 (NLE),„k návrhu rozhodnutí Rady o zvláštním programu, který má provést Společné výzkumné středisko prostřednictvím přímých akcí a kterým se provádí rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie (2012 až 2013)“KOM(2011) 74 v konečném znění – 2011/0044 (NLE)

127

2011/C 318/22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru „k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o úvěru na bydlení“KOM(2011) 142 v konečném znění – 2011/0062 (COD)

133

2011/C 318/23

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru „k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 521/2008 o založení společného podniku pro palivové články a vodík“KOM(2011) 224 v konečném znění – 2011/0091 (NLE)

139

2011/C 318/24

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru „ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa: evropský příspěvek k plné zaměstnanosti“KOM(2010) 682 v konečném znění

142

2011/C 318/25

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru „ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Cesta k ucelené evropské mezinárodní investiční politice“KOM(2010) 343 v konečném znění

150

2011/C 318/26

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru „ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Plán energetické účinnosti 201“KOM(2011) 109 v konečném znění

155

2011/C 318/27

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru „k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (přepracované znění)“KOM(2011) 245 v konečném znění – 2011/0105 (COD)

163


CS

 

Top