EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:128:TOC

Uradni list Evropske unije, C 128, 21. marec 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 128

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 65
21. marec 2022


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2022/C 128/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2022/C 128/02

Zadeva C-461/20: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 3. februarja 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Högsta förvaltningsdomstolen – Švedska) – Advania Sverige AB, Kammarkollegiet / Dustin Sverige AB (Predhodno odločanje – Direktiva 2014/24/EU – Člen 72 – Sprememba naročil v teku – Prenos okvirnih sporazumov – Novi izvajalec, ki je po razglasitvi stečaja prvotnega izvajalca prevzel pravice in obveznosti, dodeljene zadnjenavedenemu na podlagi okvirnega sporazuma – Potrebnost ali nepotrebnost novega postopka javnega naročanja)

2

2022/C 128/03

Zadeva C-515/20: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 3. februarja 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof – Nemčija) – B AG/Finanzamt A (Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 122 – Nižja stopnja za dobave lesa za kurjavo – Razlikovanje glede na objektivne značilnosti in lastnosti proizvodov – Oblike lesa, namenjene izgorevanju, ki izpolnjujejo enake potrebe potrošnika in si med seboj konkurirajo – Načelo davčne nevtralnosti)

3

2022/C 128/04

Zadeva C-20/21: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 3. februarja 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landgericht Frankfurt am Main – Nemčija) – JW, HD, XS/LOT Polish Airlines (Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Pristojnost in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Uredba (EU) št. 1215/2012 – Člen 7, točka 1(b), druga alinea – Posebna pristojnost v zadevah v zvezi s pogodbenimi razmerji – Pojem „kraj izpolnitve zadevne obveznosti“ – Pogodba o opravljanju storitev – Letalski prevoz – Let, za katerega je potrjena enotna rezervacija in sta ga z več posameznimi leti opravila dva različna letalska prevoznika – Uredba (ES) št. 261/2004 – Skupna pravila glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov – Člen 7 – Pravica do odškodnine – Zamuda pri prvem posameznem letu – Odškodninska tožba proti letalskemu prevozniku, ki je odgovoren za ta prvi posamezni let, pri sodišču v kraju prihoda tega leta)

4

2022/C 128/05

Zadeva C-717/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Poljska) 26. novembra 2021 – Provident Polska S.A./VF

4

2022/C 128/06

Zadeva C-718/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Najwyższy (Poljska) 26. novembra 2021 – L.G./Krajowej Radzie Sądownictwa

5

2022/C 128/07

Zadeva C-720/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Najwyższy (Poljska) 26. novembra 2021 – Rzecznik Praw Obywatelskich

5

2022/C 128/08

Zadeva C-729/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) 1. decembra 2021 – W. Sp. z o. o./Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

6

2022/C 128/09

Zadeva C-771/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Győri Járásbíróság (Madžarska) 14. decembra 2021 — JH/Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.)

7

2022/C 128/10

Zadeva C-782/21 P: Pritožba, ki jo je 15. decembra 2021 vložila Aeris Invest Sàrl zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji razširjeni senat) z dne 6. oktobra 2021 v zadevi T-827/17, Aeris Invest/ECB

7

2022/C 128/11

Zadeva C-807/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Kammergericht Berlin (Nemčija) 21. decembra 2021 – Deutsche Wohnen SE/Staatsanwaltschaft Berlin

8

2022/C 128/12

Zadeva C-823/21: Tožba, vložena 22. decembra 2021 – Evropska komisija/Madžarska

9

2022/C 128/13

Zadeva C-830/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hanseatisches Oberlandesgerichts Hamburg (Nemčija) 23. decembra 2021 – Syngenta Agro GmbH/Agro Trade Handelsgesellschaft mbH

10

2022/C 128/14

Zadeva C-5/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 3. januarja 2022 – Green Network SpA/SF, YB, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

10

2022/C 128/15

Zadeva C-27/22: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 11. januarja 2022 – Volkswagen Group Italia S.p.A., Volkswagen Aktiengesellschaft/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

11

2022/C 128/16

Zadeva C-54/22 P: Pritožba, ki jo je 27. januarja 2022 vložila Romunija zoper sodbo Splošnega sodišča (deseti senat) z dne 10. novembra 2021 v zadevi T-495/19, Romunija/Komisija

12

 

Splošno sodišče

2022/C 128/17

Zadeva T-286/09 RENV: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. januarja 2022 – Intel Corporation/Komisija (Konkurenca – Zloraba prevladujočega položaja – Trg mikroprocesorjev – Odločba o ugotovitvi kršitve člena 102 PDEU in člena 54 Sporazuma EGP – Rabati za zvestobo – „Neprikrite“ omejitve – Opredelitev za zlorabo – Analiza enako učinkovitega konkurenta – Celovita strategija – Enotna in trajajoča kršitev)

13

2022/C 128/18

Zadeva T-868/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. februarja 2022 – QI in drugi/Komisija in ECB (Nepogodbena odgovornost – Ekonomska in monetarna politika – Prestrukturiranje grškega javnega dolga – Sporazum o menjavi obveznic, ki je v korist zgolj centralnim bankam Eurosistema – Udeležba zasebnega sektorja – Klavzule kolektivnega delovanja – Zasebni upniki – Javni upniki – Pripisljivost – Dovolj resna kršitev pravnega pravila, s katerim so posameznikom podeljene pravice – Člen 63(1) PDEU – Členi od 120 do 127 in člen 352(1) PDEU – Lastninska pravica – Enako obravnavanje)

14

2022/C 128/19

Zadeva T-799/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 2. februarja 2022 – Scania in drugi/Komisija (Konkurenca – Omejevalni sporazumi – Trg proizvajalcev tovornjakov – Sklep, s katerim je bila ugotovljena kršitev člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP – Sporazumi in usklajena ravnanja v zvezi s prodajnimi cenami tovornjakov, časovnico uvedbe tehnologij na področju emisij in prevalitvijo stroškov v zvezi s temi tehnologijami na stranke – Časovno porazdeljen „mešani“ postopek – Domneva nedolžnosti – Načelo nepristranskosti – Listina o temeljnih pravicah – Enotna in trajajoča kršitev – Omejevanje konkurence zaradi cilja – Geografski obseg kršitve – Globa – Sorazmernost – Enako obravnavanje – Neomejena sodna pristojnost)

14

2022/C 128/20

Zadeva T-616/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 2. februarja 2022 – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Komisija (Zaveze družbe Gazprom) (Konkurenca – Zloraba prevladujočega položaja – Trgi plina v srednji in vzhodni Evropi – Sklep, s katerim individualne zaveze, ki jih predlaga podjetje, postanejo zavezujoče – Člen 9 Uredbe (ES) št. 1/2003 – Ustreznost zavez v zvezi s pomisleki glede konkurence, ki so bili prvotno opredeljeni v obvestilu o ugotovitvah o možnih kršitvah – Odpoved Komisije, da zahteva zaveze glede nekaterih prvotnih pomislekov – Načelo dobrega upravljanja – Preglednost – Obveznost obrazložitve – Cilji energetske politike Unije – Načelo energetske solidarnosti – Zloraba pooblastil)

15

2022/C 128/21

Zadeva T-740/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. februarja 2022 – Taminco in Arysta LifeScience Great Britain/Komisija (Fitofarmacevtska sredstva – Aktivna snov tiram – Neobnovitev odobritve – Uredba (ES) št. 1107/2009 in Izvedbena uredba (EU) št. 844/2012 – Pravica do obrambe – Postopkovna nepravilnost – Očitna napaka pri presoji – Pristojnost EFSA – Sorazmernost – Previdnostno načelo – Enako obravnavanje)

16

2022/C 128/22

Zadeva T-27/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 2. februarja 2022 – Pilatus Bank in Pilatus Holding/ECB (Ekonomska in monetarna politika – Bonitetni nadzor kreditnih institucij – Posebne nadzorne naloge, ki so prenesene na ECB – Odločba o odvzemu dovoljenja kreditni instituciji – Obdolžitev večinskega delničarja v tretji državi – Merilo za presojo primernosti – Dojemanje primernosti s strani trga – Domneva nedolžnosti – Sorazmernost – Pravice obrambe)

16

2022/C 128/23

Zadeva T-317/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. februarja 2022 – AMVAC Nizozemska/Komisija (Fitofarmacevtski proizvodi – Aktivna snov etoprofos – Neobnovitev odobritve – Uredba (ES) št. 1107/2009 in Izvedbena uredba (EU) št. 844/2012 – Pravica do obrambe – Očitna napaka pri presoji – Pravna varnost – Sorazmernost – Previdnostno načelo)

17

2022/C 128/24

Zadeva T-399/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 2. februarja 2022 – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Komisija (Zavrnitev pritožbe) (Konkurenca – Zloraba prevladujočega položaja – Trgi plina v srednji in vzhodni Evropi – Sklep o zavrnitvi pritožbe – Neobstoj interesa Unije – Izjema zaradi državnega delovanja – Obveznost skrbne preučitve – Procesne pravice na podlagi Uredbe (ES) št. 773/2004)

18

2022/C 128/25

Zadeva T-652/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. februarja 2022 – Elevolution – Engenharia/Komisija (Javna naročila – Finančna uredba – Izključitev iz postopkov javnega naročanja in dodeljevanja nepovratnih sredstev, ki se financirajo iz ERS, za obdobje treh let – Obveznost obrazložitve – Načelo dobrega upravljanja – Pravica do izjave – Očitna napaka pri presoji – Sorazmernost)

18

2022/C 128/26

Zadeva T-849/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. januarja 2022 – Leonardo/Frontex (Javna naročila storitev – Postopek javnega razpisa – Storitve zračnega nadzora – Ničnostna tožba – Neobstoj pravnega interesa – Nedopustnost – Nepogodbena odgovornost)

19

2022/C 128/27

Zadeva T-33/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. februarja 2022 – Van Walle/ECDC (Javni uslužbenci – Začasni uslužbenci – Uslužbenci centra ECDC – Ocenjevalno poročilo za leto 2018 – Svoboda izražanja – Obveznost obrazložitve – Primer, v katerem je potrebna posebna obrazložitev – Očitna napaka pri presoji – Dolžnost skrbnega ravnanja – Pravica do izjave)

19

2022/C 128/28

Zadeva T-498/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. januarja 2022 – Diego/EUIPO – Forbo Financial Services (WOOD STEP LAMINATE FLOORING) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije WOOD STEP LAMINATE FLOORING – Prejšnja mednarodna besedna znamka STEP – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 – Prost pretok blaga)

20

2022/C 128/29

Zadeva T-536/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 2. februarja 2022 – LU/EIB (Javni uslužbenci – Osebje EIB – Politika dostojanstva na delovnem mestu – Psihično nadlegovanje – Postopek preiskave – Ničnostna tožba – Končno poročilo preiskovalnega odbora – Pripravljalni akt – Nedopustnost – Sklep o zavrnitvi pritožbe – Akt, ki posega v položaj – Dopustnost – Člen 41 Listine o temeljnih pravicah – Pravica do obrambe – Pravica do izjave – Obveznost obrazložitve – Odgovornost)

21

2022/C 128/30

Zadeva T-589/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. februarja 2022 – Calzaturificio Emmegiemme Shoes/EUIPO – Inticom (MAIMAI MADE IN ITALY) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije MAIMAI MADE IN ITALY – Prejšnja besedna znamka Evropske unije YAMAMAY – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 – Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke – Dopustnost novih dokazov – Sprememba razlikovalnega učinka)

21

2022/C 128/31

Zadeva T-694/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 2. februarja 2022 – Canisius/EUIPO – Beiersdorf (CCLABELLE VIENNA) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije CCLABELLE VIENNA – Prejšnja besedna znamka Evropske unije LABELLO – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

22

2022/C 128/32

Zadeva T-116/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 2. februarja 2022 – Maternus/EUIPO – adp Gauselmann (WILD) („Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Evropske unije WILD – Absolutni razlog za zavrnitev – Opisnost – Člen 52(1)(a) in člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postala člena 59(1)(a) in člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001)“)

22

2022/C 128/33

Zadeva T-173/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 2. februarja 2022 – Novelis Deutschland/EUIPO – CU.CO. (Posoda za žar) (Model Skupnosti – Postopek za ugotovitev ničnosti – Registriran model Skupnosti, ki predstavlja posodo za žar – Prejšnji nacionalni model – Razlog za ničnost – Neobstoj individualne narave – Člen 6 Uredbe (ES) št. 6/2002)

23

2022/C 128/34

Zadeva T-202/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 2. februarja 2022 – Vita Zahnfabrik/EUIPO – VIPI Produtos Odontológicos (VITABLOCS TriLuxe forte) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Besedna znamka VITABLOCS TriLuxe forte – Prejšnja besedna znamka Evropske unije TRILUX – Relativni razlog za zavrnitev – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

24

2022/C 128/35

Zadeva T-233/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. januarja 2022 – Meta Cluster/EUIPO (Clustermedizin) (Znamka Evropske unije – Prijava besedne znamke Evropske unije Clustermedizin – Absolutni razlog za zavrnitev – Opisnost – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (EU) 2017/1001)

24

2022/C 128/36

Zadeva T-765/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 17. decembra 2021 – Legakis in drugi/Svet (Nepogodbena odgovornost – Ekonomska in monetarna politika – Program pomoči za stabilnost Cipra – Izjave Evro-skupine z dne 16. in 25. marca 2013 v zvezi s Ciprom – Izjava predsednika Evro-skupine z dne 21. marca 2013 v zvezi s Ciprom – Napačna navedba tožene stranke v tožbi – Očitna nedopustnost)

25

2022/C 128/37

Zadeva T-418/21: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. januarja 2022 – Alauzun in drugi/Komisija in EMA (Ničnostna tožba – Zdravila za uporabo v humani medicini – Sprememba pogojnega dovoljenja za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini Comirnaty – Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva – Pripravljalni akt – Neobstoj pravnega interesa – Neobstoj neposrednega nanašanja – Neobstoj posamičnega nanašanja – Neregulativni akt – Nedopustnost)

25

2022/C 128/38

Zadeva T-40/22: Tožba, vložena 22. januarja 2022 – Dado Ceramica in drugi/EUIPO – Italcer (Ploščice)

26

2022/C 128/39

Zadeva T-47/22: Tožba, vložena 26. januarja 2022 – DDR Kultur/EUIPO – Groupe Canal+ (THE PLANET)

27

2022/C 128/40

Zadeva T-48/22: Tožba, vložena 27. januarja 2022 – Češka republika/Komisija

27

2022/C 128/41

Zadeva T-50/22: Tožba, vložena 21. januarja 2022 – AL/Svet in Komisija

29

2022/C 128/42

Zadeva T-52/22: Tožba, vložena 28. januarja 2022 – Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne/EUIPO – Ambrosetti Group (TEHA)

30

2022/C 128/43

Zadeva T-60/22: Tožba, vložena 28. januarja 2022 – Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne/EUIPO – Ambrosetti Group (TEHA)

31

2022/C 128/44

Zadeva T-65/22: Tožba, vložena 2. februarja 2022 – PS/EIB

31

2022/C 128/45

Zadeva T-68/22: Tožba, vložena 2. februarja 2022 – Granini France/EUIPO – Pichler (Joro)

32


SL

 

Top